Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thcs

     

Module trung học cơ sở 4 - phương pháp và kĩ thuật thu thập xử lý tin tức về môi trường xung quanh giáo dục trung học tập cơ sở.pdf

Module thcs 5 - nâng cao năng lực phát âm biết với xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục của giáo viên.pdf

Module trung học cơ sở 6 - Xây dựng môi trường học tập cho học viên trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 7 - hướng dẫn support cho học viên trung học cơ sở.pdf

Module thcs 8 - phương pháp và kĩ thuật phía dẫn hỗ trợ tư vấn cho học sinh trung học tập cơ sở.pdf

Module thcs 9 - hướng dẫn support đồng nghiệp trong trở nên tân tiến nghề nghiệp.pdf

Module thcs 10 - Rào cản tiếp thu kiến thức của các đối tượng học sinh trung học tập cơ sở.pdf

Module thcs 11 - quan tâm hỗ trợ tư tưởng cho học viên nữ học sinh dân tộc thiểu số trong trường trung học cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 12 - khắc phục và hạn chế trạng thái tư tưởng căng trực tiếp trong học hành của học viên trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 13 - nhu yếu và động cơ học tập của học viên trung học cửa hàng trong xây đắp kế hoạch dạy học.pdf

Module thcs 14 - sản xuất kế hoạch theo phía dạy học tích hớp.pdf

Module thcs 15 - các yếu tố ảnh hưởng tới tiến hành kế hoạch dạy học.pdf

Module trung học cơ sở 16 - hồ sơ dạy dỗ học.pdf

Module trung học cơ sở 17 - Tim kiem, khai thac, xu ly thong tin phuc vu bai giang.pdf

Module thcs 18 - phương thức dạy học tích cực.pdf

Module thcs 19 - dạy dỗ học với technology thông tin.pdf

Module thcs 20 - Sử dụng những thiết bị dạy dỗ học.pdf

Module trung học cơ sở 21 - bảo vệ sửa chữa sáng chế thiết bị dạy dỗ học.pdf

Module trung học cơ sở 22 - Sử dụng một số trong những phần mềm dạy dỗ học.pdf

Module thcs 23 - bình chọn đánh giá tác dụng học tập của học tập sinh.pdf

Module thcs 24 - chuyên môn kiểm tra review trong dạy dỗ học.pdf

Module thcs 25 - Viết sáng tạo độc đáo kinh nghiệm trong trường trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 26 - nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm vận dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 27 - hướng dẫn và thông dụng khoa học tập sư phạm vận dụng trong ngôi trường trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 28 - Kế hoach hoạt động giáo dục học sinh trong công ty trường trung học cơ sở.pdf

Module thcs 29 - Giáo dục học sinh trung học cơ sở trải qua các chuyển động giáo dục.pdf

Module thcs 30 - Đánh giá tác dụng rèn luyện đạo đức của học viên trung học cơ sở.pdf

Module thcs 31 - lập mưu hoạch công tác làm việc chủ nhiệm.pdf

Module trung học cơ sở 32 - buổi giao lưu của giáo viên nhà nhiệm.pdf

Module trung học cơ sở 33 - Giai quyet tinh huong su pham trong cong tac chu nhiem.pdf

Module thcs 34 - Tổ chức hoạt động giáo dục quanh đó giờ lên lớp sống trường trung học tập cơ sở.pdf

Module thcs 35 - Giáo dục tài năng sống cho học viên trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 36 - giáo dục và đào tạo giá trị sinh sống cho học sinh trung học tập cơ sở.pdf

Module thcs 37 - Giao duc vi su phat trien ben vung o trng THCS.pdf

Module thcs 38 - giáo dục đào tạo hòa nhập trong giáo dục trung học tập cơ sở.pdf

Module trung học cơ sở 39 - phối kết hợp giữa bên trường với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học viên trung học tập cơ sở.pdf