*

lịch phát sóng lịch trình HTV4 trong thời gian ngày thời gian Chương trình
05:00Sống khỏe mạnh - sinh sống đẹp
05:30Thể dục cho mọi người
05:45Chuyên đề âm nhạc
06:15Cuộc sống xung quanh ta
06:45Tỏa sáng giữa đời thường
07:00Câu truyện thị trường
07:15Tin 60 giây sáng
07:50Thông điệp sáng tạo + Roll + Trailer
07:55Hoa cuộc sống
08:00Phim tài liệu nước ngoài
08:25Trong sáng thuộc tiếng Việt
08:30Nhìn ra cố gắng giới
08:50Đất nước quí yêu
09:00Những câu trả lời từ cuộc sống/ di sản TG
09:30Sức khỏe mạnh cho những người
09:50Chia sẻ bệnh án
10:10Ô cửa ngõ trái tim
10:40Kỷ lục Guiness
11:10Chuyển mục Búp sen xanh
11:15Hoàng tử xấu trai - tập 43+44+45+46
12:50Ca nhạc
13:50Toàn dân phòng cháy chữa trị cháy
14:10Phong bí quyết sống
14:30Tạp chí VHNTTG
14:50Du định kỳ vòng quanh cụ giới
15:30Học bác bỏ hôm nay
15:50Phim tài liệu kỹ thuật nước ngoài
16:15Phim tài liệu
16:40Góc qui định sư
17:10Trật tự an toàn giao thông
17:40Nhỏ to trung khu sự
18:05Mỹ nhân vào bếp
18:20Kính nhiều tròng
18:35Thường thức
18:50Giáo dục hướng nghiệp
18:58Chuyện 4 mùa
19:05Ngọn cỏ gió đùa- tập 25+26
20:30Hành trình ăn uống Việt Nam
20:45Không gian sống
21:00Phim - kín cây mong cũ - Tập 7
21:45Phim tư liệu nước ngoài
22:00Chương trình 60 giây
22:30Canh bạc cuộc sống - tập 13+14