Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

     

Những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e để giúp đỡ bạn không ít trong trò chơi nối chữ, hoặc chúng ta có thể ứng dụng vào giao tiếp hằng ngày. Trong nội dung bài viết này, giayphutyeuthuong.vn sẽ reviews với các bạn 150 trường đoản cú vựng cơ phiên bản nhất, thuộc theo dõi nhé!


*

150 từ bỏ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ e

Những từ vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e sẽ giúp bạn không ít trong trò đùa nối chữ, hoặc chúng ta cũng có thể ứng dụng vào giao tiếp hằng ngày. Trong bài viết này, giayphutyeuthuong.vn sẽ reviews với chúng ta 150 trường đoản cú vựng cơ bạn dạng nhất, cùng theo dõi nhé!


Những tự vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 3 chữ cái

End /end/: kết thúc

We damaged the over of the piano when we moved it.

Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e

(chúng tôi có tác dụng hư phần cuối của lũ piano khi di chuyển nó)


Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


*

Những từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ e gồm 4 chữ cái

Each /iːtʃ/: mỗi

The bill comes lớn £79, so that’s about £10 each

(hóa đơn 79 Euro, chính vì như vậy mỗi món khoảng chừng 10 Euro)

Easy /ˈiː.zi/: dễ dàng

An easy exam.

(Một bài kiểm tra dễ dàng)

Exit /ˈek.sɪt/: lối thoát

We headed for the nearest exit.

(Chúng ta đang đi đến lối thoát ngay gần nhất)

Exam /ɪɡˈzæm/: ví dụ

Exam results. (Kết quả bài kiểm tra)

Những từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 5 chữ cái

Every /ˈev.ri/: mỗi

Every time I go lớn London I get caught in a traffic jam.

(Mỗi lần tôi đi London tôi lại bị kẹt xe)

Early /ˈɜː.li/: sớm

If you finish early you can go home.

(Nếu bạn hoàn thành sớm, chúng ta cũng có thể về nhà)

Eight /eɪt/: số tám

She was eight (years old) when her family moved here.

(Cô ấy 8 tuổi khi mái ấm gia đình cô dịch rời đến đây)

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/: say đắm thú

I really enjoyed that movie

(Tôi thật sự thích bộ phim đó)

Event /ɪˈvent/: sự kiện

Susannah’s buổi tiệc ngọt was the social sự kiện of the year.

(Bữa tiệc của Susannah là sự kiện của năm)

Earth /ɜːθ/: trái đất

The earth takes approximately 3651 khổng lồ go round the sun.

(Trái khu đất mất khoảng tầm 3651 ngày nhằm quay bao phủ mặt trời)

Eagle /ˈiː.ɡəl/: đại bàng

We saw the eagle swoop from the sky khổng lồ catch its prey.

(Chúng tôi đã thấy con đại bàng từ bên trên trời sà xuống để bắt con mồi)

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e bao gồm 6 chữ cái

Either /ˈaɪ.ðər/: hoặc

I don’t eat meat and my husband doesn’t either.

(Tôi không ăn thịt và chồng tôi cũng không)

Enough /ɪˈnʌf/: đủ

Are there enough desserts for everyone?

(Có đầy đủ món tráng miệng mang lại mọi tín đồ không?)

Effect: hình ảnh hưởng

I tried taking tablets for the headache but they didn’t have any effect

(Tôi đã từng uống dung dịch viên để sút đau đầu tuy nhiên chúng không tồn tại tác dụng)

Ensure /ɪnˈʃɔːr/: đảm bảo

The airline is taking steps to ensure safety on its aircraft

(Hãng đã thực hiện các bước để đảm bảo an toàn trên máy cất cánh của mình)

Energy /ˈen.ə.dʒi/: năng lượng

Since I started eating more healthily I’ve got so much more energy.

(Kể từ khi tôi bước đầu ăn uống mạnh khỏe hơn, tôi đã có khá nhiều năng lượng hơn)

Expect /ɪkˈspekt/: chờ đợi

We are expecting a lot of applicants for the job.

(Chúng tôi đang ý muốn đợi rất nhiều người nộp 1-1 cho công việc)

Easily /ˈiː.zəl.i/: dễ dàng dàng

I can easily be trang chủ early tonight, if you want.

(Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng về đơn vị sớm buổi tối nay, nếu bạn muốn)

Except /ɪkˈsept/: nước ngoài trừ

The museum is mở cửa daily except Monday(s).

(Bảo tàng mở cửa hàng ngày trừ đồ vật Hai)

Enable /ɪˈneɪ.bəl/: kích hoạt

It is wrong khổng lồ enable or support any addict to lớn become re-addicted lớn any drug.

(Việc cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ người nghiện làm sao tái nghiện ngẫu nhiên loại thuốc như thế nào là sai)

Estate /ɪˈsteɪt/: cồn sản

She left her entire estate lớn her niece.

(Bà để lại toàn cục gia sản cho con cháu gái)

Entire /ɪnˈtaɪər/: toàn bộ

He’d spent the entire journey asleep.

(Anh ấy đã đoạt cả cuộc hành trình để ngủ)

Effort /ˈef.ət/: cầm cố gắng

If we could all make an effort to lớn keep this office tidier it would help.

(Nếu vớ cả chúng ta cũng có thể nỗ lực để giữ đến văn phòng này nhỏ gọn hơn thì điều ấy sẽ hữu ích)

Equity /ˈek.wɪ.ti/: công bằng

He sold his equity in the company last year.

(Anh ấy đã chào bán vốn cổ phần của bản thân trong doanh nghiệp vào năm ngoái)

Engine /ˈen.dʒɪn/: động cơ

My car’s been having engine trouble recently.

(Xe của tôi vừa mới đây có vụ việc về rượu cồn cơ

Extent /ɪkˈstent/: nút độ

We don’t yet know the extent of his injuries.

(Chúng tôi vẫn chưa biết mức độ gặp chấn thương của anh ấy)

Các từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 7 chữ cái

Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/: ví dụ

This painting is a marvellous example of her work.

(Bức tranh này là một ví dụ tuyệt đối hoàn hảo về công việc của cô ấy)

Eastern /ˈiː.stən/: phía Đông

The eastern part of the country is very mountainous.

(Phần phía đông của nước nhà là không ít núi)

Exactly /ɪɡˈzækt.li/: chủ yếu xác

The journey took exactly three hours.

(Cuộc hành trình kéo dài đúng tía giờ)

Expense /ɪkˈspens/: chi phí

Buying a bigger car has proved khổng lồ be well worth the expense.

(Mua một mẫu xe lớn hơn là rất xứng đáng với ngân sách chi tiêu bỏ ra)

Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thích

If there’s anything you don’t understand, I’ll be happy lớn explain.

(Nếu có bất cứ điều gì chúng ta không hiểu, tôi vẫn sẵn lòng giải thích)

Excited /ɪkˈsaɪt/: bị kích thích

I am excited about this movie.

(Tôi háo hức bởi bộ phim này)

Element /ˈel.ɪ.mənt/: thành phần

List the elements that trang điểm a perfect dinner party.

(Liệt kê mọi thành phần tạo cho một bữa tiệc tối hoàn hảo)

Edition /ɪˈdɪʃ.ən/: sự xuất bản, phiên bản

The paperback/hardback edition of the dictionary.

(ấn bạn dạng bìa mềm / bìa cứng của tự điển)

Exhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/: trưng bày, triển lãm

He frequently exhibits at the art gallery.

(Anh tiếp tục trưng bày tại cửa hàng nghệ thuật)

Endless /ˈend.ləs/: mãi mãi

We used lớn have endless arguments about politics.

(Chúng tôi đã có lần có mọi cuộc tranh cãi xung đột bất tận về chính trị)

Embassy /ˈem.bə.si/: đại sứ quán

We used lớn be friendly with some people who worked at the Swedish Embassy.

(Chúng tôi từng thân mật với một trong những người từng làm việc tại Đại sứ quán Thụy Điển)

Evident /ˈev.ɪ.dənt/: hiển nhiên

The full extent of the damage only became evident the following morning.

(Toàn cỗ mức độ thiệt hại chỉ được làm rõ vào sáng hôm sau)

Các từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e có 8 chữ cái

Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/: khiếp tế

The government’s economic policies have led us into the worst recession in years.

(Các chế độ kinh tế của chính phủ đã đưa chúng ta vào cuộc suy thoái và phá sản tồi tệ nhất trong không ít năm)

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

They were given food and shelter in exchange for work.

(Họ được cấp cho thực phẩm và nơi ở nhằm đổi lấy công việc)

Evidence /ˈev.ɪ.dəns/: chứng cứ

The police have found no evidence of a terrorist liên kết with the murder.

(Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về mối tương tác giữa khủng ba với vụ thịt người)

Exercise /ˈek.sə.saɪz/: luyện tập, thực hành

Swimming is my favourite khung of exercise.

(Bơi lội là vẻ ngoài tập thể dục yêu thích của tôi)

Earnings /ˈɜː.nɪŋz/: thu nhập

Average earnings for skilled workers are rising.

(Thu nhập trung bình của không ít người lao động có kỹ năng tay nghề cao sẽ tăng lên)

Estimate /ˈes.tɪ.meɪt/: mong tính, lượng giá

They estimate (that) the journey will take at least two weeks.

(Họ ước tính (rằng) cuộc hành trình sẽ mất ít nhất hai tuần)

Exposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/: sự phơi nhiễm, sự gian xảo

You should always limit your exposure lớn the sun.

(Bạn nên luôn hạn chế xúc tiếp với ánh nắng mặt trời)

Everyday /ˈev.ri.deɪ/: từng ngày

Death was an everyday occurrence during the Civil War.

(Cái chết là chuyện xảy ra hằng ngày trong Nội chiến)

Evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/: giá trị

We shall need khổng lồ evaluate how the new material stands up lớn wear and tear.

(Chúng tôi đang cần reviews xem vật tư mới hạn chế lại sự hao mòn như vậy nào)

Enormous /ɪˈnɔː.məs/: lớn lớn, khổng lồ

An enormous car.

(một chiếc xe khổng lồ)

Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/: kỹ sư

A civil engineer.

(một kỹ sư dân dụng)

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 9 chữ cái

Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/: giáo dục

As a child he received most of his education at home.

(Khi còn là 1 đứa trẻ, anh ta hầu như được giáo dục đào tạo ở nhà)

Executive /ɪɡˈzek.jə.tɪv/: điều hành

She is now a senior executive, having worked her way up through the company.

(Cô ấy hiện là một giám đốc quản lý cấp cao, đã từng làm việc trong công ty)

Excellent /ˈek.səl.ənt/: xuất sắc

The food was excellent.

(Thức ăn rất tuyệt)

Extensive /ɪkˈsten.sɪv/: sâu rộng, hiểu biết rộng

A school with extensive grounds.

(một ngôi trường với khuôn viên rộng lớn rãi)

Effective /ɪˈfek.tɪv/: gồm hiệu lực

She’s a very effective teacher.

(Cô ấy là một trong giáo viên khôn xiết năng suất)

Expertise /ˌek.spɜːˈtiːz/: siêng môn

I have no expertise in sewing

(Tôi không có chuyên môn về may vá)

Expansion /ɪkˈspænd/: sự bành trướng

The air in the balloon expands when heated.

(Không khí trong bóng nở ra khi bị nung nóng)

Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/: thành lập

The brewery was established in 1822.

(Nhà thứ bia được thành lập và hoạt động vào năm 1822)

Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/: gồm hiệu quả

The city’s transport system is one of the most efficient in Europe.

(Hệ thống giao thông vận tải của tp là trong những hệ thống tác dụng nhất nghỉ ngơi Châu Âu)

Emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/: trường phù hợp khẩn cấp

How would disabled people escape in an emergency?

(Làm nuốm nào tín đồ tàn tật có thể thoát vào trường phù hợp khẩn cấp?)

Existence /ɪɡˈzɪs.təns/: sự tồn tại

Many people question the existence of God.

(Nhiều người đặt thắc mắc về sự sống thọ của Chúa)

Evolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/: sự phạt triển

Darwin’s theory of evolution.

(Darwin’s theory of evolution)

Emotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/: nhiều cảm

My doctor said the problem was more emotional than physical.

(Bác sĩ của mình nói rằng vấn đề liên quan liêu đến cảm tình hơn là thể chất)

Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/: kinh tế học

She’s in her third year of studying economics at York University.

(Cô ấy đã học năm thứ tía ngành kinh tế tại Đại học York)

Everybody /ˈev.riˌbɒd.i/: hồ hết người

Come lớn the table everybody – supper’s ready.

(Mọi bạn hãy mang đến bàn – bữa tối đã sẵn sàng)

Exception /ɪkˈsep.ʃən/: ngoại lệ

There are exceptions khổng lồ every rule.

(Có phần đa ngoại lệ cho phần đông quy tắc)

Excessive /ɪkˈses/: quá đáng

An excess of enthusiasm is not always a good thing.

(Sự thân thiết thái quá không hẳn lúc nào thì cũng là điều tốt)

Explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/: vụ nổ

The fire was thought khổng lồ have been caused by a gas explosion.

(Vụ cháy được cho là do nổ khí gas)

Exclusion /ɪkˈskluːd/: nhiều loại trừ

Women are still excluded from the club.

(Phụ nàng vẫn bị loại bỏ khỏi câu lạc bộ)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e có 10 chữ cái

Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/: quánh biệt

She’s not especially interested in sports.

(Cô ấy không đặc biệt cân nhắc thể thao)

Everything /ˈev.ri.θɪŋ/: rất nhiều thứ

You can’t blame him for everything.

(Bạn quan yếu đổ lỗi mang lại anh ấy về đầy đủ thứ)

Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/: vị trí làm việc, công việc

How long have you been looking for employment?

(Bạn đã tìm kiếm bài toán làm bao thọ rồi?)

Enterprise /ˈen.tə.praɪz/: doanh nghiệp

Don’t forget this is a commercial enterprise – we’re here to make money.

Đừng quên đó là một doanh nghiệp thương mại – công ty chúng tôi ở đây để tìm tiền)

Eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/: cuối cùng, sau cùng

It might take him ages but he’ll vì it eventually.

Xem thêm: Tóm Tắt Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Thời Lý (1075, Củng Cố Kiến Thức

(Nó rất có thể mất nhiều thời hạn nhưng sau cuối anh ấy sẽ có tác dụng được)

Expression /ɪkˈspreʃ.ən/: biểu hiện, cách biểu lộ

He wrote her a poem as an expression of his love.

(Anh vẫn viết cho cô một bài bác thơ như 1 lời bộc bạch tình yêu của mình)

Exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/: buổi triển lãm

The photographs will be on exhibition until the kết thúc of the month.

(Các bức ảnh sẽ được trưng bày cho tới cuối tháng)

Enrollment /ɪnˈroʊl/: ghi danh

Is it too late to enroll at the college?

(Có thừa muộn nhằm ghi danh vào ngôi trường cao đẳng?)

Excellence /ˈek.səl.əns/: xuất sắc

The school is noted for its academic excellence.

(Trường được ghi nhận về unique học tập xuất sắc)

Enthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/: hăng hái

After the accident he lost his enthusiasm for the sport.

(Sau vụ tai nạn, anh ấy mất dần nhiệt tiết với môn thể dục này)

Everywhere /ˈev.ri.weər/: khắp nơi

His children go everywhere with him.

(Các nhỏ của anh ấy đi khắp nơi với anh ấy)

Excitement /ɪkˈsaɪt/: sự phấn khích

Nothing about my life excites me at present.

(Không gồm gì về cuộc sống của tôi làm phấn khích tôi ở hiện tại)

Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/: thí nghiệm

Some people believe that experiments on animals should be banned.

(Một số người nhận định rằng nên cấm các thí nghiệm trên cồn vật)

Engagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/: hôn ước, lễ thêm hôn

They announced their engagement at the buổi tiệc nhỏ on Saturday.

(Họ thông báo đính hôn tại bữa tiệc vào vật dụng Bảy)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 11 chữ cái

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: môi trường

We’re not doing enough khổng lồ protect the environment from pollution.

(Chúng ta không làm đủ để bảo vệ môi trường ngoài ô nhiễm)

Engineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/: kỹ thuật

Richard studied engineering at MIT.

(Richard học tập kỹ thuật tại MIT)

Experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/: ghê nghiệm

She is very experienced in marketing.

(Cô ấy có tương đối nhiều kinh nghiệm trong nghành nghề tiếp thị)

Educational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/: phương pháp giáo dục

Reducing the form size of classes may improve educational standards.

(Giảm bài bản lớp học gồm thể nâng cao chất lượng giáo dục)

Effectively /ɪˈfek.tɪv.li/: hiệu quả

Effectively, we have to lớn start again from scratch.

(Một biện pháp hiệu quả, họ phải bắt đầu lại từ bỏ đầu)

Exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/: sự thăm khám phá, thăm dò

We need to carry out a full exploration.

(Chúng ta cần tiến hành một cuộc thăm dò đầy đủ)

Examination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/: kiểm tra

The evidence is still under examination.

(Bằng chứng vẫn đang được kiểm tra)

Encouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/: khích lệ, khuyến khích

We were encouraged to lớn learn foreign languages at school.

(Chúng tôi được khuyến khích học ngoại ngữ nghỉ ngơi trường)

Expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/: sự mong đợi

I have high expectations for this job.

(Tôi có kỳ vọng cao cho quá trình này)

Endorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/: bệnh thực

The campaign hasn’t received any political endorsements.

(Chiến dịch dường như không nhận được bất kỳ xác nhận bao gồm trị nào)

Explanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/: giải thích

There are explanatory notes with the diagram.

(Có thuyết minh kèm theo sơ đồ)

Exponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/: số mũ

We are looking for exponential growth in our investment.

(Chúng tôi vẫn tìm tìm sự lớn mạnh theo cấp số nhân vào khoản chi tiêu của mình)

Egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/: bình đẳng

An egalitarian society.

(Một xã hội bình đẳng)

Emplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/: sự nuốm thế

The foliation formed at this time, during emplacement.

(Tán lá có mặt vào thời điểm này, trong quy trình chuyển đổi)

Emotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/: vô cảm

Prisoners can appear emotionless or even aggressive when giving evidence.

(Các tù nhân nhân hoàn toàn có thể tỏ ra vô cảm hoặc thậm chí hung hăng khi chuyển ra bằng chứng)

Excrescence /ekˈskres.əns/: sự xuất hiện

The new office development is an excrescence on the face of the city.

(Việc cách tân và phát triển văn chống mới là một sự sắc nét của bộ mặt thành phố)

Exclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/: cảm thán, thán từ

The writer’s exclamatory style becomes tiresome after a few pages.

(Phong cách cảm thán trong phòng văn khiến người gọi thấy căng thẳng mệt mỏi sau một vài ba trang)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ e bao gồm 12 chữ cái

Enthusiastic /ɪn.ˌθuː.zi.ˈæs.tɪk/: tận tâm

She is enthusiastic with her students.

(Cô ấy luôn luôn tận trọng điểm với học viên của mình)

Exploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/: khai thác, sự lợi dụng

Britain’s exploitation of its natural gas reserves began after the Second World War.

(Việc khai quật trữ lượng khí đốt tự nhiên của Anh ban đầu sau Chiến tranh nhân loại thứ hai)

Encroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/: sự lấn chiếm

The new censorship laws are serious encroachments on freedom of expression.

(Các hình thức kiểm duyệt bắt đầu đang xâm phạm nghiêm trọng mang đến quyền tự do ngôn luận)

Experiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/: dựa vào kinh nghiệm

Experiential learning

(học tập khiếp nghiệm)

Econometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/: kinh tế lượng

Bank research is still too often based on complex econometrics, rather than talking to lớn poor people in poor countries.

(Các nghiên cứu của bank vẫn hay dựa trên các phép toán kinh tế lượng phức hợp hơn là thì thầm với những người nghèo ở những nước nghèo)

Excruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/: đau đớn, dữ dội

An excruciating pain in the lower back.

(đau kinh hoàng ở sống lưng dưới)

Electrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/: năng lượng điện phân, năng lượng điện từ

He said, rightly, that one way of producing hydrogen is through electrolysis using electricity.

(Anh ấy nói, đúng ra, một phương pháp để sản xuất hydro là thông qua quá trình điện phân sử dụng điện)

Electrolytic /iˈlek.trə.laɪt/: điện phân

No electrolyte was included in the bulk solution.

(Không có chất điện phân làm sao được bao hàm trong dung dịch số lượng lớn)

Equivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/: ko rõ ràng

He answered openly and honestly without hesitation or equivocation.

(Anh ấy trả lời một phương pháp cởi mở với trung thực cơ mà không do dự hay bỏng đoán)

Exterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/: kẻ ám sát

She & her husband work together as exterminators.

(Vợ chồng cô cùng cả nhà làm nghề trừ gian diệt bạo)

Emotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/: cảm động

Like so many unfeeling men, he has a facile emotionalism, which he turns on & off.

(Giống như tương đối nhiều người lũ ông ko có cảm giác khác, anh ta gồm một nhà nghĩa xúc cảm phiến diện, lúc nắng cơ hội mưa)

Expressivity /ˌɛk.ˌsprɛ.ˈsɪ.və.ti/: biểu cảm

It can also allow us khổng lồ define in detail a specific expressivity of the instrument.

(Nó cũng đều có thể được cho phép chúng tôi xác định chi tiết tính thể hiện rõ ràng của công cụ)

Những từ giờ Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 13 chữ cái

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/: nằm trong về môi trường

People are becoming far more aware of environmental issues.

(Mọi tín đồ ngày càng thừa nhận thức rõ hơn về những vấn đề môi trường)

Entertainment /en.təˈteɪn.mənt/: môi trường

There’s not much in the way of entertainment in this town – just the cinema and a couple of pubs.

(Không có tương đối nhiều cách vui chơi ở thị xã này – chỉ có rạp chiếu phim giải trí phim cùng một vài cửa hàng rượu)

Extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/: lạ lùng, phi thường

He told the extraordinary story of his escape.

(Anh ta sẽ kể mẩu truyện phi hay về cuộc trốn chạy của mình)

Establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/: thành lập

She seems lớn have spent all her life studying in educational establishments.

(Cô ấy hình như đã dành cả đời để học trong số cơ sở giáo dục)

Encouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/: sự khuyến khích

Children need lots of encouragement from their parents.

(Con cái đề nghị nhiều sự động viên của phụ vương mẹ)

Embarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/: sự lúng túng

My parents are an embarrassment to me!

Cha mẹ tôi là 1 nỗi xấu hổ đối với tôi!

Electrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/: tĩnh điện

An electrostatic charge.

(điện tích tĩnh điện)

Endocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/: nội y khoa tiết

We wish to lớn emphasize that gynecologic endocrinology is highly complex and incompletely understood.

(Chúng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề rằng nội huyết phụ khoa rất phức tạp và chưa được hiểu đầy đủ)

Enlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/: nắm rõ ràng, giác ngộ

Can you give me any enlightenment on what happened?

(Bạn hoàn toàn có thể cho tôi ngẫu nhiên thông tin nào về hồ hết gì sẽ xảy ra?

Extracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/: không giống thường

Extracellular fluid.

(dịch ngoại bào)

Expeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/: viễn chinh

Expeditionary force.

(Lực lượng viễn chinh)

Expressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/: biểu thị

He was known to be an abstract expressionism painter.

(Ông theo luồng thông tin có sẵn đến là 1 họa sĩ theo ngôi trường phái biểu lộ trừu tượng)

Ethnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: nhà nghĩa dân tộc

Anthropologists và folklorists struggle to lớn overcome ethnocentrism.

(Các bên nhân chủng học và nhà nghiên cứu dân gian chống chọi để thừa qua nhà nghĩa dân tộc)

Extragalactic: bên cạnh thiên hà

Extragalactic nebula

(tinh vân quanh đó thiên hà)

Equilibristic /ˌi.kwə.ˈlɪ.brɪs.t.ɪk/: cân nặng bằng

Cirus man always keep equilibristic well.

(Người làm cho xiếc luôn luôn giữ thăng bằng)

Equilibration /,i:kwilai’breiʃn/: thăng bằng

Equilibration is a difficult state lớn keep.

(Sự thăng bằng là trạng thái khó giữ)

Những từ giờ Anh ban đầu bằng chữ e có 14 chữ cái

Electronically /ˌel.ekˈtrɒn.ɪ.kəl.i/: điện tử

Electronically stored information.

(thông tin được tàng trữ điện tử)

Electroforming /ɪ.ˈlɛk.trə.ˌfɔrm/: điện hóa

The nature of Electroforming.

Electrofishing /ɪ.ˈlɛk.troʊ.ˌfɪ.ʃɪŋ/: đánh bóng điện

Electrofishing machine.

(Máy tiến công bóng năng lượng điện hóa)

Electability /ɪˌlektəˈbɪləti/: khả năng được chọn

She openly questions his electability và argues that he is out of step with the buổi tiệc nhỏ on a number of issues.

(Cô công khai minh bạch đặt câu hỏi về kĩ năng được bầu của anh ta và lập luận rằng anh ta đã sự không tương đồng với đảng về một trong những vấn đề)

Emotionalizing: tạo thành cảm xúc

Effectivenesses: quyền lựa chọn

Emotionalistic /.ʃnə.lɪs.t.ɪk/: tình cảm

She is a emotionalistic person.

(Cô ấy là người sống tình cảm)

Embarrassments /ɪmˈbær.əs.mənt/: sự bối rối, lúng túng

She blushed with embarrassment.

(Cô đỏ mặt bởi vì xấu hổ)

Ecclesiology /ɪ.ˌkli.zi.ˈɑː.lə.dʒi/: công ty giáo hội học

Ecocatastrophe: thảm họa

Những từ giờ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 15 chữ cái

Electromagnetic /iˌlek.trəʊ.mæɡˈnet.ɪk/: năng lượng điện từ

An electromagnetic wave.

(một sóng điện từ)

Electrodynamics /.dɑɪ.ˈnæ.mɪks/: đụng điện học

In the afternoon they might discuss electrodynamics, cosmic rays, astrophysics, & nuclear physics.

(Vào một trong những buổi chiều, họ có thể đàm đạo về điện cồn lực học, tia vũ trụ, đồ dùng lý thiên văn với vật lý hạt nhân)

Exemplification /ɪɡˌzem.plɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: sự tôn vinh

We include discussion và exemplification of various rhythmic styles.

(Chúng tôi đàm luận và ví dụ về các phong thái nhịp điệu không giống nhau.)

Excommunication /ˌek.skəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/: sa thải, sự khai trừ

Two pastors face church trials, suspensions, and excommunication.

(Hai mục sư phải đối mặt với những phiên tòa công ty thờ, đình chỉ cùng sự khai trừ)

Ethnomusicology /ˌɛθ.noʊ.ˌmjuː.zɪ.ˈkɑː.lə.dʒi/ : dân tộc bản địa học

Her research interests centre on jazz, ethnomusicology and music education.

(Mối quan tâm nghiên cứu của cô là trung trung tâm về nhạc jazz, dân tộc bản địa học và giáo dục đào tạo âm nhạc)

Extracurricular /ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lər/: nước ngoài khóa

He detailed the future president’s extracurricular activities while governor.

(Ông kể cụ thể các hoạt động ngoại khóa của tổng thống tương lai khi còn là thống đốc)

Effectivenesses: hiệu quả

Educationalists /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl.ɪst/: những nhà giáo dục và đào tạo học

It may be of interest to all educationalists và not simply those involved in music education.

(Đó có thể là mối quan tâm của các người làm giáo dục nói chung, không chỉ riêng người dạy dỗ nhạc)

Electrochemical /iˌlek.trəʊˈkem.ɪ.kəl/: năng lượng điện hóa

However, the electrochemical potential was always deactivated during periods of thermocouple data acquisition.

(Tuy nhiên, cầm cố điện hóa luôn luôn bị vô hiệu hóa trong thời hạn thu thập tài liệu cặp sức nóng điện)

Electrodeposited: đồ điện tử

Electrodeposited always brings many conveniences khổng lồ users.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Tả Về Lễ Hội Lớp 3, Bài Văn Kể Về Lễ Hội Lớp 3 Ngắn (32 Mẫu)

(đồ điện tử luôn mang nhiều ứng dụng đến người dùng)

Expensiveness /ɪk.ˈspɛnt.sɪv.nəs/ : sự mắc tiền

Expensiveness is what you have to lớn pay for when you buy a brand name

(sự sang trọng là thứ yêu cầu trả lúc mua đồ hiệu)

Qua nội dung bài viết trên, giayphutyeuthuong.vn đã share với chúng ta 150 từ vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e. giayphutyeuthuong.vn tin chắc rằng sau khi đọc xong nội dung bài viết này bạn sẽ trở thành cao thủ mỗi lúc chơi trò nối chữ.