Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

     

Quá khứ dứt (Past Perfect) cùng quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past Perfect Continous) là hai thì được sử dụng tương đối nhiều trong bài bác thi TOEIC.

Cùng trung trọng điểm Anh ngữ giayphutyeuthuong.vn English UK Vietnam biệt lập hai sự khác nhau giữa nhì thì:

1.Cấu trúc:

Quá khứ trả thành

Động từ “to be”

S + had been+ Adj/ noun

Ex: My father had been a great dancer when he was a student

Động tự thường:

S + had +Ved(past participle)Ex: I met them after they had divorced each other

*

Quá khứ kết thúc tiếp diễn

S + had been+ V-ing

Ex: When I looked out of the window, it had been raining

*

2. Chức năng

Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Mô tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ex: We had had lunch when she arrived.

2. Dùng làm mô tả hành vi trước một thời gian khẳng định trong vượt khứ.

Xem thêm: Trong Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal, Câu Lệnh Nào Sau Đây Khai Báo Hằng ?

Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

Xem thêm: Phần Đất Liền Châu Á Tiếp Giáp Châu Lục Nào ? Châu Á Tiếp Giáp Với Châu Lục Nào

3. Được thực hiện trong một vài công thức sau:

- Câu điều kiện loại 3:

If I had known that, I would have acted differently.

- Mệnh đề Wish diễn đạt ước mong muốn trái với thừa khứ:

I wish you had told me about that

- I had turned off the computer before I came home

- AfterI turned off the computer, I came home

- He had painted the house by the timehis wife arrived home

4. Signal Words:

When, by the time, until, before, after

1. Miêu tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn khỏe mạnh tính tiếp diễn)

Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

2. Mô tả một hành động kéo dài liên tiếp đến một hành vi khác trong quá khứ

Ex: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in

kimsa88
cf68