Phiếu chi theo thông tư 200

     

Trong chuyển động doanh nghiệp thì các khoản tiền mặt hoặc nước ngoài tệ lúc nhập hoặc xuất quỹ đơn vị chức năng hay doanh nghiệp đều phải sở hữu phiếu thu cùng phiếu chi. ở bên cạnh mục đích lập phiếu thu với phiếu bỏ ra để khẳng định số tiền phương diện là tiền việt nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập với xuất vào quỹ thì mẫu phiếu thu và chủng loại phiếu chi còn được xem là mẫu biên nhấn để thủ quỹ làm căn cứ thu, đưa ra tiền, ghi sổ quỹ; kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu bao gồm liên quan. Tiếp sau đây là cách viết chủng loại phiếu thu bỏ ra theo thông bốn 200.

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 200

 

Mẫu phiếu đưa ra theo thông tứ 200

 

*

 

Là mẫu mã 02-TT ban hành kèm thông bốn 200/2014-TT-BTC được dùng để làm xác định các khoản tiền thực tế xuất ra từ quỹ, và thủ quỹ có nhiệm vụ xuất quỹ đôi khi làm chứng từ nhằm kế toán ghi vào sổ sách.

 

Cách viết phiếu đưa ra theo thông bốn 200:

 

- Góc trên phía trái của bệnh từ cần ghi rõ tên 1-1 vị, add đơn vị.

 

- Phiếu chi đóng thành quyển, mỗi Phiếu chi đề nghị ghi cả số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi cần được đánh liên tục trong thời hạn là một kỳ kế toán. Các Phiếu chi đề nghị ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu cùng ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

 

- Ghi rõ tên và địa chỉ người thừa nhận tiền.

 

- cái “Lý vì chi” cùng nội dung đưa ra tiền.

 

- cái “Số tiền”: Ghi số chi phí nộp quỹ bằng chữ hoặc số, ghi rõ đơn vị chức năng tính là VNĐ tốt USD,…

 

- Dòng tiếp sau ghi số lượng những triệu chứng từ gốc bao gồm kèm theo.

 

Chú ý:

- nếu là bỏ ra ngoại tệ nên ghi tỷ giá, đơn giá tại thời gian xuất quỹ nhằm từ kia tính ra tổng số chi phí theo đơn vị chức năng đồng tiền ghi sổ.

Xem thêm: Khoa Y Dược, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược

 

- Liên phiếu chi gửi ra phía bên ngoài doanh nghiệp bắt buộc được đóng dấu.

 

Mẫu phiếu thu theo thông tứ 200

 

Là đầy đủ biểu chủng loại và bệnh từ phù hợp pháp được bộ phận kế toán sử dụng nhằm ký nhấn đối tác, người sử dụng đã ngừng khoản tiền đến sản phẩm, thương mại dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất.

 

*

 

Cách viết phiếu thu theo thông bốn 200:

 

- Góc trên bên trái của Phiếu thu ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ cửa hàng đơn vị.

 

- Phiếu thu bắt buộc đóng thành quyển với ghi sổ từng quyển dùng trong một năm. Số phiếu thu rất cần phải đánh liên tục trong thời hạn là một kỳ kế toán. Từng Phiếu thu đề nghị ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

 

- Ghi rõ tên cùng địa chỉ cửa hàng người nộp tiền.

- dòng “Lý vì nộp” ghi ngôn từ nộp.

Xem thêm: Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: A Closer Look 2, A Closer Look 2 Unit 1: My Hobbies

 

- chiếc “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng văn bản hoặc số, ghi rõ đơn vị chức năng tính là VNĐ, hay USD …

 

- Dòng tiếp theo sau ghi con số những hội chứng từ gốc có kèm theo.

 

Trên đây là những tin tức về cách viết mẫu mã phiếu thu chi theo thông tứ 200 mà các bạn quan tâm. Chúc chúng ta thành công!