Phiếu đánh giá phân loại cán bộ công chức

     
Nhằm hiểu rõ phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ… mà lại công chức đề nghị được review hằng năm. Dưới đó là mẫu phiếu đánh giá và phía dẫn chi tiết cách ghi biểu mẫu mã này.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá phân loại cán bộ công chức


Phiếu đánh giá công chức là gì? mẫu phiếu đánh giá, phân một số loại công chức và cách ghi Công chức được review theo 6 văn bản chính? Công chức được đánh giá theo tiêu chuẩn xếp một số loại mới? Thời điểm đánh giá hàng năm công chức 

Phiếu reviews công chức là gì?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, phiếu tiến công giá, xếp loại unique công chức là một trong những văn bạn dạng lưu giữ công dụng đánh giá, xếp nhiều loại công chức, được lưu lại vào làm hồ sơ công chức.
- Biên bạn dạng cuộc họp dìm xét, tấn công giá.- nhấn xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).- tóm lại và thông báo bằng văn phiên bản về công dụng đánh giá, xếp loại quality công chức của cấp gồm thẩm quyền.Mẫu phiếu này là mẫu số 02 phát hành tại Phụ lục kèm Nghị định 90/2020/NĐ-CP này.Mẫu phiếu tấn công giá, phân một số loại công chức và bí quyết ghi
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Năm...........Họ cùng tên: .....................................................................................................Chức vụ, chức danh: ....................................................................................Đơn vị công tác: ...........................................................................................I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Thiết yếu trị tư tưởng:.....................................................................................2. Đạo đức, lối sống:………….......................................................................3. Tác phong, lề lối làm cho việc:.........................................................................4. Ý thức tổ chức kỷ luật:...............................................................................5. Kết quả thực hiện nay chức trách, trọng trách được giao (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ trả thành, chất lượng, quy trình công việc):……6. Thái độ ship hàng nhân dân, công ty (đối với đều vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của bạn dân và doanh nghiệp): ……………………..........................................................................PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản ngại lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ trả thành, hóa học lượng, giai đoạn công việc): ........................................................8. Năng lực lãnh đạo, quản ngại lý:.....................................................................9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:....................................................................II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:…………….…………………………………2. Từ xếp loại chất lượng:………………………………………………………(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không ngừng nhiệm vụ)......., ngày.... Tháng.... Năm.....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Phần dành cho những người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành (nếu có)).............................................................................................................., ngày ....tháng....năm......NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp tất cả thẩm quyền tấn công giá)1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................2. Tác dụng đánh giá, xếp các loại chất lượng:.....................................................(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không chấm dứt nhiệm vụ).3. đánh giá chiều hướng, triển vọng cải cách và phát triển của cán bộ:……………….

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Hải Quân Điểm Chuẩn Học Viện Hải Quân Năm 2021

...., ngày ....tháng....năm.....NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Phiếu này bao gồm 04 phần:- Công chức tự tấn công giá công dụng công tác, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo các tiêu chí: thiết yếu trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối có tác dụng việc, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao, thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp.- Tự tấn công giá, dấn xết, xếp loại quality của công chức: địa thế căn cứ vào những ưu điểm, điểm yếu của mình, công chức tự đánh giá bạn dạng thân thuộc 1 trong các 4 tiêu chí: kết thúc xuất sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm; không xong xuôi nhiệm vụ;- Ý loài kiến của tập thể đơn vị và chỉ huy trực tiếp thống trị công chức;- công dụng đánh giá, phân nhiều loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để lấy ra tiến công giá, phân loại công bằng, rõ ràng nhất.Dưới đây là ví dụ chi tiết cách điền vào mẫu mã Phiếu review của công chức:
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Năm...........Họ cùng tên: Nguyễn Văn AChức vụ, chức danh: kế toán viênĐơn vị công tác: Ủy ban dân chúng xã A - thị xã B - tỉnh CI. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Thiết yếu trị bốn tưởng: Chấp hành và thực hiện giỏi quan điểm chỉ huy của Đảng trong tiến hành nhiệm vụ được giao.2. Đạo đức, lối sống: luôn nêu cao niềm tin trách nhiệm trong công tác với thái độ thao tác làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gồm lối sinh sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.3. Tác phong, lề lối làm việc: luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp; thao tác khoa học, đúng giờ, thể hiện ý thức tự phê bình cùng phê bình đúng mực.4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:...............................................................................5. Tác dụng thực hiện nay chức trách, trách nhiệm được giao (xác xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, hóa học lượng, giai đoạn công việc): bảo đảm an toàn đúng tiến độ, chất lượng đã đặt ra.6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp (đối với phần lớn vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc thẳng giải quyết quá trình của người dân với doanh nghiệp): Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, gồm tính thuyết phục, không khiến phiền hàPHẦN DÀNH RIÊNG cho CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lí lý, phụ trách (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ trả thành, chất lượng, tiến trình công việc): ........................................................8. Năng lượng lãnh đạo, quản lý:.....................................................................9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:....................................................................II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:- Ưu điểm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…- Nhược điểm: tuy vậy, vì chưng nhiều yếu ớt tố khách hàng quan cũng tương tự chủ quan lại mà một vài nhiệm vụ chưa đã có được mức như mong mỏi đợi…2. Trường đoản cú xếp các loại chất lượng: dứt tốt nhiệm vụ(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ)......., ngày.... Tháng.... Năm.....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Phần dành cho những người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành (nếu có)).............................................................................................................., ngày ....tháng....năm......NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành riêng cho cấp bao gồm thẩm quyền tiến công giá)1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................2. Hiệu quả đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:.....................................................(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không dứt nhiệm vụ).3. Nhận định chiều hướng, triển vọng cải tiến và phát triển của cán bộ:………………....., ngày ....tháng....năm.....NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Công chức được đánh giá theo 6 câu chữ chính?

Theo phương tiện tại Điều 56 nguyên tắc Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được đánh giá theo các nội dung sau:- Chấp hành con đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với pháp luật của phòng nước;- Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối làm việc;
- Nội dung “kết quả tiến hành nhiệm vụ” được sửa thành “đánh giá công dụng thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm, thể hiện trải qua công việc, thành phầm cụ thể”;- Nội dung “thái độ giao hàng nhân dân” được sửa thành “thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp với địa chỉ tiếp xúc thẳng hoặc thẳng giải quyết quá trình của tín đồ dân cùng doanh nghiệp”…Những câu chữ này được sửa thay đổi theo hướng toàn vẹn hơn và cân xứng với nhà trương vẫn trả lương theo vị trí câu hỏi làm, theo các bước cụ thể cũng giống như góp phần thải trừ tiêu cực, phòng, chống tham nhũng.Không chỉ vậy, theo khoản 11 Điều 1 quy định sửa đổi điều khoản Cán bộ, công chức, thời điểm review công chức cũng khá được bổ sung.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài Tây Tiến, Giáo Án Ngữ Văn Lớp 12


*
biện pháp điền phiếu đánh giá công chức tiên tiến nhất (Ảnh minh họa)

Công chức được reviews theo tiêu chuẩn xếp loại mới?

Không chỉ sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung review công chức mà các tiêu chuẩn xếp loại công chức cũng đều có sự cố gắng đổi.