Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017

     

3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lòng tin hợp tác với đồng nghiệp cùng việc thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:

.

4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức:

 
Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017

*
3 trang | chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0
*Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 177 Sgk Toán Lớp 4 Trang 177 Dưới

Bạn vẫn xem ngôn từ tài liệu Mẫu: Phiếu reviews và phân một số loại viên chức năm học: 2017 - 2018, để download tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Bộ Đề Cương Ôn Tập Học Kì Ii Môn Sinh Lớp 8 Học Kì 2, Đề Cương Ôn Thi Kì 2 Lớp 8 Môn Sinh Học Năm 2021

Mẫu số 03Trường thcs Cát HanhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học: 2017 - 2018Họ và tên: .............................................................................................................................Chức danh nghề nghiệp: ......................................................................................................Đơn vị công tác: ..................................................................................................................Hạng chức danh nghề nghiệp: .. Bậc: .. Thông số lương: ................I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết kết:................................................................................................................................................2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:................................................................................................................................................3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồng nghiệp với việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:...............................................................................................................................................4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức:................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:................................................................................................................................................2. Phân các loại đánh giá: ..(Phân loại review theo một trong những 4 mức sau; dứt xuất sắc nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ)Ngày 23 mon 05 năm 2018Viên chức tự tấn công giá(ký tên, ghi rõ bọn họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý con kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhấn xét của chỉ huy trực tiếp làm chủ viên chức: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày tháng ..năm Thủ trưởng trực tiếp tiến công giá(ký tên, ghi rõ bọn họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhấn xét ưu, nhược điểm:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Hiệu quả đánh giá, phân loại viên chức:(Phân loại reviews theo một trong những 4 mức sau: kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không dứt nhiệm vụ)...............................................................................................................................................Ngày ..tháng ..năm Thủ trưởng đối kháng vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)