SAU KHI KÝ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6/3/1946

     

 
Bạn đang xem: Sau khi ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946


*
*
*
*
*
*
*
*


Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ một mực không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu khẩu hiệu được nêu vào văn kiện lịch sử nào?


Nội dung mặt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước vn Dân chủ Cộng hòa là


Cuộc pk nào của quân nhân việt nam đã tạo đk để toàn quốc đi vào cuộc binh đao chống Pháp lâu dài?


Binh đoàn làm sao của quân nhóm Pháp đảm nhiệm nhiệm vụ đổ bộ bất ngờ, xâm lăng thị làng mạc Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới thời điểm cuối năm 1947?


“Bất kì bọn ông, bọn bà, bất kì người già bạn trẻ, không phân tách tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là người vn thì phải vùng lên đánh thực dân Pháp để cứu vãn Tổ quốc” Đoạn văn trên làm phản ánh nội dung nào trong con đường lối nội chiến chống Pháp của Đảng?


Văn kiện lịch sử nào không phản ánh con đường lối đao binh của Việt Nam giữa những năm đầu cuộc binh đao toàn quốc phòng thực dân Pháp?
Xem thêm: Giáo Án Địa Lý Lớp 4 Cả Năm, Giáo Án Chuyên Đề Địa Lí Lớp 4

Cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp cuối năm 1947 không nhằm thực hiện phương châm nào sau đây?


Chiến dịch phản bội công lớn trước tiên của lính chủ lực nước ta trong cuộc toàn quốc loạn lạc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là


Con mặt đường nào được ca ngợi là “con đường chết” của thực dân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?


Vì sao cuộc binh đao toàn quốc phòng thực dân Pháp của nhân dân việt nam lại mang ý nghĩa chính nghĩa?


Đâu không hẳn là những trở ngại thực dân Pháp vấp yêu cầu trong cuộc chiến tranh xâm lấn Việt Nam đầu năm mới 1947?


Nguyên nhân bao gồm để Đảng và bao gồm phủ nước ta Dân nhà Cộng hòa nhà trương phát đụng cuộc binh lửa toàn dân là


Đâu không phải là lý do để Đảng và thiết yếu phủ nước ta Dân nhà Cộng hòa đưa ra quyết định phát đụng cuộc binh cách toàn diện?


Cơ sở chủ yếu để Đảng và bao gồm phủ việt nam Dân nhà Cộng hòa chủ trương đánh lâu dài hơn trong cuộc binh cách toàn quốc phòng thực dân Pháp (1946-1954) là
Xem thêm: Đọc Hiểu Cung Oán Ngâm Khúc Lớp 10 Chọn Lọc, Đọc Hiểu Cung Oán Ngâm Khúc

Loại quả nào đã có quân dân ta thực hiện như một nhiều loại vũ khí vào chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?


Cuộc hành động giam chân quân Pháp tại thành phố hà nội trong thời gian đầu của cuộc phòng chiến diễn ra trong bao nhiêu ngày?