I

     
ByAdmin Jul 2, năm trước hoc giao tiep tieng anh, hoc tieng anh giao tiep, hoc tieng anh giao tiep co ban, so dem vào tieng anh
*

Khi học tiếng Anh giao tiếp, nhiều khi bọn họ không xem xét hoc tieng Anh giao tiep co ban – ví như số đếm cùng số máy thự trong giờ Anh. Hãy bat dau hoc tieng Anh với giải pháp đọc số đếm và số máy tự trong giờ đồng hồ Anh cùng Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho nhé!

Số đếm dùng để cho thấy số lượng, mã số. Số đồ vật tự cần sử dụng để cho biết thêm thứ hạng, thiết bị tự. Trong bài bác này ta vẫn học kỹ về số đếm và số sản phẩm công nghệ tự.

Bạn đang xem: I

SỐ ĐẾM

*

* Khi một số cần kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm cùng với hàng đơn vị hoặc sản phẩm chục, ta thêm and ngay trước hàng đơn vị hoặc hàng chục.

Thí dụ:

110 – one hundred and ten1,250 – one thousand, two hundred and fifty2,001 – two thousand and one

* Trong tiếng Việt, ta sử dụng dấu . (dấu chấm) để phân làn mỗi 3 đơn vị số từ đề xuất sang trái. Cơ mà trong giờ Anh, PHẢI sử dụng dấu , (dấu phẩy)

57,458,302

* Số đếm khi viết ra không khi nào thêm S lúc chỉ muốn cho thấy số lượng của danh từ kèm theo sau số.

VD: THREE CARS = 3 cái xe khá (THREE ko thêm S )

* nhưng lại khi bạn muốn nói con số con số như thế nào đó nhiều hơn hai, chúng ta thêm S vào số chỉ con số con số

VD: FOUR NINES, 2 ZEROS = 4 SỐ 9, 2 SỐ 0

* không tính ra, phần đông số dưới đây khi thêm S sẽ sở hữu được nghĩa khác, không còn là 1 con số rõ ràng nữa mà là một cách nói mong chừng, nhớ là bạn phải có OF đằng sau:

TENS OF = sản phẩm chục..

Xem thêm: Cách Sử Dụng So That - So That: Cấu Trúc Cách Dùng Cần Nắm Vững

DOZENS OF = mặt hàng tá…

HUNDREDS OF = mặt hàng trăm

THOUSANDS OF = sản phẩm ngàn

MILLIONS OF = mặt hàng triệu

BILLIONS OF = mặt hàng tỷ

Thí dụ: EVERYDAY, MILLIONS OF PEOPLE IN THE WORLD ARE HUNGRY. (Mỗi ngày tất cả hàng triệu người trên thế giới bị đói)

* phương pháp đếm số lần:

– ONCE = một đợt (có thể nói ONE TIME tuy thế không thông dụng bởi ONCE)

– TWICE = hai lần (có thể nói TWO TIMES tuy thế không thông dụng bởi TWICE)

– Từ ba lần trở lên, ta bắt buộc dùng ” Số từ bỏ + TIMES” :

+ THREE TIMES = 3 lần

+ FOUR TIMES = 4 lần

– Thí dụ:

+ I HAVE SEEN THAT MOVIE TWICE. = Tôi đã xem phim kia hai lần rồi.

SỐ THỨ TỰ

*

Cách nhảy số đếm lịch sự số lắp thêm tự

* chỉ cần thêm TH ẩn dưới số đếm là chúng ta đã đưa nó thành số thứ tự. Cùng với số tận cùng bởi Y, yêu cầu đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm TH

-VD: four –> fourth, eleven –> eleventh

Twenty–>twentieth

Ngoại lệ:

one – firsttwo – secondthree – thirdfive – fiftheight – eighthnine – ninthtwelve – twelfth

* khi số phối hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm TH sống số cuối cùng, giả dụ số ở đầu cuối nằm trong list ngoài lệ bên trên thì cần sử dụng theo danh sách đó.

Xem thêm: Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 4: Tập Làm Văn Lớp 4 Trang 117, Chính Tả Lớp 4: Nghe

VD:

5,111th = five thousand, one hundred & eleventh421st = four hundred and twenty-first

* Khi mong mỏi viết số ra chữ số ( viết như số đếm mà lại đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST cùng với số lắp thêm tự 1, ND với số thiết bị tự 2, RD cùng với số máy tự 3

VD:

first = 1stsecond = 2ndthird = 3rdfourth = 4thtwenty-sixth = 26thhundred & first = 101st

* thương hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường khi viết viết tên cùng số lắp thêm tự ngay số La Mã, khi gọi thì thêm THE trước số lắp thêm tự.

VD:

Viết : Charles II – Đọc: Charles the SecondViết: Edward VI – Đọc: Edward the SixthViết: Henry VIII – Đọc: Henry the Eighth