SƠ ĐỒ TƯ DUY LÝ THUYẾT SINH HỌC 12

     

Sơ đồ dùng hóa kỹ năng và kiến thức lý thuyết sẽ giúp đỡ bạn dễ dàng ghi nhớ đồng thời nhớ lâu hơn. Tuyển chọn sinh số xin mang đến các sĩ tử sơ đồ bốn duy môn Sinh học lớp 12 để tìm hiểu thêm dưới đây.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm những chương, bài bác như sau:

1/ Chương 1: nguyên tắc Di Truyền Và vươn lên là Dị

Bài 1: Gen, Mã dt và quá trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột trở thành genBài 5: Nhiễm nhan sắc thể và chợt biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thểBài 6: Đột biến con số nhiễm nhan sắc thểBài 7: thực hành Quan sát các dạng bỗng nhiên biến con số nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bản cố định cùng trên tiêu phiên bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy chính sách Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy chế độ Menđen Quy mức sử dụng phân liBài 9: Quy điều khoản phân li độc lậpBài 10: shop gen và ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11: liên kết gen cùng hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ko kể nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh lên sự bộc lộ của genBài 15: bài tập chương I và chương II

3/ Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thểBài 17: cấu tạo di truyền với quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: lựa chọn giống đồ dùng nuôi và cây cối dựa trên nguồn biến dạng tổ hợpBài 19: sản xuất giống bằng phương pháp gây bỗng biến và công nghệ tế bàoBài 20: chế tạo giống mới nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: dt Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: bảo vệ vốn ren của loài tín đồ và một vài vấn đề thôn hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: minh chứng Và nguyên lý Tiến Hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóaBài 25: lý thuyết Lamac và học thuyết ĐacuynBài 26: giáo lý tiến hóa tổng đúng theo hiện đạiBài 27: quá trình hình thành quần thể yêu thích nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành loài (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo nên Và cách tân và phát triển Của cuộc sống Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sốngBài 33: Sự cách tân và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự tạo nên loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường sống với các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh đồ và mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thểBài 37: những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh đồ (tiếp theo)Bài 39: biến hóa động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần thôn Sinh Vật

Bài 40: Quần xã sinh đồ và một vài đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41: Diễn chũm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo đảm an toàn Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: hội đàm vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái và năng suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí cùng sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái xanh học

Sơ thứ hóa kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*