SOẠN TỪ MỚI UNIT 1 LỚP 10

     

Bài học tập Vocabulary Unit 1 Lớp 10 tổng hợp từ vựng của bài học kinh nghiệm với hệ thống không thiếu ngữ nghĩa với phiên âm. Qua đó giúp những em dễ dãi ghi nhớ cùng tra cứu vãn trong quy trình học và thực hành tiếng Anh.

Bạn đang xem: Soạn từ mới unit 1 lớp 10


Tóm tắt bài xích giảng

1. Từ vựng Reading Unit 1

2. Từ vựng Speaking Unit 1

3. Từ vựng Listening Unit 1

4. Trường đoản cú vựng Writing Unit 1

5. Từ vựng Language Focus Unit 1

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp từ Vựng Unit 1


Daily routine (n): kinh nghiệm hằng ngày, các bước hằng ngày

Bank (n) : bờ

Boil (v) : luộc, hâm sôi (nước)

Plough (v) : cày (ruộng)

Harrow (v) <"hærou>: bừa (ruộng)

Plot of land (exp): thửa ruộng

Fellow peasant (exp): chúng ta nông dân

Lead (v) : dẫn, dắt (trâu)

Buffalo (n) <"bʌfəlou>: con trâu

Field (n) :đồng ruộng, cánh đồng

Pump (v) : bơm (nước)

Chat (v) =talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

Crop (n) : vụ, mùa

Do the transplanting (exp) : ghép (lúa)

Be contented with (exp) =be satisfied with (exp) <"sætisfaid>: hài lòng

Go off =ring (v): reo leo, reng len (chuông)

Get ready = prepare (v) : chuẩn bị

Be disappointed with (exp) : thất vọng

Be interested in (exp) <"intristid> : thích hợp thú, quan lại tâm

Go to bed (exp): đi ngủ (go-went-gone)

Go khổng lồ school (exp): đi học

Have breakfast/lunch/dinner (exp) : nạp năng lượng sáng/trưa/tối (have-had-had)

In the morning/afternoon/evening (exp): buổi sáng/chiều/tối

Get up (v): tỉnh dậy (get-got-got)

Wake up (v): tỉnh giấc (wake-woke-waken)

Local tobacco: <"loukəl tə"bækou> : thuốc lào

Life (n) : cuộc sống

Lives (npl.) cuộc sống

Cue (n) : sự gợi ý, lời ám chỉ

Farmer (n) <"fɑ:mə>: nông dân

Alarm (n) <ə"lɑ:m>=alarm clock: đồng hồ thời trang báo thức

Break (n)
: sự nghỉ

Take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng

Take a short rest (exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)

Neighbor (n) <"neibə>: người láng giềng

See (v) thấy (see-saw-seen)

Option (n) <"ɔp∫n>: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

Italicised word: chữ in nghiêng

Meaning (n) <"mi:niη>: nghĩa

Suit (v) : hợp với, thích hợp với

Go và see (exp) = visit (v) <"vizit>: viếng thăm

Occupation (n) <,ɒkjʊ"pei∫n>= job (n) : nghề nghiệp, công việc.


2. Từ bỏ Vựng phần Speaking Unit 1 Lớp 10


Tenth-grade student: học sinh lớp 10

Timetable (n) <"taimtəbl>=schedule (n) <"∫edju:l; "skedʒul>: thời hạn biểu, thời khóa biểu.

Xem thêm: Giải Toán 9 Tập 2 Bài 3 - Giải Toán 9 Trang 15, 16

Weekly (n) <"wi:kli>: hằng tuần

Civic education (n) <"sivik edju:"kei∫n>: giáo dục đào tạo công dân

Technology (n) : technology học

Maths (n) : toán học

Music (n) <"mju:zik>: nhạc, âm nhạc

Literature (n) <"litrət∫ə>: văn chương, văn học

Information giải pháp công nghệ (n) < infə"mei∫n tek"nɔlədʒi >: technology thông tin.

Xem thêm: Các Đường Kinh Tuyến Trên Quả Địa Cầu Đều, Các Đường Kinh Tuyến Và Vĩ Tuyến Có Đặc Điểm Gì

Geography (n) : địa lý học

History (n) <"histri>: lịch sử học

Chemistry (n) <"kemistri>: hoá học

Class meeting : sinh họat lớp

Informatics(n) <,infə:"mætiks>: tin học

Lesson (n) <"lesn>: bài học

Class (n) : giờ học, buổi học

English (n) <"iηgli∫>: Anh văn

Physics (n) <"fiziks>: vật lý học

Physical education (n) <"fizikl edju:"kei∫n>: giáo dục và đào tạo thể chất

Biology (n) : sinh vật học

Activity (n) <æk"tiviti>: hoạt động

Watch TV : coi tivi

Ride khổng lồ the stadium: đi xe đạp đến sân vận động

Stadium (n) <"steidiəm>: sân vận động

Ride (v) =go by bicycle <"baisikl>: đi xe (xe buýt, xe cộ lửa, xe điện...), đi xe cộ đạp.

e.g. Ride to lớn school (đi xe đạp điện đến trường)

Ride- rode –ridden <"ridən>(v): đi xe đạp

Play football : đùa bóng đá

Play(v) : chơi

Ride home : đi xe đạp điện về nhà

Do the homework <"houmwə:k>: làm bài xích tập ở nhà


3. Từ bỏ Vựng phần Listening Unit 1 Lớp 10


- cyclo (n): xe pháo xích lô

- district (n): quận

- drop (v): để (ai) xuống xe

- food stall (n): quầy thực phẩm

- immediately (adv): tức thì lập tức

- park (v): đậu xe

- passenger (n): hành khách

- pedal (v): đạp xe đạp ð pedal (n): bàn sút (xe đạp)

- purchase (n): vật/hàng hóa cài được


4. Từ Vựng phần Writing Unit 1 Lớp 10


- choke (v): nghẹt thở (khói)

- cough (v): ho

- dip (v): lao xuống

- discotheque (n): vũ trường

- fire exit (n): cửa sinh hiểm

- gain height: tăng mức độ cao

- in danger: trong chứng trạng nguy hiểm

- land safely: hạ cánh an toàn

- overjoyed (adj): phấn kích khôn xiết

- panic (n) (U): sự hoảng loạn; sự hốt hoảng

- scream in panic: la, hét trong hốt hoảng

- relieved (adj): giảm căng thẳng

- seaside (n): bờ biển

- seat belt (n) (C): đai an toàn; dây an toàn

- serve (v): phục vụ

- shake/ shook/ shaken (v): rung, lắc, giật

- suddenly (adv): bất chợt nhiên

- take off: (máy bay) chứa cánh


5. Từ bỏ Vựng phần Language Focus Unit 1 Lớp 10


- as soon as: tức thì khi

- bean (n): phân tử đậu

- camp fire (n): lửa trại

- creep into (v): trườn vào

- flow (v): (nước) chảy

- give up: từ bỏ

- instead of (prep): thay vì

- leap out of (v): khiêu vũ ra khỏi

- pea (n): hạt đậu Hà Lan

- put out (v): dập tắt

- put up (v): dựng lên

- realise (v): dấn ra

- stream (n): mẫu suối

- tent (n): dòng lều

- waste of time (n): sự lãng phí thời gian

- wind (its way) (v): lượn, uốn nắn (dòng chảy)


A B

1. When did the plane take off? a. Building

2. The thieves ran away when the burglar alarm went off. B. Move downward

3. Let"s take a break. We"ll go on when you are ready. C. Made stop burning

4. Could you get me up early tomorrow? d. Leave the ground

5. She laughed & chatted happily with other women. E. Talked in a friendly way