TÊN CÁC MODULE BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

     

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu cho thầy giáo Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông gồm 9 tế bào Đun.

Bạn đang xem: Tên các module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Mỗi mô Đun lại tạo thành nhiều nội dung bé dại nhằm đáp ứng nhu ước học tập hay xuyên, liên tục, suốt thời gian sống của từng giáo viên.

Danh sách tế bào Đun tu dưỡng theo chương trình GDPT 2018

Mô đun 1 “Hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung:

1. Tứ tưởng chủ đạo và quan lại điểm trở nên tân tiến Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu phải đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong lịch trình GDPT 2018;

3. Planer giáo dục, câu chữ Chương trình GDPT 2018;

4. Cách thức dạy học tập theo yêu mong của công tác GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và toàn diện và chương trình giáo dục đào tạo môn học;


5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông toàn diện và lịch trình môn học;

6. Những điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy dỗ học cùng giáo dục cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên tiểu học/THCS/THPT” có 3 nội dung:

1. Những xu hướng tiến bộ về phương pháp, kĩ thuật dạy dỗ học với giáo dục nhằm mục đích phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy dỗ học cân xứng nhằm cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên theo môn học/hoạt động giáo dục trong công tác GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục và đào tạo hiệu quả cân xứng với đối tượng người dùng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực” tất cả 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá công dụng học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên tiểu học/THCS/THPT;


2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và kết quả đánh giá chỉ trong dạy dỗ học, giáo dục học sinh;

3. Xây dựng vẻ ngoài kiểm tra tấn công giá kết quả học tập cùng sự tiến bộ của học viên tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. áp dụng và phân tích tác dụng đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi dấn sự tiến bộ của học sinh và thay đổi mới phương pháp dạy học.

Mô đun 4 “Xây dựng planer dạy học tập và giáo dục và đào tạo theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 3 nội dung:

1. Những vụ việc chung về tạo ra kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên ở trường đái học/THCS/THPT;

2. Desgin kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

3. So với và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục vào trường đái học/THCS/THPT.

Xem thêm: Cách Trình Bày Đĩa Bưởi Đẹp Mắt, Cách Trình Bày Đĩa Bưởi Đẹp

Mô đun 5 “Tư vấn và cung cấp học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chuyển động giáo dục với dạy học” gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm trọng tâm sinh lý của học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng, lựa chọn và triển khai các siêng đề về tư vấn tư tưởng cho học sinh tiểu học/THCS/THPT (lồng ghép vào môn học/hoạt hễ giáo dục);

3. Tạo ra kênh thông tin về tư vấn cung cấp học sinh đái học/THCS/THPT.


Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Sự quan trọng của việc xây dựng văn hóa nhà trường tè học/THCS/THPT; mục đích của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường tè học/THCS/THPT;

2. Thành lập và tiếp thị các quý giá cốt lõi của nhà trường, lớp học xây dựng niềm tin cho phần nhiều học sinh, người cùng cơ quan vào những giá trị chủ đạo đó;

3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện planer xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun 7 “Thực hiện nay và chế tạo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học con đường ở ngôi trường tiểu học/THCS/THPT” tất cả 3 nội dung:

1. Những sự việc chung về thành lập trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học; vai trò của giáo viên;

2. Các nguy cơ tiềm ẩn tiềm ẩn về triệu chứng mất an toàn và đấm đá bạo lực học đường trong trường tè học/THCS/THPT;

3. Kiến tạo và tiến hành quy tắc xử sự và bình yên học đường trong trường đái học/THCS/THPT.

Mô đun 8 “Phối hợp giữa đơn vị trường, gia đình và xóm hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên tiểu học/THCS/THPT” bao gồm 3 nội dung:

1. Bao hàm vai trò và ích lợi của sự kết nối nhà ngôi trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Những nội dung phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, thôn hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh;

3. Tạo ra kế hoạch hành vi phối đúng theo giữa thầy giáo và gia đình để triển khai giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong trường đái học/THCS/THPT.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Tổng Kết Phần Văn 6: Tổng Kết Phần Văn, Soạn Văn 6: Tổng Kết Phần Văn


Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và áp dụng thiết bị công nghệ trong dạy học với giáo dục học viên tiểu học/THCS/THPT” tất cả 3 nội dung:

1. Mục đích của công nghệ thông tin, học liệu số cùng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Các ứng dụng và thiết bị technology hỗ trợ chuyển động dạy học và giáo dục học viên ở trường đái học/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số cùng thiết bị technology trong hoạt động dạy học cùng giáo dục học viên ở trường đái học/THCS/THPT.