Thêm phần tử vào mảng javascript

     

Trong bài xích này bản thân xin chia sẻ các hàm xử lý mang trong Javascript hay sử dụng nhất, nó đỡ đần ta lọc mảng cũng giống như sắp xếp các bộ phận đơn giản hơn.

Bạn đang xem: Thêm phần tử vào mảng javascript

*


*

Mảng cũng là một object (đối tượng) nên các hàm cơ mà ta tuyệt gọi chính là các method (phương thức) của đối tượng người sử dụng mảng, vày vậy bạn đừng nhầm lẫn thân hai có mang nhé. Vào Javascript có nhiều hàm cách xử trí mảng buộc phải trong bài này mình chỉ tổng hòa hợp lại gần như hàm bổ ích nhất. Nếu bạn muốn xem không thiếu thốn thì gọi ở bài xích javascript array function nhé.

1. Các hàm giải pháp xử lý mảng vào javascript

Lưu ý là phần đa hàm này được nối liền với đối tượng người tiêu dùng Array, vị vậy chúng ta chỉ áp dụng được bên trên mảng thôi nhé.

Hàm array.valueOf()

Hàm này có công dụng tương tự như hàm array.join() nhưng ta đang học ở bài xích trước, tức là nó vẫn nối các thành phần với nhau vào một trong những chuỗi phương pháp nhau vì dấu phẩy.

Bài viết này được đăng trên


var sở hữu = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// in mảngdocument.write(mang.valueOf());document.write("");// Thêm cùng inmang.push("Miễn phí");document.write(mang.valueOf());

var có = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// in mảngdocument.write(mang.valueOf());document.write("");// Thêm cùng inmang.pop();document.write(mang.valueOf());

var mang = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// in mảngdocument.write(mang.valueOf());document.write("");// Thêm và inmang.shift();document.write(mang.valueOf());

Hàm array.unshift()

Thêm 1 phần tử vào vị trí đầu tiên của mảng, mặt khác đẩy các phẩn từ phía đằng sau lên một bậc.


var mang = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// in mảngdocument.write(mang.valueOf());document.write("");// Thêm cùng inmang.unshift("Chào Mừng");document.write(mang.valueOf());

Hàm array.splice()

Hàm splice() có bố tham số truyền vào như sau: splice(position_add, num_element_remove, value1, value2, ...).

Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Nào Chứng Tỏ Sứa Thích Nghi, Với Lối Sống Di Chuyển Tự Do

Trong đó:

position_add là vị trí đang thêm (vị trí trước tiên là 0)num_element_remove là số thành phần sẽ xóa (bắt đầu trường đoản cú position_add)value1, value2, .. Là danh sách các thành phần sẽ đạt thêm vào sau thời điểm tại địa chỉ position_add và sau thời điểm xóa số lượng num_element_remove phần tử.

var có = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;mang.splice(1, 2, "PHP", "căn bản ");document.write(mang.valueOf());
Trong lấy ví dụ như này thì:

Vị trí thêm là số 1 (phần tử có mức giá trị là "lập")Xóa 2 thành phần liên tiếp từ vị trí 1 (xóa thành phần "lập" và "trình")Thêm hai phần tử "php" cùng "căn bản" vào

Cuối cùng ta đạt được một mảng tất cả <"Học", "php", "căn bản", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">.

Ví dụ 2: Trong lấy ví dụ này ta sẽ không thêm phần tử nữa mà lại sẽ tận dụng hàm này để xóa đi một vài phần tử.


var với = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// xóa thành phần "lập" với "trình"mang.splice(1, 2);document.write(mang.valueOf());

var có = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;document.write(mang.valueOf());document.write("");// bố trí lạimang.sort();document.write(mang.valueOf());

Hàm array.reverse()

Hàm hòn đảo ngược các phẩn tử lại. Vị trí đầu sẽ được chuyển xuống cuối mảng với vị trí cuối mảng sẽ được chuyển lên đầu mảng.


var mang = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;document.write(mang.valueOf());document.write("");// Đảo ngược vị trí của các phần tửmang.reverse();document.write(mang.valueOf());

Hàm array.concat()

Hàm dùng làm nối nhị mảng với nhau cùng trả về một mảng tất cả tổng số bộ phận của nhì mảng đó.

Xem thêm: Bài 6,7,8 Trang 118 Sgk Toán 8 Bài 6 Trang 118 Toán 8 Tập 1, Bài 6 Trang 118 Sgk Toán 8 Tập 1


var mang1 = <"Học", "lập", "trình">;var mang2 = <"tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// Nối mảngvar mang_con = mang1.concat(mang2);document.write(mang_con.valueOf());

Hàm array.slice()

Hàm dùng để lấy một số phần tử con trong mảng. Gồm hai tham số truyền vào như sau: slice(start, end).

Trong đó:

start: là vị trí bắt đầuend: là địa chỉ kết thúc

Lưu ý: Để dễ hiểu thì start sẽ phần tử đầu tiên là 0 và end vẫn tính bộ phận đầu tiên là 1. Cũng chính vì vậy bạn sẽ phải cộng thêm 1 ở end thì mới lấy đúng bộ phận mong muốn


var có = <"Học", "lập", "trình", "tại", "giayphutyeuthuong.vn">;// Lấy bộ phận "tại" và "giayphutyeuthuong.vn"var mang_moi = mang.slice(3, 5);// In ra thửdocument.write(mang_moi.valueOf());