Thì Hiện Tại Đơn Bài Tập

     

Thì bây giờ đơn không hề khó như bạn nghĩ đâu. Để nắm chắc kiến thức và kỹ năng về thì ngữ pháp này, hãy cùng giayphutyeuthuong.vn luyện tập qua các bài tập thì hiện tại đơn bên dưới đây. Đừng quên check đáp án phía dưới để có thể tự đánh giá bài làm của mình nhé!

> cấu tạo và phương pháp dùng chuẩn chỉnh xác của thì lúc này đơn 

> cấu tạo và giải pháp dùng thì hiện tại hoàn thành


> học tập tiếng Anh nghỉ ngơi đâu xuất sắc nhất?

> đứng đầu 3 phương thức học giờ Anh kết quả nhất nỗ lực giới

Cùng xem lại các cách dùng, cấu tạo của thì bây giờ đơn qua đoạn clip trên nhé! 

Các bài bác tập thì hiện tại đơn sau đây đều ở mức cơ bản, chắc chắn các bạn sẽ làm được ? Đừng xem câu trả lời trước khi dứt bài tập nhé ? Còn nếu khách hàng vẫn chưa thay chắc kiến thức thì hãy theo dõi đoạn phim dưới đây nhé! kế bên ra, chúng ta có thể tham khảo cách thức học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn tại đây.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn bài tập

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền do giayphutyeuthuong.vn xây dựng, cung cấp đầy đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, từ Vựng, Ngữ Pháp với lộ trình ôn luyện bài bản 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành riêng cho:

☀ học tập viên phải học vững chắc và kiên cố nền tảng tiếng Anh, tương xứng với số đông lứa tuổi.

☀ học tập sinh, sinh viên bắt buộc tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên đề nghị khắc phục nhược điểm về nghe nói, tự vựng, bội nghịch xạ tiếp xúc Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Trước khi bắt đầu, hãy bên nhau xem video clip dưới phía trên để lưu giữ lại kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng làm bài tập thì hiện tại đơn một cách rất tốt nhé!

Let’s start!


MỤC LỤC
Ẩn
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài bác 1: Điền trợ rượu cồn từ sinh hoạt dạng che định.
bài bác 2: lựa chọn dạng đúng của từ.
bài bác 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.
bài bác 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc.
bài xích 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.
bài xích 6: chấm dứt đoạn đối thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài bác 1:
bài bác 2:
bài 3:
bài bác 4:
bài bác 5:
bài xích 6:

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ động từ nghỉ ngơi dạng bao phủ định.

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go lớn bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cat ………. Like me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math và she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter and Mary (come) lớn class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu trả chỉnh.

Eg: They/ wear suits to lớn work? => vì they wear suits to lớn work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go khổng lồ her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have to lớn clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 chế độ vàng nhằm nói tiếng Anh như gió

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền vì giayphutyeuthuong.vn xây dựng, cung ứng đầy đầy đủ kiến thức căn nguyên tiếng Anh bao gồm Phát Âm, từ bỏ Vựng, Ngữ Pháp với lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành cho:

☀ học tập viên đề xuất học bền vững và kiên cố nền tảng tiếng Anh, tương xứng với phần lớn lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên yêu cầu tài liệu, lộ trình sâu sắc để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học viên đề xuất khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, tự vựng, làm phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.

Xem thêm: Điều Kiện Để Điac Dẫn Điện, Công Nghệ 12 Bài 4: Linh Kiện Bán Dẫn Và Ic


Bài 6: xong xuôi đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ.

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail & big black eyes. Its name (be)……….. Kiki & it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. Lớn be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki lớn a large field lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì lúc này đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t lượt thích tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go khổng lồ bed at midnight.

4. They don’t do the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cat doesn’t like me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I like Math và she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always vày the housework with my brother.

4. => Peter và Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Vày you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go lớn her Chinese class?

8. Why vị I have to lớn clean up?

Khoá học trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất cội Tiếng Anh hoặc mới ban đầu học tiếng Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo dong dỏng nhưng vẫn muốn muốn giỏi Tiếng Anh.

Xem thêm: Hoá 9 Bài 1 Trang 30 Sgk Hóa Học 9, Giải Bài 1 Trang 30 Sgk Hóa 9

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm túi tiền học giờ Anh mà lại vẫn đạt công dụng cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="giayphutyeuthuong.vn ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại đông đảo lỗi không đúng mình gặp phải khi làm bài tập về thì bây giờ đơn nhé. Tất cả như vậy lần sau bọn chúng mình new tránh ngoài được gần như lỗi sai khi áp dụng thì này đấy. Các chúng ta có thể rèn luyện thêm nhiều bài xích tập thú vị, có ích khác tại Học giờ Anh online. Cùng hãy tham khảo thêm cách “Một tháng xóa mù giờ đồng hồ Anh” thuộc giayphutyeuthuong.vn tại phía trên nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="giayphutyeuthuong.vn ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG