THÌ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

     

Trong 12 thì cơ bạn dạng của tiếng Anh chắc có lẽ các bạn đã thân quen với thì hiện tại tại dứt tiếp diễn. Mặc dù nhiên, liệu bạn đã biết cách sử dụng thì một cách đúng chuẩn chưa? Hãy cùng Step Up tra cứu hiểu chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn qua bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Thì hoàn thành tiếp diễn


1. Thì Hiện Tại hoàn thành Tiếp Diễn trong tiếng Anh

*
*

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Với bây giờ hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại ngừng tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài tập Thì hiện tại Tại xong xuôi Tiếp Diễn bao gồm đáp án

Các các bạn vừa xét nghiệm phá hoàn thành phần lý thuyết của thì hiện tại ngừng tiếp diễn. Hiện nay chúng ta hãy bên nhau thực hành một vài bài tập nhằm xem bạn dạng thân đã hiểu rõ sâu xa bài mang lại đâu cũng như bổ trợ thêm về kiến thức cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nhé.

Bài 1: nên chọn lựa dạng đúng của rượu cồn từ gồm trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would like to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want lớn go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: hoàn tất những câu sau nhờ vào những từ nhắc nhở cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần, Đại Học Kỹ Thuật

3. Nhị is working in London. He started working there on 20 July.

……. Since đôi mươi July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived to lớn meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face & hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want khổng lồ know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want lớn know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want to go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Xem thêm: Tóm Tắt Các Giai Đoạn Phát Triển Của Văn Học Việt Nam Ngắn Gọn

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên đây là nội dung bài viết tổng hợp về thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng đã hướng dẫn cho mình đọc những tin tức hữu ích nhất. Để làm rõ nhiều hơn về tự vựng những chủ đề tương tự như để thực hiện linh hoạt, hãy cùng xem thêm các phương pháp học tập từ vựng giờ Anh sáng sủa tạo, hiệu quả, tối ưu thời gian cùng với sách mod Não 1500: bao hàm 50 unit thuộc những chủ đề khác nhau, cùng rất đó là thực hiện trong giao tiếp hàng ngày. Các bạn sẽ được yêu cầu với phương pháp học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh tương tự và vạc âm shadowing, luyện tập cùng app Hack Não nhằm luyện nghe, phân phát âm với kiểm tra những từ vựng giờ đồng hồ Anh đang học.