Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

     

Thì quá khứ tiếp diễn là một trong những thì đặc biệt quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp giờ Anh. Nó thường xuyên xuyên lộ diện trong các văn bản tiếng anh. Chính vì như thế việc nắm vững kiến thức ngữ pháp thì quá khứ tiếp nối rất quan trọng. Gọi được điều đó, anh ngữ giayphutyeuthuong.vn đang tổng đúng theo kiến thức kết cấu ngữ pháp này nhằm giúp các bạn hệ thống và làm rõ hơn về thì quá khứ tiếp diễn. Mong muốn chúng để giúp ích cho các bạn trong các bước và học tập.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

1. Định nghĩa thì thừa khứ tiếp diễn

Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) sử dụng khi mong nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự đồ hay vấn đề hoặc thời hạn sự vật dụng hay vấn đề đó diễn ra …

2. Cách dùng thì vượt khứ tiếp diễn

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứWhen my sister got there, it was 8 p.m. ( lúc chị tôi tới, dịp đó new 8 tiếng tối.)
Diễn đạt hai hành vi xảy ra mặt khác trong thừa khứWhile I was taking a bath, she was using the computer.( trong khi tôi sẽ tắm thì cô ấy dùng máy tính.)

While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc cùng với tôi trong những lúc tôi đang lái xe cộ về nhà.)

Diễn đạt hành vi đang xảy ra thì có hành vi khác xen vàoI was listening khổng lồ the news when she phoned.( Tôi đang nghe tin liền cô ấy điện thoại tư vấn tới. )

I was walking in the street when I suddenly fell over. (Khi tôi đã đi trên phố thì bỗng nhiên tôi bị vấp ngã.)

They were still waiting for the plane when I spoke khổng lồ them. (Khi tôi thì thầm với chúng ta thì họ vẫn đang hóng máy bay.)

Hành động lặp đi tái diễn trong quá khứ và làm cho phiền đến bạn khác

When he worked here, he was always making noise (Khi anh ta còn khiến cho việc nghỉ ngơi đây, anh ta liên tục làm ồn)

My mom was always complaining about my room when she got there (Mẹ tôi luôn than vãn về phòng tôi lúc bà ấy ở đó)

She was always singing all day. (Cô ta hát trong cả ngày)

3. Học toàn bộ các thì giờ đồng hồ Anh

Thì vượt khứ tiếp tục là giữa những thì cơ phiên bản được áp dụng nhiều duy nhất trong giờ Anh. Học tiếng Anh quan trọng nhất là việc thực hiện thành nhuần nhuyễn được các thì lúc nghe tới Nói Đọc Viết. Nếu như khách hàng ở thủ đô và mong muốn học lại toàn thể các loài kiến thức nền tảng tiếng Anh về ngữ pháp cùng từ vựng kết hợp với luyện tập Nghe Nói trong 3 tháng thì bạn có thể tham khảo lộ trình đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho người mới ban đầu của Anh Ngữ Jaxtina trên đây

4. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định

Câu đậy định

Câu nghi vấn

S + was/were + V-ing (+ O)

Ví dụ:I was thinking about him last night.We were just talking about it before you arrived.

S + was/were + not + V-ing (+ O)

Ví dụ:I wasn’t thinking about him last night.We were not talking about it before you arrived.

(Từ để hỏi) + was/were + S + V-ing (+ O)?

Ví dụ:Were you thinking about him last night?What were you just talking about before I arrived?

5. Lốt hiệu phân biệt thì thừa khứ tiếp diễn

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong thừa khứ kèm theo thời gian xác định.

– at + giờ đồng hồ + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

– at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

– in + năm (in 2000, in 2005)

– in the past (trong thừa khứ)

+ vào câu gồm “when” khi diễn đạt một hành động đang xẩy ra và một hành động khác xen vào.

Ngoài việc phụ thuộc cách dùng của thì vượt khứ tiếp diễn, văn cảnh của câu thì các bạn cũng hãy lưu ý đến sử dụng thì vượt khứ tiếp nối khi có mở ra các tự như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó);…

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

*

6. Bài bác tập

Bài 1: mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì vượt khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 11 - Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 10 Sgk Hóa Học 11

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 9 ( Lý Thuyết Sử 10 Bài 9 : Vương Quốc Cam, Lịch Sử 10 Bài 9: Vương Quốc Cam

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.