Thông Tư 03/2016/Tt-Bxd File Word

     

Nguyên tắc vận dụng cấp công trình quản lý đầu bốn xây dựng


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 03/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 mon 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢNLÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ biện pháp Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 5 năm năm ngoái của bao gồm phủvề quản lý chất lượngvà gia hạn công trình tạo (sau trên đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng6 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quản lý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng (sau phía trên viết tắt làNghị định 59/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 mon 6 năm 2013 của chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của BộXây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng CụcGiám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hànhThông tư pháp luật về phân cấp dự án công trình xây dựng cùng hướng dẫn áp dụng trong thống trị hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2016/tt-bxd file word

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh:

Thông tư này quy định cụ thể vềphân cấp công trình xây dựng xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trongquản lý những hoạt động đầu tư xây dựng dự án công trình theo phương pháp tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tứ này vận dụng với người quyếtđịnh đầu tư, nhà đầu tư, nhà sở hữu, người quản lý, thực hiện công trình, bên thầutrong nước, công ty thầu nước ngoài, những cơ quan làm chủ nhà nước về kiến tạo vàcác tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng công trìnhtrên phạm vi hoạt động Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắcxác định cấp công trình

1. Cấp dự án công trình quy định trên Thôngtư này được khẳng định theo các tiêu chí sau:

a) quy mô công suất, tầm quan liêu trọng:áp dụng đến từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình quy địnhtại Khoản 3 Điều này được xác minh theo Phụ lục 1 Thông tứ này. Trường vừa lòng côngtrình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp dự án công trình được xác địnhtheo bài bản kết cấu chế độ tại Điểm b Khoản này.

b) các loại và quy mô kết cấu: áp dụngcho từng dự án công trình thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình, được xác định theoPhụ lục 2 Thông tứ này.

2. Cung cấp của một công trình tự do làcấp tối đa được khẳng định trên đại lý các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một,một số dự án công trình chính độc lập hoặc dây chuyền technology chính, tổ hợp công trình chính tất cả mối quan hệ tương trợ vớinhau tạo cho quy mô, công năng chung của dự án.

4. Cấp dự án công trình quốc phòng, an ninhđược xác minh theo phương tiện tại Thông bốn này. Trườnghợp công trình quốc phòng, bình an có tính chất đặc thù, cấp công trìnhdo bộ Quốc phòng, bộ Công an quy định.

Điều 3. Áp dụng cấpcông trình trong quản lý các chuyển động xây dựng

1. Áp dụng cấp công trình xây dựng để xác địnhthẩm quyền của cơ quan chuyên môn về tạo ra thẩm định xây cất xây dựng, kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch trong vượt trình xây đắp và khi xong thi công xâydựng công trình như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ tất cả một dự án công trình chính độc lập, áp dụng cấpcông trình khẳng định theo chính sách tại Khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

b) Trường thích hợp dự án đầu tư xây dựng gồmnhiều công trình xây dựng chính hòa bình với nhau, vận dụng cấp của công trình chính có cấpcao nhất khẳng định theo luật tại Khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

c) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựngcó dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp dự án công trình chính, áp dụng cấp công trìnhxác định theo qui định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tứ này;

d) những trườnghợp không giống được công cụ trong văn phiên bản pháp mức sử dụng liên quan.

2. Không tính việc xác minh thẩm quyền củacơ quan chuyên môn về kiến tạo nêu tại Khoản 1 Điều này, cấp dự án công trình còn đượcáp dụng làm các đại lý để thống trị các vận động sau theo quy định tại Khoản 3 Điềunày:

a) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựngcủa những tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề cùng côngbố tin tức năng lực chuyển động xây dựng;

b) Phân cung cấp thẩm quyền cấp chứng từ phépxây dựng;

c) khẳng định công trình nên tổ chứcthi tuyển, tuyển chọn chọn kiến tạo kiến trúc công trình theo dụng cụ tại Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

d) xác minh công trình cần phảilập chỉ dẫn kỹ thuật;

đ) xác định công trình có tác động đếnan toàn cộng đồng;

e) xác minh công trình gồm yêu cầu bắtbuộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

g) xác minh công trình nên thực hiệnđánh giá an ninh trong quy trình khai thác sử dụng;

h) Phân cấp sự cố công trình xây dựng xây dựng cùng thẩm quyền giải quyết và xử lý sự cốcông trình xây dựng;

i) quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

k) khẳng định thời hạn cùng mức chi phí bảohành công trình;

l) Xác địnhcông trình phải tạo quy trình bảo trì.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp công trìnhđể thống trị các hoạt động xây dựng nêu trên Khoản 2 Điều này:

a) Trườnghợp phạm vi hoạt động xây dựng được triển khai cho cục bộ một công trìnhthì áp dụng cấp công trình khẳng định theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trườnghợp phạm vi chuyển động xây dựng được triển khai cho toàn cục dây chuyềncông nghệ, tổ hợp công trình xây dựng chính thì vận dụng cấp công trình khẳng định theo quyđịnh tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tứ này;

c) những trường hòa hợp khác được quy địnhtrong các văn bạn dạng pháp cơ chế liên quan.

Điều 4. Quy địnhvề chuyển tiếp

1. Cấp dự án công trình thuộc dự án công trình đầu tưxây dựng đã có quyết định đầu tư chi tiêu trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhđược xác minh theo phương pháp của quy định tại thời Điểm phê duyệt dự án đầu tưxây dựng công trình.

2. Trường hợp dự án công trình nêu tại Khoản1 Điều này còn có Điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực:

a) câu hỏi Điều chỉnh thiết kế xây dựngkhông làm chuyển đổi về quy mô công suất, bài bản kết cấu hình thức tại Thông tưnày thì cấp của công trình được khẳng định theo giải pháp tại Khoản 1 Điều này;

b) câu hỏi Điều chỉnh kiến thiết xây dựnglàm chuyển đổi về quy mô công suất, bài bản kết cấu luật tại Thông bốn này thì cấp dự án công trình được xác định theo chính sách củaThông bốn này.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

2. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề xuất tổ chức, cá nhân gửi chủ kiến về cỗ Xây dựng để xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - các Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và những Ban của Đảng; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - website của thiết yếu phủ; - công văn (02 bản); - các đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục kiểm soát văn bản quy bất hợp pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, Vụ PC, viên HĐXD, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê quang quẻ Hùng

PHỤ LỤC 1

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUYMÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM quan liêu TRỌNG(Ban hành kèm theo Thông tứ số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của bộ Xây dựng)

Bng 1.1 Phân cấp dự án công trình dân dụng

T.T

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục

1.1.1.1. Nhà trẻ, trường mẫu mã giáo

Tổng số trẻ con toàn trường

≥ 100

1.1.1.2. Trường tiểu học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 700

1.1.1.3. Ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học phổ thông, trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4. Trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1. Cơ sở y tế đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa từ tw đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp hơn cấp cho I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2. Trung trung tâm thí nghiệm bình an sinh học tập (Cấp độ bình an sinh học xác định theo cơ chế của ngành y tế)

Cấp độ bình yên sinh học (ATSH)

ATSH cấp độ 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và cấp độ 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1. Sảnh vận động, sảnh thi đấu những môn thể thao bên cạnh trời bao gồm khán đài (Sân chuyên chở quốc gia, sảnh thi đấu quốc gia không nhỏ tuổi hơn cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> 20 ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2. Bên thi đấu, tập luyện các môn thể thao bao gồm khán đài (Nhà thi đấu thể thao đất nước không nhỏ hơn cấp cho I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3. Sảnh gôn

Số lỗ

36

18

1.1.3.4. Bể bơi, sân thể thao quanh đó trời

Tầm quan lại trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cấp quốc gia

Hoạt động thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1. Trung trung khu hội nghị, nhà hát, bên văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc, vũ trường và những công trình văn hóa truyền thống tập trung đông fan khác (Trung chổ chính giữa hội nghị non sông không nhỏ tuổi hơn cấp cho I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2. Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Tầm quan lại trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường thích hợp còn lại

1.1.5

Chợ

Số Điểm gớm doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Nhà ga

Nhà ga hàng không (Nhà ga chính)

Lượt du khách (triệu khách/năm)

≥ 10

1.1.7

Trụ sở phòng ban nhà nước và tổ chức chính trị

Trụ sở thao tác của Quốc hội, chủ yếu phủ, chủ tịch nước; Trụ sở thao tác làm việc của những Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân cùng cơ quan chuyên môn trực thuộc những cấp; Trụ sở tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Tầm quan liêu trọng

Nhà Quốc hội, lấp Chủ tịch, Trụ sở bao gồm phủ, Trụ sở tw Đảng và các công trình đặc biệt quan trọng quan trọng khác

Trụ sở thao tác của tỉnh giấc ủy; HĐND, ủy ban nhân dân Tỉnh; Bộ, Tổng viên và cấp cho tương đương

Trụ sở thao tác của huyện ủy; HĐND, ủy ban nhân dân Huyện; Sở và cung cấp tương đương

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân Xã và cung cấp tương đương

Ghi chú:

- Công trìnhdân dụng không có tên nhưng bao gồm loại tương xứng với loại công trình trong Bảng 1.1thì khẳng định cấp theo Bảng 1.1;

- công trình dândụng không có tên và không tồn tại loại phù hợp với loại công trình xây dựng trong Bảng 1.1thì xác định cấp theo nhiều loại và đồ sộ kết cấu (Phụ lục 2);

- công trình xây dựng tôn giáo (Trụ sở của tổchức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, niệm phật đường, trường huấn luyện và đào tạo về tôn giáo; bia, tháp tượng đài tôn giáo...): cấp dự án công trình được xác định theo một số loại và quymô kết cấu (Phụ lục 2) cơ mà không thấp hơn cung cấp III;

- tìm hiểu thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình gia dụng trong Phụ lục 3.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 11 Hai Đứa Trẻ, Giáo Án Bài Hai Đứa Trẻ (Thạch Lam)

Bảng 1.2 Phân cấp dự án công trình côngnghiệp

T.T

Loại công trình công nghiệp

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Sản xuất vật tư xây dựng

1.2.1.1. Công trình Mỏ khai thác vật liệu cho ngành vật tư xây dựng (cát, đá, sét, với các nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng khác)

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.1.2. Nhà máy sản xuất sản xuất xi măng

TCS (triệu tấn xi măng/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.1.3. Trạm xay xi măng

TCS (triệu tấn xi măng/năm)

> 1,5

0,5 ÷ 1,5

1.2.1.4. Xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu

TCS (nghìn m3 cấu khiếu nại thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5. Nhà máy sản xuất sản xuất cấu khiếu nại bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước

TCS (nghìn m3 cấu kiện thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6. Nhà máy sản xuất viên xây, cấu kiện bê tông khí AAC

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7. Nhà máy sản xuất sản xuất gạch đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch/năm)

> 60

20 ÷ 60

1.2.1.8. Nhà máy sản xuất sản xuất thành phầm ốp, lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 15

5 ÷ 15

1.2.1.9. Nhà máy sản xuất thành phầm sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10. Xí nghiệp sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu mét vuông kính/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.1.11. Xí nghiệp sản xuất sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (nghìn m2 kính/năm)

≥ 200

1.2.2

Luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1. Xí nghiệp luyện kim

a) nhà máy sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2. Khu liên hợp luyện kim

Tầm quan tiền trọng

Mọi quy mô

1.2.2.3. đơn vị máy sản xuất máy hễ lực và máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4. đơn vị máy chế tạo máy luật pháp và vật dụng công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5. Bên máy sản xuất thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6. Nhà máy sản xuất máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp vật dụng ủi, sản phẩm đào, lắp thêm xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp xe cộ lu tĩnh cùng lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất, gắn ráp cẩu từ bỏ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7. Nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8. Xí nghiệp sản xuất sản xuất gắn ráp phương tiện giao thông

a) xí nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô

TSL (nghìn xe/năm)

> 10

5 ÷ 10

b) nhà máy sản xuất gắn thêm ráp xe máy

TSL (nghìn xe/năm)

> 500

≤ 500

c) nhà máy sản xuất sản xuất gắn thêm ráp đầu đồ vật tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.3

Khai thác mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1. Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2. Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3. Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4. Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5. Xí nghiệp sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6. Nhà máy sản xuất tuyển/làm nhiều quặng (bao tất cả cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7. Công trình sản xuất alumin

Tầm quan trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Dầu khí

1.2.4.1. Công trình khai thác trên hải dương (giàn khai thác)

Tầm quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4.2. Dự án công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3. Công trình chế phát triển thành khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4. Công trình sản xuất nguyên nhiên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5. Kho xăng dầu

Tổng địa điểm chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6. Kho đựng khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng không gian chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.4.7. Cửa hàng/Trạm nhỏ lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng

Tầm quan lại trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.2.5

Năng lượng

1.2.5.1. Công trình xây dựng nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2. Công trình điện hạt nhân

Tầm quan trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với hầu như quy mô

1.2.5.3. Công trình thủy điện

TCS (MW)

> 1000

> 50 ÷ 1000

> 30 ÷ 50

≤ 30

1.2.5.4. Dự án công trình điện gió

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.5. Công trình xây dựng điện khía cạnh trời

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.6. Công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7. Dự án công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8. Công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9. Công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10. Công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11. Đường dây cùng trạm trở nên áp

Điện áp (kV)

≥ 500

220

110

35

1.2.6

Hóa chất

1.2.6.1. Công trình sản xuất thành phầm phân bón cùng hóa chất bảo vệ thực vật

a) nhà máy sản xuất sản xuất Urê, DAP, MPA, SA, NPK phức hợp

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

b) nhà máy sản xuất sản xuất phân lân các loại (supe lân, lạm nung chảy)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

300 ÷ 500

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất NPK lếu hợp, phân vi sinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

d) xí nghiệp sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2. Dự án công trình sản xuất sản phẩm hóa hóa học cơ bản, hóa dầu, hóa dược, mỹ phẩm và hóa chất khác

a) nhà máy sản xuất sản xuất Amoniac, axit, xút, clo những loại

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

40 ÷

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất sô đa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 300

200 ÷ 300

c) nhà máy sản xuất sản xuất những muối vô cơ, ôxit vô cơ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 20

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất những loại hóa chất vô cơ tinh cùng tinh khiết

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

10 ÷ trăng tròn

đ) xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm hóa dầu (PP, PE, PVC, PS, PET, SV, sợi, DOP, Polystyren, LAB, cao su tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

e) xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm hóa dược

Tầm quan liêu trọng

Cấp I với mọi quy mô

g) xí nghiệp sản xuất sản xuất hóa mỹ phẩm

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 5

≤ 5

h) nhà máy sản xuất chất hóa học nguy hiểm, độc hại

Tầm quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.6.3. Dự án công trình sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất pin

TSL (triệu viên/năm)

> 150

15 ÷ 150

b) nhà máy sản xuất ắc quy

TSL (nghìn kWh/năm)

> 450

150 ÷ 450

c) xí nghiệp sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4. Nhà máy sản xuất sản xuất nội công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

≥ 8,5

1.2.6.5. Công trình xây dựng sản xuất sản phẩm cao su:

a) nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, đồ vật kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) xí nghiệp sản xuất săm lốp xe mô tô, xe pháo đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) xí nghiệp sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) xí nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1,5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6. Nhà máy sản xuất sản xuất thành phầm tẩy rửa (kem giặt, bột giặt, nước gội đầu, nước rửa rửa, xà phòng ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

5 ÷ 15

1.2.6.7. Xí nghiệp sản xuất thành phầm sơn, mực in những loại

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.8. Nhà máy sản xuất sản xuất nguyên liệu nhựa alkyd, acrylic

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.9. Xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm vật liệu mỏ chất hóa học (tuyển quặng Apatit)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 600

350 ÷ 600

1.2.6.10. Công trình sản xuất, chứa vật tư nổ, tiền hóa học thuốc nổ

a) công trình sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền hóa học thuốc nổ

Tầm quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với phần đông quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Tầm quan trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi với nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Tầm quan liêu trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho cất tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Tầm quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi với nửa ngầm

Sức cất (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu giữ động

Tầm quan liêu trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công nghiệp nhẹ

1.2.7.1. Công nghiệp thực phẩm

a) nhà máy sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn uống liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất dầu ăn, hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷ 150

d) xí nghiệp sản xuất rượu, bia, nước tiểu khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2. Công nghiệp tiêu dùng

a) nhà máy sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) xí nghiệp dệt

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) nhà máy sản xuất các sản phẩm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc da và phân phối các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất đồ dùng sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) xí nghiệp bột giấy và giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) nhà máy sản xuất sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp lắp ráp điện tử (ti vi, laptop và thành phầm tương đương), điện lạnh (Điều hòa, tủ giá và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

m) nhà máy chế tạo linh kiện, phụ tùng tin tức và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

n) xí nghiệp in tiền

Tầm quan tiền trọng

Cấp đặc biệt quan trọng với những quy mô

1.2.7.3. Công nghiệp chế biến nông, thủy cùng hải sản

a) nhà máy chế phát triển thành thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy chế đổi thay đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy sản xuất xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghi chú

- những chữ viết tắt vào Bảng 1.2:TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng. Tổng năng suất (hoặc Tổng sản lượng)được tính cho tổng thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án;

- Công trìnhcông nghiệp không có tên nhưng gồm loại tương xứng với loại công trình xây dựng trong Bảng1.2 thì khẳng định cấp theo Bảng 1.2; Công trìnhcông nghiệp không mang tên và không có loại phù hợp vớiloại công trình trong Bảng 1.2 thì xác định cấp theo một số loại và bài bản kết cấu (Phụlục 2);

- Tham khảocác ví dụ khẳng định cấp công trình công nghiệp trong Phụ lục 3.

Bảng 1.3 Phân cấpcông trình hạ tầng nghệ thuật (HTKT)

T.T

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Cấp nước

1.3.1.1. Xí nghiệp nước, dự án công trình xử lý nước sạch (bao có cả công trình xây dựng xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2. Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao tất cả cả bể cất nước nếu có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Thoát nước

1.3.2.1. Hồ nước Điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2. Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể đựng nước nếu có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3. Công trình xây dựng xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4. Trạm bơm nước thải (bao tất cả cả bể đựng nước nếu như có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5. Công trình xây dựng xử lý bùn

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1. đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) cửa hàng xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2. đại lý xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Hệ thống chiếu sáng công cộng

Cấp dự án công trình chiếu sáng chỗ đông người được rước theo cung cấp của công trình xây dựng được thắp sáng và không lớn hơn cấp II.

1.3.5

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.6

Nghĩa trang

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

Tầm quan trọng

Nghĩa trang Quốc gia: cấp I với mọi quy mô.

1.3.7

Nhà tang lễ

Tầm quan trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cung cấp I, những trường hòa hợp khác: cấp cho II.

1.3.8

sở hỏa táng

Tầm quan liêu trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.9

Nhà nhằm xe ô tô; sân kho bãi để xe, thứ móc, thiết bị

1.3.9.1. Nhà để xe ô tô ngầm*

Số địa điểm để xe ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.9.2 Nhà nhằm xe xe hơi nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.9.3 Sân kho bãi để xe, máy móc, sản phẩm (không gồm mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

Ghi chú:

- những chữ viết tắt vào Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho toàn bộ các dây chuyền technology thuộc dự án;

- (*): Đối với Nhà nhằm xe ô tô thì chỗđể xe xe hơi được xét cho xe hơi chở tín đồ đến 9 khu vực hoặc xe xe hơi tải bên dưới 3.500kg. Trường phù hợp Nhà nhằm xe lếu hợp bao gồm xe ô tô và xe xe gắn máy (xe đính máy) thìquy đổi 6 địa điểm để xe xe gắn máy (xe thêm máy) tương đương với cùng một chỗ nhằm xe ô tô;

- dự án công trình HTKT không mang tên nhưngcó loại tương xứng với loại công trình trongBảng 1.3 thì xác định cấp theo Bảng 1.3;

- Công trìnhHTKT không mang tên và không có loại phù hợp với loại dự án công trình trong Bảng 1.3thì xác minh cấp theo một số loại và bài bản kết cấu (Phụ lục 2);

Tham khảo những ví dụ khẳng định cấp côngtrình HTKT vào Phụ lục 3.

Bảng 1.4. Phân cấp dự án công trình giao thông

T.T

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Đường bộ

1.4.1.1. Đường ô tô cao tốc

Tốc độ xây đắp (km/h)

> 100

> 80 ÷ 100

60 ÷ 80

1.4.1.2. Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe pháo quy thay đổi /ngày đêm) hoặc

> 30

hoặc

10 ÷ 30

hoặc

3 ÷

hoặc

0,3 ÷

hoặc

hoặc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 100

> 80 ÷ 100

60 ÷ 80

40 ÷

1.4.1.3. Đường trong đô thị:

a) Đường cao tốc đô thị; đường trục chính đô thị; mặt đường trục đô thị

Tốc độ kiến tạo (km/h)

≥ 80

60 ÷

b) Đường liên quần thể vực

Tốc độ xây dựng (km/h)

60

c) Đường chính khu vực; mặt đường khu vực

Tốc độ thiết kế (km/h)

60

40 ÷ 50

d) Đường phân quần thể vực; con đường vào nhóm nhà ở, vào nhà; đường nội bộ trong một công trình

Tốc độ xây cất (km/h)

40

20 ÷ 30

đ) Đường xe đạp; lối đi bộ

Quy mô

Mọi quy mô

1.4.1.4. Nút giao thông

a) nút giao thông đồng mức

Tốc độ kiến tạo (km/h)

> 100

> 80 ÷ 100

60 ÷ 80

b) nút giao thông thông khác mức

Lưu lượng xe thi công quy đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

3 ÷

1.4.1.5. Đường nông thôn

Quy mô

Mọi quy mô

1.4.2

Đường sắt

1.4.2.1. Đường fe cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường tàu đô thị (Đường fe trên cao; con đường tàu năng lượng điện ngầm/Metro)

Tầm quan lại trọng

Cấp đặc biệt với phần nhiều quy mô

1.4.2.2. Đường fe quốc gia, khổ đường 1435 mm

Tốc độ xây dựng (km/h)

120 ÷ 150

70 ÷

1.4.2.3. Đường fe quốc gia, khổ mặt đường 1000 mm; con đường lồng, khổ con đường (1435-1000) mm

100 ÷ 120

60 ÷

1.4.2.4. Đường sắt siêng dụng, đường sắt địa phương

Tốc độ kiến thiết (km/h)

≥ 70

1.4.3

Cầu

1.4.3.1. Cầu phao

Lưu lượng quy thay đổi (xe /ngày đêm)

> 3.000

1.000 ÷ 3.000

700 ÷

500 ÷

1.4.4

Hầm

Hầm tàu năng lượng điện ngầm (Metro)

Tầm quan liêu trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với phần đông quy mô.

1.4.5

Đường thủy nội địa

1.4.5.1. Dự án công trình sửa chữa, đóng góp mới phương tiện đi lại thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà...)

Tải trọng của tàu (DWT)

> 30.000

10.000 ÷ 30.000

5.000 ÷

1.4.5.2. Cảng, bến thủy nội địa:

a) Cảng, bến mặt hàng hóa

Tải trọng của tàu (DWT)

> 5.000

3.000 ÷ 5.000

1.500 ÷

750 ÷

b) Cảng, bến hành khách

Cỡ phương tiện lớn số 1 (ghế)

> 500

300 ÷ 500

100 ÷

50 ÷

1.4.5.3. Bến phà

Lưu lượng (xe quy đổi /ngày đêm)

> 1.500

700 ÷ 1.500

400 ÷

200 ÷

1.4.5.4. Âu tầu

Tải trong của tàu (DWT)

> 3.000

1.500 ÷ 3.000

750 ÷

200 ÷

1.4.5.5. Đường thủy bao gồm bề rộng lớn (B) với độ sâu (H) nước chạy tàu:

a) trên sông, hồ, vịnh và con đường ra đảo

Bề rộng lớn B (m) với độ sâu H (m) nước chạy tàu

B > 120

H> 5

B = 90 ÷

H = 4 ÷ 5

B = 70 ÷

H = 3 ÷

B = 50 ÷

H = 2 ÷

B

H

b) bên trên kênh đào

Bề rộng B (m) với độ sâu H (m) nước chạy tàu

B > 70

H> 5

B = 50 ÷

H = 4 ÷ 5

B = 40 ÷

H = 3 ÷

B = 30 ÷

H = 2 ÷

B

H

1.4.6

Hàng hải

1.4.6.1. Công trình bến cảng biển; khu vực neo đậu chuyển tải, tránh trú bão

Tải trọng của tàu (DWT)

> 70.000

30.000 ÷ 70.000

10.000 ÷

5.000 ÷

1.4.6.2. Công trình đóng mới, sửa chữa tàu biển, ụ tàu biển, âu tàu biển cả và những công trình nâng hạ tàu biển khơi khác (triền, đà, sàn nâng...)

Tải trọng của tàu (DWT)

> 70.000

30.000 ÷ 70.000

10.000 ÷

5.000 ÷

1.4.6.3. Luồng sản phẩm hải (một làn chạy tàu):

a) Luồng tàu ở cửa biển, cửa vịnh hở, trên biển;

b) Luồng vào sông, vào vịnh kín, váy phá, kênh đào mang đến tàu biển.

Bề rộng luồng B (m) và

Chiều sâu chạy tàu Hct(m)

B > 190

Hct ≥ 16

140

14 ≤ Hct

80

8 ≤ Hct

50

5 ≤ Hct

B ≤ 50

Hct

1.4.6.4. Các công trình hàng hải khác:

a) hệ thống phao đánh tiếng hàng hải bên trên sông, bên trên biển

(Hmn (m) - Độ sâu lớn số 1 của khu vực nước tại địa điểm thả phao)

Đường kính đồn đãi D (m) hoặc Chiều lâu năm dây xích Ldx (m)

D > 5

hoặc

Ldx ≥ 3Hmn

3,5

hoặc

2,5Hmn ≤ Ldx mn

2,5 ,5

hoặc

2Hmn ≤ Ldx Hmn

2

hoặc

1,5Hmn ≤ Ldx mn

D ≤ 2

hoặc

Ldx mn

b) Đèn biển

Tầm hiệu lực hiện hành hiệu dụng R (hải lý)

R ≥ 10

8 ≤ R

6 ≤ R

4 ≤ R

R

c) Đăng tiêu

Tầm hiệu lực hiện hành hiệu dụng R (hải lý)

R ≥ 6

4 ≤ R

2,5 ≤ R

1 ≤ R

R

1.4.7

Hàng không

1.4.7.1. Khu bay

Cấp trường bay theo phương pháp của tổ chức triển khai hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Sân cất cánh cấp trường đoản cú 4E trở lên

Sân bay cấp thấp hơn 4E

1.4.7.2. Các công trình bảo đảm hoạt động cất cánh (không bao gồm Mục 1.4.7.1 với Mục 1.4.7.3)

Tầm quan liêu trọng

Cảng hàng không quốc tế

Cảng hàng không, trường bay nội địa

1.4.7.3. Hăng ga sản phẩm bay

Tầm quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô.

Ghi chú:

- dự án công trình giao thông không có tênnhưng tất cả loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 1.4 thì xác minh cấp theoBảng 1.4;

- dự án công trình giao thông không mang tên vàkhông gồm loại tương xứng với loại công trình trong Bảng 1.4 thì xác minh cấp theoloại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2);

- Tham khảocác ví dụ xác minh cấp dự án công trình giao thông vào Phụ lục 3.

Bảng 1.5. Phân cấp công trình xây dựng nông nghiệp vàphát triển nông thôn (NN&PTNT)

T.T

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

Cấp l

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

1.5.1

Công trình thủy lợi

1.5.1.1. Dự án công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát (cho diện tích tự nhiên và thoải mái khu tiêu)

Diện tích (nghìn ha)

> 50

> 10 ÷ 50

> 2 ÷ 10

≤ 2

1.5.1.2. Hồ đựng nước ứng cùng với mực nước dâng bình thường

Dung tích (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

> 3 ÷ 20

1.5.1.3. Dự án công trình cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành thực hiện nước khác

Lưu lượng (m3/s)

> 20

> 10 ÷ 20

> 2 ÷ 10

≤ 2

1.5.2

Ghi chú:

- dự án công trình NN&PTNT không tồn tại tênnhưng gồm loại tương xứng với loại dự án công trình trong Bảng 1.5 thì xác định cấp theoBảng 1.5;

- công trình xây dựng NN&PTNT không có tênvà không có loại tương xứng với loại công trình trong Bảng 1.5 thì xác định cấptheo một số loại và bài bản kết cấu (Phụ lục 2);

- Đối với công trình chăn nuôi, trồngtrọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, tạo nông thôn new và các côngtrình NN&PTNT khác, vì tính quánh thù, trongcác dự án chi tiêu xây dựng những công trình này thường bao hàm các các loại công trìnhnhư: dự án công trình dân dụng, dự án công trình công nghiệp, công trình giao thông, côngtrình thủy lợi, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.v.v... Vì vậy lúc phân cung cấp công tìnhsẽ tùy thuộc vào từng ngôi trường hợp ví dụ để áp dụng phân cấp cho cho cân xứng trêncơ sở phương pháp phân cấp biện pháp tại Thông tứ này;

- tìm hiểu thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình NN&PTNT trong Phụ lục 3.

PHỤ LỤC 2

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUYMÔ KẾT CẤU(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của bộ Xây dựng)

Bảng 2. Phân cấp dự án công trình xây dựngtheo đồ sộ kết cấu

T.T

Loại kết cấu

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

2.1

2.1.1. Nhà, Kết cấu dạng nhà;

Nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp cho III.

2.1.2. Công trình nhiều tầng có sàn (không gồm kết cấu Mục 2.2).

Xem thêm: Theo Ntbs Thì Về Mặt Số Lượng Đơn Phân, Những Trường Hợp Nào Sau Đây Là Đúng

2.1.3. Kết cấu nhịp to dạng khung (không tất cả kết cấu Mục 2.3 cùng 2.5)

Ví dụ: cổng chào, bên cầu, mong băng tải, khung treo đại dương báo giao thông, kết cấu tại các trạm thu tiền phí trên những tuyến giao thông vận tải và những kết cấu nhịp lớn tương tự khác.

a) độ cao (m)

> 200

> 75 ÷ 200

> 28 ÷ 75

> 6 ÷ 28

≤ 6

b) Số tầng cao

>