Thông Tư 107/Tt-Btc

     
cầm tắt câu chữ VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB tương quan Lược đồ câu chữ MIX cài đặt về
Đăng nhập thông tin tài khoản giayphutyeuthuong.vn với đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 107/tt-btc

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói tiếng Anh hoặc cải thiện để download file. Ví như quý khách chưa xuất hiện tài khoản, phấn kích đăng ký kết tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH -------

Số: 107/2017/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017


Căn cứ qui định Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và lý giải thi hành một vài điều của hiện tượng Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ chính sách Kế toán và Kiểm toán,

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hành Thông tứ hướng dẫn chính sách kế toán hành chính, sự nghiệp.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tứ này phía dẫn hạng mục biểu chủng loại và phương thức lập hội chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; hạng mục mẫu sổ và cách thức lập sổ kế toán; danh mục mẫu report và phương thức lập với trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán túi tiền của những đơn vị chế độ tại Điều 2 Thông tư này.
1. Thông tư này lý giải kế toán áp dụng cho: cơ sở nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên và chi chi tiêu được áp dụng cơ chế tài bao gồm như doanh nghiệp, áp dụng chính sách kế toán công ty khi đáp ứng đủ các đk theo qui định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác bao gồm hoặc ko sử dụng giá cả nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi liên tiếp và chi chi tiêu được áp dụng chính sách kế toán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn để hàng của phòng nước hoặc có mừng đón viện trợ không trả lại của quốc tế hoặc gồm nguồn tổn phí được khấu trừ, để lại thì đề nghị lập report quyết toán pháp luật tại Phụ lục 04 của Thông bốn này.
1. Những đơn vị hành chính, sự nghiệp đa số phải thực hiện thống tốt nhất mẫu chứng từ kế toán tài chính thuộc loại đề xuất quy định vào Thông tứ này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị không được sửa thay đổi biểu mẫu hội chứng từ thuộc một số loại bắt buộc.
2. Ngoài những chứng trường đoản cú kế toán đề xuất được chính sách tại Thông bốn này và những văn bạn dạng khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự kiến tạo mẫu bệnh từ nhằm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu hội chứng từ tự thi công phải thỏa mãn nhu cầu tối thiểu 7 nội dung lao lý tại Điều 16 dụng cụ Kế toán, phù hợp với câu hỏi ghi chép với yêu cầu quản lý của 1-1 vị.
3. Đối cùng với mẫu chứng từ in sẵn đề nghị được bảo vệ cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu chi phí và sách vở và giấy tờ có giá bắt buộc được quản lý như tiền.
4. Danh mục, chủng loại và giải thích phương thức lập các chứng từ bỏ kế toán cần quy định tại Phụ lục số 01 cố nhiên Thông tứ này.
1. Thông tin tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, chào đón và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư do giá cả nhà nước cung cấp và những nguồn ngân sách đầu tư khác; thực trạng thu, đưa ra hoạt động, kết quả chuyển động và những khoản khác ở các đơn vị hành chính vì sự nghiệp.
a) những loại thông tin tài khoản trong bảng gồm thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến một số loại 9, được hạch toán kép (hạch toán cây viết toán đối ứng giữa những tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để làm kế toán tình trạng tài chủ yếu (gọi tắt là kế toán tài chính), áp dụng cho tất cả các solo vị, phản nghịch ánh tình trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.
b) Loại thông tin tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán cây viết toán đối ứng giữa những tài khoản). Các tài khoản quanh đó bảng liên quan đến túi tiền nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) bắt buộc được đề đạt theo mục lục giá cả nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm tiếp theo (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của chi phí nhà nước.
c) Trường hợp một nghiệp vụ tài chính tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn giá thành nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn mức giá được khấu trừ, giữ lại thì kế toán tài chính vừa phải hạch toán kế toán tài chính theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán những tài khoản quanh đó bảng, cụ thể theo mục lục chi tiêu nhà nước với niên độ phù hợp.
a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp địa thế căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông bốn này nhằm lựa chọn tài khoản kế toán vận dụng cho đối chọi vị.
b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong số trường hòa hợp sau:- Được bổ sung tài khoản chi tiết cho những tài khoản vẫn được cơ chế trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tư này để ship hàng yêu cầu cai quản của 1-1 vị.- ngôi trường hợp bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản vẫn được lý lẽ trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tứ này thì đề nghị được bộ Tài chính chấp thuận đồng ý bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.
4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương thức ghi chép tài khoản kế toán nêu trên Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.
1. Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ kế toán nhằm ghi chép, khối hệ thống và lưu giữ toàn cục các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu đã gây ra có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán. Câu hỏi bảo quản, lưu trữ sổ kế toán triển khai theo phương pháp của quy định về kế toán, những văn bạn dạng có tương quan và giải pháp tại Thông tứ này.
2. Đơn vị hành chính, sự nghiệp có tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấu trừ, nhằm lại đề xuất mở sổ kế toán để theo dõi riêng biệt theo Mục lục NSNN và theo những yêu cầu khác để giao hàng cho vấn đề lập báo cáo quyết toán với giá thành nhà nước và các cơ quan tất cả thẩm quyền.
a) Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ sử dụng một khối hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán đưa ra tiết.Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở không thiếu thốn các sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và triển khai đầy đủ, đúng nội dung, trình trường đoản cú và cách thức ghi chép đối với từng chủng loại sổ kế toán.Sổ kế toán tài chính ngân sách, phí tổn được khấu trừ, giữ lại phản ánh chi tiết theo mục lục chi tiêu nhà nước nhằm theo dõi việc áp dụng nguồn túi tiền nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại.Sổ kế toán theo dõi vượt trình chào đón và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ quốc tế phản ánh cụ thể theo mục lục giá thành nhà nước làm cơ sở lập báo cáo quyết toán theo chính sách của Thông tư này cùng theo yêu thương cầu trong phòng tài trợ.
b) mẫu mã sổ kế toán tổng hợp:- Sổ Nhật ký dùng làm ghi chép những nghiệp vụ tởm tế, tài chủ yếu phát sinh theo trình từ thời gian. Trường hợp cần thiết có thể phối kết hợp việc biên chép theo trình tự thời gian với vấn đề phân loại, khối hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm đã tạo nên theo nội dung kinh tế. Số liệu bên trên Sổ Nhật ký phản hình ảnh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chủ yếu phát sinh vào một kỳ kế toán.- Sổ Cái dùng làm ghi chép các nghiệp vụ tởm tế, tài chính phát sinh theo nội dung tài chính (theo thông tin tài khoản kế toán). Trên Sổ Cái rất có thể kết hợp vấn đề ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh với nội dung tài chính của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình trạng tài sản, nguồn kinh phí và thực trạng sử dụng nguồn kinh phí.
c) chủng loại sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết:Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng nhằm ghi cụ thể các nghiệp vụ tài chính tài chủ yếu phát sinh tương quan đến các đối tượng người tiêu dùng kế toán theo yêu thương cầu quản lý mà Sổ chiếc chưa phản nghịch ánh bỏ ra tiết. Số liệu bên trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin rõ ràng phục vụ đến việc thống trị trong nội bộ đơn vị chức năng và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài thiết yếu và report quyết toán chi phí nhà nước.Căn cứ vào yêu thương cầu cai quản và yêu mong hạch toán của từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng rẽ biệt, đơn vị được phép bổ sung các tiêu chí (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để giao hàng lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.
4. Trọng trách của tín đồ giữ với ghi sổ kế toán
a) Sổ kế toán bắt buộc được làm chủ chặt chẽ, phân công ví dụ trách nhiệm cá nhân giữ với ghi sổ. Sổ kế toán tài chính giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên đó phải phụ trách về nội dung ghi vào sổ trong suốt thời hạn giữ cùng ghi sổ.
b) Khi tất cả sự biến đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán cần tổ chức chuyển giao trách nhiệm làm chủ và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ với nhân viên kế toán mới. Nhân viên cấp dưới kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về tổng thể những văn bản ghi vào sổ vào suốt thời gian giữ và ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán bắt đầu chịu trách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên bạn dạng bàn giao nên được kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán ký xác nhận.
c) Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, rất đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải bao gồm xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toán tương ứng dùng làm ghi sổ.
d) việc ghi sổ kế toán đề nghị theo trình tự thời gian phát sinh của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của thời gian trước liền kề, bảo vệ liên tục từ khi mở sổ cho đến khi khóa sổ.
5. Mở sổ kế toán
a) hiệ tượng mở sổ kế toánSổ kế toán yêu cầu được mở vào vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập và bước đầu hoạt hễ của đơn vị chức năng kế toán. Sổ kế toán được mở màn năm tài chính, ngân sách mới để nhảy số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang với ghi ngay nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu mới phát sinh thuộc năm mới từ thời điểm ngày 01/01 của năm tài chính, giá thành mới.Số liệu trên những sổ kế toán tài chính theo dõi chào đón và áp dụng nguồn giá cả nhà nước sau ngày 31/12 được đưa từ tài khoản năm nay sang tài khoản năm ngoái để liên tiếp theo dõi số liệu tạo nên trong thời gian chỉnh lý quyết toán, giao hàng lập report quyết toán giá thành nhà nước theo quy định.Đơn vị được được mở thêm các sổ kế toán cụ thể theo yêu cầu làm chủ của đơn vị.
b) Trường phù hợp mở sổ kế toán bằng tay (thủ công):Đơn vị kế toán tài chính phải hoàn thiện thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:- Đối với sổ kế toán đóng thành quyển:+ xung quanh bìa (góc trên bên trái) yêu cầu ghi tên đơn vị kế toán, giữa bìa ghi tên sổ, ngày, mon năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, chúng ta tên và chữ ký kết của fan lập sổ, kế toán trưởng hoặc bạn phụ trách kế toán cùng thủ trưởng đơn vị chức năng ký tên, đóng góp dấu; ngày, tháng, năm ngừng ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho tất cả những người khác.+ những trang sổ kế toán đề nghị đánh số trang trường đoản cú trang một (01) cho đến khi xong trang số cuối cùng, thân hai trang sổ đề nghị đóng dấu tiếp giáp lai của đơn vị chức năng kế toán.+ Sổ kế toán sau khi làm đầy đủ các giấy tờ thủ tục trên bắt đầu được xem là hợp pháp.- Đối với sổ tờ rời:+ Đầu mỗi sổ tờ rời nên ghi rõ tên đối kháng vị, số trang bị tự của từng tờ sổ, tên sổ, mon sử dụng, họ tên của người giữ sổ và ghi sổ kế toán.+ các sổ tờ rời trước lúc sử dụng buộc phải được Thủ trưởng đơn vị chức năng ký xác nhận, đóng dấu cùng ghi vào sổ đk sử dụng thẻ tờ rời.+ những sổ tờ rời phải bố trí theo lắp thêm tự các tài khoản kế toán tài chính và đề nghị đảm bảo an ninh và dễ dàng tìm.
c) Trường hòa hợp lập sổ kế toán trên phương tiện điện tử:Phải bảo đảm an toàn các nguyên tố của sổ kế toán tài chính theo phương pháp của điều khoản về kế toán. Ví như lựa chọn tàng trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện đi lại điện tử thì vẫn đề xuất in sổ kế toán tài chính tổng vừa lòng ra giấy, đóng góp thành quyển và bắt buộc làm không thiếu thốn các thủ tục quy định nêu trên điểm b, khoản 5 Điều này.Các sổ kế toán tài chính còn lại, nếu không in ra giấy, mà tiến hành lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì Thủ trưởng đơn vị chức năng kế toán phải phụ trách để bảo đảm an toàn an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu cùng phải đảm bảo tra cứu giúp được trong thời hạn lưu lại trữ.
6. Ghi sổ kế toán
a) câu hỏi ghi sổ kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào chứng từ kế toán, mọi số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính phải tất cả chứng tự kế toán bệnh minh; phải đảm bảo số cùng chữ rõ ràng, liên tục có hệ thống, ko được viết tắt, ko ghi ông chồng đè, không được bỏ cách dòng.
b) Trường hòa hợp ghi sổ kế toán tài chính thủ công, buộc phải dùng mực không phai, không cần sử dụng mực đỏ để ghi sổ kế toán. Phải tiến hành theo trình trường đoản cú ghi chép và những mẫu sổ kế toán công cụ tại Phụ lục số 03. Lúc ghi hết trang sổ buộc phải cộng số liệu của từng trang để với số cộng trang trước thanh lịch đầu trang kế tiếp, ko được ghi xen thêm vào bên trên hoặc phía dưới. Nếu như không ghi hết trang sổ đề nghị gạch chéo phần ko ghi, không tẩy xóa, cấm sử dụng chất hóa học nhằm sửa chữa.
7. Khóa sổ kế toánKhóa sổ kế toán tài chính là câu hỏi cộng sổ để tính ra tổng số phân phát sinh bên Nợ, bên gồm và số dư vào cuối kỳ của từng tài khoản kế toán hoặc tổng thể thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.
a) Kỳ khóa sổ- Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khóa sổ vào cuối mỗi ngày. Sau khoản thời gian khóa sổ phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền khía cạnh của kế toán tài chính với sổ quỹ của thủ quỹ với tiền mặt gồm trong két đảm bảo chính xác, khớp đúng. Riêng rẽ ngày cuối tháng phải lập Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt, sau khi kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu cùng với sổ kế toán tiền phương diện ngày cuối cùng của tháng.- Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc tình phải khóa sổ vào thời điểm cuối tháng để so sánh số liệu với ngân hàng, kho bạc; Bảng đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng, kho bội nghĩa (có xác nhận của ngân hàng, kho bạc) được lưu thuộc Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc tình hàng tháng.- Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập report tài chính.- ngoại trừ ra, đơn vị kế toán cần khóa sổ kế toán trong số trường hợp kiểm kê đột xuất hoặc những trường hợp khác theo vẻ ngoài của pháp luật.
b) Trình từ khóa sổ kế toán(1) Đối với ghi sổ thủ công:Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khóa sổ kế toán- cuối kỳ kế toán, sau thời điểm đã đề đạt hết những chứng từ kế toán tạo ra trong kỳ vào sổ kế toán, thực hiện đối chiếu thân số liệu trên giấy tờ kế toán (nếu cần) cùng với số liệu đã ghi sổ, thân số liệu của các sổ kế toán tài chính có liên quan với nhau để bảo đảm sự khớp đúng giữa số liệu trên chứng từ kế toán cùng với số liệu đang ghi sổ và giữa các sổ kế toán tài chính với nhau. Tiến hành cộng số gây ra trên Sổ loại và những sổ kế toán bỏ ra tiết.- Từ các sổ, thẻ kế toán cụ thể lập Bảng tổng hợp cụ thể cho những thông tin tài khoản phải ghi trên những sổ hoặc các trang sổ.- triển khai cộng số tạo ra Nợ, số vạc sinh có của toàn bộ các tài khoản trên Sổ dòng hoặc Nhật cam kết - Sổ Cái bảo đảm số liệu khớp đúng và bằng tổng số phân phát sinh. Tiếp nối tiến hành so sánh giữa số liệu trên Sổ cái với số liệu bên trên sổ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết, giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi bảo đảm sự khớp đúng sẽ thực hiện khóa sổ kế toán. Trường hợp bao gồm chênh lệch phải xác minh nguyên nhân và cách xử trí số chênh lệch cho tới khi khớp đúng.Bước 2: Khóa sổ- khi khóa sổ yêu cầu kẻ một con đường ngang dưới dòng ghi nghiệp vụ sau cuối của kỳ kế toán. Tiếp đến ghi “Cộng số tạo ra trong tháng” phía bên dưới dòng sẽ kẻ;- Ghi tiếp loại “Số dư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);- Ghi tiếp mẫu “Cộng số gây ra lũy kế những tháng trước” từ đầu quý;- Ghi tiếp dòng “Tổng cộng số phát sinh lũy kế từ đầu năm”;Dòng “Số dư cuối kỳ” tính như sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số phát sinh Nợ trong kỳ

-

Số phát sinh có trong kỳ

Số dư có cuối kỳ

=

Số dư có đầu kỳ

+

Số phân phát sinh bao gồm trong kỳ

-

Số tạo nên Nợ trong kỳ


Sau khi tính được số dư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, thông tin tài khoản nào dư bao gồm thì ghi vào cột Có.- ở đầu cuối kẻ 2 đường kẻ tức khắc nhau ngừng việc khóa sổ.- Riêng một vài sổ chi tiết có kết cấu những cột tạo ra Nợ, phạt sinh có và cột “Số dư” (hoặc nhập, xuất, “còn lại” hay thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại hay tồn) ghi vào dòng xoáy “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, hay cột “Còn lại”.Sau lúc khóa sổ kế toán, tín đồ ghi sổ đề nghị ký bên dưới 2 mặt đường kẻ, kế toán tài chính trưởng hoặc tín đồ phụ trách kế toán kiểm tra bảo vệ sự thiết yếu xác, cân đối sẽ ký kết xác nhận. Kế tiếp trình Thủ trưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký kết duyệt để xác thực tính pháp luật của số liệu khóa sổ kế toán.(2) Đối cùng với ghi sổ trên vật dụng vi tính:Việc thiết lập quy trình khóa sổ kế toán tài chính trên ứng dụng kế toán cần bảo đảm an toàn và thể hiện các nguyên tắc khóa sổ so với trường vừa lòng ghi sổ kế toán thủ công.
8. Thay thế sửa chữa sổ kế toán
a) cách thức sửa chữa trị sổ kế toán: triển khai theo cơ chế tại khoản 1, khoản 4 Điều 27 mức sử dụng Kế toán.
b) những tình huống sửa chữa thay thế sổ kế toán đối với một (01) năm tài chínhĐối với những bút toán vẫn ghi sổ ở trong năm tài chính, giá thành năm N, trường hợp tất cả sai sót hoặc tất cả yêu ước của cơ quan gồm thẩm quyền, việc điều chỉnh số liệu được vẻ ngoài như sau:(1) từ thời điểm ngày 01/01 năm N cho ngày 31/12 năm N:Trong thời gian từ ngày 01/01 năm N đến trước khi khóa sổ kế toán vào trong ngày 31/12 năm N, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài bao gồm năm bây giờ theo phương thức quy định tại tiết a khoản 8 Điều này.Đối với những bút toán liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, mặt khác điều chỉnh những thông tin trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách cân xứng với những bút toán tài bao gồm đã sửa chữa.(2) từ ngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp report tài thiết yếu cho ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền:Trong thời hạn từ ngày 01/01 năm N + 1 đến trước lúc nộp report tài chủ yếu cho ban ngành nhà nước có thẩm quyền, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài chính năm báo cáo theo phương pháp quy định tại tiết a khoản 8 Điều này.Đối với những bút toán liên quan đến quyết toán chi phí nhà nước, đồng thời điều chỉnh những thông tin bên trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách chi tiêu năm báo cáo phù hợp với các cây viết toán tài bao gồm đã sửa chữa.(3) sau khoản thời gian nộp report tài chính cho cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền:- sau thời điểm đã nộp báo cáo tài chính, đối với sổ kế toán tài chính tài chính, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài chủ yếu năm phát hiện nay theo phương pháp quy định tại huyết a khoản 8 Điều này, đôi khi thuyết minh trên báo cáo tài chính.- Đối với những bút toán liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước:+ ngôi trường hợp report quyết toán chi tiêu nhà nước chưa được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh những thông tin bên trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá thành năm báo cáo.+ trường hợp báo cáo quyết toán giá thành nhà nước đã có được duyệt, đồng thời điều chỉnh những thông tin bên trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách năm vạc hiện với thuyết minh trên báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước.
9. Danh mục sổ kế toán, mẫu sổ, khuyên bảo lập sổ kế toán tài chính nêu tại Phụ lục số 03 cố nhiên Thông tứ này.
Điều 6. Report quyết toán

1. Đối tượng lập báo cáo quyết toánĐơn vị hành chính, sự nghiệp bao gồm sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước nên lập báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu đối với phần kinh phí đầu tư do chi tiêu nhà nước cấp.Trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp tất cả phát sinh những khoản thu, bỏ ra từ nguồn khác, nếu gồm quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cung cấp với cơ quan tất cả thẩm quyền thì phải lập report quyết toán so với các nguồn này.
2. Mục đích của báo cáo quyết toánBáo cáo quyết toán chi phí nhà nước dùng để làm tổng hợp tình hình tiếp nhận và áp dụng nguồn khiếp phí túi tiền nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày chi tiết theo mục lục chi phí nhà nước để cung ứng cho cơ quan cấp trên, cơ săng chính và cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Tin tức trên report quyết toán túi tiền nhà nước phục vụ cho việc review tình hình tuân thủ, chấp hành cơ chế của quy định về chi tiêu nhà nước và những cơ chế tài bao gồm khác mà solo vị phụ trách thực hiện, là căn cứ đặc biệt giúp ban ngành nhà nước, đơn vị cấp trên với lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, đo lường và thống kê và điều hành hoạt động tài chính, túi tiền của đối chọi vị.Báo cáo quyết toán nguồn không giống phản ánh tình trạng thu - chi các nguồn khác (ngoài nguồn giá cả nhà nước) của đơn vị hành chính, sự nghiệp, theo luật của pháp luật phải tiến hành quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ áo quan chính với cơ quan có thẩm quyền khác. Tin tức trên report quyết toán mối cung cấp khác ship hàng cho việc reviews tình hình triển khai cơ chế tài chính mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc biệt giúp cơ quan cung cấp trên, cơ cỗ ván chính, cơ quan bao gồm thẩm quyền khác với lãnh đạo đơn vị đánh giá công dụng của những cơ chế, cơ chế áp dụng cho đối kháng vị.
3. Nguyên tắc, yêu ước lập và trình bày báo cáo quyết toán
a) Nguyên tắc:- việc lập báo cáo quyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.- Đối với report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước:+ Số quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước bao hàm số kinh phí đơn vị đã nhận được và áp dụng từ nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước cấp cho trong năm, bao gồm cả số liệu tạo ra trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo vẻ ngoài của pháp luật về ngân sách chi tiêu nhà nước.+ Số liệu quyết toán chi phí nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác thực của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.+ Số quyết toán chi chi tiêu nhà nước là số đang thực chi, có vừa đủ hồ sơ triệu chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn nên ghi thu ghi chi giá cả nhà nước thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục chứng thực ghi thu - ghi bỏ ra vào chi tiêu nhà nước của cơ quan bao gồm thẩm quyền.- Đối với report quyết toán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao hàm số thu, chi từ nguồn khác không thuộc ngân sách chi tiêu nhà nước mà đơn vị đã tiến hành từ đầu năm đến hết ngày 31/12 mặt hàng năm.
b) yêu thương cầu:Việc lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm an toàn sự trung thực, khách hàng quan, đầy đủ, kịp thời, đề đạt đúng thực trạng thu, chi so với từng nguồn kinh phí của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.Báo cáo quyết toán yêu cầu được lập đúng nội dung, cách thức theo qui định và được trình bày đồng nhất giữa các kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của report quyết toán chi phí nhà nước phải tương xứng và thống duy nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan tất cả thẩm quyền giao cùng mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể đối chiếu được giữa số tiến hành với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau.Trường hợp report quyết toán ngân sách chi tiêu được lập có nội dung và cách thức trình bày không giống với những chỉ tiêu trong dự toán hoặc không giống với report kỳ kế toán năm ngoái thì nên giải trình vào phần thuyết minh report quyết toán năm.

Xem thêm: Lấy 10 Ví Dụ Về Đột Biến Gen Có Lợi Ở Thực Vật Có Lợi, Cây Trồng Biến Đổi Gen


4. Kỳ báo cáo:Báo cáo quyết toán túi tiền nhà nước, report quyết toán nguồn không giống được lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính năm.Số liệu lập báo cáo quyết toán chi phí nhà nước hàng năm là số liệu thu, chi thuộc năm ngân sách của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán giá cả nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo phương pháp của điều khoản về chi tiêu nhà nước.Số liệu lập báo cáo quyết toán là số thu, đưa ra thuộc nguồn không giống của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được xem đến ngày chấm dứt kỳ kế toán năm (ngày 31/12).Trường hợp lao lý có pháp luật lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán tài chính khác thì ngoài report quyết toán năm đối kháng vị phải tạo lập cả report theo kỳ kế toán tài chính đó.
5. Trách nhiệm của những đơn vị trong việc lập, nộp report quyết toán
a) nhiệm vụ của solo vị:Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập và nộp report quyết toán giá thành nhà nước, ngoài những mẫu biểu report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước hình thức tại Thông tứ này, còn phải tạo các mẫu report phục vụ công tác quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước, các yêu cầu khác về quản lý ngân sách bên nước theo công cụ của quy định về chi tiêu nhà nước.Đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh thu - chi nguồn không giống không thuộc ngân sách nhà nước theo quy định phải quyết toán cùng với cơ quan cung cấp trên, cơ hòm chính và cơ quan bao gồm thẩm quyền không giống thì đối chọi vị phải lập và nộp report quyết toán kinh phí đầu tư nguồn khác theo dụng cụ tại Thông tứ này.Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đơn vị cấp trên nên tổng hợp báo cáo quyết toán năm của những đơn vị cung cấp dưới trực nằm trong theo nguyên tắc hiện hành.
b) trọng trách của cơ cỗ áo chính, Kho tệ bạc Nhà nước:Các cơ hòm chính, Kho bội nghĩa Nhà nước và các đơn vị khác bao gồm liên quan, gồm trách nhiệm thực hiện và kết hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, cung ứng và khai quật số liệu về kinh phí đầu tư và thực hiện kinh phí, thống trị và sử dụng gia tài và các hoạt động khác có tương quan đến tình hình thu, chi chi phí nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trình độ chuyên môn của đơn vị hành chính, sự nghiệp.
6. Nội dung, thời hạn nộp report quyết toán năm
b) Thời hạn nộp report quyết toán năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp có thực hiện kinh phí ngân sách nhà nước triển khai theo hiện tượng của Luật giá thành nhà nước và những văn phiên bản hướng dẫn quy định về ngân sách chi tiêu nhà nước.
7. Hạng mục báo cáo, mẫu báo cáo, giải thích phương pháp lập report quyết toán giá cả nêu trên Phụ lục số 04, kèm theo Thông bốn này.
Điều 7. Report tài chính

1. Đối tượng lập report tài chínhSau khi kết thúc kỳ kế toán tài chính năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp nên khóa sổ cùng lập báo cáo tài bao gồm để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có tương quan theo quy định.
2. Mục tiêu của report tài chínhBáo cáo tài chủ yếu dùng để đưa tin về tình trạng tài chính, kết quả chuyển động tài chủ yếu và những luồng tiền từ hoạt động vui chơi của đơn vị, cung cấp cho người có tương quan để chu đáo và gửi ra những quyết định về các chuyển động tài chính, giá thành của đối chọi vị. Thông tin report tài chính hỗ trợ cho việc cải thiện trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc mừng đón và sử dụng các nguồn lực theo mức sử dụng của pháp luật.Thông tin báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở để hợp nhất report tài thiết yếu của đơn vị cấp trên.
3. Nguyên tắc, yêu ước lập report tài chính
a) Nguyên tắc:Việc lập report tài chủ yếu phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau thời điểm khóa sổ kế toán. Báo cáo tài bao gồm phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương thức theo vẻ ngoài và được trình bày nhất quán giữa những kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác biệt giữa các kỳ kế toán thì bắt buộc thuyết minh rõ lý do.Báo cáo tài thiết yếu phải tất cả chữ ký kết của fan lập, kế toán trưởng cùng thủ trưởng của đơn vị kế toán. Tín đồ ký báo cáo tài bao gồm phải chịu trách nhiệm về ngôn từ của báo cáo.
b) yêu thương cầu:Báo cáo tài chính phải được phản chiếu một bí quyết trung thực, khả quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình diễn theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình trạng tài chính, kết quả chuyển động và các luồng tiền từ hoạt động vui chơi của đơn vị.Báo cáo tài chủ yếu phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định so với từng loại hình đơn vị, trình diễn rõ ràng, dễ hiểu, đúng mực thông tin, số liệu kế toán.Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ảnh liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp nối số liệu của kỳ trước.
4. Kỳ lập báo cáoĐơn vị nên lập báo cáo tài chủ yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo phương tiện của khí cụ Kế toán.
5. Trách nhiệm của những đơn vị trong việc lập report tài chính
a) những đơn vị hành chính, sự nghiệp buộc phải lập report tài chủ yếu năm theo mẫu mã biểu ban hành tại Thông bốn này; trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có hoạt động đặc thù được trình bày report theo chính sách kế toán do cỗ Tài chính ban hành cụ thể hoặc chấp nhận chấp thuận.
b) những đơn vị hành chính, sự nghiệp lập report tài thiết yếu theo biểu mẫu đầy đủ, trừ các đơn vị kế toán dưới đây rất có thể lựa chọn để lập report tài chính đối chọi giản:(1) Đối với ban ngành nhà nước vừa lòng các điều kiện:- Phòng, cơ quan tương đương phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự trù chi ngân sách nhà nước chi thường xuyên;- ko được giao dự trù chi chi phí nhà nước chi chi tiêu phát triển, bỏ ra từ vốn không tính nước; ko được giao dự trù thu, chi tiêu hoặc lệ phí;- không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.(2) Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:- Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân các loại là đơn vị chức năng sự nghiệp do chi tiêu nhà nước bảo đảm an toàn toàn bộ chi liên tiếp (theo chức năng, trọng trách được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);- ko được sắp xếp dự toán chi giá thành nhà nước chi chi tiêu phát triển, bỏ ra từ vốn quanh đó nước; không được giao dự trù thu, giá thành hoặc lệ phí;- không tồn tại đơn vị trực thuộc.
c) Đơn vị kế toán cấp cho trên có các đơn vị cấp dưới chưa hẳn là đơn vị chức năng kế toán phải lập báo cáo tài chủ yếu tổng hợp, bao hàm số liệu của đơn vị chức năng mình và tổng thể thông tin tài chính của những đơn vị cấp dưới, bảo đảm an toàn đã loại bỏ tất cả số liệu tạo nên từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới và giữa các đơn vị cấp cho dưới với nhau (các đơn vị chức năng cấp bên dưới trong quan hệ giao dịch thanh toán nội cỗ này là các đơn vị hạch toán nhờ vào và chỉ lập report tài chính gửi mang đến cơ quan cấp trên để tổng hợp (hợp nhất) số liệu, không hẳn gửi report tài chính cho những cơ quan mặt ngoài).
6. Nội dung và thời hạn nộp report tài chính
a) Nội dung:Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp report tài chính cho đơn vị kế toán cung cấp trên hoặc ban ngành nhà nước có thẩm quyền các report tài thiết yếu năm theo dụng cụ tại Thông bốn này.
b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính:Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp cần được nộp cho cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền hoặc đơn vị cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm theo lý lẽ của pháp luật.
7. Công khai báo cáo tài chínhBáo cáo tài bao gồm được công khai theo qui định của luật pháp về kế toán và những văn phiên bản có liên quan.
8. Danh mục báo cáo, mẫu mã báo cáo, giải thích phương pháp lập report tài chính solo giản, report tài chính rất đầy đủ nêu trên phụ lục số 04, dĩ nhiên Thông tứ này.
Chương IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệu lực thực thi thi hành

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng thiết yếu phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - công sở TW Đảng; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; - UBND, Sở Tài chính những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Cục khám nghiệm văn bản (Bộ bốn pháp); - Công báo; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - cỗ Tài chính; - Website bao gồm phủ, Website bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ vàng anh Tuấn


PHỤ LỤCSỐ 01

I. DANH MỤC CHỨNGTỪ KẾ TOÁN

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

1

Phiếu thu

C40-BB

2

Phiếu chi

C41-BB

3

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43-BB

4

Biên lai thu tiền

C45-BB

II- MẪU CHỨNGTỪ KẾ TOÁN

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

PHIẾUTHU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tênngười nộp tiền: ......................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Nội dung: ..............................................................................................................................

Số tiền: ................................................................................................................... (loạitiền)

(viết bằngchữ): .....................................................................................................................

Kèm theo: .............................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên)

Đã nhậnđủ số tiền: - Bằng số: ...............................................................................................

- Bằng chữ:...........................................................................................................................

NGƯỜI NỘP (Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm ….. THỦ QUỸ (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá bán ngoại tệ:..................................................................................................................

+ Số tiền quyđổi: .................................................................................................................

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

PHIẾUCHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tênngười nhận tiền: .....................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Nội dung: ..............................................................................................................................

Số tiền: ................................................................................................................... (loạitiền)

(viết bằngchữ): .....................................................................................................................

Kèm theo: .............................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên)

Đã nhậnđủ số tiền: - Bằng số: ...............................................................................................

- Bằng chữ:...........................................................................................................................

THỦ QUỸ (Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm ….. NGƯỜI NHẬN TIỀN (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:..................................................................................................................

+ Số tiền quyđổi: .................................................................................................................

 

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C42-BB

GIẤYĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng……năm………

- Họvà tên người thanh toán:.................................................................................................

- Bộ phận (hoặcđịa chỉ):.........................................................................................................

- Số tiền tạmứng được giao dịch thanh toán theo bảng dướiđây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng những kỳ trước chưa đưa ra hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu đưa ra số………………. Ngày ……………..

- Phiếu bỏ ra số………………. Ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. Ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C45-BB

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

Quyển số: ……..

Xem thêm: Tinh Chat Day Dãy Tỉ Số Bằng Nhau, Tính Chất Cơ Bản Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

Số: …………….

Họ với tênngười nộp: ............................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Nội dung thu:........................................................................................................................

Số tiền thu:.............................................................................................................. (loạitiền)

(viết bằngchữ): .....................................................................................................................

NGƯỜI NỘP TIỀN (Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN (Ký, họ tên)

PHỤ LỤCSỐ 02

I- DANH MỤC HỆTHNG TÀI KHOẢN

S TT

S hiệu TK cấp 1

S hiệu TK cấp 2, 3

Tên tài khoản

Phạm vi áp dụng

A

CÁC TÀI KHOẢN trong BẢNG

LOẠI 1

1

111

Tiền mặt

Mọi đơn vị

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

2

112

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Mọi đơn vị

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

3

113

Tiền đang chuyển

Mọi đơn vị

4

121

Đầu tư tài chính

Đơn vị sự nghiệp

5

131

Phải thu khách hàng hàng

Mọi đơn vị

6

133

Thuế GTGT được khấu trừ

Mọi đơn vị

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

7

136

Phải thu nội bộ

Mọi đơn vị

8

137

Tạm chi

Mọi đơn vị

1371

Tạm chi bổ sung thu nhập

1374

Tạm chi từ dự toán ứng trước

1378

Tạm đưa ra khác

9

138

Phải thu khác

Đơn vị bao gồm phát sinh

1381

Phải thu tiền lãi

1382

Phải thu cổ tức/lợi nhuận

1383

Phải thu những khoản giá tiền và lệ phí

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

Mọi đơn vị

11

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị

12

153

Công cụ, dụng cụ

Mọi đơn vị

13

154

Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Đơn vị sự nghiệp

14

155

Sản phẩm

Đơn vị sự nghiệp

15

156

Hàng hóa

Đơn vị sự nghiệp

LOẠI 2

16

211

Tài sản cố định hữu hình

Mọi đơn vị

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

21111

Nhà cửa

21112

Vật kiến trúc

2112

Phương tiện vận tải

21121

Phương tiện vận tải đường bộ

21122

Phương tiện vận tải đường thủy

21123

Phương tiện vận tải đường không

21124

Phương tiện vận tải đường sắt

21128

Phương tiện vận tải khác

2113

Máy móc thiết bị

21131

Máy móc thiết bị văn phòng

21132

Máy móc thiết bị động lực

21133

Máy móc thiết bị chuyên dùng

2114

Thiết bị truyền dẫn

2115

Thiết bị đo lường thí nghiệm

2116

Cây thọ năm, súc vật làm việc và/hoặc mang đến sản phẩm

2118

Tài sản cố định hữu hình khác

17

213

Tài sản cố định vô hình

Mọi đơn vị

2131

Quyền sử dụng đất

2132

Quyền tác quyền

2133

Quyền sở hữu công nghiệp

2134

Quyền đối với giống cây trồng

2135

Phần mềm ứng dụng

2138

TSCĐ vô hình khác

18

214

Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

Mọi đơn vị

2141

Khấu hao cùng hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình

2142

Khấu hao cùng hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình

19

241

Xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị bao gồm phát sinh

2411

Mua sắm TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bản

2413

Nâng cấp TSCĐ

20

242

Chi giá tiền trả trước

Mọi đơn vị

21

248

Đặt cọc, ký kết quỹ, ký kết cược

Mọi đơn vị

LOẠI 3

22

331

Phải trả cho người bán

Mọi đơn vị

23

332

Các khoản phải nộp theo lương

Mọi đơn vị

3321

Bảo hiểm xã hội

3322

Bảo hiểm y tế

3323

kimsa88
cf68