Thông tư 23/2015/tt-bkhđt file word

     
Bật chế độ truy tìm nhập dễ dàng hơnTắt chế độ tróc nã nhập dễ dàng hơnBỏ qua Lệnh Ruy-băngBỏ qua nội dung chính
*

*

Bênmời thầu trình chủ đầu tư chi tiêu phê duyệt list xếp hạng công ty thầu địa thế căn cứ vào báocáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ siêng gia.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2015/tt-bkhđt file word

2. Gói thầu vận dụng phương thứclựa lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, 2 túi hồ nước sơ:

- Bênmời thầu trình chủ chi tiêu phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu mong về kỹthuật căn cứ vào report kết trái đánhgiá hồ sơ khuyến cáo kỹ thuật của tổ chăm gia.

- Danhsách bên thầu thỏa mãn nhu cầu yêu ước kỹ thuật phải được tổ chức thẩm định và đánh giá trước khichủ đầu tư chi tiêu phê duyệt.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Dân Cư Nước Ta Địa 9, Dựa Vào Hình 3

- Bênmời thầu trình chủ đầu tư chi tiêu phê duyệt list xếp hạng đơn vị thầu căn cứ vào báocáo kết quả đánh giá bán hồ sơ khuyến cáo về tài chính của tổ chuyên gia.

3. bên trên cơ sở hiệu quả xếp hạngnhà thầu với thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kếtquả lựa chọn nhà thầu;

4.

Xem thêm: Một Số Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cập Nhật 2021, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Cụ

tác dụng lựa chọn nhà thầuphải được thẩm đinh trước lúc phê duyệt.

Phụ lục 1: Mẫu Biên bản đóng thầu

Phụ lục 2A: Mẫu Biên phiên bản mở thầu(đối với gói thầu vận dụng phương thức một quy trình tiến độ một túi hồ nước sơ)

Phụ lục 2B: Mẫu Biên bạn dạng mở hồ sơđề xuất về chuyên môn (đối với gói thầu áp dụng phương thức một tiến độ hai túihồ sơ)

Phụ lục 3A: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt tác dụng đánh giá chỉ hồ sơ lời khuyên về nghệ thuật (đối cùng với gói thầu áp dụngphương thức một tiến trình hai túi hồ sơ)

Phụ lục 3B: Mẫu đưa ra quyết định phêduyệt danh sách nhà thầu đáp ứng nhu cầu yêu ước về chuyên môn (đối cùng với gói thầu áp dụngphương thức một tiến trình hai túi hồ sơ)

Phụ lục 4: Mẫu Biên bạn dạng mở hồ sơđề xuất về tài bao gồm (đối cùng với gói thầu vận dụng phương thức một tiến độ haitúi hồ nước sơ)

Phụ lục 5A: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt list xếp hạng nhà thầu (đối cùng với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 5B: Mẫu Tờ trình đề nghịphê duyệt list xếp hạng bên thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn nhì túi hồ nước sơ)

Phụ lục 6A: Mẫu Biên bạn dạng thươngthảo hòa hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, lếu hợp)

Phụ lục 6B: Mẫu Biên bạn dạng thươngthảo hòa hợp đồng (đối cùng với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)