Thông Tư 36/2016

     
Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai quy định về thuế so với tổ chức, cá thể tiến hành hoạt động tìm tìm thăm dò và khai thác dầu khí bao gồm dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than theo cơ chế của giải pháp Dầu khí do bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 36/2016

 

1. Thuế tài nguyên

Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo Thông tứ 36:

- Đối tượng chịu đựng thuế khoáng sản là toàn bộ sản lượng dầu thô với khí thiên nhiên thực tế khai thác cùng thu được từ diện tích hợp đồng dầu khí, được đo trên Điểm giao nhận.

- trường hợp chính phủ nước nhà sử dụng lượng khí sát cánh của bạn nộp thuế, ko trao đổi, không phân phối thu chi phí thì fan nộp thuế không phải nộp thuế tài nguyên đối với lượng khí sát cánh này.

- Thông bốn số 36/2016 của bộ Tài bao gồm quy định trường đúng theo trong quá trình khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, người nộp thuế được phép khai thác tài nguyên khác, thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì triển khai nộp thuế tài nguyên so với từng ngôi trường hợp cụ thể theo giải pháp thuế Tài nguyên với văn bản hướng dẫn.

2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vận động dầu khí

Người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định về thuế XK, NK và pháp luật về làm chủ thuế. Xung quanh ra, cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn một vài nội dung rõ ràng tại Mục 2 Chương II Thông bốn 36/2016/BTC:

Theo đó khẳng định số thuế xuất khẩu lâm thời tính như sau:

Số thuế xuất khẩu nhất thời tính = Sản lượng dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên xuất khẩu x giá tính thuế xuất khẩu x tỷ lệ thuế xuất khẩu nhất thời tính

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp vận động dầu khí

Kỳ tính thuế TNDN theo Thông tư số 36 năm 2016:

- Kỳ tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là năm dương lịch. Ngôi trường hợp tín đồ nộp thuế áp dụng năm tài bao gồm khác cùng với năm dương lịch đã được bộ Tài chính đồng ý thì kỳ tính thuế là năm tài chính.

- Kỳ tính thuế TNDN đầu tiên được tính từ thời điểm ngày tiến hành chuyển động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí đầu tiên cho đến ngày xong xuôi năm dương kế hoạch hoặc năm tài chính.

- Kỳ tính thuế TNDN sau cùng được tính tự ngày bắt đầu của năm dương lịch hoặc năm tài chủ yếu đến ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

- Thông bốn 36/2016/TT-BTC biện pháp trường vừa lòng kỳ tính thuế năm thứ nhất và kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn lại 03 tháng thì được cùng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm kia đó để sinh ra một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế TNDN năm thứ nhất hoặc năm sau cuối không được vượt vượt 15 tháng.

4. Thuế so với thu nhập từ chuyển nhượng phần quyền lợi và nghĩa vụ tham gia hợp đồng dầu khí

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ đưa nhượng nghĩa vụ và quyền lợi tham gia hòa hợp đồng dầu khí được Thông tư số 36 năm năm 2016 Bộ Tài bao gồm quy định như sau:

Bên đưa nhượng quyền hạn tham gia vừa lòng đồng dầu khí có trọng trách kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ đưa nhượng quyền lợi và nghĩa vụ tham gia thích hợp đồng dầu khí.

Đối với trường hợp ủy quyền làm đổi khác chủ sở hữu ở trong nhà thầu đang cố gắng giữ quyền lợi tham gia trong phù hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, nhà thầu đứng tên trong vừa lòng đồng dầu khí tại việt nam có trách nhiệm thông tin với cơ quan thuế khi phát sinh chuyển động chuyển nhượng và kê khai, nộp thuế cụ cho bên chuyển nhượng đối với phần các khoản thu nhập phát sinh có tương quan đến đúng theo đồng dầu khí ở vn theo quy định.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 36/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 mon 02 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁNHÂN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ THEO QUY ĐỊNHCỦA LUẬT DẦU KHÍ

Căn cứ những Luật thuế với cácvăn bản hướng dẫn hiện nay hành;

Theo đề xuất của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng cỗ Tài chính banhành Thông bốn hướng dẫn tiến hành quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhântiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo khí cụ củaLuật Dầu khí.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi áp dụng

1. Thông tứ này lí giải cácquy định về thuế đối với: những tổ chức, cá thể (sau đây gọi là đơn vị thầu) tiếnhành chuyển động tìm tìm thăm dò, khai quật dầu thô, condensate (sau phía trên gọichung là dầu thô) và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than (sau phía trên gọichung là khí thiên nhiên) tại việt nam theo hình thức của cơ chế Dầu khí; và cácbên tất cả quan hệ link với nhà thầu thâm nhập trong hòa hợp đồng dầu khí.

Các bên có quan hệ link nêutrên là những bên có quan hệ như một trong số trường hợp dưới đây:

- Một bên tham gia trực tiếphoặc gián tiếp vào bài toán điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới phần nhiều hìnhthức vào mặt kia;

- các bên trực tiếp hay giántiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới số đông hình thứccủa một bên khác;

- các bên cùng tham gia trựctiếp hoặc con gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc chi tiêu dưới mọihình thức vào một trong những bên khác.

2. Thông tư nàykhông vận dụng đối với chuyển động tìm tìm thăm dò, trở nên tân tiến mỏ và khai thácdầu khí của liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tự lô 09-1 theo cách thức tạiHiệp định 2010 cùng Nghị định thư 2013 giữa chủ yếu phủ nước ta và Liên bang Ngatrừ luật về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nghĩa vụ và quyền lợi tham giahợp đồng dầu khí cơ chế tại Mục 4 Thông bốn này.

Điều 2. Bạn nộp thuế

1. Fan nộp thuế là những bên bên thầu thâm nhập trong vừa lòng đồng dầu khí.

Người nộp thuế ủyquyền cho người điều hành, công ty liên doanh, công ty điều hành chungthực hiện tại khai thuế và tín đồ nộp thuế tự triển khai nộp những khoản thuế vạc sinhtheo quy định; hoặc tín đồ nộp thuế ủy quyền cho những người điều hành, doanh nghiệpliên doanh, doanh nghiệp điều hành chung tiến hành khai, nộp những khoản thuế phátsinh theo quy định.

2. Trường phù hợp hợpđồng dầu khí gồm thoả thuận tập đoàn Dầu khí Việt Nam thay mặt đại diện các đơn vị thầu nộpcác các loại thuế thì tập đoàn lớn Dầu khí nước ta ủy quyền cho tất cả những người điều hành, doanhnghiệp liên doanh, doanh nghiệp điều hành chung triển khai khai thuế và tập đoàn lớn tựthực hiện tại nộp những khoản thuế tạo nên theo quy định; hoặc tập đoàn Dầu khíViệt nam ủy quyền cho những người điều hành, doanh nghiệp lớn liên doanh, công ty điềuhành chung tiến hành khai, nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định.

3. Tín đồ nộp thuếđối với hoạt động chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ tham gia hòa hợp đồng dầu khí thực hiệntheo hướng dẫn tại Điều 23 Mục 4 Chương II Thông tứ này.

Điều 3. Đồng chi phí khai, nộp thuế

1. Đồng tiền khai,nộp những loại thuế trả lời tại Thông bốn này gồm thuế tài nguyên, thuế xuấtkhẩu, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp với thuế đưa nhượng quyền lợi và nghĩa vụ tham gia hợpđồng dầu khí là đô la Mỹ.

2. Trường vừa lòng dầuthô, khí vạn vật thiên nhiên được chào bán tại thị trường Việt Nam, giá thành được xác địnhtrên cơ sở đồng $ mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

Việc quy thay đổi từ đôla Mỹ sang trọng đồng việt nam để tính thuế, nộp thuế được thực hiện theo tỷ giá bán muavào theo bề ngoài chuyển khoản của Hội sở bao gồm Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phầnNgoại thương việt nam tại thời gian lập hóa đơn.

3. Trường thích hợp dầuthô, khí vạn vật thiên nhiên được buôn bán và thu bằng đồng đôla nhưng tín đồ nộp thuế nộpthuế bởi đồng nước ta theo nguyên lý của cơ quan chính phủ thì đồng xu tiền nộp thuế làđồng Việt Nam.

Việc quy thay đổi từ đôla Mỹ quý phái đồng việt nam để thanh toán giao dịch cho khoản nghĩa vụ phải nộp bởi ngoạitệ được tiến hành theo luật tại Luật quản lý thuế, nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật vàcác văn bạn dạng quy định chi tiết và trả lời thi hành.

Điều 4. Địa điểm đk thuế, khai, nộp thuế

1. Địa điểm đăngký thuế, khai, nộp thuế (trừ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu) là viên Thuế địaphương nơi tín đồ điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chungđặt trụ sở, văn phòng điều hành chính.

2. Đối với những hợpđồng dầu khí đã thực hiện khai thác trước khi phát hành Thông bốn này, địa điểmkhai, nộp thuế tiến hành theo những hướng dẫn trước khi Thông tư này có hiệu lựcthi hành.

Điều 5. Nguyên tắc khẳng định giá tính thuế

1. Đối với dầu thô, giá chỉ tínhthuế theo phương pháp tại Thông tư này là giá cả dầu thô trên điểm giao dấn đượcxác định theo giao dịch sòng phẳng.

“Giao dịch sòngphẳng” là vấn đề bán tại thị trường vn và trên thị trường quốc tế bởi đồngtiền tự do biến đổi giữa người bán và người mua tự nguyện và không có liênquan, tuy thế không bao gồm việc phân phối bởi một bên cho một trụ sở của họ, bángiữa các chính phủ hoặc các tổ chức do chính phủ sở hữu hoặc thanh toán giao dịch trao đổihoặc đổi hàng và các lần bán không tuân theo giá thị trường tự vì chưng quốc tế.

“Điểm giao nhận”là điểm mà tại đó dầu khí gặp mặt bích quanh đó của tàu dầu hoặc phương tiện tàngchứa dùng để mang hoặc tiêu hao dầu khí hoặc đều điểm khác theo thỏa thuận củacác bên trong hợp đồng dầu khí mà lại ở đó dầu khí được chuyểngiao quyền sở hữu cho các bên tham gia vừa lòng đồng dầu khí.

Trường đúng theo dầu thôđược bán không tuân theo giao dịch sòng phẳng thì giá bán tính thuế đối với dầu thô làgiá phân phối trung bình cùng của mon xuất cung cấp dầu thô của dầu thô cùng một số loại hoặctương đương trên thị phần quốc tế. Người nộp thuế có trách nhiệm hỗ trợ chocơ quan tiền thuế những thông tin về thành phần, chất lượng của dầu thô đã khaithác. Khi yêu cầu thiết, cơ quan thuế tham khảo giá thành trên thị phần Mỹ (WTI),thị ngôi trường Anh (Brent) hay thị phần Singapore (Plátt’s) hoặc tham khảo ý kiếncơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền về việc khẳng định giá dầu thô đang khai quật củangười nộp thuế.

2. Đối cùng với khíthiên nhiên, giá chỉ tính thuế là giá cả khí thiên nhiên tạiđiểm giao nhận, được xác định theo đúng theo đồng giao thương khí thiên nhiên, được Thủtướng cơ quan chính phủ phê coi ngó và phù hợp với thỏa thuận hợp tác tạihợp đồng dầu khí, tất cả tính đến thời gian tính giá, thị phần và những yếu tố liênquan không giống (nếu có). Khi đề nghị thiết, cơquan thuế sẽ xem thêm ý con kiến cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền về việc khẳng định giá khí vạn vật thiên nhiên đang khai thác củangười nộp thuế.

Điều 6. Những quy định bình thường khác

1. Trường phù hợp mộttổ chức, cá thể tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theonhiều hợp đồng dầu khí khác biệt thì việc triển khai quy định về thuế theo hướngdẫn tại Thông bốn này được triển khai riêng rẽ theo từng phù hợp đồng dầu khí.

2. Những hướng dẫnvề cai quản thuế không hướng dẫn ví dụ tại Thông tứ này được tiến hành theo quyđịnh hiện tại hành của luật pháp thuế và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

Chương II

HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Mục 1. THUẾ TÀI NGUYÊN

Điều 7. Đối tượng chịu đựng thuế tài nguyên

1. Đối tượng chịuthuế khoáng sản là toàn thể sản lượng dầu thô với khí thiên nhiên thực tiễn khaithác với thu được từ diện tích s hợp đồng dầu khí, được đo trên điểm giao nhấn (sảnlượng dầu thực, sản lượng khí thực).

2. Ngôi trường hợpChính phủ việt nam sử dụng lượng khí đồng hành của bạn nộp thuế, ko traođổi, không cung cấp thu chi phí thì tín đồ nộp thuế chưa hẳn nộp thuế khoáng sản đốivới lượng khí sát cánh đồng hành này.

3. Trường thích hợp trongquá trình khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, tín đồ nộp thuế được phép khaithác tài nguyên khác, thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế khoáng sản thì tiến hành nộpthuế tài nguyên đối với từng trường hợp ví dụ theo quy định tại điều khoản thuế Tàinguyên với văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

Điều 8. Kỳ tính thuế tài nguyên

- Trường thích hợp hợpđồng dầu khí không có thỏa thuận hoặc gồm thỏa thuận thực hiện theo quy địnhhiện hành hoặc tất cả thỏa thuận phân chia sản lượng dầu, khí thực thành dầu, khíthuế tài nguyên được tiến hành theo quý, được tạm tính vào thời điểm lấy dầukhí cùng được điều chỉnh ở đầu cuối sau khi xong năm thì kỳ tính thuế là nămdương lịch.

- Trường hợp hợpđồng dầu khí có thỏa thuận việc phân chia sản lượng dầu, khí thực thành dầu, khíthuế tài nguyên để nộp thuế được tiến hành theo từng quý, được tạm tính vàothời điểm rước dầu, khí với được điều chỉnh ở đầu cuối sau khi ngừng quý thìthực hiện tại theo thỏa thuận tại phù hợp đồng dầu khí (kỳ tính thuế theo quý).

- Kỳ tính thuế tàinguyên đầu tiên bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô, khí thiên nhiên trước tiên chođến ngày dứt năm dương lịch hoặc ngày chấm dứt quý.

- Kỳ tính thuế tàinguyên cuối cùng bắt đầu từ ngày trước tiên của năm dương kế hoạch hoặc ngày đầu tiêncủa quý đến ngày xong khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

Điều 9. Xác định số thuế tài nguyên buộc phải nộp

1. Thuế tài nguyênđối với dầu thô, khí thiên nhiên được khẳng định trên đại lý luỹ tiến từng phầncủa sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên bình quân từng ngày khai thác được củatổng sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực khai thác trong mỗi kỳ nộp thuế từdiện tích hợp đồng dầu khí, thuế suất thuế tài nguyên với số ngày khai quật thựctrong kỳ tính thuế.

2. Xác định thuếtài nguyên bởi dầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp:

Thuế tài nguyên bằng dầu thô hoặc khí vạn vật thiên nhiên phải nộp

=

Sản lượng dầu thô, hoặc khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế tài nguyên

x

Số ngày khai quật dầu thô, hoặc khí thiên nhiên thực trong kỳ tính thuế

Trong đó:

+ Sản lượng dầu thô hoặc khíthiên nhiên chịu đựng thuế tài nguyên trung bình ngày trong kỳ tính thuế là toàn bộsản lượng dầu thô hoặc khí vạn vật thiên nhiên chịu thuế tài nguyên khai thác trong kỳtính thuế phân tách cho số ngày khai thác thực trong kỳ tính thuế.

+ Thuế suất thuế tài nguyên:thực hiện nay theo mức sử dụng của điều khoản thuế tài nguyên. Trường hòa hợp hợp đồng dầu khí đã được cam kết kết trước thời gian ngày 01 tháng 7 năm 2010 bao gồm thỏa thuận cụ thể về thuế suất thuế tài nguyên thì tiến hành theothỏa thuận tại vừa lòng đồng dầu khí đã ký kết kết.

Việc xác minh dự án khuyến khíchđầu tứ dầu khí để triển khai căn cứ vận dụng thuế suất thuế tài nguyên địa thế căn cứ vào danhmục những dự án khuyến khích đầu tư chi tiêu dầu khí vì Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định.

+ Số ngày khai thác dầu thô hoặckhí vạn vật thiên nhiên thực vào kỳ tính thuế là số ngày tiến hành hoạt động khaithác dầu thô hoặc khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế, trừ những ngày chấm dứt sảnxuất trên toàn cục diện tích đúng theo đồng bởi mọi nguyên nhân.

Ví dụ 1: xác minh thuế tàinguyên bởi dầu thô nên nộp đối với trường hợp khai quật dầu thô (giả sử theoquý):

Giả sử:

+ Tổng sản lượng dầu thô chịuthuế tài nguyên, khai quật trong kỳ nộp thuế: 12.000.000 thùng.

+ Số ngày cấp dưỡng trong kỳ nộpthuế: 75 ngày.

+ Sản lượng dầu thô chịu đựng thuếtài nguyên trung bình ngày trong kỳ nộp thuế: 160.000 thùng/ngày (12.000.000thùng:75 ngày).

+ Dầu thô được khai thác từ hợpđồng ko thuộc danh mục dự án khuyến khích chi tiêu (trường phù hợp dầu thô đượckhai thác từ thích hợp đồng nằm trong danh mục dự án công trình khuyến khích đầu tư thì tính tươngtự với thuế suất thuế tài nguyên áp dụng đối với dự án khuyến khích đầu tư).

Thuế tài nguyên bởi dầu thôphải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như sau:

(20.000 x 10%) + (30.000 x 12%)+ (25.000 x 14%) + (25.000 x 19%) + (50.000 x 24%) + (10.000 x 29%) x 75 ngày= 2.156.250 thùng.

Ví dụ 2: khẳng định thuế tàinguyên bởi khí thiên nhiên, đề nghị nộp so với trường hợp khai thác khí thiênnhiên (giả sử theo quý):

Giả sử:

+ Tổng sản lượng khí thiên nhiênchịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 855.000.000 m3.

+ Số ngày cấp dưỡng trong kỳ tínhthuế: 75 ngày.

+ Sản lượng khí thiên nhiên chịuthuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 11.400.000 m3/ngày(= 855.000.000 m3 : 75 ngày).

+ Khí vạn vật thiên nhiên được khai tháctừ hợp đồng ko thuộc danh mục dự án công trình khuyến khích đầu tư.

Thuế tài nguyên bởi khí thiênnhiên đề nghị nộp vào kỳ nộp thuế được xác định như sau:

(5.000.000 x 2%) + (5.000.000 x5%) + (1.400.000 x 10%) x 75 ngày = 36.750.000 m3.

Điều 10.Xác định thuế tài nguyên lâm thời tính

1. Thuế khoáng sản được nộp:toàn bộ bằng dầu thô, khí thiên nhiên; hoặc toàn bộ bằng tiền; hoặc một phầnbằng chi phí và một phần bằng dầu thô, khí thiên nhiên.

Trường đúng theo thuế tài nguyên đượcnộp bởi dầu thô, khí thiên nhiên, cơ sở thuế đã thông báo cho người nộp thuếbằng văn bạn dạng trước 6 tháng cùng hướng dẫn cụ thể về khai, nộp thuế tài nguyênbằng dầu thô, khí thiên nhiên.

2. Khẳng định sốtiền thuế tài nguyên lâm thời tính:

Số chi phí thuế tài nguyên tạm bợ tính

=

Sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên thực tế bán

x

Giá tính thuế tài nguyên

x

Tỷ lệ thuế tài nguyên trợ thì tính

Trong đó:

+ Sản lượng dầu thô thực tế bánlà sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên theo từng lần xuất bán;

+ Sản lượng khí vạn vật thiên nhiên thựctế chào bán là sản lượng khí vạn vật thiên nhiên chịu thuế tài nguyên đã cung cấp theo từngtháng;

+ giá bán tính thuế khoáng sản đốivới dầu thô là giá cả tại điểm giao nhấn theo thanh toán giao dịch sòng phẳng từng lầnxuất phân phối không bao hàm thuế giá bán trị gia tăng (nếu có);

+ giá chỉ tính thuế khoáng sản đốivới đối với khí vạn vật thiên nhiên là giá bán tại điểm giao dấn theo từng mon xuấtbán, không bao gồm thuế giá trị tăng thêm (nếu có).

Trường phù hợp ngườinộp thuế tách riêng được giá cả vận đưa khí thiên nhiên trên hóa solo thìgiá tính thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên là giá bán tại nút giao nhậntheo từng mon xuất bán, không bao gồm chi giá tiền vận chuyển, thuế quý hiếm giatăng (nếu có).

Trường hợp dầu thô được bánkhông theo giao dịch sòng phẳng thì giá tính thuế tài nguyên xác minh như hướngdẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông bốn này.

+ tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tínhđược xác định như chỉ dẫn dưới đây:

Tỷ lệ thuế tài nguyên nhất thời tính

=

Thuế tài nguyên bởi dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên dự kiến buộc phải nộp vào kỳ tính thuế

x 100%

Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế khoáng sản dự kiến khai quật trong kỳ tính thuế

+ Thuế tài nguyên bởi dầu thô,khí vạn vật thiên nhiên dự kiến nên nộp trong kỳ tính thuế được xác minh theo hướngdẫn trên khoản 2 Điều 9 Thông tư này, trên đại lý sản lượng dầu thô, khí thiênnhiên chịu đựng thuế tài nguyên dự kiến khai thác trong kỳ tính thuế, số ngày dựkiến khai thác;

+ Sản lượng dầu thô, khí thiênnhiên chịu thuế khoáng sản dự kiến khai thác trong kỳ tính thuế là sản lượngdầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế khoáng sản dự kiến khai thác trong kỳ tínhthuế.

3. Thời hạn người nộp thuế nộpthông báo tỷ lệ tạm nộp thuế theo mẫu mã Báo cáodự kiến sản lượng dầu khí khai thác và xác suất tạm nộp thuế số 01/BCTL-DK banhành hẳn nhiên Thông tư này như sau:

- Trường phù hợp hợp đồng dầu khí cóthỏa thuận kỳ tính thuế khoáng sản theo năm thì địa thế căn cứ sản lượng dầu thô, khíthiên nhiên dự kiến khai thác năm tiếp theo, người nộp thuế xác định tỷ lệ thuếtài nguyên trợ thì tính thông báo cho phòng ban thuế địa phương nơi đk thuế biếtchậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính thuế năm trước.

Trong kỳ tính thuế, trường hợpdự kiến sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên khai thác, dự kiến số ngày khai thácdầu khí 6 mon cuối năm đổi khác dẫn mang lại tăng hoặc giảm phần trăm tạm nộp thuế tàinguyên từ 15% trở lên so với tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên tạm thời tính sẽ thôngbáo với ban ngành thuế thì người nộp thuế tất cả trách nhiệm xác minh và thông báo tỷlệ thuế tài nguyên lâm thời tính bắt đầu cho cơ quan thuế biết muộn nhất là ngày 01tháng 5 năm đó.

- Trường phù hợp hợp đồng dầu khí cóthỏa thuận kỳ tính thuế khoáng sản theo quý thì địa thế căn cứ sản lượng dầu thô, khíthiên nhiên dự kiến khai quật quý tiếp theo, bạn nộp thuế xác định tỷ lệ thuếtài nguyên trợ thời tính thông tin cho cơ quan thuế địa phương nơi đk thuế biếtchậm độc nhất vô nhị là ngày 01 của tháng sát trước quý tiếp theo.

- Trường vừa lòng hợpđồng dầu khí ban đầu được đưa vào khai quật thương mại, tín đồ nộp thuế tất cả tráchnhiệm khẳng định và thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên nhất thời tính mang lại cơ quan thuế khikhai nộp thuế tài nguyên nhất thời tính đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiênđầu tiên được khai thác và xuất phân phối trong diện tích s hợp đồng.

Ví dụ 3: Xác địnhtỷ lệ thuế tài nguyên tạm bợ tính (theo kỳ tính thuế năm):

- khẳng định tỷ lệthuế tài nguyên tạm tính so với dầu thô:

Giả sử:

+ Tổng sản lượngdầu thô chịu thuế tài nguyên, dự kiến khai thác trong năm: 72.000.000 thùng.

+ Số ngày dự kiếnkhai thác vào năm: 360 ngày.

+ Sản lượng dầuthô chịu đựng thuế tài nguyên bình quân ngày trong năm: 200.000 thùng/ngày(72.000.000 thùng : 360 ngày).

+ Thuế tài nguyêndự kiến đề xuất nộp trong năm (xác định như giải đáp tại Điều 9, Thông tứ này):14.526.000 thùng.

Tỷ lệ thuế tàinguyên lâm thời tính từ khai quật dầu thô là:

14.526.000

x 100% = 20,1750%

72.000.000

- khẳng định tỷ lệ thuế tài nguyêntạm tính đối với khí thiên nhiên:

Giả sử:

+ Tổng sản lượng khí thiên chịuthuế tài nguyên, dự kiến khai quật trong năm: 3.960.000.000 m3.

+ Số ngày dự con kiến khai tháctrong năm: 360 ngày.

+ Sản lượng khí thiên nhiên chịuthuế tài nguyên bình quân ngày năm: 11.000.000 m3/ ngày (3.960.000.000 m3:360 ngày).

+ Thuế khoáng sản dự kiến phảinộp những năm (xác định như trả lời tại Điều 9 Thông tứ này): 162.000.000 m3.

Tỷ lệ thuế tài nguyên lâm thời tínhtừ khai thác khí vạn vật thiên nhiên là:

162.000.000

x 100% = 4,0909%

3.960.000.000

Điều 11.Quyết toán thuế tài nguyên

1. Đối với khai thác dầu thô:

a) xác định số chi phí thuế tàinguyên đề nghị nộp:

a.1) xác định thuế tài nguyênbằng dầu thô yêu cầu nộp vào kỳ tính thuế:

Thuế tài nguyên bằng dầu thô đề xuất nộp trong kỳ tính thuế

=

Sản lượng dầu thô chịu đựng thuế tài nguyên bình quân ngày vào kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế tài nguyên

x

Số ngày khai quật dầu thô thực vào kỳ tính thuế

a.2) xác minh tỷ lệ thuế tàinguyên bởi dầu thô so với sản lượng dầu thô khai thác trong kỳ tính thuế:

Tỷ lệ thuế tài nguyên bởi dầu thô trong kỳ tính thuế

=

Thuế tài nguyên bởi dầu thô bắt buộc nộp trong kỳ tính thuế

x

100%

Sản lượng dầu thô khai thác trong kỳ tính thuế

a.3) khẳng định thuế tài nguyênbằng dầu thô bán trong kỳ tính thuế:

Thuế tài nguyên bằng dầu thô phân phối trong kỳ tính thuế

=

Sản lượng dầu thô bán

x

Tỷ lệ thuế tài nguyên bằng dầu thô trong kỳ tính thuế

a.4) xác minh số tiền cần nộptừ bán thuế tài nguyên bởi dầu thô trong kỳ tính thuế:

Số tiền nên nộp từ phân phối thuế tài nguyên bởi dầu thô trong kỳ tính thuế

=

Thuế tài nguyên bằng dầu thô phân phối trong kỳ tính thuế

x

Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô

Trong đó:

+ Thuế tài nguyên bằng dầu thôbán vào kỳ tính thuế xác minh như gợi ý tại điểm a.3, khoản 1, Điều này;

+ giá chỉ tính thuế tài nguyên đốivới dầu thô: là giá trung bình gia quyền của dầu thô được cung cấp tại nút giao nhậntheo giao dịch sòng phẳng trong kỳ tính thuế, không bao hàm thuế quý giá giatăng (nếu có).

Trường phù hợp dầu thô được bánkhông theo giao dịch sòng phẳng thì giá tính thuế tài nguyên xác minh như hướngdẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Chung Của Văn Bản Nghị Luận, Please Wait

a.5) xác minh thuế tài nguyênbằng dầu thô chưa buôn bán trong kỳ tính thuế để triển khai cơ sở quyết toán thuế tàinguyên bằng dầu thô đề nghị nộp mang đến kỳ tính thuế tiếp theo:

Thuế tài nguyên bởi dầu thô chưa buôn bán trong kỳ tính thuế

=

Thuế tài nguyên bởi dầu thô chưa bán trong kỳ tính thuế trước

+

Thuế tài nguyên bởi dầu thô yêu cầu nộp trong kỳ tính thuế

-

Thuế tài nguyên bởi dầu thô chào bán trong kỳ tính thuế

Ví dụ 4: khẳng định giá tính thuếtài nguyên:

Giả sử: sản lượng dầu thô đượcbán trong kỳ tính thuế là (4.000.000 thùng) được cung cấp thành 3 lô: lô 1 bao gồm sảnlượng là 2.000.000 thùng, bán với giá 108 USD/ thùng; lô 2 gồm sản lượng là1.000.000 thùng, bán với giá 120 USD/ thùng; lô 3 có sản lượng là 1.000.000thùng, bán ra với giá 100 USD/ thùng.

Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô

=

(2.000.0000 x 108) + (1.000.0000 x 120) + (1.000.0000 x 100)

=

109 USD/ thùng

4.000.000

2. Đối với khai thác khí thiênnhiên:

a) khẳng định số chi phí thuế tàinguyên nên nộp:

a.1) xác định thuế tài nguyênbằng khí vạn vật thiên nhiên phải nộp vào kỳ tính thuế:

Thuế tài nguyên bởi khí vạn vật thiên nhiên phải nộp trong kỳ tính thuế

=

Sản lượng khí vạn vật thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế tài nguyên

x

Số ngày khai thác khí thiên nhiên thực trong kỳ tính thuế

a.2) xác định số tiền nên nộptừ bán thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế:

Số tiền phải nộp từ chào bán thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế

=

Thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên phải nộp vào kỳ tính thuế

x

Giá tính thuế tài nguyên so với khí thiên nhiên

Trong đó:

+ Thuế tài nguyên bởi khí thiênnhiên đề nghị nộp vào kỳ tính thuế: xác định như giải đáp tại điểm a.1, khoản2, Điều này;

+ giá bán tính thuế tài nguyên đốivới khí thiên nhiên: là giá bình quân gia quyền của khí thiên nhiên tại điểmgiao thừa nhận trong kỳ tính thuế, không bao gồm thuế quý hiếm gia tăng.

Trường hòa hợp ngườinộp thuế tách bóc riêng được ngân sách vận đưa khí thiên nhiên trên hóa solo thìgiá tính thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên là giá bình quân gia quyền củakhí thiên nhiên tại điểm giao dìm trong kỳ tính thuế, không bao hàm chi phívận chuyển, thuế giá trị ngày càng tăng (nếu có).

Điều 12.Khai, nộp thuế tài nguyên đối với chuyển động khai thác, xuất cung cấp dầu thô, khíthiên nhiên

1. Khai, nộp thuế khoáng sản tạmtính:

a) hồ sơ khai thuế tài nguyêntạm tính:

- làm hồ sơ khai thuế khoáng sản làTờ khai thuế tài nguyên trợ thời tính so với dầu khí theo mẫu mã số 01/TAIN - DK phát hành kèm theo Thông tưnày.

- Phụ lục cụ thể nghĩa vụ thuếcủa các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DKban hành đương nhiên Thông bốn này.

b) Thời hạn khai, nộp thuế tàinguyên trợ thì tính:

- Khai thuế tài nguyên nhất thời tínhđối với vận động khai thác, xuất phân phối dầu thô triển khai theo từng lần xuất bán.

Thời hạn nộp hồ sơ khai, nộpthuế tài nguyên tạm thời tính so với dầu thô theo từng lần xuất cung cấp chậm tuyệt nhất làngày sản phẩm 35 tính từ lúc ngày xuất bán dầu thô (đối với cả dầu thô xuất buôn bán trong nướcvà dầu thô xuất khẩu). Ngày xuất chào bán là ngày xong xuôi việc xuất dầu thô tạiđiểm giao nhận.

- Khai thuế tài nguyên tạm bợ tínhđối với vận động khai thác, xuất chào bán khí thiên nhiên triển khai theo tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ khai, nộpthuế tài nguyên trợ thì tính đối với khai thác khí thiên nhiên theo tháng: chậmnhất là ngày thứ trăng tròn (hai mươi) của tháng tiếp theo sau tháng xuất hóa solo bán khí.

2. Khai quyết toán thuế tàinguyên:

a) hồ sơ khai quyết toán thuếtài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất chào bán dầu thô, khí thiên nhiên:

- Tờ khai quyết toán thuế tàinguyên đối với dầu khí theo chủng loại số 02/TAIN - DKban hành dĩ nhiên Thông tư này.

- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuếcủa những nhà thầu dầu khí theo mẫu mã số 01/PL-DKban hành đương nhiên Thông tứ này.

- Phụ lục sản lượng và doanh thuxuất bán dầu khí theo mẫu số 02-1/PL-DK banhành đương nhiên Thông tứ này.

b) Thời hạn nộp làm hồ sơ khai quyếttoán thuế khoáng sản đối với hoạt động khai thác xuất bán, dầu thô, khí thiênnhiên:

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai quyếttoán thuế tài nguyên so với dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên chậm độc nhất là ngày thiết bị 90(chín mươi) của kỳ tiếp theo sau kỳ vạc sinh nhiệm vụ thuế.

- muộn nhất là ngày vật dụng 45 (bốnmươi lăm) tính từ lúc ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

3. Trường vừa lòng ngày sau cùng củathời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo luật thì ngày cuối cùngcủa thời hạn được xem là ngày làm việc tiếp theo của ngày ngủ đó.

Mục 2. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Người nộp thuếthực hiện nay khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập vào theo nguyên lý của pháp luậtvề thuế xuất khẩu, thuế nhập vào và lao lý về thống trị thuế hiện hành. Ngoàira, cỗ Tài bao gồm hướng dẫn một số nội dung rõ ràng như sau:

Điều 13. Thuế xuất khẩu

1. Xác định số thuếxuất khẩu trợ thời tính:

Số thuế xuất khẩu tạm thời tính

=

Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên xuất khẩu

x

Giá tính thuế xuất khẩu

x

Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm bợ tính

Trong đó:

+ Sản lượng dầu thô, khí thiênnhiên xuất khẩu là sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực tế xuất khẩu.

+ giá tính thuế là giá cả dầuthô, khí thiên nhiên theo phía dẫn trên Điều 5 Thông tứ này.

- xác suất thuế xuất khẩu tạm tínhđược xác minh như sau:

Tỷ lệ thuế xuất khẩu trợ thì tính

=

100%

-

Tỷ lệ thuế tài nguyên nhất thời tính trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu thô, khí thiên nhiên

Trong đó:

+ tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tínhtrong kỳ tính thuế xác định như khuyên bảo tại Điều 10 Thông tứ này.

+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầuthô, khí thiên nhiên theo Biểu thuế xuất khẩu hiện tại hành. Trường đúng theo tại hợpđồng dầu khí có thỏa thuận ví dụ về nấc thuế suất thuế xuất khẩu thì thực hiệntheo nút thuế suất thuế xuất khẩu theo thỏa thuận hợp tác tại phù hợp đồng dầu khí đó.

Ví dụ 5: khẳng định tỷ lệ thuếxuất khẩu dầu thô trợ thì tính:

Giả sử:

+ xác suất thuế tài nguyên trợ thời tínhtheo ví dụ như tại Điều 10 nêu trên: 20,1750%.

+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầuthô theo Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành: 10%.

+ xác suất thuế xuất khẩu dầu thôtạm tính: 7,9825% = (100% - 20,175%) x 10%

Căn cứ xác suất thuế khoáng sản tạmtính, thuế suất thuế xuất khẩu so với dầu thô, tín đồ nộp thuế xác định tỷ lệthuế xuất khẩu tạm thời tính đối với từng phù hợp đồng dầu khí và thông tin với cơ quanhải quan khu vực xuất khẩu dầu thô và cơ quan thuế nơi đăng ký thuế cùng với thờihạn thông báo xác suất thuế tài nguyên tạm bợ tính, xác suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệptạm tính.

2. Trường vừa lòng quyết toán thuếtài nguyên, sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực tế khai thác, xuất chào bán thayđổi đối với sản lượng dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên dự kiến khai quật trong kỳ tínhthuế, dẫn đến xác suất thuế tài nguyên biến hóa thì fan nộp thuế địa thế căn cứ tỷ lệthuế tài nguyên theo quyết toán để xác minh lại phần trăm thuế xuất khẩu theonguyên tắc lý giải tại khoản 1 Điều 13 Thông bốn này với kê khai điều chỉnhtheo lý giải tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng pháp luậtquản lý thuế hiện nay hành.

Trường phù hợp số chi phí thuế xuấtkhẩu vẫn tạm nộp nhỏ tuổi hơn số chi phí thuế xuất khẩu yêu cầu nộp thì người nộp thuế phảinộp số chi phí thuế chênh lệch giữa tiền thuế xuất khẩu cần nộp theo tỷ lệ thuếxuất khẩu xác định lại và xác suất thuế xuất khẩu nhất thời tính tại thời điểm quyếttoán thuế tài nguyên, chưa phải nộp tiền chậm nộp bên trên số chi phí thuế chênh lệchphải nộp này.

Thời hạn nộp hồ sơ khai điềuchỉnh thuế xuất khẩu cùng với thời hạn nộp làm hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên.

Điều 14.Miễn thuế nhập khẩu

Việc miễn thuế nhập khẩu đối vớihàng hoá nhập khẩu giao hàng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai quật dầu khíthực hiện tại theo hiện tượng của điều khoản về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với phápluật về quản lý thuế hiện nay hành.

Mục 3. THUẾTHU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

Điều 15.Đối tượng chịu đựng thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

1. Thu nhập từ chuyển động khaithác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên và thu nhập cá nhân khác tương quan trực kế tiếp hoạtđộng dầu khí là đối tượng người sử dụng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo phía dẫn tạiThông tứ này.

2. Các khoản thu nhập từ hoạt động sảnxuất kinh doanh khác và các khoản thu nhập khác bên cạnh thu nhập vẻ ngoài tại khoản 1 Điềunày (sau đây hotline là các khoản thu nhập khác) là đối tượng người sử dụng chịu thuế thu nhập doanh nghiệptheo lí giải tại văn phiên bản pháp luật pháp về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành.

Điều 16. Kỳtính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

1. Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp là năm dương lịch. Trường hợp tín đồ nộp thuế vận dụng năm tài chính khácvới năm dương lịch vẫn được cỗ Tài chính thuận tình thì kỳ tính thuế là năm tàichính.

2. Kỳ tính thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp thứ nhất được tính từ ngày tiến hành chuyển động tìm tìm thăm dò với khaithác dầu khí đầu tiên cho đến ngày chấm dứt năm dương kế hoạch hoặc ngày kết thúcnăm tài chính.

3. Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp ở đầu cuối được tính trường đoản cú ngày bắt đầu của năm dương lịch hoặc ngày bắt đầucủa năm tài chính đến ngày ngừng hợp đồng dầu khí.

4. Trường hợp kỳ tính thuế nămđầu tiên với kỳ tính thuế năm ở đầu cuối có thời gian ngắn thêm 03 tháng thì đượccộng cùng với kỳ tính thuế năm tiếp sau hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hìnhthành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanhnghiệp năm thứ nhất hoặc kỳ tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm ở đầu cuối khôngđược vượt vượt 15 tháng.

Điều 17.Xác định thu nhập cá nhân chịu thuế

1. Đối với các khoản thu nhập từ hoạt độngkhai thác dầu thô, khí thiên nhiên:

Thu nhập chịu đựng thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu từ chuyển động khai thác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên trong kỳ tính thuế

-

Chi phí tổn được trừ vào kỳ tính thuế

+

Thu nhập khác tương quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí vào kỳ tính thuế

a) doanh thu từ hoạt động khaithác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên là tổng thể giá trị của sản lượng dầu thô, khíthiên nhiên thực được buôn bán tại điểm giao dìm theo giao dịch thanh toán sòng phẳng đối vớidầu thô, theo đúng theo đồng giao thương mua bán khí đối với khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế(không bao gồm thuế GTGT).

Trường thích hợp dầu thô được bánkhông theo thanh toán sòng phẳng thì lệch giá từ vận động khai thác dầu thôđược xác định bằng cách lấy trọng lượng phần dầu thô nhân với giá cả như hướngdẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

b) những khoản bỏ ra được trừ vàkhông được trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế:

b.1) những khoản chi được trừ:Người nộp thuế được trừ vào giá thành khi khẳng định thu nhập chịu thuế TNDN (trừcác khoản chi mức sử dụng tại điểm b.2, khoản 1 Điều này) nếu đáp ứng một cách đầy đủ các điềukiện sau:

b.1.1) Khoản chi thực tế liênquan đến chuyển động tìm kiếm thăm dò, khai quật và tiêu thụ thành phầm dầu thô,khí thiên nhiên, bao gồm các khoản chi sau:

- Thuế tài nguyên, thuế xuấtkhẩu, thu thêm khi giá bán dầu thô biến động tăng, phí bảo đảm môi ngôi trường (trường hợphợp đồng dầu khí gồm thỏa thuận ngân sách thu hồi không bao hàm phíbảo vệ môi trường).

- Khoản ngân sách được phép thuhồi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai quật dầuthô, khí vạn vật thiên nhiên nhưng không vượt vượt số ngân sách được xác minh bằng doanhthu chào bán dầu thô, khí thiên nhiên nhân (x) tỷ lệ túi tiền thu hồi khớp ứng thoảthuận tại hợp đồng dầu khí. Trường vừa lòng tại vừa lòng đồng dầu khí không có thỏa thuậnvề tỷ lệ giá thành thu hồi thì tỷ lệ giá thành thu hồi để làm căn cứ xác định chiphí được trừ buổi tối đa là 35%.

Trường hòa hợp theo thỏa thuận hợp tác tạihợp đồng dầu khí, từng công ty thầu trực tiếp chi trả ngân sách chi tiêu mua hàng hoá, dịch vụliên quan đến chuyển động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiênthì nhà thầu lập bảng kê kèm theo bản sao những hóa đơn chứng từ hòa hợp pháp chuyểncho fan điều hành, doanh nghiệp lớn liên doanh, công ty điều hànhchung để xác nhận ngân sách chi tiêu được tính là chi phí được trừ cùng thực hiệnkhấu trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế TNDN.

b.1.2) Khoản chi tất cả đủ hoá đơn,chứng từ theo qui định của pháp luật.

b.1.3) Đốivới hóa đơn mua sắm chọn lựa hóa, thương mại dịch vụ từng lần có giá trị từ nhì mươi triệu đồngtrở lên phải bao gồm chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo cách thức tại phápluật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

b.2) những khoản bỏ ra không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

b.2.1) Phần chi phí được phépthu hồi vượt thừa tỷ lệ ngân sách thu hồi thỏa thuận hợp tác tại hòa hợp đồng dầu khí. Trườnghợp tại hòa hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận về tỷ lệ túi tiền thu hồi thì phầnchi tầm giá được phép thu hồi vượt trên 35% không được xem vào chi phí được trừ.

b.2.2) những khoản đưa ra không đượctính vào chi tiêu được phép thu hồi theo hình thức của phù hợp đồng dầu khí gồm:

- ngân sách chi tiêu phát sinh trước khihợp đồng dầu khí có hiệu lực, trừ ngôi trường hợp đang được thỏa thuận trong phù hợp đồngdầu khí hoặc theo đưa ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ;

- những loại hoả hồng dầu khí,tiền gọi và áp dụng tài liệu và những khoản chi khác ngoại trừ vào giá thành thuhồi theo vừa lòng đồng dầu khí;

- chi lãi tiền vay so với khoảnvay vốn để đầu tư cho tra cứu kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;

- tiền phạt, chi phí bồi thườngthiệt hại;

- các khoản đưa ra khác không đượctrừ theo cách thức của dụng cụ thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và những văn phiên bản hướng dẫnthi hành.

c) Đối với các khoản thu nhậpphát sinh trường đoản cú quỹ đảm bảo an toàn tài chủ yếu cho việc thu dọn dự án công trình cố định, thiếtbị và phương tiện (sau đây hotline là quỹ thu dọn mỏ):

c.1) thu nhập phát sinh từ bỏ lãitiền gửi ngân hàng của quỹ thu dọn mỏ áp dụng theo nấc thuế suất của thu nhậpkhác dụng cụ tại pháp luật thuế TNDN với văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

c.2) trường hợp công ty thầu dầu khísử dụng không không còn quỹ quét dọn mỏ, số dư sót lại của quỹ dọn dẹp mỏ được xử lýtheo chính sách tại hình thức dầu khí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phần thu nhậpphân phối cho các bên tham gia trong hòa hợp đồng dầu khí được xử lý như sau:

+ trường hợp tách bóc riêng được thunhập thì thu nhập cá nhân từ lãi tiền gửi ngân hàng đã nộp thuế TNDN theo mức thuế suấtcủa thu nhập cá nhân khác chưa phải nộp thuế TNDN. Các khoản thu nhập hình thành từ bỏ quỹ thu dọnmỏ sót lại ghi giảm chi phí được phép thu hồi nếu thích hợp đồngdầu khí chưa tịch thu hết chi phí, hoặc vận dụng thuế suất của hợpđồng dầu khí nếu hòa hợp đồng dầu khí sẽ thu hồihết đưa ra phí.

+ Trường phù hợp không bóc tách riêngđược thì ghi giảm ngân sách được phép tịch thu nếu phù hợp đồngdầu khí chưa tịch thu hết đưa ra phí, hoặc áp dụng thuế suất của hợpđồng dầu khí nếu phù hợp đồng dầu khí đang thu hồihết bỏ ra phí.

d) những khoản thu nhập khác liênquan thẳng đến vận động dầu khí như các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng,thu nhập từ tiền bồi thường bảo hiểm, thu nhập từ việc sử dụng gia tài hoặcthực hiện nay quyền sở hữu gia tài (thu từ thu phí sử dụng ước cảng, thanh lý tàisản) ghi bớt trừ giá thành được phép tịch thu của chuyển động dầu khí.

2. Đối với thu nhập khác ngoàithu nhập từ chuyển động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên: triển khai theo quyđịnh của chế độ Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 18.Xác định số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp

1. Khẳng định số thuế thu nhậpdoanh nghiệp cần nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp buộc phải nộp trong kỳ tính thuế

=

Thu nhập chịu đựng thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dầu khí

+

Thu nhập khác trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Trong đó :

+ thu nhập chịu thuế trong kỳtính thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên và thu nhập cá nhân khác đượcxác định như gợi ý tại Điều 15 Thông bốn này.

+ Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp thực hiện theo chính sách của điều khoản thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN đốivới chuyển động dầu khí từ bỏ 32% cho 50%; địa thế căn cứ vào vị trí, điều kiện khai quật vàtrữ lượng mỏ, Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định mức thuế suất nỗ lực thể phù hợp vớitừng vừa lòng đồng dầu khí theo kiến nghị của bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp hợp đồng dầu khí cóthỏa thuận ví dụ về nấc thuế suất thuế TNDN thì triển khai theo nút thuế suấtthuế TNDN theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng dầu khí đó. Trường hợp chính sách thuếTNDN biến hóa thuế suất chiết khấu hơn thuế suất thoả thuận tại đúng theo đồng dầu khí,nếu được Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chăm nom thì áp dụng thuế suất theo quyết địnhcủa Thủ tướng chủ yếu phủ.

2. Trường hòa hợp hợp đồng dầu khícó thoả thuận từng bên nhà thầu khẳng định số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nên nộpriêng thì số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp mỗi mặt nhà thầu buộc phải nộp bằng tổng sốthuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đề xuất nộp (xác định như chỉ dẫn trên đây) nhân (x)với tỷ lệ dầu khí lãi của mỗi mặt nhà thầu trong phù hợp đồng dầu khí.

Điều 19.Xác định số thuế TNDN tạm tính đề nghị nộp

Xác định số thuế thu nhập doanhnghiệp nhất thời tính:

Số thuế TNDN tạm tính

=

Doanh thu phân phối dầu thô, khí thiên nhiên

x

Tỷ lệ thuế TNDN tạm bợ tính

Trong đó:

+ lợi nhuận bán dầu thô, khíthiên nhiên là toàn cục giá trị của sản lượng dầu khí thực, được bán tại điểmgiao nhấn theo giao dịch sòng phẳng của từng lần bán so với dầu thô hoặc theohợp đồng giao thương khí vạn vật thiên nhiên của từng tháng đối với khí vạn vật thiên nhiên (khôngbao gồm thuế GTGT).

Trường hòa hợp dầu thô được bánkhông theo thanh toán sòng phẳng thì lệch giá bán dầu thô được xác minh bằngcách lấy cân nặng phần dầu thô nhân (x) với giá bán xác định như hướng dẫntại khoản 1 Điều 5, Thông tứ này.

+ xác suất thuế thu nhập doanhnghiệp tạm bợ tính xác định như trả lời dưới đây:

Tỷ lệ thuế TNDN tạm bợ tính

=

100%

-

Tỷ lệ giá thành thu hồi

-

Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm thời tính

-

Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm thời tính

x

Thuế suất thuế TNDN

Người nộp thuế tự khẳng định ra tỷlệ thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm bợ tính và thông báo cho ban ngành thuế địa phươngnơi đăng ký thuế biết cùng rất thời hạn thông báo xác suất thuế tài nguyên tạmtính nêu tại Điều 10, Mục 1, Chương II Thông tứ này.

Ví dụ 6: khẳng định tỷ lệ thuế thunhập doanh nghiệp tạm tính đối với khai thác dầu thô:

Giả sử:

+ Tỷ lệ ngân sách chi tiêu thu hồi: 35%

+ tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên(theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 20,1750%

+ xác suất tạm nộp thuế xuất khẩu(theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 7,9825%

+ Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp: 50%

Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệptạm tính là:

(100% - 35% - 20,1750% - 7,9825%) x một nửa = 18,1413%

Trường thích hợp nộp thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp trợ thì tính từ khai thác khí thiên nhiên, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệptạm tính được xác minh tương từ như trên.

Điều 20.Khai, nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất buôn bán dầuthô, khí thiên nhiên

1. Khai, nộp thuếthu nhập công ty tạm tính:

a) Khai thuế thunhập công ty lớn tạm tính đối với chuyển động khai thác, xuất cung cấp dầu thô thựchiện theo từng lần xuất bán.

Thời hạn nộp hồ sơkhai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhất thời tính so với dầu thô theo từng lầnxuất bán chậm nhất là ngày thiết bị 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô (đối với tất cả dầuthô xuất phân phối trong nước cùng dầu thô xuất khẩu). Ngày xuất cung cấp là ngày hoàn thànhviệc xuất dầu thô tại nút giao nhận.

b) Khai thuế thunhập doanh nghiệp lớn tạm tính đối với chuyển động khai thác, xuất phân phối khí thiênnhiên thực hiện theo tháng.

Thời hạn nộp hồ nước sơkhai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm bợ tính từ khai quật khí vạn vật thiên nhiên theotháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp sau tháng xuất hóađơn buôn bán khí.

c) hồ sơ khai thuếthu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với chuyển động khai thác, xuất chào bán dầu thô,khí thiên nhiên:

- hồ sơ khai thuếthu nhập công ty lớn tạm tính là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp lâm thời tínhđối cùng với dầu khí theo mẫu số 01/TNDN-DK banhành cố nhiên Thông tứ này.

- Phụ lục đưa ra tiếtnghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫusố 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tứ này.

2. Quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp:

a) hồ sơ khaiquyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đối với vận động khai thác, xuất bán dầuthô, khí thiên nhiên

- Tờ khai quyếttoán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp so với dầu khí theo mẫu mã số 02/TNDN - DK ban hành kèm theo Thông tưnày.

- Phụ lục đưa ra tiếtnghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫusố 01/PL-DK phát hành kèm theo Thông tứ này.

- report tàichính năm hoặc report tài chính đến thời điểm ngừng hợp đồng dầu khí.

b) Thời hạn nộp hồsơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vận động khai thác, xuấtbán dầu thô, khí thiên nhiên:

- muộn nhất làngày trang bị 90 (chín mươi) kể từ ngày chấm dứt năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- muộn nhất làngày máy 45 (bốn mươi lăm) tính từ lúc ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Trường đúng theo ngàycuối thuộc của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ ngơi theo lý lẽ thìngày sau cuối của thời hạn được xem là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉđó.

Mục 4. THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN QUYỀN LỢI THAM GIAHỢP ĐỒNG DẦU KHÍ

Điều 21. Đối tượng chịu thuế

1. Chuyển nhượng nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vừa lòng đồng dầu khí là bài toán tổ chức, cánhân bán, ủy quyền phần vốn đầu tư của mình (bao tất cả cả tài sản, tiền) tạicác phù hợp đồng dầu khí, doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất liên doanhdầu khí ở Việt Nam, sang tên, chuyển đổi quyền download hoặcquyền kiểm soát và điều hành của một mặt nhà thầu hoặc định đoạt bằng phương pháp khác cục bộ hoặcmột phần quyền, quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ của chính bản thân mình trong thích hợp đồng dầu khí, doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất liên doanh dầu khí (bênchuyển nhượng) cho 1 hoặc các tổ chức, cá nhân khác (bên dìm chuyểnnhượng), trừ trường hòa hợp tái cơ cấu, thương lượng tài chính nội cỗ của mặt chuyểnnhượng hoặc vừa lòng nhất của bạn mẹ của bên chuyển nhượng. Bên nhận chuyểnnhượng có nhiệm vụ và quyền lợi ở trong nhà thầu tiến hành hoạt động tìm tìm thămdò và khai thác dầu khí.

Trường thích hợp doanhnghiệp được thành lập và hoạt động ở quốc tế (sau đây điện thoại tư vấn là doanh nghiệp lớn nước ngoài)chuyển nhượng cổ phần, vốn đầu tư (bao gồm cả tài sản, tiền) hay các lợi íchtương tự không giống trong một doanh nghiệp lớn được thành lập ở nước ngoài mà doanhnghiệp có phần vốn bị chuyển nhượng ủy quyền này nắm giữ trực tiếp hoặc con gián tiếp cáctài sản, quyền lợi tham gia trong số dự án dầu khí tại Việt Nam, làm nuốm đổichủ sở hữu ở trong phòng thầu đang nuốm giữ nghĩa vụ và quyền lợi tham gia trong hòa hợp đồng dầu khítại nước ta thì cũng được coi là chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ tham gia thích hợp đồng dầukhí. Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện ủy quyền nêu trên được xem như làbên đưa nhượng.

Ví dụ: doanh nghiệp A(là doanh nghiệp lớn được ra đời theo lao lý Anh) có doanh nghiệp con là doanhnghiệp B (được ra đời theo điều khoản Pháp). Để thực hiện làm chủ các dự án công trình dầukhí, doanh nghiệp lớn B thành lập và hoạt động công ty bé là doanh nghiệp lớn C tại Hà Lan cùng doanhnghiệp C trực tiếp đứng tên tham gia dự án dầu khí tại Việt Nam. Vào quátrình hoạt động, công ty A ủy quyền vốn đầu tư của bản thân trong doanhnghiệp B, giao di chuyển nhượng được triển khai tại Pháp. Khi đó, giao dịchchuyển nhượng nêu trên của người sử dụng A là chuyển nhượng quyền hạn tham giahợp đồng dầu khí tại vn và các khoản thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượngnày tương ứng với phần quyền lợi và nghĩa vụ tham gia vừa lòng đồng dầu khí tại vn là thunhập chịu thuế TNDN.

2. Thu nhập cá nhân từchuyển nhượng nghĩa vụ và quyền lợi tham gia hòa hợp đồng dầu khí của bên chuyển nhượng ủy quyền cho bênnhận chuyển nhượng ủy quyền thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo hướngdẫn trên Mục 4, Chương II Thông bốn này.

Điều 22. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đề nghị nộp

1. Khẳng định thuếthu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp:

Thuế thu nhậpdoanh nghiệp so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần quyền lợi và nghĩa vụ tham gia phù hợp đồngdầu khí được khẳng định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp yêu cầu nộp

=

Thu nhập chịu đựng thuế

x

Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

a) xác định thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu đựng thuế

=

Giá gửi nhượng

-

Giá cài của phần quyền lợi chuyển nhượng

-

Chi giá tiền chuyển nhượng

Trong đó:

+ Giá ủy quyền được xácđịnh là tổng giá bán trị thực tế mà bên chuyển nhượng ủy quyền thu được theo hợp đồng chuyểnnhượng.

Trường thích hợp hợp đồng chuyểnnhượng nghĩa vụ và quyền lợi tham gia phù hợp đồng dầu khí khí cụ việc thanh toán theo hìnhthức trả góp, trả chậm trễ thì giá chuyển nhượng không bao hàm lãi trả góp, lãi trảchậm theo thời hạn vẻ ngoài trong thích hợp đồng đưa nhượng.

Trường hợp việc chuyển nhượngquyền lợi tham gia thích hợp đồng dầu khí được tiến hành thông qua bài toán bán cổ phiếutrên thị phần chứng khoán thì giá chuyển nhượng được xác minh là giá thực tiễn bán đầu tư và chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá bán thoả thuận) theothông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Chi Theo Thông Tư 200 Và Cách Viết, Mẫu Phiếu Chi Theo Thông Tư Mới Nhất

+ Giá thiết lập của phần quyền lợitham gia vừa lòng đồng dầu khí chuyển nhượng (giá vốn): được xác minh trên cửa hàng sổsách, bệnh từ kế toán tài chính về chi phí được phép tịch thu của bên chuyển nhượng tạithời điểm gửi nhượng quyền lợi tham gia vừa lòng đồng dầu khí, được thỏa thuận hợp tác tronghợp đồng chuyển nhượng, sau khoản thời gian trừ đi các chi phí đã được thu hồi, bớt trừ(nếu có), được những bên tham gia đúng theo đồng dầu khí và tập đoàn lớn Dầu khí Việt Namcông dấn và giá thành khác tương quan đến giá cài của phần quyền lợi và nghĩa vụ tham gia hợpđồng dầu khí chuyển nhượng nhưng chưa được tính là ngân sách chi tiêu được phép thu hồi.

Trường hợp bên thầu tiếp tụcchuyển nhượng lại phần quyền hạn tham gia hợp đồng dầu khí nhận gửi nhượng,giá mua của phần quyền hạn tham gia hòa hợp đồng dầu khí chuyển nhượng ủy quyền từng lần sauđó đượ