Thông tư số 33/2015/tt-bca

     
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cầm cố Văn phiên bản song ngữ

Thông tư 33/2015/TT-BCA hướng dẫn tiến hành Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo đảm an toàn bí mật bên nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an ban hành


*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 33/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2002/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh đảm bảo bí mật công ty nướcsố 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 mon 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày28 tháng 3 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệbí mật bên nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 11 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Xét kiến nghị của Tổng viên trưởng Tổng cụcAn ninh;

Bộ trưởng cỗ Công an phát hành Thông tưhướng dẫn triển khai Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 mon 3 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đảm bảo an toàn bí mật bên nước.

Bạn đang xem: Thông tư số 33/2015/tt-bca

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơquan bên nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức xã hội, tổchức kinh tế, đơn vị vũ trang quần chúng (sau đây gọi tầm thường là cơ quan, tổ chức)và phần nhiều công dân.

Điều 2. Giải thích từngữ

1. Độ mật là nấc độ đặc trưng của bímật công ty nước, mức độ thiệt hại nếu như tin, tài liệu bí mật nhà nước bị huyết lộ.

2. Danh mục bí mật nhà nước là văn bảnquy phạm pháp luật vày cấp tất cả thẩm quyền ban hành quy định những độ mật để bảo vệtheo quy định.

3. Trang bị mang kín nhà nước là đồ dùng thểbao có tài liệu, vật liệu, trang bị móc trong những số ấy có lưu giữ, cất đựng kín nhànước.

4. Bí mật nhà nước trực thuộc độ xuất xắc mậtlà đều tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói (sau đâygọi tắt là tài liệu, thiết bị mang bí mật nhà nước) gồm nội dung quan trọng đặc biệt quan trọngthuộc danh mục kín đáo nhà nước bởi vì Thủ tướng chủ yếu phủ đưa ra quyết định ban hành, chỉphổ đổi thay đến người có nhiệm vụ và nếu như bị tiết lộ sẽ khiến hậu quả đặc biệtnghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam.

5. Kín đáo nhà nước nằm trong độ về tối mật lànhững tài liệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước tất cả nội dung rất quan trọng thuộc danhmục kín đáo nhà nước vì Thủ tướng chính phủ quyết định ban hành, chỉ phổ biến đếnnhững bạn và đơn vị liên quan với nếu bị bật mí sẽ khiến hậu quả cực kỳ nghiêm trọngcho công dụng của nhà nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam.

6. Kín nhà nước nằm trong độ Mật là nhữngtài liệu, đồ mang kín đáo nhà nước bao gồm nội dung đặc biệt thuộc hạng mục bí mậtnhà nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an và bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng ra quyết định banhành, nếu bị tiết lộ sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của công ty nước cùng hòa làng mạc hộichủ nghĩa Việt Nam.

7. Fan được ủy quyền vẻ ngoài trongNghị định số 33/2002/NĐ-CP là Chánh Văn phòng tw Đảng; Trưởng các Ban củaĐảng cộng sản Việt Nam; nhà nhiệm văn phòng Quốc hội; công ty nhiệm Văn phòng chủ tịchnước.

8. Khu vực cấm, địa điểm cấm trực thuộc phạmvi bí mật nhà nước là những địa điểm được cấu hình thiết lập nhằm bảo vệ, quản lý, kiểmsoát nghiêm ngặt các hoạt động vui chơi của con người, phương tiện nhằm bảo trì trật tự, anninh, phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập kín đáo nhà nướctrong khu vực vực, vị trí đó.

9. Giải mật tài liệu, đồ gia dụng mang túng bấn mậtnhà nước là xóa khỏi độ mật đã được xác định của tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

10. Giảm mật tài liệu, đồ gia dụng mang túng thiếu mậtnhà nước là hạ độ mật vẫn được khẳng định của tài liệu, đồ mang bí mật nhà nước.

11. Tăng mật tài liệu, thiết bị mang túng thiếu mậtnhà nước là tăng độ mật vẫn được khẳng định của tài liệu, thiết bị mang bí mật nhà nước.

12. Chào làng tài liệu, đồ dùng mang túng mậtnhà nước là việc thông báo công khai cho mọi fan biết nhằm tiếp cận.

13. Auto giải mật tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước là auto xóa vứt độ mật của tài liệu, thứ mang kín đáo nhànước mà lại không cần triển khai các giấy tờ thủ tục giải mật theo quy định.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập, sửa đổi,bổ sung, giải mật danh mục bí mật nhà nước

1. địa thế căn cứ quy định tại những Điều 5, 6 với 7 của Pháp lệnh đảm bảo an toàn bí mật bên nước, tín đồ đứngđầu hoặc người được ủy quyền của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của chính bản thân mình tổ chức đối chiếu để khẳng định phạm vi kín đáo nhà nước độ Tuyệtmật, buổi tối mật, Mật của cơ quan, 1-1 vị, báo cáo theo hệ thống dọc đến tín đồ đứngđầu cơ quan, tổ chức triển khai ở Trung ương, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trựcthuộc trung ương tập hợp, để mắt tới lập danh mục kín nhà nước theo hình thức tạiĐiều 3 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP.

2. Danh mục kín đáo nhà nước độ tốt mậtvà về tối mật được nhờ cất hộ đến cỗ Công an để thẩm định trước lúc trình Thủ tướng mạo Chínhphủ quyết định. Danh mục kín đáo nhà nước độ Mật gửi bộ trưởng Bộ Công an quyếtđịnh.

3. Trên cơ sở đề xuất của người đứng đầucơ quan, tổ chức triển khai ở Trung ương; chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và bộ trưởng Bộ Công an gồm trách nhiệmban hành danh mục bí mật nhà nước của từng cơ quan, tổ chức ở trung ương vàdanh mục thông thường của toàn bộ các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương.

4. Vào quý I hàng năm, các cơ quan, tổchức nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương xemxét danh mục kín nhà nước của cơ quan, tổ chức triển khai mình đã có cấp gồm thẩm quyềnxét để mắt tới ban hành; trường vừa lòng thấy danh mục không còn phù hợp, cần biến đổi độmật, yêu cầu giải mật hoặc khẳng định những câu chữ mới rất cần được bảo mật, thì làm cho thủtục trình cấp có thẩm quyền ra quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục kín nhà nướchoặc biến hóa độ mật, giải mật danh mục kín đáo nhà nước của cơ quan, tổ chứcmình.

Điều 4. Văn bản quy địnhđộ mật so với từng các loại tài liệu, trang bị mang bí mật nhà nước gắng thể

Căn cứ danh mục kín đáo nhà nước đã đượccấp gồm thẩm quyền quyết định, bạn đứng đầu hoặc bạn được ủy quyền của cơquan, tổ chức phải bao gồm văn phiên bản quy định cố kỉnh thể: một số loại tài liệu, thứ mang bí mậtnhà nước nằm trong độ giỏi mật; loại tài liệu, trang bị mang kín đáo nhà nước nằm trong độ Tốimật; các loại tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước trực thuộc độ Mật vày cơ quan, tổ chứcmình nhà trì ban hành.

Điều 5. Xác minh độ mậtđối với hồ nước sơ, tài liệu, trang bị mang kín đáo nhà nước

1. Căn cứ vào danh mục bí mật nhà nướcđã được cấp tất cả thẩm quyền quyết định, bạn soạn thảo phải khuyến cáo độ mật của từngvăn bản tại tờ trình duyệt cam kết văn bản; tín đồ duyệt cam kết văn phiên bản có trách nhiệmquyết định việc đóng vết độ mật (Tuyệt mật, buổi tối mật, Mật), phạm vi giữ hành, sốlượng phiên bản phát hành; văn thư có trọng trách đóng các loại bé dấu trên theo quyếtđịnh của tín đồ duyệt cam kết tài liệu bí mật nhà nước.

2. Vật dụng mang kín đáo nhà nước, hồ sơ bímật nhà nước được xác định và đóng vệt độ mật ở bên phía ngoài vật mang bí mật nhànước và phía bên ngoài bì làm hồ sơ theo độ mật tối đa của tư liệu được lưu lại ở bêntrong đồ mang bí mật nhà nước, hồ sơ bí mật nhà nước.

Điều 6. Thẩm quyềncho phép in, sao, chụp tài liệu, đồ gia dụng mang kín đáo nhà nước

1. Bạn có trách nhiệm lập danh mụcbí mật bên nước quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 33/2002/NĐ-CPcó thể ủy quyền thẩm quyền chất nhận được in, sao, chụp tài liệu, vật dụng mang kín nhànước cho thấp cấp hơn, nạm thể:

a) chỉ huy cơ quan, tổ chức có thẩmquyền được cho phép in, sao chụp tài liệu, đồ vật mang bí mật nhà nước độ giỏi mật, Tốimật, Mật;

b) cấp Cục trưởng (hoặc tương đương) ởcác cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương và giám đốc Sở (hoặc tương đương) sống địaphương tất cả thẩm quyền có thể chấp nhận được in, sao, chụp tài liệu, thiết bị mang kín nhà nướcđộ về tối mật, Mật;

c) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hànhchính hoặc Trưởng một số cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền được cho phép in, sao, chụptài liệu, thứ mang kín nhà nước độ Mật.

2. Việc ủy quyền thẩm quyền in, sao,chụp đề xuất được quy định ví dụ tại Quy chế bảo vệ bí mật bên nước của cơ quan,tổ chức.

Điều 7. Vận chuyển,giao nhận tài liệu, vật dụng mang kín nhà nước

1. Tài liệu, vật mang bí mật nhà nướckhi vận chuyển yêu cầu được đựng trong bao bì chắc chắn bởi loại vật liệu phù hợp;khi quan trọng phải niêm phong theo quy định; có phương tiện đi lại vận đưa an toàn;trường hợp xét thấy quan trọng thì phải bố trí người bảo đảm việc chuyên chở cáctài liệu, đồ vật mang kín nhà nước.

2. Hầu như trường hợp giao, dìm tài liệu,vật mang bí mật nhà nước cần vào sổ chuyển nhượng bàn giao văn bản mật và tất cả ký dấn giữabên giao và mặt nhận tài liệu. Ví như vận chuyển, giao thừa nhận theo đường bưu điện phảithực hiện tại theo mức sử dụng riêng của ngành bưu điện.

3. Gởi tài liệu, đồ mang bí mật nhànước:

a) Văn bản mật đi được đăng ký vào mộthệ thống sổ riêng;

b) Vào sổ: trước khi gửi tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước bắt buộc vào “sổ đăng ký văn phiên bản mật đi”. Mẫu “sổ đk vănbản mật đi” được tiến hành theo khuyên bảo tại Phụlục VII của Thông tứ số 07/2012/TT-BNV ngày 22 mon 11 năm 2012 của cục Nộivụ phía dẫn thống trị văn bản, lập hồ nước sơ và nộp lưu hồ sơ, tư liệu vào lưu lại trữcơ quan lại (riêng đối với tài liệu tốt mật chỉ ghi trích yếu ớt khi tín đồ duyệt kývăn bản đồng ý);

c) làm bì: Tài liệu, đồ mang bí mậtnhà nước khi gửi đi cần làm suy bì riêng. Giấy có tác dụng bì nên dùng các loại giấy dai, bền,khó ngấm nước, không quan sát thấu qua được; hồ nước dán cần dính, cực nhọc bóc;

Riêng tài liệu, đồ gia dụng mang kín nhà nướcthuộc độ “Tuyệt mật” được gửi bằng hai lớp phong bì: so bì trong ghi rõ số, ký hiệucủa tài liệu, tên fan nhận, đóng dấu Tuyệt mật ở bên cạnh bì. Nếu là tài liệu, vậtmang bí mật nhà nước gởi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng góp dấu“chỉ người có tên mới được tách bì”. Bì ngoài: Ghi như nhờ cất hộ tài liệu thường xuyên vàđóng dấu ký kết hiệu chữ “A” ở ngoại trừ bì;

Tài liệu, đồ mang kín đáo nhà nước độTối mật với Mật được gửi bởi một lớp phong bì, bên ngoài bì tất cả đóng lốt chữ “B”và chữ “C” khớp ứng với độ mật của tài liệu bên trong bì;

4. Nhận tài liệu, đồ gia dụng mang bí mật nhànước:

a) Khi thừa nhận tài liệu, đồ vật mang bí mậtnhà nước, văn thư cần vào “sổ đk văn bản mật đến”. Mẫu “sổ đk văn bảnmật đến” được tiến hành theo lý giải tại Phụlục II của Thông bốn số 07/2012/TT-BNV.

Tài liệu, đồ vật mang bí mật nhà nước cóthể được đk bằng cửa hàng dữ liệu thống trị văn bạn dạng mật đến trên sản phẩm công nghệ vi tính.Tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước được đk vào cửa hàng dữ liệu thống trị văn bảnmật đến yêu cầu được in ra giấy để ký kết nhận phiên bản chính với đóng sổ nhằm quản lý.

Máy vi tính dùng làm đăng ký kết tài liệu,vật mang kín đáo nhà nước không được nối các loại mạng (internet, mạng nội bộ vàmạng diện rộng...);

b) nếu tài liệu, vật mang kín đáo nhànước nhưng phong bì có dấu “Chỉ người mang tên mới được bóc tách bì”, văn thư vào sổ theoký hiệu quanh đó bì và gửi ngay đến người mang tên trên phong bì. Nếu tín đồ cótên bên trên phong bì đi vắng và trên phong bì có thêm dấu khẩn cấp thì đưa đếnlãnh đạo đơn vị giải quyết. Văn thư ko được mở phong bì;

c) Trường thích hợp tài liệu, vật mang túng thiếu mậtnhà nước được gửi đến mà không thực hiện đúng quy định bảo đảm bí mật nhà nướcthì gửi đến tín đồ có trách nhiệm giải quyết, đôi khi báo lại địa điểm gửi biếtđể rút tay nghề và có biện pháp khắc phục kịp thời. Nếu như phát hiện tại tài liệu,vật mang kín đáo nhà nước gửi đến có tín hiệu bóc, mở vỏ hộp hoặc tư liệu bịtráo đổi, mất, hư hỏng thì tín đồ nhận phải report ngay tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng đểcó giải pháp xử lý kịp thời.

5. Những tài liệu, đồ vật mang kín đáo nhànước bao gồm đóng vết “Tài liệu thu hồi”, văn thư hoặc người phát tài liệu đề xuất cótrách nhiệm thu hồi hoặc trả lại khu vực gửi đúng thời hạn ghi trên văn bản. Lúc nhậncũng như lúc trả đề xuất kiểm tra, đối chiếu bảo đảm an toàn tài liệu không trở nên thất lạc.

Người thừa nhận tài liệu, vật dụng mang túng bấn mậtnhà nước có trọng trách trả lại “tài liệu thu hồi” đúng thời gian quy định. Trườnghợp không trả lại tư liệu thì tùy tính chất, hậu quả của hành vi phạm luật gâyra sẽ bị xử lý theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 8. Lưu lại giữ, bảoquản, thực hiện tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước

Mọi tài liệu, đồ mang bí mật nhà nướcphải được lưu giữ giữ, bảo quản chặt chẽ và áp dụng đúng mục đích.

Tài liệu, trang bị mang kín đáo nhà nước saukhi xử lý ngừng phải được phân loại, bảo quản vào hồ sơ, bỏ vào tủ, áo quan hoặc kétsắt, ko được auto mang thoát khỏi cơ quan. Ngôi trường hợp quan trọng phải mangtài liệu, trang bị mang kín nhà nước đi công tác, đem đến nhà riêng rẽ thì yêu cầu đượcsự chấp nhận của bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức, phải đăng ký với phần tử bảo mậtvà gồm phương án bảo mật thông tin chặt chẽ. đầy đủ trường thích hợp khi phát hiện tại tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước bị mất, tráo đổi, hư lỗi hoặc kín nhà nước bị lộ lọtphải report ngay với những người đứng đầu cơ quan, tổ chức để có biện pháp giải quyếtkịp thời.

Điều 9. Giấy tờ thủ tục xétduyệt cung ứng tài liệu, vật dụng mang bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nướcngoài

1. Cơ quan, tổ chức và công dân ViệtNam quan hệ tình dục tiếp xúc cùng với tổ chức, cá thể nước quanh đó không được tiết lộ bí mậtnhà nước. Việc cung cấp những tin tức thuộc kín đáo nhà nước đến tổ chức, cánhân nước ngoài phải theo như đúng quy định tại Điều 19 của Nghị địnhsố 33/2002/NĐ-CP.

2. Khi tiến hành chương trình thích hợp tácquốc tế hoặc thực hiện công vụ nếu gồm yêu ước phải cung cấp những tin ở trong phạmvi kín đáo nhà nước mang đến tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân hành nguyên tắc:

a) đảm bảo lợi ích quốc gia;

b) Chỉ hỗ trợ những tin được những cấpcó thẩm quyền duyệt;

c) yêu thương cầu bên nhận tin sử dụng đúng mụcđích thỏa thuận hợp tác và ko được bật mý cho bên thứ ba.

3. Việc đề xuất cấp bao gồm thẩm quyền duyệtcho phép tin báo thuộc phạm vi kín nhà nước cho tổ chức, cá nhân nướcngoài phải bằng văn bản, trong số ấy nêu rõ bạn hoặc tổ chức cung ứng tin; loạitin thuộc kín đáo nhà nước vẫn cung cấp; tổ chức, cá nhân nước ko kể sẽ thừa nhận tin;phạm vi, mục tiêu sử dụng tin.

4. Văn phiên bản đề nghị cung cấp thông tin thuộcđộ tuyệt mật gửi mang lại Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ để trình Thủ tướng cơ quan chính phủ duyệt.Văn bạn dạng đề nghị báo tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ buổi tối mật gửi đến BộCông an để bộ trưởng liên nghành Bộ Công an coi ngó (trừ lĩnh vực quốc phòng). Văn bản đề nghịcung cung cấp tin ở trong phạm vi kín nhà nước độ Mật được nhờ cất hộ đến bạn đứng đầuhoặc fan được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, quản trị Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương duyệt.

Trong thời hạn muộn nhất là 30 ngày kểtừ ngày nhận được văn bạn dạng đề nghị thích hợp lệ, người dân có thẩm quyền theo phương tiện cótrách nhiệm thông báo bằng văn phiên bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc đồng ýcung cấp cho tin giỏi từ chối cung cấp thông tin và lý do lắc đầu cung cấp.

Điều 10. Giấy tờ thủ tục xinphép có tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài

Người với tài liệu, trang bị mang túng thiếu mậtnhà nước ra nước ngoài phải gồm văn bản xin phép với được fan đứng đầu hoặc ngườiđược ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương đồng ý; văn phiên bản xin phép bắt buộc nêu rõ fan mangtài liệu, đồ mang bí mật nhà nước ra nước ngoài; tài liệu, thiết bị sẽ sở hữu đi; phạmvi, mục tiêu sử dụng. Lúc xuất cảnh bắt buộc trình văn bản xin phép gồm sự phê duyệtcủa cấp có thẩm quyền cho cơ quan cai quản xuất, nhập cảnh tại cửa ngõ khẩu.

Điều 11. Tiêu diệt tàiliệu, vật mang kín nhà nước

1. Chế độ tiêu bỏ tài liệu, vậtmang kín nhà nước:

a) buộc phải đảm bảo đảm bảo an toàn lợi ích của Nhànước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam;

b) Phải đảm bảo yêu cầu không để lộ, lọttài liệu, đồ mang bí mật nhà nước;

c) bài toán tiêu bỏ tài liệu, vật có bímật nhà nước phải bảo đảm đốt, xén, nghiền nhỏ, làm biến đổi hình dạng, tínhnăng, tác dụng, ko thể hồi sinh được.

2. địa thế căn cứ tiêu bỏ tài liệu, đồ gia dụng mangbí mật nhà nước: địa thế căn cứ vào tài liệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước không còn giá trịsử dụng hoặc không thể giá trị giữ giàng trên thực tế.

3. Thẩm quyền tiêu bỏ tài liệu, vậtmang bí mật nhà nước:

a) việc tiêu diệt tài liệu, vật sở hữu bímật đơn vị nước ở những cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương do cung cấp Cục trưởng (hoặc tươngđương) quyết định;

b) việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bímật nhà nước ở các tỉnh, tp trực thuộc tw do người đứng đầu Sở (hoặctương đương) quyết định;

c) câu hỏi tiêu diệt mật mã được thực hiệntheo vẻ ngoài của Ban Cơ yếu chủ yếu phủ;

d) người có trọng trách in, sao, chụptài liệu, vật mang kín nhà nước có trách nhiệm tiêu diệt tại vị trí các bản dư thừa,bị hư sau khi ngừng việc in, sao, chụp.

4. Trình tự, thủ tục tiêu hủy:

a) hàng năm, đơn vị chức năng trực tiếp quản lý,lưu giữ tài liệu, vật dụng mang bí mật nhà nước có trách nhiệm thành lập và hoạt động Hội đồngtiêu diệt tài liệu, thiết bị mang bí mật nhà nước bao gồm: Đại diện lãnh đạo đơn vịtrực tiếp giữ giữ, thống trị tài liệu, đồ vật mang bí mật nhà nước, cán cỗ được phâncông lưu lại giữ, cai quản tài liệu và đại diện các phần tử khác có liên quan. Hội đồngcó trọng trách xem xét, rà soát, thống kê những tài liệu để đề xuất người có thẩmquyền theo biện pháp của Khoản 3 Điều này cho phép tiêu hủy;

Hội đồng tiêu hủy làm việc theo chế độtập thể và đưa ra quyết định theo đa số, tự giải thể sau khoản thời gian việc tiêu diệt được tiếnhành;

b) việc tiêu diệt tài liệu, vật có bímật đơn vị nước chỉ được triển khai khi gồm quyết định gật đầu bằng văn phiên bản của ngườicó thẩm quyền;

c) vấn đề tiêu hủy tài liệu, vật mang bímật bên nước bắt buộc được lập biên bạn dạng có xác nhận của người tiến hành tiêu bỏ vàlãnh đạo đơn vị chức năng quản lý, giữ lại tài liệu, vật mang kín nhà nước được tiêu hủy;

d) toàn thể quá trình tiêu hủy tài liệu,vật mang kín đáo nhà nước buộc phải được lập hồ nước sơ, gồm những: Quyết định thành lập và hoạt động Hộiđồng tiêu hủy; danh mục các tài liệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước kiến nghị tiêu hủy;bản thuyết minh về việc những tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước đề xuất tiêu hủy;quyết định được cho phép tiêu diệt của người dân có thẩm quyền, biên bản về việc tiêu hủy.

Hồ sơ về bài toán tiêu hủy tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước cần được giữ giữ, bảo quản tại cơ quan, tổ chức theo quyđịnh của pháp luật lưu trữ.

5. Vào trường hợp đặc biệt quan trọng nếu tàiliệu, đồ mang kín nhà nước không được tiêu diệt ngay sẽ gây hậu quả nghiêmtrọng cho an ninh, quốc phòng hoặc các ích lợi khác trong phòng nước thì bạn đangquản lý tài liệu, đồ vật mang kín đáo nhà nước được quyền trường đoản cú tiêu hủy tuy thế ngaysau đó phải báo cáo bằng văn bản với tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai và cơ quancông an thuộc cấp. Nếu câu hỏi tự tiêu diệt tài liệu, đồ mang bí mật nhà nước khôngcó lý do chính đại quang minh thì người tiêu bỏ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 12. Giải mật, giảmmật, tăng mật tài liệu, vật mang kín nhà nước do những cơ quan, tổ chức triển khai soạnthảo

1. Chế độ giải mật, bớt mật, tăngmật tài liệu, đồ gia dụng mang kín đáo nhà nước buộc phải đảm bảo đảm bảo lợi ích ở trong nhà nướcCộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam.

2. Căn cứ để khuyến cáo giải mật, bớt mật,tăng mật:

a) căn cứ vào danh mục bí mật nhà nướcdo các cơ quan gồm thẩm quyền ban hành để rà soát và khuyến cáo giải mật, bớt mật,tăng mật;

b) căn cứ vào biến hóa của tình hìnhthực tế lời khuyên giải mật, bớt mật, tăng mật;

c) địa thế căn cứ vào câu chữ của từng tài liệu,vật mang kín nhà nước cố gắng thể, ví như thấy việc bật mí không gây gian nguy cho lợiích ở trong nhà nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa vn thì lời khuyên giải mật;

d) căn cứ vào việc toàn cục hoặc một phầntài liệu, thứ mang bí mật nhà nước được ra mắt trong tư liệu khác.

3. Thẩm quyền giải mật, giảm mật, tăngmật: tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức ra quyết định giải mật, bớt mật, tăng mậtcác tài liệu, thứ mang kín đáo nhà nước vị cơ quan, tổ chức triển khai soạn thảo.

4. Thời hạn giải mật, sút mật, tăngmật:

a) Vào quý I mặt hàng năm, các cơ quan, tổchức có trọng trách rà soát nhằm giải mật, sút mật, tăng mật những tài liệu, vậtmang kín nhà nước vì chưng cơ quan, tổ chức triển khai soạn thảo;

b) trong trường hợp bỗng dưng xuất đề xuất tiếnhành giải mật, sút mật, tăng mật các tài liệu, vật dụng mang bí mật nhà nước để phụcvụ công tác, cơ quan, tổ chức có thể tiến hành giải mật, sút mật, tăng mậttheo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

5. Trình tự, thủ tục giải mật, sút mật,tăng mật:

a) sau khoản thời gian tiến hành rà soát soát các tàiliệu, trang bị mang kín đáo nhà nước cân giải mật, giảm mật, tăng mật, đơn vị chức năng đượcgiao công ty trì biên soạn thảo ra đời Hội đồng giải mật, giảm mật, tăng mật, bao gồm:Lãnh đạo đơn vị chức năng chủ trì biên soạn thảo quản lý tịch Hội đồng; đại diện thành phần trựctiếp biên soạn thảo tài liệu, trang bị mang kín nhà nước mật và đại diện các bộ phậnkhác tất cả liên quan.

Hội đồng giải mật, bớt mật, tăng mậtlàm bài toán theo cơ chế tập thể, đưa ra quyết định theo phần nhiều và trường đoản cú giải thể sau khi tiếnhành giải mật, sút mật, tăng mật;

b) Hội đồng giải mật, bớt mật, tăng mậtcó trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, đánh giá đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổchức đưa ra quyết định việc giải mật, bớt mật, tăng mật.

Trong trường hợp buộc phải thiết, Hội đồnggiải mật, sút mật, tăng mật có thể xin chủ ý tham gia của cơ quan, tổ chức triển khai cóliên quan;

c) hạng mục tài liệu, trang bị mang bí mậtnhà nước ý kiến đề xuất giải mật, giảm mật, tăng mật của Hội đồng yêu cầu được diễn đạt bằngvăn bản. Quá trình giải mật, bớt mật, tăng mật yêu cầu được lập thành làm hồ sơ vàlưu giữ tại đối kháng vị tiến hành giải mật, giảm mật, tăng mật.

Xem thêm: Đành Phải Buông Hết Tất Cả Thôi, Lời Bài Hát Em Gái Mưa Hương Tràm

Hồ sơ giải mật, bớt mật, tăng mật tàiliệu, thiết bị mang bí mật nhà nước gồm những: Quyết định thành lập Hội đồng giải mật,giảm mật, tăng mật; danh mục các tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước ý kiến đề nghị giảimật, sút mật, tăng mật; bản thuyết minh về bài toán giải mật, bớt mật, tăng mật;biên bản họp Hội đồng; ra quyết định giải mật, sút mật, tăng mật; chủ kiến tham giacủa các cơ quan tác dụng và những tài liệu khác có liên quan;

d) sau khi có ra quyết định giải mật, giảmmật, tăng mật, văn thư có trách nhiệm đóng lốt giải mật, sút mật, tăng mậttheo quy định;

e) Sau 15 ngày kể từ thời điểm tài liệu, vậtmang bí mật nhà nước được giải mật, sút mật, tăng mật, đối chọi vị thực hiện giải mậtcó trách nhiệm thông báo cho những cơ quan, tổ chức đã nhận được tài liệu biết để thựchiện đóng dấu giải mật, bớt mật, tăng mật so với tài liệu vày mình quản ngại lý.

6. Tài liệu, vật mang bí mật nhà nướcsẽ auto giải mật trong những trường phù hợp sau:

a) Đăng thiết lập trên trang thông tin điệntử của cơ quan, đối kháng vị;

b) ra mắt trên phương tiện đi lại thông tinđại chúng;

c) Đăng Công báo;

d) Niêm yết trên trụ sở cơ quan, đối chọi vịhoặc tại các địa điểm khác;

e) Các hình thức công tía công khaikhác.

Sau khi tài liệu, trang bị mang kín nhànước tự động hóa được giải mật, văn thư có trọng trách đóng lốt giải mật theo quy định.

7. Tài liệu lưu trữ có nội dung túng bấn mậtnhà nước khi nộp giữ vào Kho tàng trữ Trung ương Đảng và tài liệu của Kho lưu trữTrung ương Đảng được giải mật theo giải pháp của Ban túng thiếu thư tw Đảng Cộngsản Việt Nam.

Điều 13. Giải mật tàiliệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử

1. Cách thức giải mật tài liệu lưu lại trữtại lưu lại trữ lịch sử vẻ vang có nội dung bí mật nhà nước (sau đây call tắt là tài liệulưu trữ) đề nghị đảm bảo đảm bảo lợi ích ở trong phòng nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa ViệtNam.

2. địa thế căn cứ để lời khuyên giải mật tài liệulưu trữ:

a) căn cứ vào danh mục bí mật nhà nướcdo những cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) căn cứ vào văn bản của từng tài liệulưu trữ thế thể, giả dụ thấy việc bật mý không gây gian nguy cho tác dụng của đơn vị nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) địa thế căn cứ vào thay đổi của tình hìnhthực tế;

d) căn cứ vào thời hạn tài liệu lưu giữ trữđược sử dụng rộng thoải mái theo mức sử dụng của công cụ Lưu trữ;

e) địa thế căn cứ vào việc toàn thể hoặc một phầntài liệu tàng trữ được công bố trong tài liệu khác.

3. Thẩm quyền giải mật: bạn đứng đầucơ quan thực hiện nhiệm vụ thống trị nhà nước về văn thư, giữ trữ những cấp quyết địnhviệc giải mật tài liệu lưu trữ tại giữ trữ lịch sử cùng cấp.

4. Trình tự, giấy tờ thủ tục giải mật:

a) sau thời điểm tiến hành soát soát những tàiliệu tàng trữ cần giải mật, bạn đứng đầu tư mạnh quan tiến hành nhiệm vụ cai quản lýnhà nước về văn thư, lưu lại trữ thành lập và hoạt động Hôi đồng giải mật tài liệu tàng trữ tạiLưu trữ lịch sử dân tộc cùng cấp, bao gồm: Lãnh đạo cơ quan triển khai nhiệm vụ quản lýnhà nước về văn thư, lưu giữ trữ quản lý tịch Hội đồng; lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp bảoquản tài liệu tàng trữ và thay mặt các cơ quan, tổ chức có tài năng liệu nộp lưu đượcgiải mật.

Hội đồng giải mật thao tác theo chế độtập thể, ra quyết định theo phần nhiều và trường đoản cú giải thể sau khoản thời gian tiến hành giải mật;

b) Hội đồng giải mật tài liệu giữ trữtại lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang các cấp tất cả trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, xem xét, đánhgiá lời khuyên người đứng đầu tư mạnh quan tiến hành nhiệm vụ cai quản nhà nước về vănthư, tàng trữ cùng cấp đưa ra quyết định việc giải mật tài liệu giữ trữ.

Đối với các tài liệu lưu trữ lịch sửthuộc độ tuyệt mật thì trước khi tiến hành giải mật Hội đồng phải gồm trách nhiệmxin ý kiến của những Bộ, ngành có liên quan trước khi report lãnh đạo bao gồm thẩmquyền quyết định;

c) quá trình giải mật tài liệu lưu giữ trữphải được lập thành hồ sơ và giữ gìn tại cơ quan, tổ chức tiến hành nhiệm vụ giảimật.

Hồ sơ giải mật tài liệu tàng trữ bao gồm:Quyết định thành lập Hội đồng giải mật tài liệu lưu lại trữ; danh mục tài liệu đềnghị giải mật; bản thuyết minh về vấn đề giải mật; biên phiên bản họp Hội đồng; Quyết địnhgiải mật; chủ kiến tham gia của những cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liênquan;

d) sau khi có quyết định giải mật tàiliệu lưu trữ, văn thư có trách nhiệm đóng dấu giải mật theo quy định;

e) Việc thông báo danh mục tài liệulưu trữ đã có giải mật triển khai theo quy định của quy định lưu trữ.

Điều 14. Vật dụng cơsở đồ dùng chất, kỹ thuật giao hàng công tác bảo đảm bí mật đơn vị nước

1. Việc trang bị đại lý vật chất, kỹthuật giao hàng công tác bảo đảm bí mật bên nước do bạn đứng đầu cơ quan, tổ chứcquyết định.

Điều 15. Thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm luật và xử lý khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệbí mật công ty nước

1. Bộ Công an triển khai thanh tra, kiểmtra chu kỳ hoặc hốt nhiên xuất trong lĩnh vực bảo đảm an toàn bí mật nhà nước đối với các cơquan, tổ chức.

Thanh tra được triển khai định kỳ 3 nămmột lần, chất vấn được triển khai hàng năm; thanh tra, kiểm tra tự dưng xuất được tiếnhành khi phát hiện tại cơ quan, tổ chức, cá thể có tín hiệu vi phạm pháp luật về bảovệ bí mật nhà nước xét thấy yêu cầu phải tiến hành thanh tra, kiểm tra.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thựchiện bài toán kiểm tra thời hạn hoặc thốt nhiên xuất vào lĩnh vực đảm bảo an toàn bí mật đơn vị nướcđối với các đơn vị vào phạm vi cai quản của mình theo biện pháp tại các khoản 3 và 4 Điều 24 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP.

3. Người có hành vi vi phạm quy định phápluật về bảo đảm bí mật đơn vị nước thì phụ thuộc vào tính hóa học của hành vi vi phạm mà xửlý kỷ luật, xử lý vi phạm hành thiết yếu hoặc truy vấn cứu trọng trách hình sự.

4. Khi bao gồm khiếu nại, tố giác trong lĩnhvực đảm bảo an toàn bí mật bên nước, cỗ Công an có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan,tổ chức có tương quan để giải quyết và xử lý theo quy định của điều khoản về năng khiếu nại, tốcáo.

Điều 16. Mẫu mã dấu mậtvà mẫu hải dương cấm

1. Phông chữ được sử dụng đối với cácmẫu vết mật và mẫu biển khơi cấm là font chữ giờ Việt của cục mã ký kết tự Unicodetheo Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam giới TCVN 6909:2001.

2. Mực dùng để làm đóng các loại nhỏ dấu mậtlà mực red color tươi.

3. địa chỉ đóng những con lốt mật được thựchiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tưnày. Không in sẵn dấu chỉ độ mật vào tài liệu kín nhà nước. Trong trường hợpđặc biệt, tài liệu, sách được in, xuất bạn dạng với số lượng lớn thì yêu cầu in lốt chỉđộ mật bởi mực red color tươi ở bên ngoài tài liệu, bìa sách.

4. Mẫu mã dấu mật bao gồm:

a) chủng loại dấu "TUYỆT MẬT": Hìnhchữ nhật, kích cỡ 40mm x 8mm, có hai tuyến phố viền xung quanh, khoảng cách giữahai mặt đường viền là 01 mm; bên phía trong của hai đường viền là chữ “TUYỆT MẬT” đượctrình bày bằng văn bản in hoa, hình dạng chữ đứng, đậm; giải pháp đều mặt đường viền bên phía ngoài là02mm (mẫu dấu độ TUYỆT MẬT thực hiện theo gợi ý tại Phụlục I);

b) chủng loại dấu "TỐI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 8mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đườngviền là 01 mm; bên trong của hai tuyến đường viền là chữ “TỐI MẬT” được trình diễn bằngchữ in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm; biện pháp đều đường viền bên ngoài là 02mm (mẫu dấuTỐI MẬT tiến hành theo trả lời tại Phụ lục I);

c) mẫu dấu "MẬT": Hình chữnhật, kích thước 20mm x 8mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm; bên trong của hai tuyến đường viền là chữ “MẬT” được trình bày bằngchữ in hoa, hình dáng chữ đứng, đậm; biện pháp đều con đường viền phía bên ngoài 02mm (mẫu vệt MẬTthực hiện theo phía dẫn tại Phụ lục I);

d) mẫu dấu “GIẢI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đườngviền là 01 mm; bên phía trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và biện pháp đều con đường viềnbên ngoài 02mm; được trình bày bằng chữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm: Hàng đồ vật nhấtlà cụm từ “GIẢI MẬT”, hàng trang bị hai là chữ "TỪ:….. ” làm việc đầu mặt hàng và những dấuchấm cho đến hết (mẫu vết GIẢI MẬT triển khai theo gợi ý tại Phụ lục I).

Sau lúc đóng vết "GIẢI MẬT” ởdòng “TỪ:.....” cần ghi rõ thời gian giải mật bắt đầu từ ngày, tháng, năm lãnhđạo tất cả thẩm quyền ký ra quyết định giải mật;

e) mẫu mã dấu bớt mật bao gồm:

Mẫu vết “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”: Hình chữnhật, kích thước 55mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai con đường viền là 01mm; bên phía trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và phương pháp đều đườngviền bên phía ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, mẫu mã chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất thuộc dòng chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”, hàng thứ hai là chữ "TỪ:....” ởđầu mặt hàng và các dấu chấm cho tới hết (mẫu lốt “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT” thực hiệntheo lý giải tại Phụ lục I);

- mẫu dấu “GIẢM XUỐNG MẬT”: Hinh chữnhật, size 50mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai con đường viền là 01mm; phía bên trong có nhì hàng chữ phương pháp nhau 02mm và giải pháp đều đườngviền bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, thứ hạng chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất thuộc dòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT”, hàng vật dụng hai là chữ “TỪ:……” sinh hoạt đầu hàngvà các dấu chấm cho đến hết (mẫu vệt “GIẢM XUỐNG MẬT” tiến hành theo phía dẫntại Phụ lục I);

Sau lúc đóng dấu "GIẢM XUỐNG TỐIMẬT" và dấu “GIẢM XUỐNG MẬT” ở chiếc “TỪ:....” buộc phải ghi rõ thời gian giảm mậtbắt đầu từ bỏ ngày, tháng, năm lãnh đạo gồm thẩm quyền ký quyết định giảm mật;

g) chủng loại dấu tăng mật bao gồm:

Mẫu lốt “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”: Hình chữnhật, size 55mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai con đường viền là 01mm; bên phía trong có hai hàng chữ phương pháp nhau 02mm và cách đều đườngviền phía bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất thuộc dòng chữ “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”, hàng vật dụng hai là chữ "TỪ:....."ở đầu mặt hàng và các dấu chấm cho đến hết (mẫu dấu “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT” thực hiệntheo giải đáp tại Phụ lục I);

- mẫu mã dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”: Hình chữnhật, kích cỡ 50mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai đường viền là 01mm; phía bên trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và giải pháp đều đườngviền bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, đẳng cấp chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TỐI MẬT”, hàng máy hai là chữ "TỪ:….. "ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết (mẫu lốt “TĂNG LÊN TỐI MẬT” thực hiệntheo hướng dẫn tại Phụ lục I);

Sau khi đóng vết "TĂNG LÊN TUYỆTMẬT" và dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT” ở loại “TỪ:…. ” phải ghi rõ thời hạn tăngmật ban đầu từ ngày, tháng, năm lãnh đạo bao gồm thẩm quyền ký đưa ra quyết định tăng mật;

h) Mẫu con dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”:Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm có hai tuyến phố viền xung quanh, khoảng tầm cáchgiữa hai đường viền là 01mm; bên trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và biện pháp đềuđường viền phía bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, mẫu mã chữ đứng, đậm:Hàng thứ nhất là mẫu chữ "TÀI LIỆU THU HỒI", hàng sản phẩm công nghệ hai được coi là dòng chữ“THỜI HẠN" ngơi nghỉ đầu hàng và các dấu chấm cho tới hết (mẫu dấu TÀI LIỆU THU HỒIthực hiện theo phía dẫn trên Phụ lục I);

Dấu TÀI LIỆU THU HỒI được sử dụngtrong trường phù hợp tài liệu bí mật nhà nước được phạt ra trong một thời hạn nhấtđịnh, người sử dụng chỉ được sử dụng trong thời hạn đó rồi nộp lại cho nơi pháttài liệu. Sau thời điểm đóng vết "TÀI LIỆU THU HỒI” ở cái “THỜI HẠN” yêu cầu ghirõ thời gian thu hồi tư liệu trước ngày, giờ nạm thể;

i) mẫu dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚIĐƯỢC BÓC BÌ”: Hình chữ nhật, kích cỡ 70mm x 9mm, có hai đường viền xungquanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, bên trong là sản phẩm chữ “CHỈ NGƯỜICÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ" trình diễn bằng chữ in hoa, hình dạng chữ đứng, đậm;cách đầy đủ đường viền phía bên ngoài 02mm (mẫu lốt CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ thựchiện theo phía dẫn tại Phụ lục I);

Dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢCBÓC BÌ” thực hiện trong ngôi trường hợp gửi tài liệu, thứ mang bí mật nhà nước độTuyệt mật nhưng chỉ bạn nhận new được bóc tách bì để bảo vệ bí mật của tài liệu,ngoài bì ghi rõ tên fan nhận, bộ phận chuyển tài liệu phải chuyển tận chỗ ngườicó thương hiệu trên bì;

k) mẫu mã dấu chữ “A”: Hình tròn, đườngkính 15 mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm,chiều cao của chữ “A” là 10 mm, được trình diễn ở giữa hình tròn, bằng văn bản in hoa,kiểu chữ đứng, đậm (mẫu vệt “A” triển khai theo hướng dẫn tại Phụ lục I);

Mẫu vệt “A” được sử dụng để đóng bênngoài phân bì đựng tài liệu tất cả nội dung thuộc độ tuyệt mật;

l) mẫu dấu chữ “B”: Hình tròn, đườngkính 15mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến phố viền là 01mm,chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình bày ở thân hình tròn, bằng văn bản in hoa,kiểu chữ đứng, đậm (mẫu lốt “B” thực hiện theo giải đáp tại Phụ lục I);

Mẫu lốt “B” được sử dụng để đóng bênngoài so bì đựng tài liệu gồm nội dung trực thuộc độ tối mật;

m) mẫu mã dấu chữ “C”: Hình tròn, đườngkính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm,chiều cao của chữ “C” là 10mm, được trình diễn ở thân hình tròn, bằng chữ inhoa, hình dạng chữ đứng, đậm (mẫu lốt “C” tiến hành theo khuyên bảo tại Phụ lục I);

Mẫu vết “C” được áp dụng để đóng góp bênngoài bì đựng tài liệu tất cả nội dung ở trong độ Mật;

5. Mẫu biển lớn cấm bao gồm:

Mẫu biển cả “KHU VỰC CẤM”: hình chữ nhậtnằm ngang, có size 80cm x 60cm, được làm bằng vật liệu bền vững; chữ viếtmàu đen trên nền biển lớn màu trắng; in hoa, hình dạng chữ đứng, đậm; cụm từ “KHU VỰC CẤM”được viết bởi tiếng Việt (ở mẫu trên), chiều cao hàng chữ là 12cm với tiếngAnh (“RESTRICTED AREA” với “NO TRESPASSING”) sống hai loại dưới, độ cao hàng chữlà 10cm (mẫu hải dương “KHU VỰC CẤM” thực hiện theo lí giải tại Phụ lục II);

Mẫu đại dương “KHU VỰC CẤM” được sử dụng đểcấm tại các khu vực được cấp bao gồm thẩm quyền xác minh là khu vực cấm;

b) Mẫu biển khơi “ĐỊA ĐIỂM CẤM” hình chữ nhậtnằm ngang size 60cm x 40cm, làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu sắc đentrên nền biển cả màu trắng; in hoa, đẳng cấp chữ đứng, đậm; được viết bởi tiếng Việt(“ĐỊA ĐIỂM CẤM”) ở loại trên, độ cao hàng chữ 8cm với tiếng Anh (“RESTRICTEDPLACE” với “NO TRESPASSING”) ở hai loại dưới, chiều cao hàng chữ là 6cm (mẫu biển“ĐỊA ĐIỂM CẤM” tiến hành theo lý giải tại Phụ lục II).

Mẫu biển khơi “ĐỊA ĐIỂM CẤM” được thực hiện đểcấm tại các vị trí được cấp có thẩm quyền khẳng định là địa điểm cấm.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thihành

Thông tư này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày 07tháng 9 năm năm ngoái và sửa chữa thay thế Thông tứ số 12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm2002 của bộ Công an phía dẫn tiến hành Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28tháng 3 năm 2002 của chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh đảm bảo bí mậtnhà nước.

Điều 18. Trách nhiệmthi hành

1. Những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quantrực thuộc thiết yếu phủ; Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong Trungương; tòa án nhân dân buổi tối cao; Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao; tổ chức chính trị;tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức triển khai xã hội; tổ chức triển khai kinh tế; tổ chức triển khai khác chịutrách nhiệm thi hành Thông bốn này.

2. Trong quá trình thực hiện ví như cókhó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ảnh về cỗ Công an và để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ, các Phó Thủ tướng tá CP; - những bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - văn phòng và công sở Quốc hội, Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - phòng ban TW của những đoàn thể; - Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục soát sổ văn bản Bộ bốn pháp; - Công báo; - Lưu: VT, A61(A83).N(03).

BỘ TRƯỞNG Đại tướng trằn Đại Quang

 

PHỤLỤC I

MẪU DẤU MẬT(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày trăng tròn tháng 7 năm năm ngoái hướngdẫn thực hiện một trong những điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm2002 của chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh đảm bảo bí mật bên nước)

1. mẫu mã dấu "TUYỆTMẬT": Hình chữ nhật, form size 40mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảngcách giữa hai tuyến phố viền là 01mm; bên phía trong của hai tuyến đường viền là chữ “TUYỆT MẬT”được trình bày bằng chữ in hoa, phong cách chữ đứng, đậm; bí quyết đều mặt đường viền bênngoài là 02mm.

2. mẫu dấu "TỐI MẬT": Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 8mm, tất cả hai đườngviền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; phía bên trong của hai đườngviền là chữ “TỐI MẬT” được trình diễn bằng chữ in hoa, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm; cáchđều mặt đường viền bên phía ngoài là 02mm.

3. mẫu dấu "MẬT": Hình chữ nhật, kíchthước 20mm x 8mm, bao gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bêntrong của hai đường viền là chữ “MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, dạng hình chữđứng, đậm; cách đều con đường viền phía bên ngoài 02mm.

4. chủng loại dấu “GIẢI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 13mm, bao gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên trongcó nhị hàng chữ giải pháp nhau 02mm và cách đều mặt đường viền phía bên ngoài 02mm; đượctrình bày bằng văn bản in hoa, giao diện chữ đứng, đậm: Hàng trước tiên là dòngchữ “GIẢI MẬT”, hàng sản phẩm công nghệ hai là chữ "TỪ:…… " làm việc đầu sản phẩm và các dấuchấm cho đến hết.

5. chủng loại dấu “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 55mm x 13mm, tất cả haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; phía bên trong cóhai sản phẩm chữ bí quyết nhau 02mm và biện pháp đều con đường viền bên phía ngoài 02mm; được trìnhbày bằng chữ in hoa, kiểuchữ đứng, đậm: Hàng trước tiên là cái chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”, hàng lắp thêm hai làchữ "TỪ:….. "ở đầu mặt hàng và những dấu chấm cho đến hết

6. Mẫu vết “GIẢM XUỐNG MẬT”: Hình chữ nhật, kích thước50mm x 13mm, có haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; phía bên trong cóhai mặt hàng chữ biện pháp nhau 02mm và phương pháp đều mặt đường viền bên ngoài 02mm; được trìnhbày bằng chữ in hoa, phong cách chữ đứng, đậm: Hàng đầu tiên làdòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT”, hàng trang bị hai là chữ "TỪ:……….. "ở đầu mặt hàng và những dấu chấm cho tới hết.

7. mẫu mã dấu “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 55mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên trong cóhai sản phẩm chữ bí quyết nhau 02mm và cách đều con đường viền bên phía ngoài 02mm; được trìnhbày bằng văn bản in hoa, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm: Hàng trước tiên là chiếc chữ “TĂNG LÊNTUYỆT MẬT”, hàng vật dụng hai là chữ "TỪ: …….." ở đầu sản phẩm và các dấu chấm chođến hết.

8. mẫu dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”: Hình chữ nhật, kíchthước 50mm x 13mm, tất cả haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên trong cóhai mặt hàng chữ biện pháp nhau 02mm và giải pháp đều đường viền bên ngoài 02mm; được trìnhbày bằng chữ in hoa, dạng hình chữ đứng, đậm: Hàng đầu tiên là cái chữ “TĂNG LÊN TỐIMẬT”, hàng vật dụng hai là chữ "TỪ:……… " nghỉ ngơi đầu mặt hàng và các dấuchấm cho đến hết.

9. chủng loại dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”: Hìnhchữ nhật, kích cỡ 55rnm x 13mm có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm; phía bên trong có hai hàng chữ phương pháp nhau 02mm và cách đều đườngviền bên phía ngoài 02mm; được trình bày bằng chữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ "TÀI LIỆU THU HỒI", hàng vật dụng hai thuộc dòng chữ "THỜIHẠN" nghỉ ngơi đầu sản phẩm và những dấu chấm cho đến hết.

10. mẫu mã dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓCBÌ”: Hình chữ nhật, size 70mm x 9mm, có hai đường viền xung quanh, khoảngcách giữa hai đường viền là 01mm, bên trong là sản phẩm chữ "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊNMỚI ĐƯỢC BÓC BÌ" trình bày bằng chữ in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm, phương pháp đềuđường viền bên ngoài 02mm.

11. mẫu dấu chữ “A”: Hình tròn, 2 lần bán kính 15mm, cóhai con đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến phố viền là 01mm, độ cao củachữ“A”là 10 mm, đượctrình bày ở giữa hình tròn, bằng văn bản in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm

12. mẫu mã dấu chữ “B”:Hình tròn, đường kính 15mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm, chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình bày ở giữa hìnhtròn, bằng văn bản in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm

13. mẫu mã dấu chữ “C”: Hìnhtròn, đường kính 15mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa nhị đườngviền là 01mm, độ cao của chữ “C” là 10 mm, được trình bày ở giữa hình tròn,bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm

PHỤ LỤCII

MẪUBIỂN CẤM(Ban hành kèm theo Thông tứ số 33/2015/TT-BCA ngày trăng tròn tháng 7 năm 2015 hướngdẫn thực hiện một trong những điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm2002 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh đảm bảo bí mật bên nước)

1. Mẫu biển “KHU VỰC CẤM”: Hình chữ nhật nằmngang, có kích cỡ 80cm x 60cm, được thiết kế bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đentrên nền đại dương màu trắng; in hoa, giao diện chữ đứng, đậm; các từ “KHU VỰC CẤM” đượcviết bởi tiếng Việt (ở loại trên),chiều cao hàng chữ là 12cm cùng tiếng Anh (“RESTRICTED AREA” cùng “NOTRESPASSING”) nghỉ ngơi hai dòng dưới, chiều cao hàng chữ là 10 cm.

2.

Xem thêm: Các Gen Phân Li Độc Lập Với Nhau Khi Nào? Khi Nào Gen Di Truyền Liên Kết

Mẫu biển “ĐỊA ĐIỂM CẤM” hình chữ nhật nằmngang, kích cỡ 40cm x 60cm, làm bằngvật liệu bền vững; chữ viết màu black trên nền biển màu trắng; in hoa, thứ hạng chữ đứng,đậm; được viết bằng tiếng Việt (“ĐỊA ĐIỂM CẤM”) ở dòng trên, độ cao hàng chữ8cm và tiếng Anh (“RESTRICTED PLACE” với “NO TRESPASSING”) sống hai mẫu dưới, chiềucao mặt hàng chữ là 6cm.

PHỤ LỤCIII

SƠĐỒ VỊ TRÍ CÁC DẤU MẬT TRÊN VĂN BẢN(Trên một trang giấy A4: 210 mm x 297 mm)(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 33/2015/TT-BCA ngày đôi mươi tháng 7 năm 2015hướng dẫn thực hiện một trong những điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3năm 2002 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh bảo đảm an toàn bí mật nhànước)

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

1

:

Quốc hiệu

2

:

Tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản

3

:

Số, cam kết hiệu của văn bản

4

:

Địa danh với ngày, mon năm phát hành văn bản

5a

:

Tên một số loại và trích yếu nội dung văn bản

5b

:

Trích yếu văn bản văn bản

6

:

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

:

Quyền hạn, chức vụ, bọn họ tên cùng chữ ký kết của người có thẩm quyền

8

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

:

Nơi nhận

10a

:

Dấu chỉ mức độ mật (Tuyệt mật, tối mật, Mật)

10b

:

Dấu chỉ mức độ khẩn

10c

:

Dấu giải mật

10d

:

Dấu tăng mật, giảm mật

11

:

Dấu tư liệu thu hồi

12

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

13

:

Ký hiệu tín đồ đánh máy và số lượng bạn dạng phát hành

14

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ cửa hàng E-Mail; địa chỉ Website; số năng lượng điện thoại; số Telex; số Fax