Thông Tư Số 66/2015/Tt-Bca

     

 

1. Các biểu chủng loại được thực hiện trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cửa hàng dữ liệu quốc gia về dân cư

- Thông tư số 66 quy định các biểu mẫu mã được sử dụng trong cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:

+ Tờ khai căn cước công dân;

+ Phiếu thu nhận tin tức căn cước công dân;

+ Giấy hứa trả thẻ Căn cước công dân;

+ Danh sách lời khuyên duyệt hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại căn cước công dân;

+ Phiếu giao thừa nhận hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân đề nghị tra cứu vớt tại mẫu số CC05 trên Thông bốn 66/2015;

+ Đề xuất phê chú tâm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân;

+ report công tác cấp, quản lý căn cước công dân;

+ Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân;

+ Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân;

+ Túi hồ sơ căn cước công dân.

Bạn đang xem: Thông tư số 66/2015/tt-bca

- Theo Thông bốn số 66 năm 2015 của cỗ Công an, những biểu mẫu mã được thực hiện trong thu thập, cập nhật thông tin cửa hàng dữ liệu đất nước về người dân (ký hiệu là DC), bao gồm:

+ Phiếu tích lũy thông tin dân cư;

+ Phiếu cập nhật thông tin dân cư.

2. Làm chủ các biểu mẫu

- bộ Công an thống nhất quản lý các biểu mẫu mã kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA. In, sản xuất biểu mẫu CC11, cấp chứng từ in biểu chủng loại CC02 mang đến Công an các đơn vị, địa phương.

- Cục cảnh sát đăng ký, cai quản cư trú với dữ liệu tổ quốc về dân cư in, làm chủ và tạo ra biểu mẫu mã CC01 thực hiện tại Trung chổ chính giữa Căn cước công dân quốc gia.

- Công an cung cấp tỉnh tổ chức in, quản lý và vạc hành những biểu mẫu CC01, CC08, DC01 và DC02 mang lại Công an những đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

- các biểu mẫu mã CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ laptop khi làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mẫu được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi tàng trữ của từng đơn vị.

- những biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06, CC08, CC09, CC10, DC01 cùng DC02 được in ấn trên mẫu giấy 210 milimet x 297 mm (A4); vào đó, chủng loại CC02 định lượng 120 g/m2. Mẫu mã CC03 cùng CC07 được ấn trên mẫu giấy 148 milimet x 210 milimet (A5). Chủng loại CC01 và mẫu CC08 được in 02 mặt. Chủng loại CC11 có kích thước 250 mm x 330 mm, được in trên giấy tờ Kraft định lượng 250 g/m2.

- những biểu mẫu tại Thông bốn số 66/2015/BCA được in bởi mực black trên nền giấy trắng. Riêng chủng loại CC11 được in bằng mực black trên nền giấy gray clolor vàng. Khi in ấn không được đổi khác nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thống trị việc in, cấp phát biểu chủng loại và tất cả sổ sách theo dõi.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 66/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 mon 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG vào CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN,TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Căn cứ chế độ Căn cước công dânngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấutổ chức của BộCông an;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng viên trưởng Tổng viên Cảnhsát;

Bộ trưởng bộ Công an ban hành Thông tưquy định về biểu mẫu sử dụng trongcông tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dânvà Cơ sở dữ liệu quốc giavề dân cư.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này qui định biểu mẫu, biện pháp ghibiểu mẫu; ngân sách đầu tư in và thống trị biểu mẫu thực hiện trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước côngdân, tàng thư căn cước công dân và các đại lý dữ liệu nước nhà về dân cư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân việt nam khi làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, điều chỉnhcác biến đổi về thông tincủa công dân trong tàng thư căn cước công dân. Cơ sở tài liệu căn cước công dân vàcung cấp thông tin, tư liệu cho cơ sở dữ liệu tổ quốc về dân cư.

2. Công an những đơn vị, địa phương.

3. Những cơ quan, tổ chức, cá thể có liênquan mang lại cấp, quản ngại lýthẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dânvà các đại lý dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 3. Những biểu mẫu đượcsử dụng vào cấp, làm chủ thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân vàCơ sở dữ liệu tổ quốc về dân cư

1. Những biểu mẫu được sửdụng vào cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (kýhiệu là CC), bao gồm:

a) Tờ khai căn cước công dân (mẫusố CC01);

b) Phiếu thu nhận tin tức căn cướccông dân (mẫu số CC02);

c) Giấy hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC03);

d) Danh sách khuyến cáo duyệt làm hồ sơ đề nghịcấp, đổi, cấp cho lại căn cướccông dân (mẫu số CC04);

đ) Phiếu giao nhấn hồ sơ đề nghịcấp, đổi, cấp lại căn cước công dân đề xuất tra cứu (mẫu số CC05);

e) Đề xuất phê chú ý hồ sơ đề nghị cấp,đổi, cung cấp lại thẻCăn cước công dân (mẫu số CC06);

g) Giấy xác nhận số minh chứng nhân dân(mẫu số CC07);

h) báo cáo công tác cấp, thống trị căn cước côngdân (mẫu số CC08);

i) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cướccông dân (mẫu số CC09);

k) Phiếu gửi hồ sơ căn cước công dân(mẫu số CC10);

l) Túi hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC11).

2. Những biểu mẫu mã được áp dụng trong thuthập, cập nhậtthông tin cửa hàng dữ liệuquốc gia về người dân (ký hiệu là DC), bao gồm:

a) Phiếu tích lũy thông tin dân cư (mẫu số DC01);

b) Phiếu cập nhật thông tin người dân (mẫu số DC02).

Điều 4. Thống trị các biểumẫu

1. Cỗ Công an thống nhất cai quản các biểumẫu phát hành kèm theo Thông tư này. In, phát hành biểu mẫu CC11, cấp giấy in biểu mẫu CC02 mang lại Công an các đơn vị, địa phương.

2. Cục công an đăng ký, cai quản cư trúvà dữ liệu đất nước về dân cư in, quản lý và kiến thiết biểu mẫu mã CC01 áp dụng tại Trung chổ chính giữa Căn cước công dânquốc gia.

3. Công an tỉnh, tp trực thuộcTrung ương tổ chức triển khai in, làm chủ và phân phát hành những biểu mẫuCC01, CC08, DC01và DC02 mang đến Công an những đơn vị, địa phương thuộcquyền quản ngại lý.

4. Các biểu mẫu mã CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 với CC10 đượcin trực tiếp từ máy tính xách tay khi làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước côngdân. Chủng loại được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê lại từ Cơ sởdữ liệu căn cước công dân theo phạm vi tàng trữ của từng đối chọi vị.

5. Các biểu mẫuCC01, CC02, CC04,CC05, CC06, CC08, CC09, CC10, DC01 với DC02 được in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4);trong đó, chủng loại CC02 định lượng 120 g/m2. Chủng loại CC03 cùng CC07được in trên khổ giấy 148 milimet x 210 mm (A5). MẫuCC01 và chủng loại CC08 được ấn 02 mặt. Mẫu mã CC11 có kích cỡ 250 mm x 330 mm, được intrên giấy Kraft định lượng 250 g/m2.

6. Các biểu mẫu khí cụ tại Thông tưnày được in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Riêng mẫu mã CC11 được in bằng mực black trên nền giấy màu nâuvàng. Trong khi in ấn không được chuyển đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địaphương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phép biểu mẫu và tất cả sổ sách theodõi.

Điều 5. Kinh phí in,phát hành biểu mẫu

1. Kinh phí in, phát hành biểu mẫu sử dụngtrong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân,tàng thư căn cước công dân và đại lý dữ liệu giang sơn về dân cư được thực hiện từnguồn kinh phí đầu tư thường xuyên của bộ Công an cấp cho cho Công an các đơn vị, địaphương.

2. Tổng cục cảnh sát chủtrì, phối phù hợp với Cục Tài thiết yếu và những đơn vị có tương quan lập lường trước kinh phíin, phân phát hành những biểu mẫu mã và giấy in biểu mẫu vẻ ngoài tại Khoản 1, Khoản 2 Điều4 Thông tư này.

Tháng 9 hàng năm, Công an các đơn vị, địaphương lập dự trù nhu cầu sử dụng biểu chủng loại CC02,CC11 của đối kháng vị, địa phương mình mang đến năm tiếptheo gởi Cục công an đăng ký cai quản cư trú và dữ liệu non sông về cư dân để tổnghợp, báo cáo Tổng viên Cảnh sát.

3. Công an các đơn vị,địa phương lập dự trù kinh phí đầu tư in, xây dừng biểu mẫu thực hiện trong công tác làm việc cấp,quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốcgia về dân cư quy định trên Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tứ này.

Điều 6. Yêu cầu ghi biểumẫu

1. Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung trong từngbiểu mẫu, chữ viết đề nghị cùngmột nhiều loại mực.

2. Fan đến làm giấy tờ thủ tục không biết chữ hoặc khôngthể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Ngườikê khai hộ buộc phải ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên vàchịu trọng trách về việc kê khai hộđó.

3. Những cột, mục trong biểu mẫu đề nghị đượcghi theo đúng chú mê thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và giải pháp tại Thông tư này. Trường hòa hợp thông tinghi vào cột, mục của biểu mẫu dài thìđược viết tắt nhưng nên bảođảm rõ các thông tin cơ bản.

4. Color mực nhằm ghi biểu mẫu, chữ ký kết của người có thẩm quyềnvà các nội dung vào biểu chủng loại chỉ được sử dụng màu mựcxanh, tím than hoặc đen.

Chương II

CÁCH GHICÁC BIỂU MẪU

Điều 7. Tờ khai Căn cướccông dân (CC01)

1. Mẫu CC01 được sử dụng đểcông dân kê khai tin tức về nhân thân của mình khi tất cả yêu cầu cấp, đổi, cung cấp lạithẻ Căn cước công dân.

2. Biện pháp ghi thông tin

a) Mục “Họ, chữ đệm với tên”, “Họ vàtên điện thoại tư vấn khác”: ghi rất đầy đủ họ, chữ đệm cùng tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên thường gọi khác nếutrong giấy khai sinh có họ và tên thường gọi khác;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghingày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngàysinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với mon sinh từ thời điểm tháng 3 mang lại tháng 9ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn sót lại ghi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: trường hợp giới tính namghi là “Nam”, giả dụ giới tính phụ nữ ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”: ghi dân tộc,tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như trong giấykhai sinh hoặc sách vở và giấy tờ chứng nhấn dân tộc, tôn giáo của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

đ) Mục “Quốc tịch”: ghi quốc tịch củacông dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như trong giấy tờ khai sinhhoặc giấy tờ chứng minh có quốc tịch ViệtNam của cơ quan có thẩm quyền;

e) Mục “Tình trạng hôn nhân”: ghi tình trạng hôn nhân hiện trên củacông dân được cấp, đổi, cung cấp lại thẻCăn cước công dân, gồm: chưa kết hôn, vẫn kết hôn hoặc vẫn ly hôn;

g) Mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bạn dạng kết luận về xét nghiệmxác định đội máu của côngdân ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

h) Mục “Nơi đăng kýkhai sinh”: ghi vừa đủ địa danh hành bao gồm cấp xã, cung cấp huyện, cấp cho tỉnh địa điểm đã cấpgiấy khai sinh mang lại công dân. Trường hợp địa điểm hành chính có sự biến hóa ghitên địa điểm hành chủ yếu mới đã được biến đổi theo dụng cụ của pháp luật;

i) Mục “Quê quán”: ghiđầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cung cấp tỉnh theo giấy khai sinh; nếukhông gồm giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu. Ngôi trường hợp địa điểm hành chínhcó sự thay đổi ghi tên địa danh hành bao gồm mới sẽ được thay đổi theo cách thức củapháp luật;

k) Mục “Nơi thường xuyên trú”: ghi đầy đủ, đúng mực theo sổhộ khẩu. Trường vừa lòng công dân ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế chính thứccủa Quân nhóm nhân dân, Công an nhân dân đã ở triệu tập trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệucủa cơ quan, đơn vị chức năng cấp đến công dân;

l) Mục “Nơi ở hiện tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, thiết yếu xácnơi ở hiện tại của công dân theo thứ tự số nhà, con đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thịtrấn; quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh; tỉnh/thành phố trực ở trong Trung ương;

m) Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp và công việc đang làm, trườnghợp là quân nhân vẫn tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học vấn”: ghi rõ trình độ chuyên môn học vấncao tốt nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung họcphổ thông, giỏi nghiệptrung học cơ sở...);

n) những mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủhọ, chữ đệm, tên; quốctịch; số Căn cước công dân hoặc chứng tỏ nhân dân vào các mục tương ứng trong biểu chủng loại (nếu có);

o) Mục yêu cầu của côngdân:

- “Chuyển phát bởi đường bưu điện đến tậntay công dân”: trường đúng theo công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gồm yêu ước chuyển vạc trả bởi đường bưu điện ghi gồm và ghi không thiếu thốn địachỉ, số smartphone của công dân, nếu không tồn tại yêu mong thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân”: đốivới các trường hợp cấp cho lần đầu thì ghi cung cấp mới; so với các trường hợp hư hỏng,hết thời hạn hoặc bao gồm sự chuyển đổi thông tintrong thẻ Căn cước công dân thì ghi cung cấp đổi; so với các trường hòa hợp mất thì ghi cấp cho lại;

- “Xác thừa nhận số chứng minh nhân dân”: trườnghợp công dân cấp, đổi, cung cấp lại thẻCăn cước công dân tất cả yêu cầu chứng thực số minh chứng nhân dân 9 số thì ghi có, nếukhông bao gồm yêu ước thì ghi không;

p) Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày,tháng, năm công dân khai tờ khai cấp,đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

3. Mục "Kết trái xác minh”: đối với trường phù hợp hồsơ đề nghịcấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cầnxác minh qua tàng thư căn cước công dân thì đơn vị mừng đón hồ sơ đề xuất Độitàng thư căn cước công dân trực thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về riêng biệt tự thôn hội đối chiếu,xác minh với hồ sơ cội và trả lời công dụng cho đơn vị chức năng yêu cầu.

Điều 8. Phiếu thu nhậnthông tin căn cước công dân (CC02)

1. Mẫu mã CC02,do Công an nơi mừng đón hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công tư thục trên cơ sởđối chiều thông tin của công dân trong các đại lý dữ liệu quốc gia về cư dân với tờkhai căn cước công dân. Sau thời điểm đối chiếu tin tức của công dân, mẫu CC02 được ấn trực tiếp từ vật dụng in để công dânký vào Phiếu thu dấn thông tin.

2. Mã số, mã vun một chiều: mỗi hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lạithẻ Căn cước công dân được đính thêm một mã số, mà lại vạchriêng để thống trị và đượcin trên Phiếu thu nhận tin tức Căncước công dân.

3. Số thẻ Căn cước côngdân: ghi số Căn cước công dân so với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân, cụthể như sau:

Trung trọng điểm Căn cước công dân quốc gia khitrả thẻ Căn cước công dân có nhiệm vụ gửi kèm danh sách của công dân được cung cấp thẻCăn cước công dân mang đến Phòng Cảnh sát làm chủ hành bao gồm về trơ tráo tự làng mạc hội Côngan cấp cho tỉnh. Căn cứ vào danh sách, cán bộ làm chủ hồ sơ tàng thư căn cước côngdân Công an cấp tỉnh bao gồm trách nhiệmghi khá đầy đủ 12 số Căn cướccông dân vào Phiếu thu nhận tin tức Căn cước công dân. Trường phù hợp công dân được cung cấp thẻ Căn cước công dân tạiTrung trọng tâm căn cước công dân giang sơn trước khi gửi hồ sơ căn cước công dân mang đến cơquan cai quản căn cước công dân Công an cung cấp tỉnh vị trí công dân có hộ khẩu thườngtrú, cán bộ chuyển nhượng bàn giao hồ sơ có nhiệm vụ ghi không thiếu thốn số thẻ Căn cước côngdân vào Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân.

4. Biện pháp ghi thông tin:

a) từ bỏ mục 1 cho mục 13: ghi cácthông tin của công dân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

b) tự mục 14 mang đến mục 16: ghi những thôngtin của công dân theo hướng dẫn tại phần ghi chú biểu chủng loại CC01;

c) Mục 17: ảnh chân dung của công dân cókích thước 4 centimet x 6 cm, nền ảnhmàu trắng;

d) Mục 18: ghi điểm sáng nhân dạng củacông dân theo quy định;

đ) Mục 19: chỉ ghi một trong số trườnghợp cấp, đổi, cấp lại;

e) Mục 20: ghi tần số đã cấp chứng minh nhândân/Căn cước công dâncho công dân (tính cả lần hiện tại);

f) Mục 21: ghi tên cơ sở Công anlập Phiếu thu nhận thông tin căn cước côngdân;

g) Mục 22: cán bộ đánh giá Phiếu thu nhận tin tức căn cướccông dân ký và ghi rõ họ tên sau khikiểm tra bảo vệ thông tin đầy đủ,đúng theo quy định;

h) Mục 23: công dân ghi ngày, tháng, nămlàm thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻCăn cước công dân, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 9. Giấy hứa trả thẻCăn cước công dân (CC03)

1. Mẫu mã CC03do cơ sở Công an nơi chào đón hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cướccông dân của công dân lập, cấp cho công dân nhằm hẹn ngày cho nhận thẻ Căn cướccông dân.

2. Giấy hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân đượcin trực tiếp từ vật dụng in sau khi đã thu nhận thông tin nhân thân của công dân làmthủ tục cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Điều 10. Danh sách đềxuất chăm bẵm hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân (CC04)

1. Mẫu mã CC04do phòng ban Công an chào đón hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân lập,đề xuất chỉ huy đơnvị lưu ý hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân.

2. Giải pháp ghi thông tin:

a) Mục (1): ghi tên cơ quan cấp trên thẳng của cơ sở củangười khuyến nghị duyệt làm hồ sơ cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

b) Mục (2): ghi tên ban ngành của fan đề xuấtduyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân;

c) Mục (3): ghi chức danh của người cóthẩm quyền chu đáo hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

d) Mục “Số: ……/……”: ghi số của danhsách khuyến nghị duyệt hồ nước sơ đề xuất cấp, đổi, cấp lạithẻ Căn cước công dân;

đ) Mục “Mã số danh sách”: là mã số chung của những hồ sơ trongdanhsáchđề xuất chu đáo hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

e) Cột “STT”: ghi số thiết bị tự của từng hồsơ trong list đềxuất xem xét hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

f) Cột “Mã số Phiếu thu dìm thông tincăn cước công dân của công dân”: ghi mã số trên Phiếu thu nhận tin tức căn cướccông dân của công dân;

g) Cột “Họ, chữ đệm cùng tên khai sinh”,“Giới tính”, “Ngày sinh”, “Loại cấp”, “Số thẻ Căn cước công dân đã có được cấp”: ghi theocác mục thông tin tương xứng trên Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân;

h) Mục “Ý loài kiến của người dân có thẩm quyền cẩn thận hồ sơ”:người bao gồm thẩm quyền chú tâm hồsơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân ghi rõ ý kiến của bản thân là “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, nếu không chấp nhận trường đúng theo nào thì ghirõ những trường đúng theo đó.

Điều 11. Phiếu giao nhậnhồ sơ đề nghị cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân cầntra cu (CC05)

1. Mẫu CC05do 1-1 vị mừng đón hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập, đềxuất chỉ huy đơn vị đưa ra quyết định chuyển các hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căncước công dân yêu cầu tra cứu vớt qua tàng thư căn cước công dân.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục (1): đề tên cơ quan cấp cho trên trựctiếp của ban ngành của tín đồ giao hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cướccông dân nên tra cứu;

b) Mục (2): ghi tên phòng ban của ngườigiao hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻCăn cước công dân buộc phải tra cứu;

c) Cột “STT”: ghi số máy tự của từng làm hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong danh sách được gửi;

d) các cột “Họ, chữ đệm và tên khai sinh”,“Giới tính”, “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi các thông tin của công dân theo hồ nước sơđề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

đ) Cột “Mã số Phiếu thu dìm thông tincăn cước công dân”: ghi mã số trên Phiếu thu nhận tin tức căn cước công dân củacông dân;

e) Mục “Tổng số hồ nước sơ”: ghi toàn bô hồsơ ý kiến đề xuất cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân được bàn giao;

g) Mục “Cán bộ lập phiếu”: cán bộ lập phiếu ký, ghirõ chúng ta tên để report chỉ huy duyệt;

h) Mục “Thủ trưởng đối chọi vị”: Thủ trưởng đơn vị chức năng duyệt, ký vàghi rõ bọn họ tên;

i) Mục “Giao hồ sơ”: ghi rõ ngày, tháng,năm giao hồ sơ. Bên giao và mặt nhận ký kết ghi rõ họ với tên;

k) Mục “Nhận công dụng tra cứu”: ghi rõngày, tháng, năm thừa nhận kết quả. Mặt giao và mặt nhận ký ghi rõ họ cùng tên.

Điều 12. Đề xuất phêduyệt hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân (CC06)

1. Mẫu mã CC06 vì Trung tâmCăn cước công dân non sông lập để khuyến nghị lãnh đạo Cục cảnh sát đăng ký, quảnlý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phê để mắt hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lạithẻ Căn cước công dân của công dân. Mẫu mã này được lập theo danh sách hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân của Công an những tỉnh, tp trựcthuộc trung ương gửi đến.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục “Số:……./………”: ghi số của vănbản đề xuất phê chú tâm hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

b) Cột “STT”: ghi số thứ tự của từng mã số danhsách trong khuyến nghị phê chú ý hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

c) Cột “Đơn vị”: đứng tên của đơn vị tiếp nhận hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân của công dân;

d) Cột “Mã số những danh sách”: ghi mã sốcủa từng danh sách khuyến nghị duyệt hồ nước sơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cướccông dân;

đ) Cột “Tổng số danh sách”: ghi tổng số những danhsách vào cột “mã số các danh sách”;

e) Cột “Hồ sơ”: ghi tổng số làm hồ sơ trong danhsách tất cả mã số danh sách khớp ứng cột “Tổng số”, trong số đó ghi rõ số lượng hồ sơ thích hợp lệ, đủ điềukiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân vào cột “Hợp lệ” và con số hồ sơ ko hợplệ, không đủ điều kiện cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân vào cột “Không hợplệ”.

Điều 13. Giấy xác nhậnsố minh chứng nhân dân (CC07)

1. Mẫu mã CC07do phòng ban Công an nơi chào đón hồ sơ kiến nghị cấp thẻ Căn cước công tư thục để chứng thực số hội chứng minhnhân dân (9 số) đã được cung cấp lần gầnnhất lúc công dân gồm yêu cầu xác thực số minh chứng nhân dân cũ.

2. Thủ trưởng đơn vị nơi đón nhận hồ sơđề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cam kết giấy xác thực số chứng minhnhân dân của công dân.

Điều 14. Report côngtác cấp, cai quản căn cước công dân (CC08)

1. Mẫu mã CC08 để Công an cấp cho tỉnh,Công an cung cấp huyện thống kê, report kết quả về công tác làm việc cấp, quản lý căn cướccông dân. Định kỳ theo quý, 06 tháng, 01 năm Công an cấp tỉnh phải gửi báo cáovề Tổng cục cảnh sát (qua Cục cảnh sát đăng ký, thống trị cư trú và tài liệu quốcgia về dân cư).

2. Số liệu, ngôn từ trong báo cáo phảichính xác, rõ ràng, đầy đủ.

Điều 15. Phiếu điều chỉnhthông tin căn cước công dân (CC09)

1. Chủng loại CC09 docơ quan tiền Công an nơi đón nhận hồsơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công tư thục khi công dân có đổi khác về chỗ thường trú, hộtịch và những loại thay đổi khác để điều chỉnh thông tin của côngdân trong làm hồ sơ tàng thư căn cước công dân. Ban ngành Công an nơi đón nhận hồ sơ có trọng trách chuyển Phiếu điều chỉnh thông tin căn cướccông dân cho cơ quan thống trị tàng thư căn cước công dân Công an cung cấp tỉnh cai quản lý, khai thác.

2. Cách ghi thông tin:

a) từ mục 1 cho mục 3: ghi các thông tincủa công dân theo hướng dẫn trên khoản 2 Điều 7 Thông bốn này;

b) Mục “Nội dung kiểm soát và điều chỉnh thông tin”:ghi rõ ngày tháng năm công dân có chuyển đổi về nơi đăng ký thường trú hoặc đông đảo thay đổi khác (lưu ý: đối vớinơi đăng ký thường trú bắt đầu ghi đầy đủ, đúng chuẩn theo Phiếu báo thay đổi vềnhân khẩu, hộ khẩu; đối với những thay đổi khác ghi theo đưa ra quyết định của cơ quancó thẩm quyền cho phép thay đổi các tin tức của côngdân);

c) Mục “Ngày....tháng…….năm…….”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu điềuchỉnh thông tin căn cước công dân;

d) Mục “Phê chú tâm của Thủ trưởng đơn vị”: Thủ trưởngcơ quan làm chủ căn cước công dân nơi kiểm soát và điều chỉnh thông tin có nhiệm vụ phêduyệt các thông tin được thu nhận trong Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân củacông dân;

đ) Mục “Người được điều chỉnh”: tín đồ đượcđiều chỉnh thông tin căn cước công dân có trọng trách kiểm tra lại các thông tinđã được thu nhậntrong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân, kế tiếp ký, ghi rõ chúng ta tên.

Điều 16. Phiếu gửi hồsơ Căn cước công dân (CC10)

1. Mẫu mã CC10dùng đến cơ quan lại nơi đón nhận hồ sơ cấp,đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân lậpđể chuyển giao hồ sơcăn cước công dân vào trường hợp công dân chuyển nơi đk thường trú đi các tỉnh,thành phố không giống và các trường thích hợp công dân được cấp cho thẻCăn cước công dân ngoài nơi đk thường trú, thì hồ sơ đó sẽ được chuyển về tàng thưcăn cước công dânCông an cung cấp tỉnh nơi đăng ký thường trú củacông dân nhằm quản lý.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nhung Doi Hoa Sim Lyrics, Lời Bài Hát Những Đồi Hoa Sim (Lyrics)

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Kính gửi”: ghi rõ đơn vị chức năng nơi thừa nhận hồsơ căn cước công dân;

b) trường đoản cú mục 1 mang lại mục 4: ghi các thông tincủa công dân theo hướng dẫn trên khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

c) Mục “Ý con kiến đề xuất”: ghi ngắn gọn, cụ thể ý kiến điều đình giữa đơn vị gửi hồ sơ vàđơn vị dìm hồ sơcăn cước công dân;

d) Mục “Xin trả lại phiếu này cho”: ghiđầy đủ, ví dụ tên đơn vịgửi hồsơcăn cước công dân;

đ) Mục “Ngày....tháng....năm……..”: ghi rõ ngày,tháng, năm giữ hộ Phiếu gửi hồ sơ căn cước công dân với ngày, tháng, năm nhấn Phiếuchuyển hồ sơ căn cướccông dân.

Điều 17. Túi hồ sơ Căncước công dân (CC11)

1. Mẫu mã CC11được sử dụng cho cơ quan quản lý hồ sơ tàng thư căn cước công dân đựng tài liệu,gồm: Tờ khai Căn cước côngdân, Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân, Phiếu chuyển hồ sơ căn cướccông dân, Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin và những tàiliệu khác liên quan đến công tác cấp, làm chủ thẻ Căn cước công dân.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục “Số thẻ Căn cước”: ghi đầy đủ, cụthể 12 số Căn cước công dân;

b) Mục “Họ, chữ đệm với tên”; “Giới tính”; “Ngày,tháng, năm sinh”;“Nơiđăng ký thường trú”; “Quê quán”: ghi những thông tin của công dân theo hướng dẫn trên khoản2 Điều 7 Thông tứ này;

c) Mục “Ngày, tháng, năm lập hồ nước sơ”: ghicụ thể ngày, tháng, năm lập hồ sơ căn cước công dân;

d) Mục “Cán cỗ lập”; “Đơn vị lập”: ghi đầyđủ, cụ thể tên cán bộ lập làm hồ sơ và đơn vị lập làm hồ sơ căn cước công dân;

đ) Mục “Hồ sơ gồm”: ghi đầy đủ, ráng thểcác tư liệu được lưu giữ trong làm hồ sơ căn cước công dân.

Điều 18. Phiếu thu thậpthông tin dân cư (DC01)

1. Mẫu DC01được dùng cho công dân kê khai tin tức nhân thân của chính bản thân mình để thu thập, cập nhậtvào cửa hàng dữ liệu nước nhà về dân cư.

2. Giải pháp ghi thông tin:

a) Mục “Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ;Làng/phố; Xóm/số nhà”: ghi khá đầy đủ địadanh hành chủ yếu theo giấy khai sinh; nếu không tồn tại giấy khai sinh thì ghi theo sổhộ khẩu;

b) Mục “Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Họ, chữ đệm cùng tên cha/ Họ, chữđệm và tên mẹ/Họ, chữ đệm và tên bà xã (chồng)”/ Họ, chữ đệm với tên người đại diệnhợp pháp/Họ, chữ đệm cùng tên nhà hộ”; “Số CMND/số ĐDCN”; “Nơi đk khaisinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốc tịch”; “Nơi hay trú/Nơi ở hiện nay tại”:ghi như hướng dẫn ở đoạn ghi chútrong biểu mẫu (nếu có);

c) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”; “Giới tính”: ghitheo lí giải tại những điểm a, b khoản 2 Điều 7 Thông bốn này;

d) Mục “Nhóm máu”: trường vừa lòng công dân có yêu cầucập nhật với có bạn dạng kết luận vềxét nghiệm xác định nhóm ngày tiết của bạn đó. Nhóm máu như thế nào thì khắc ghi “X” vào ô đội máu đó;

đ) Mục “Tình trạng hôn nhân”: trường thích hợp công dân không kếthôn, đã kết hôn hoặc vẫn ly hôn thìđánh vết “X” vào ôtương ứng;

e) Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghiPhiếu thu thập thôngtindân cư; trường phù hợp người lần khần chữ hoặc chẳng thể tự kê khai được thì thực hiệntheo luật tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

3. Mục “Trưởng Công anxã/phường/thị trấn”: Trưởng Công an xã, phường, thị xã có nhiệm vụ xác nhậnPhiếu thu thập thông tin người dân của công dân đang trú ngụ trên địa phận quản lý.

4. Mục “Cảnh sát khu vực/Côngan viên”: công an khu vực, Công an viên tất cả trách nhiệm xác thực Phiếu thu thậpthông tin người dân của công dân trên địa bàn mình đã quản lý.

Điều 19. Phiếu cập nhật,chỉnh sửa thông tin cư dân (DC02)

1. MẫuDC02 dùng để công dân kê khai khi gồm sự biến đổi các thông tin về nhânthân nguyên lý tại khoản 1 Điều 9 vẻ ngoài Căn cước công dân.

2. Biện pháp ghi thông tin:

a) Mục “Họ, chữ đệm cùng tên”; “SốĐDCN/số CMND”; “Nơi hay trú”: ghi như phía dẫn ở phần ghi chú trong biểu mẫu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghithông tin của công dân theo phía dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Mục “Giới tính”: ví như giới tính namđánh lốt “X” vào ô “Nam”, trường hợp giới tính nữ lưu lại “X” vào ô “Nữ”;

d) Mục “Nội dung tin tức cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo quyết địnhcơ quan gồm thẩm quyền về việc biến hóa thông tin của công dân;

đ) Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”: ghi đầy đủ, cụ thể các loạihồ sơ, tài liệu kèm theo Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư;

e) Mục “Cán bộ đề xuất”:cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về riêng lẻ tự thôn hội Công an cấp cho huyện khitiếp dấn hồ sơ kiểm tra, đối chiếu những thông tin của công dân đầy đủ, chínhxác bao gồm trách nhiệm khuyến cáo lãnh đạo Công an cấp huyện;

g) Mục “Phê để mắt tới củacơ quan quản lý CSDLQG về DC”: đại diện thay mặt cơ quan thống trị cơ sở dữ liệu quốc giavề cư dân ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 20. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 02 tháng 02 năm năm nhâm thìn và sửa chữa Thông bốn số 05/2014/TT-BCAngày 22 tháng 11 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an hình thức biểu mẫu sử dụngtrong công tác làm việc cấp, cai quản Chứng minh nhân dân.

2. Phần nhiều nơi chưa xuất hiện điều kiệntriển khai cung cấp thẻ Căn cước công dân theo qui định Căn cước công dân thì tiếp tục sử dụng biểu mẫu cấp, quảnlý minh chứng nhân dân theo Quyết địnhsố 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10 tháng 10 năm 2001 của bộ trưởng cỗ Công an về việcban hành những biểu chủng loại sử dụng, trong công tác làm việc quảnlý hành chủ yếu về trơ trọi tự xãhội, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải tiến hành thống nhấttheo Thông tứ này.

Điều 21. Trách nhiệmthi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát cótrách nhiệm phía dẫn, kiểm tra bài toán thựchiện Thông tư này.

2. Những Tổng viên trưởng, thủ trưởng đơn vị trực nằm trong BộCông an, chủ tịch Công an, công an phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc tw và cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả khó khăn, vướng mắc, Công an những đơn vị, địaphương báo cáo về bộ Côngan (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - Các bằng hữu Thứ trưởng; - các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc bộ Công an; - Công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Cục kiểm soát văn bạn dạng QPPL bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT chủ yếu phủ, Cổng TTĐT cỗ Công an; - công báo nội bộ; - Lưu: VT, C72, V19.

B TRƯỞNG Đại tướng trằn Đại Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộclập - thoải mái - Hạnh phúc--------------

TỜKHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm với tên(1):...........................................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếucó)(1):................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………./………./…………..; 4. Giới tính(Nam/nữ):............................

5. Số CMND/CCCD (2):

6. Dân tộc:………………….….7. Tôn giáo:………………….……..8. Quốc tịch:.............................

9. Chứng trạng hôn nhân:....................................... 10. Nhóm máu (nếucó):………………………….

11. Nơi đk khai sinh:.........................................................................................................

12. Quê quán:..........................................................................................................................

13. Chỗ thường trú:...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

14. Vị trí ở hiện nay tại:.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15. Nghề nghiệp:…………………………..16.Trình độ học tập vấn:....................................................

17. Họ, chữ đệm với tên của cha(1):................................................. Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):.................................................. Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

19. Họ, chữ đệm và tên của vk (chồng)(1):...................................... Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

20. Họ, chữ đệm và tên của bạn ĐDHP(1):.................................Quốctịch:................................

Số CCCD/CMND(*):

21. Họ, chữ đệm với tên của nhà hộ(1):.......................................................................................

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với chủ hộ:.................................................................................................................

22. Yêu ước của công dân:

- Cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước côngdân:................................................................................

- xác nhận số minh chứng nhân dân(có/không):.......................................................................

- chuyển phát bằng đường Bưu điện mang đến tậntay công dân (có/không):.......................................

Địa chỉ nhận:............................................................................ Số điện thoại:………..…………..

Tôi xin khẳng định những thông tin kê khaitrên là đúng sự thật./.

…….., ngày………tháng……..năm……… NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên)

KẾTQUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - chống Cảnhsát QLHC về TTXH trả lời công dụng đối chiếu, xác minh với hồ nước sơ gốc (có hoặc khôngcó làm hồ sơ gốc, nếu bao gồm hồ sơ gốc thì cónội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…….., ngày………tháng……..năm……… ……………………………………………(3)

Cán cỗ tra cứu (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đầy đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD sẽ được cấp lần ngay gần nhất(nếu là CMND bao gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- (3): Đội trưởng Đội Tàng thưcăn cước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.

- (*): Không phải công dân bắt buộc kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng minhnhân dân; ĐDHP là viếttắt của đại diện thay mặt hợppháp./.

(Mã số, mã gạch một chiều)

PHIẾU THU NHẬN THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số thẻ CCCD:……………………………….

17.

Ảnh chân dung 4cm x 6cm

1. Họ, chữ đệm với tên:........................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếu có):...........................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Giới tính:……..

5. Số CMND/CCCD đã có cấp:

Cấp ngày:……./………/………. Nơi cấp:....................................................................................

6. Dân tộc….…………..7. Tôn giáo:…………………..8. Quốc tịch................................................

9. Nơi đăng ký khai sinh:..........................................................................................................

10. Quê quán:..........................................................................................................................

11. Vị trí thường trú....................................................................................................................

12. Nghề nghiệp:.............................. 13. Trình độ chuyên môn học vấn:.......................................................

14. Họ, chữ đệm và tên của cha:...............................................................................................

15. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ:...............................................................................................

16. Họ, chữ đệm cùng tên của bà xã (chồng):....................................................................................

18. Đặc điểm nhân dạng:..........................................................................................................

19. Loại cấp:………………..20. Cấp cho lần thứ:…………………….21. Đơn vị lập:.............................

Cái phải

Trỏ phải

Giữa phải

Nhẫn phải

Út phải

Cái trái

Trỏ trái

Giữa trái

Nhẫn trái

Út trái

4 ngón chụm tay trái

4 ngón chụm tay phải

22. Cán b kim tra (ký, ghi rõ chúng ta tên)

23…….., ngày………tháng……..năm……… Người khai ký, ghi rõ bọn họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộclập - thoải mái - Hạnh phúc--------------

GIẤYHẸN

Trả thẻ Căn cước công dân

Công an...................................................................................................................................

đã đón nhận hồ sơ cùng làm thủ tục thẻ Căn cướccông dân so với công dân:

Họ, chữ đệm cùng tên:.................................................................................................................

Sinh ngày:……………/…………/……………

Giới tính:……………………

Nơi thường trú:........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thời gian hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dânđối với công dân…………………… vào…………giờ ………….phút, thứ……………………. Ngày:………./............./……………

...............................................................................................................................................

…….., ngày………tháng……..năm……… NGƯỜI LẬP GIẤY HẸN (Ký, ghi rõ họ tên)


……………………………(1) ……………………………..(2) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số:………./………….

………, ngày …… tháng …… năm ……..

DANHSÁCH ĐỀ XUẤT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi:……………………………………………..

………………..(2) kiến nghị …………………….(3) ưng chuẩn hồ sơđề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, danh sách rõ ràng sau đây:

Mã số danh sách

STT

Mã số Phiếu thu nhận tin tức CCCD

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Giới tính

Ngày sinh

Loại cấp

Số CCCD đã có cấp

Đề nghị bạn bè xem xét, quyết định.

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

CHỈ HUY ĐỘI (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ý loài kiến của người dân có thẩm quyền chuẩn y hồ sơ:

……………………………………… …………………………(3) (Ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)


……………………………(1) ……………………………..(2) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾUGIAO NHẬN

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cầntra cứu

STT

Họ, chữ đệm với tên khai sinh

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Mã số Phiếu thu nhận thông tin CCCD

Tng số hồ sơ:.....................................................................................................................

Mỗi hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân phải tra cứu bao gồm: Tờ khai Căn cước công dân cùng Phiếu thu nhận tin tức Căn cước công dân.

Phiếu này được lập thành 02 bản, bêngiao và bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.

Cán cỗ lập phiếu (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

GIAO HỒ SƠ TRA CỨU Ngày………tháng……..năm……….

NHẬN KẾT QUẢ TRA CỨU Ngày………tháng……..năm……….

Bên giao

Bên nhận

Bên giao

Bên nhận

Ghi chú: bên giao, mặt nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,đơn vị.


CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ TRUNG TÂM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN QUỐC GIA ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số:………./………….

………, ngày …… mon …… năm ……..

ĐỀXUẤT PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi: Lãnhđạo Cục công an đăng ký, quản ngại lýcư trú và dữ liệu đất nước về dân cư

Trung trung tâm Căn cước công dân quốc gia đề nghị chỉ đạo Cục Cảnh sátđăng ký, quản lý cư trú với dữ liệu nước nhà về dân cư phê trông nom hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cấplại thẻ Căn cước công dân, danh sách cụ thể sau đây:

STT

Đơn vị

Mã số những danh sách

Tổng số danh sách

Hồ sơ

Tổng số

Hợp lệ

Không đúng theo lệ

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT (Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CCCD QUỐC GIA (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

LÃNH ĐẠO CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Nơi nhận:-Như trên;- Lưu:Trung chổ chính giữa CCCD Quốc gia


……………………………(1) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số:……../GXN-CCCD

GIẤYXÁC NHẬNSỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

............................................................................................................... (1), xác nhận:

Họ và tên:................................................................ ; Giới tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………../…………..

Nơi thường xuyên trú:........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Số CMND đã làm được cấp:

Do Công an............................................................. Cấp ngày………tháng………năm……………

Nay được cung cấp thẻ CCCD số:

Do Cục công an đăng ký, làm chủ cư trúvà dữ liệu non sông về dân cư cấp ngày………..tháng…………năm………..

…….., ngày………tháng……..năm……… …………………(2) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị cấp giấy xác nhận.

(2): Ghi chức vụ củangười có thẩm quyền cấp chứng từ xác nhận.

CÔNG AN ……… ……………………. ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số:………….

BÁOCÁOCÔNG TÁC CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN(Từngày………….đến ngày…………….)

Kính gửi:..................................................................................................................................

Phòng công an QLHC về TTXH…………………………báo cáo công tác làm việc cấp và làm chủ CCCDnhư sau:

I.

Xem thêm: Cách In 2 Mặt Trong Pdf Trên Máy In 2 Mặt Pdf Chi Tiết Nhất Mà Bạn Cần Phải Biết

CP THẺ CCCD

- Tổng số làm hồ sơ đã làm thủ tục:.................................................................................................

- trong số ấy cấp mới:.............................. ,đổi thẻ CCCD:.......................................................... ,

cấp lại thẻ CCCD ....................................................................................................................

- Đã trả thẻ CCCD:...................................................................................................................

- Còn tồn:................................................................................................................................

- Số Phiếu thu nhận tin tức CCCD bàn giaocho tàng thư CCCD:……………………….., số chưa bàngiao:

II. QUẢN LÝ CCCD:

- tổ chức triển khai kiểm tra CCCD………………..đợt; số lượtngười đang kiểm tra.......................................

- Số tín đồ mang theo thẻ CCCD:................................................................... (tỷ lệ…………..%)

Qua bình chọn đã vạc hiện:

- Số thẻ CCCD bị hỏng:...................................

- Số người tiêu dùng thẻ CCCD của tín đồ khác:………………………………………………...

- Số thẻ CCCD nghi mang mạo:..........................

- Số bạn báo mất thẻ CCCD:.......................

- Trường đúng theo khác:........................................

Các ngôi trường hp xử trí qua kiểmtra:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............