TÍCH CỦA SỐ LỚN NHẤT CÓ 1 CHỮ SỐ VÀ SỐ LẺ NHỎ NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ LÀ

     

d) cho các số 6 346 578, 264 583 328, 697 897 972, 8 276 792, 8 728 586, 9 276 842. Bao gồm bao nhiêu số trong những số trên cơ mà chữ số 6 thuộc lớp triệu?

A. 3 số B. 4 số

C. 5 số D. 6 số

Bài 3.

Bạn đang xem: Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là

 Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Số liền trước số nhỏ nhắn nhất tất cả chín chữ số là 99 999 999.

b) Số tức thì sau số nhỏ xíu nhất có tám chữ số khác nhau là 12 345 678.

c) Số 999 999 là số thoải mái và tự nhiên ở giữa số 999 998 cùng 1 000 000.

d) Số khủng nhất nhỏ tuổi hơn 1 000 000 là 999 999.

Bài 4. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời sai.

A. Viết chữ số 2 vào số 4507 để được số lớn nhất hoàn toàn có thể được là 45 207.

B. Viết chữ số 3 vào số 7590 sẽ được số to nhất rất có thể được là 75 930.

C. Viết chữ số 5 vào số 9407 và để được số bé nhỏ nhất hoàn toàn có thể được là 94 057.

D. Viết chữ số chín vào số 2638 và để được số bé nhất có thể được là 26 389.

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 36m, chiều rộng bởi (dfrac13)chiều dài. Xung quanh mảnh vườn đó tín đồ ta trồng cam, cứ biện pháp 3m thì trồng 1 cây. Hỏi bao quanh mảnh sân vườn đó tín đồ ta trồng được bao nhiêu cây cam?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6. Tìm số tròn chục có năm chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm nghìn, chữ số hàng trăm gấp hai chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng chục gấp đôi chữ số mặt hàng trăm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7. Tìm số tự nhiên (overline abc ) biết: (overline abc imes 9 = overline 1abc )

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải đưa ra tiết


Bài 1:

Phương pháp giải:

- Viết những chữ số được phát âm ở cột mặt trái.

- Đếm chữ số 0 viết được làm việc mỗi số rồi nối cùng với cột ở bên phải.

Cách giải :

Ta có bảng sau:

*

 Vậy ta nối như sau:

*

Bài 2:

Phương pháp giải:

a) Viết số bé dại nhất gồm 8 chữ số, cầm cố chữ số hàng đơn vị bằng số lẻ nhỏ dại nhất.

b) Viết số lớn nhất có 9 chữ số, chũm chữ số hàng đơn vị chức năng bằng số chẵn khủng nhất.

Xem thêm: Lý Thuyết Ngẫu Lực Là Gì Lấy Ví Dụ Về Ngẫu Lực, Lý Thuyết Ngẫu Lực

c) search 4 chữ số làm sao để cho tổng của chúng bởi 2, trường đoản cú 4 chữ số tìm kiếm được, ta đảo vị trí nhằm viết được số gồm 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu bài bác toán.

d) đồ vật tự các lớp với hàng của số gồm chín chữ số theo thứ tự trường đoản cú trái sang buộc phải là:

*

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ tuổi nhất bao gồm 8 chữ số là 10 000 001.

Chọn giải đáp C.

b) Số chẵn lớn số 1 có 9 chữ số là 999 999 998.

Chọn đáp án B.

c) các số bao gồm 4 chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 2 là 1001, 1010, 1100, 2000.

Chọn câu trả lời A.

d) trong số số vẫn cho, các số gồm chữ số 6 nằm trong lớp triệu là:

6 346 578, 264 583 328, 697 897 972.

Chọn giải đáp A.

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Số ngay tức khắc trước là số nhỏ tuổi hơn số đã đến một đối kháng vị.

- Số tức khắc sau là số to hơn số đã đến một đối kháng vị.

Cách giải:

a) Số bé nhất gồm chín chữ số là: 100 000 000.

Số tức tốc trước với số 100 000 000 là 99 999 999.

=> Ghi Đ.

b) Số bé nhỏ nhất gồm tám chữ số không giống nhau là 10 234 567.

Số ngay tắp lự sau với số 10 234 567 là 10 234 568.

=> Ghi S.

c) Số 999 999 là số tự nhiên và thoải mái ở thân số 999 998 với 1 000 000.

=> Ghi Đ.

d) Số to nhất nhỏ tuổi hơn 1 000 000 là 999 999.

=> Ghi Đ.

Bài 4:

Phương pháp giải:

Di chuyển vị trí số yêu cầu đặt vào số đang cho, rồi so sánh những số vừa viết được, ta sẽ tìm được số thỏa mãn.

Cách giải:

C sai, vì viết chữ số 5 vào số 9407 để được số bé nhất rất có thể được là 59 407.

Bài 5:

Phương pháp giải:


- Tính chiều rộng mảnh vườn ta đem chiều dài phân tách cho 3.

- Tính chu vi miếng vườn ta rước chiều dài cùng với chiều rộng lớn (cùng một đối chọi ivj đo) rồi nhân với 2.

- Tính số cây xanh được ta rước chu vi miếng vườn chia cho khoảng cách giữa hai cây.

Cách giải:

Chiều rộng mảnh vườn kia là:

36 : 3 = 12 (m)

Chu vi mảnh vườn kia là:

(36 + 12) × 2 = 96 (m)

Xung quanh mảnh vườn đó bạn ta trồng được số cây cam là:

96 : 3 = 32 (cây)

Đáp số: 32 cây.

Bài 6:

Phương pháp giải:

- Đầu tiên ta tìm quan hệ giữa chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục nghìn.

- Từ điều kiện ràng buộc giữa hai chữ số này, ta tìm kiếm được chữ số hàng trăm nghìn.

- gồm chữ số hàng trăm nghìn, ta sẽ tìm kiếm được số thỏa mãn.

Cách giải:

Chữ số hàng chục gấp chữ số hàng trăm ngàn số lần là:

2 × 2 × 2 = 8 (lần)

Vì số nên tìm là số tròn chục bao gồm 5 chữ số đề nghị chữ số hàng đơn vị chức năng phải là chữ số 0.


Chữ số hàng chục ngàn phải không giống 0 và bé dại hơn 2, vì nếu chữ số hàng vạn bằng 2 thì chữ số hàng trăm là: 2 × 8 = 16 (loại, vị chữ số hàng trăm phải nhỏ dại hơn 10)

Khi đó, chữ số hàng vạn là 1.

Chữ số hàng ngàn là: 1 × 2 = 2

Chữ số hàng ngàn là: 2 × 2 = 4

Chữ số hàng chục là: 4 × 2 = 8

Số tròn chục tất cả 5 chữ số nên tìm là 12480.

Bài 7:

Phương pháp giải:

- Ta so sánh số (overline 1abc ) bên dưới dạng tổng, đưa việc về dạng bài xích tìm (x).

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Hóa 2015, Câu 25, 32, 39, 44, 47

- Áp dụng các quy tắc đang học làm việc lớp 3 nhằm giải dạng toán tìm (x).

Cách giải:

(eginarrayloverline abc imes 9 = overline 1abc \overline abc imes 9 = 1000 + overline abc \overline abc imes 9 - overline abc = 1000\overline abc imes left( 9 - 1 ight) = 1000\overline abc imes 8 = 1000\overline abc = 1000:8\overline abc = 125endarray)