Tiếng Anh Lớp 6 Trang 9

     

Sách bài tập tiếng Anh 6 trang 9, 10, 11, 12 Unit 8 Vocabulary và Grammar - kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 trang 9, 10, 11, 12 Unit 8 Vocabulary & Grammar bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài bác tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài xích tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 9

*

B. Vocabulary và Grammar

Exercise 1. Write the past khung of the following verbs (Viết dạng thừa khứ của các động tự sau)

1. Read

2. Write

3. Wear

4. Begin

5. Make

6. Hear

7. Swim

8. Ride

9. Beat

10. See

11. Speak

12. Tell

13. Buy

14. Hold

15. Put

Đáp án:

1. Read

read

2. Write

wrote

3. Wear

wore

4. Begin

began

5. Make

made

6. Hear

heard

7. Swim

swam

8. Ride

rode

9. Beat

beat

10. See

saw

11. Speak

spoke

12. Tell

told

13. Buy

bought

14. Hold

held

15. Put

put

Dịch:

1. Read (đọc)

2. Write (viết)

3. Wear (mặc)

4. Begin (bắt đầu)

5. Make (làm)

6. Hear (nghe)

7. Swim (bơi)

8. Ride (lái)

9. Beat (đánh bại)

10. See (nhìn)

11. Speak (nói)

12. Tell (nói)

13. Buy (mua)

14. Hold (giữ)

15. Put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm các dạng cồn từ vượt khứ bất phép tắc trong bảng. Chú ý vào ví dụ.)

*

Đáp án:

*

Exercise 3. Choose the correct answer A, B, or C khổng lồ complete each of the following sentences. (Chọn giải đáp đúng A, B hoặc C để ngừng mỗi câu sau)

1. At the weekend we can play a_______ of badminton or join in a football match.

A. Sport B. Trò chơi C. Match

2. Football is an _______ game.

A. Outdoor B. Away C. Individual

3. Kien is not very _______. He never plays games.

A. Sport B. Sporting C. Sporty

4. Thanh likes _______ weather because he can go swimming in the river.

A. Hot B. Cold C. Rainy

5. Vietnamese students play different sports và games _______ breaktime.

A. In B. On C. During

6. As it doesn’t snow in Viet Nam, we cannot _______ skiing.

A. Play B. Go C. Do

7. Many girls and women _______ aerobics to lớn keep fit.

A. Play B. Go C. Do

8. It’s very _______ to swim there. The water is heavily polluted.

A. Safe B. Unsafe C. Unpopular

9. – “_______ vì you go lớn the gym?” – “By bus.”

A. What B. How C. Why

10. – “What’s your favourite _______?” – “I like swimming.”

A. Subject B. Trò chơi C. Sport

Đáp án:

1B

2A

3C

4A

5C

6B

7C

8B

9B

10C

Dịch:

1. Vào thời gian cuối tuần, chúng ta cũng có thể chơi mong lông hoặc gia nhập một trận đấu trơn đá.

2. Bóng đá là 1 trong trò chơi ngoại trừ trời.

3. Kiên quan trọng thao mang lại lắm. Anh ấy không khi nào chơi trò chơi.

4. Thanh mê thích thời tiết nắng cháy vì hoàn toàn có thể đi bơi lội ở sông.

Xem thêm: Vùng Nội Thủy Của Việt Nam Bao Gồm, Nội Thủy Là Gì

5. Học viên Việt phái nam chơi các môn thể thao cùng trò chơi không giống nhau trong giờ giải lao.

6. Bởi ở Việt Nam không tồn tại tuyết nên cửa hàng chúng tôi không thể đi trượt tuyết.

7. Nhiều cô nàng và phụ nữ tập thể dục nhịp điệu để giữ lại dáng.

8. Cực kỳ không an ninh khi bơi ở đó. Mối cung cấp nước bị ô nhiễm nặng.

9. - "Làm chũm nào để chúng ta đi đến phòng luyện tập thể dục?" - "Bằng xe pháo buýt."

10. - "Môn thể dục thể thao yêu thích của khách hàng là gì?" - "Tôi thích tập bơi lội."

Exercise 4. Find the odd word in each line (Tìm từ không giống loại trong mỗi dòng)

1. A. Walk B. Borrow C. Took D. Cook

2. A. Went B. Got C. Eat D. Drank

3. A. Running B. Driving C. Skipping D. Swimming

4. A. Pastime B. Interest C. Hobby D. Music

5. A. Study B. Play C. Relax D. Rest

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án C

Các đáp án A, B, D những là động từ nguyên thể

2. Đáp án C

Các lời giải A, B, D gần như là động từ thừa khứ đơn

3. Đáp án B

Các đáp án A, C, D hầu hết là đụng từ thêm -ing gấp đôi phụ âm cuối

4. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C phần đa là danh từ bỏ với nghĩa “sở thích”

5. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D đầy đủ là rượu cồn từ cùng với nghĩa vui chơi, nghỉ ngơi

Exercise 5. Put the words / phrases in correct order lớn make questions (Đặt những tử/ cụm từ vào đúng trang bị tự để tạo thành câu hỏi)

1. You / practise / table tennis / How often / vì / playing

2. The match / win / your team / Did / last Sunday

3. Arrive / the stadium / at / What time / you / did

4. Play / games / your family / Does / sometimes / together

5. You / play / Did / were / when you / marbles / usually / small

Đáp án:

1. How often bởi vì you practise playing table tennis?

2. Did your team win the match last Sunday?

3. What time did you arrive at the stadium?

4. Does your family sometimes play games together?

5. Did you usually play marbles when you were small?

Dịch:

1. Các bạn thường tập đùa bóng bàn như vậy nào?

2. Đội của người sử dụng có win trận đấu vào nhà nhật tuần trước đó không?

3. Chúng ta đến sân di chuyển lúc mấy giờ?

4. Gia đình bạn tất cả thỉnh thoảng chơi game cùng nhau không?

5. Hồi nhỏ bạn gồm thường nghịch bi không?

Exercise 6. Put the verbs into the correct tense lớn finish the following passage (Đặt những động trường đoản cú vào đúng thì để xong bài phát âm sau)

The Tigers won the Gold Cup last week. They (1. Play) _______ fewer matches than the Lions or the Leopards, but they (2. Score) _______ more points. In fact, the Tigers (3. Lose) _______ only five matches during the season. The Zebras (4. Beat) _______ the Lions and (5. Take) _______ second place. They (6. Score) _______ 30 points from 22 matches. The Zebras (7. Have) _______ a very strong team. They (8. Win) _______ a lot of matches, & not many teams (9. Beat) _______ them. The Pandas (10. Be) _______ at the bottom of the league. They lost most of their matches this season.

*

Đáp án:

1. Played

2. Scored

3. Lost

4. Beat

5. Took

6. Scored

7. Had

8. Won

9. Beat

10. Were

Dịch:

Những chú hổ đang giành được hớt tóc vàng tuần trước. Họ nghịch ít trận hơn Lions hoặc Leopards, nhưng họ ghi được nhiều điểm hơn. Tính ra, đông đảo chú hổ chỉ để thua trận 5 trận trong dịp giải. Zebras vượt qua Lions cùng giành địa điểm thứ hai. Bọn họ ghi được 30 điểm sau 22 trận đấu. Zebras có một tổ rất mạnh. Họ sẽ thắng không ít trận đấu, cùng không có rất nhiều đội vượt mặt họ. Gần như chú gấu trúc đứng cuối bảng xếp hạng. Họ vẫn thua số đông các trận đấu của họ ở mùa giải này.

Exercise 7. What bởi vì you say in these situations? (Em nói gì trong số trường đúng theo này)

Example:Your friend is riding his bicycle carelessly.

You say: “Ride carefully. / Don’t ride carelessly.”

1. Hung is putting his feet on the bench.

You say: “_____________________________________________”.

2. You don’t want your friend khổng lồ tell anyone about this.

You say: “Please________________________________________”.

3. Your mother doesn’t want you khổng lồ go out at night.

She says: “_____________________________________________.”

4. Duy doesn’t say “Thank you” to people who helped him.

Xem thêm: Bài 25 Máu Và Hệ Tuần Hoàn ), Video: Tuần Hoàn Tim Trước Khi Sinh

You tell him: “Duy, “_____________________________________.”

5. Phong is sitting in his room watching TV for a long time, and he doesn’t go out for fresh air.