TÌM GTNN CỦA X^2+X+1/X^2+2X+1

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

\(\frac{3x^2+6x+3-2x^2-5x-2}{x^2+2x+1}=3-\frac{2\left(x^2+\frac{2.5}{4}x+\frac{25}{16}+\frac{7}{16}\right)}{\left(x+1\right)^2}=3-\frac{2\left(x+\frac{5}{4}\right)^2+\frac{7}{8}}{\left(x+1\right)^2}\)

lập luận giải nốt nha


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tìm GTNN của 2x2 + x + 1

Help me, please please please! Ai giải nhanh nhất, đúng nhất mình like liền + kết bạn


\(=\left(\sqrt{2}x\right)^2+2\cdot\sqrt{2}x\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{8}+\frac{7}{8}\)

\(=\left(\sqrt{2}x+\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2+\frac{7}{8}\)

vì\(\left(\sqrt{2}x+\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2>=0\)=>\(2x^2+x+1>=\frac{7}{8}\)

=> min =\(\frac{7}{8}\)


tìm GTNN của biểu thức:\(\frac{2x-1}{x^2-2}\)

tìm GTLN của biểu thức:\(\frac{2x+1}{x^2+2}\)

Mai là mình cần rồi lên các bạn làm nhanh hộ mình nha. AI nhanh nhất và đúng thì mình tick cho


\(P=\frac{2x-1}{x^2-2}\left(ĐKXĐ:x\ne\pm\sqrt{2}\right)\)\(\Leftrightarrow Px^2-2P=2x-1\)\(\Leftrightarrow Px^2-2x-2P+1=0\)*Nếu P = 0 thì ....*Nếu P khác 0 thì pt trên là bậc 2\(\Delta"=1-P\left(2P+1\right)=-2P^2-P+1\)Có nghiệm thì\(\Delta"\ge0\Leftrightarrow-1\le P\le\frac{1}{2}\)Nên Pmin= -1Đến đây dạng này khi biết kết quả thì phân tích dễ r ha , từ làm nốt câu còn lại nhé , tương tự...

Bạn đang xem: Tìm gtnn của x^2+x+1/x^2+2x+1


\(P=\frac{2x-1}{x^2-2}\left(ĐKXĐ:x\ne\pm\sqrt{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow Px^2-2P=2x-1\)

\(\Leftrightarrow Px^2-2x-2P+1=0\)

*Nếu P = 0 thì ....

*Nếu P khác 0 thì pt trên là bậc 2

\(\Delta"=1-P\left(2P+1\right)=-2P^2-P+1\)

Có nghiệm thì\(\Delta"\ge0\Leftrightarrow-1\le P\le\frac{1}{2}\)

Nên Pmin= -1

Đến đây dạng này khi biết kết quả thì phân tích dễ r ha , từ làm nốt câu còn lại nhé , tương tự luôn


BÀi 1:Cho PT ẩn x :(5a-8)x=2014

a)Với giá trị nào của a thì PT(1) là PT bậc nhất.

Xem thêm: Question: Nguyên Tắc Cao Nhất Trong Việc Bảo Quản Nông Sản, Nguyên Tắc Cao Nhất Trong Việc Bảo Quản Nông Sản

b)Giải PT khi a=2

Bài 2.Tìm giá trị nhỏ nhất:

f(x)=2x2-12x+14

Các bạn giải dùm mình nha,cảm ơn các bạn


Bài 1 :a)\(a\ne x\)b) Tại a= 2 PT\(\Leftrightarrow\left(5.2-8\right)x=2014\)\(\Leftrightarrow2x=2014\)\(\Leftrightarrow x=1007\)Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho khi a=2 là\(S=\left(1007\right)\)Bài 2Ta có :\(f\left(x\right)=2x^2-12x+14\) \(=2\left(x^2-6x+9\right)-4\) \(=2\left(x-3\right)^2-4\ge-4\)Dấu\("="\Leftrightarrow x-3=0\Leftrightarrow x=3\)Vậy GTNN của\(f\left(x\right)\)là\(-4\)khi\(x=3\)Nhớ K cho tớ...

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Sự Tích Hồ Gươm Cánh Diều, Soạn Bài Thực Hành Đọc Hiểu


Bài 1 :

a)\(a\ne x\)

b) Tại a= 2 PT

\(\Leftrightarrow\left(5.2-8\right)x=2014\)

\(\Leftrightarrow2x=2014\)

\(\Leftrightarrow x=1007\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho khi a=2 là\(S=\left(1007\right)\)

Bài 2

Ta có :\(f\left(x\right)=2x^2-12x+14\)

\(=2\left(x^2-6x+9\right)-4\)

\(=2\left(x-3\right)^2-4\ge-4\)

Dấu\("="\Leftrightarrow x-3=0\Leftrightarrow x=3\)

Vậy GTNN của\(f\left(x\right)\)là\(-4\)khi\(x=3\)

Nhớ K cho tớ nhé


Tìm GTNN

\(H=x^2+2xy+y^2-2x-2y\)

\(G=x^2-2xy+2y^2+2x-10xy+17\)

\(K=4x^2+2y^2-4xy-20x-4y+174\)

Bạn nào làm nhanh,đúng, chuẩn nhất mình cho 4 tick!bạn bè của mình sẽ tick hộ mình!Thanks


TA có :

\(H=x^2+2xy+y^2-2x-2y=\left(x^2+y^2+1+2xy-2x-2y\right)-1=\left(x+y-1\right)^2-1\)

Vì \(\left(x+y-1\right)^2\ge0\)nên\(\left(x+y-1\right)^2-1\ge-1\)

Vậy GTNN của H là -1 khi x+y-1=0 => x+y = 1


BẢO HÙNG HÓM HỈNH LỚP TAO LÀM CHO CÒN TAO CHO Ý H

H=\(X^2+2XY+Y^2-2X-2Y\)

H=\(\left(X+Y\right)^2-2\left(X+Y\right)\)

H=\(\left(X+Y\right)^2\)\(-2.\left(X+Y\right).1+1\))-1

H=\(\left(X+Y-1\right)^2-1\)

VẬY GTNN LÀ -1


tìm GTNN hoặc GTLN của biểu thức sau:y^2/(9x^2-12xy+5y^2) (x không bằng 0)

các bạn giải nhanh dùm mìnhnhé


\(A=\frac{y^2}{\left(3x\right)^2-2\times3x\times2y+\left(2y\right)^2+y^2}=\frac{y^2}{\left(3x-2y\right)^2+y^2}\)

Tử >= 0 và mẫu >= 0 với điều kiện x = y = 0

nên GTNN không xảy ra khi phân tích như thế này


Cho Hỏi tí

1) GTLN của 2x2+4x+y2-4y

2) GTNN của BT: x2-4x+13 đạt được x bằng bao nhiêu

Mấy bạn giải ghi dùm mình lời giải nhen. Mik cảm ơn


Ta có:\(P=-x^2+2x+5\)\(=-x^2+2x-1+6\)\(=-\left(x-1\right)^2-6\)Vì\(-\left(x-1\right)^2\le0;\forall x\)\(\Rightarrow-\left(x-1\right)^2-6\le0-6;\forall x\)Hay\(P\le-6;\forall x\)Dấu "="xảy ra\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2=0\) \(\Leftrightarrow x=1\)Vậy MAX P=-6 khi...

Ta có:\(P=-x^2+2x+5\)