Tìm Hai Số Biết Tổng Và Hiệu Của Chúng Lần Lượt Là

     

Cùng đứng đầu lời giải tò mò kiến thức về bài toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu nhé

Phương pháp tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu

- cách 1 : xác minh tổng và hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

- Bước 2 : Đại lượng nào là số nhỏ xíu – Đại lượng nào là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số béo = Số nhỏ bé + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số to = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé bỏng = Số khủng – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ thiết bị tìm hai số lúc biết tổng với hiệu

*
Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 và 6" width="475">

Bài tập

Bài 1. Tìm hai số bao gồm tổng bởi 94 cùng hiệu bởi 12.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Trang 36 Lớp 3, Luyện Từ Và Câu

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số bé bỏng là:

94 – 12 = 82

Số nhỏ nhắn là:

82 : 2 = 41

Số phệ là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An với Bình gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi chúng ta có từng nào bi?

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có nhị tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân của phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số có hiệu bằng 47, biết rằng nếu rước số trước tiên cộng số máy hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 95, Luyện Tập Chung, Toán Lớp 5 Trang 95 Luyện Tập Chung

Bài giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số thứ nhất + Số sản phẩm công nghệ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số phệ bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn buộc phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: kiếm tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 cùng 6; b - 60 cùng 12; c - 325 và 99

Bài giải:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé bỏng là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 với 15

b, Số béo là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé nhỏ là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 cùng 36

c, Số khủng là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ nhắn là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 cùng 212

Bài 7: Trường Tiểu học tập Kim Đồng có toàn bộ 1286 học tập sinh, biết số học viên nam nhiều hơn nữa số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học viên nữ của trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học sinh nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học tập sinh, nữ: 619 học sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đã mang lại ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhì số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: