Tìm Từ Viết Tắt Trong Word

     

Chọn Thay thế. Để cập nhật tất cả các phiên phiên bản cùng một lúc, hãy lựa chọn Thay cố tất cả.

Bạn đang xem: Tìm từ viết tắt trong word


*

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục kiếm tìm và sửa chữa thay thế văn bản

Tìm và sửa chữa văn bạn dạng cơ bản

Ở góc bên trên bên đề nghị của tài liệu, trong hộp tìm kiếm


*

, nhập từ hoặc cụm từ bạn có nhu cầu tìm cùng Word vẫn tô sáng toàn bộ các phiên bản của từ hoặc các từ trong toàn bộ tài liệu.

Để sửa chữa văn bạn dạng đã tra cứu thấy:

Chọn kính lúp, kế tiếp chọn Thay thế.


*

Trong vỏ hộp Thay nạm bằng, nhập văn phiên bản thay thế.

Chọn Thay rứa tất cả hoặc Thay thế.

Mẹo:

Bạn cũng có thể mở phòng Tìm và nạm thế cơ bạn dạng bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn sửa chữa văn bản, chúng ta có thể chọn Thay thế thay vị Thay cố kỉnh tất cả. Như vậy, bạn cũng có thể xem lại từng mục trước khi thay thế.

Tìm văn phiên bản có định dạng cầm cố thể

Bạn có thể tìm văn bạn dạng có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.


*

*

Nếu hộp thoại thiết bị hai mở ra, nên lựa chọn các tùy chọn các bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và cầm thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm vớ cả.

Tìm văn bạn dạng có định dạng cụ thể và thay thế định dạng

Bạn hoàn toàn có thể tìm và sửa chữa văn bạn dạng có định dạng đặc biệt, ví dụ như in đậm hoặc đánh sáng bằng phương pháp sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.


Ở bên trên cùng của vỏ hộp thoại, chọn Thay thế.

Lưu ý:

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và núm thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Nếu hộp thoại vật dụng hai mở ra, nên chọn lựa các tùy chọn các bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn trong hộp lân cận Thay chũm bằng.

Trên menu Định dạng, chọn định dạng nạm thế. Trường hợp hộp thoại thiết bị hai xuất hiện, nên lựa chọn các định dạng chúng ta muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay cụ tất cả hoặc Tìm tiếp.

Tìm dấu phân đoạn, vết ngắt trang hoặc những ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt


Chọn Tìm tiếp.

Tìm và sửa chữa thay thế dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc những ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.


Ở đầu hộp thoại Tìm và nuốm thế, chọn cầm cố thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm gì cơ mà không nhập bất kể thứ gì ở đó. Sau này, khi bạn lựa chọn một ký tự đặc biệt, Word sẽ tự động hóa đặt mã cam kết tự vào hộp đến bạn.

Xem thêm: Giáo Án Bạch Kim Tiểu Học - Tập Huấn Phần Mềm Giảng Dạy Violet 1

Lưu ý:Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và cố thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt quan trọng mà bạn có nhu cầu tìm.

Chọn trong hộp Thay cầm bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng mà bạn có nhu cầu sử dụng để vắt thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.

Sử dụng cam kết tự đại diện thay mặt để tra cứu và thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.


+ PERIOD.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập trực tiếp cam kết tự đại diện vào hộp Tìm gì rứa vì lựa chọn 1 mục từ bỏ menu bật lên Đặc biệt.

Để tra cứu kiếm ký kết tự được xác minh là cam kết tự đại diện, hãy nhập lốt xuyệc ngược () trước cam kết tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm dấu hỏi.

Bạn có thể sử dụng vệt ngoặc 1-1 để nhóm những ký tự đại diện thay mặt và văn bản, cũng như để biểu hiện thứ tự tiến công giá. Ví dụ: tìm kiếm nhằm tìm "presorted" với "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và áp dụng ký tự thay mặt để sửa chữa chuỗi tìm kiếm kiếm bởi cụm được thu xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào vỏ hộp Tìm gì cùng 2 1 vào hộp Thay vậy bằng. Word đang tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".

Để thay thế sửa chữa văn bạn dạng đã search thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay vậy bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay cầm bằng.

Chọn Thay cố tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.

Mẹo:Khi bạn sửa chữa văn bản, chúng ta cũng có thể chọn Thay thế thay vì Thay nỗ lực tất cả. Bằng phương pháp đó bạn có thể xác thừa nhận từng thay thế sửa chữa để bảo đảm sự thiết yếu xác.

Ký từ đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn rất có thể tinh chỉnh kiếm tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ ký tự thay mặt nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự đối kháng bất kỳ

?

s?t đang tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d đã tìm "sad" với "started".

Một trong các ký từ được chỉ định

< >


wn đang tìm "win" và "won."

Mọi cam kết tự 1-1 trong phạm vi này

<->

ight vẫn tìm "right" với "sight" cùng "tight".

Phạm vi phải có thứ từ tăng dần.

Bất kỳ ký tự 1-1 nào, ngoại trừ những ký tự phía bên trong dấu ngoặc vuông

mst sẽ tìm "mist" với "most" nhưng không phải là "mast".

Bất kỳ cam kết tự solo nào, ngoại trừ những ký tự trong phạm vi phía bên trong dấu ngoặc vuông

tck vẫn tìm "tock" với "tuck" mà lại sẽ không tìm tack hoặc tick

Phạm vi phải tất cả thứ trường đoản cú tăng dần.

Ký trường đoản cú hoặc cụm xuất hiện thêm đúng n lần

n

fe2d đang tìm feed, chứ không tìm kiếm fed

Ký trường đoản cú hoặc cụm xuất hiện tối thiểu n lần

n,

fe1,d vẫn tìm fed và feed

Phạm vi lộ diện của một ký tự hoặc cụm

n, n

101,3 sẽ tìm "10," "100" cùng "1000"

Ký từ bỏ hoặc cụm lộ diện một hoặc những lần


đang tìm "lot" cùng "loot".

Đầu từ

(in)> đã tìm in và "within nhưng mà sẽ không tìm kiếm "interesting".

Xem thêm: Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã Đánh Đầu, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Word dành cho web cho phép bạn kiếm tìm và thay thế sửa chữa văn bạn dạng cơ bản. Bạn chỉ rất có thể kết hợp các trường đúng theo hay chỉ tổng thể các từ. Để biết thêm những tùy lựa chọn khác nhau, hãy mở tài liệu của chúng ta trong Word mang lại máy tính.