Tính Độ Dài Cạnh Hình Vuông

     

Khái nệm về hình vuông học sinh đang được tìm hiểu trong lịch trình toán tiểu học. Cùng lên hầu hết cấp học tập cao hơn tiếp tục nghiên cứu vớt về hình vuông với phần đông kiến thức không ngừng mở rộng như tìm hiểu các tính chất hình vuông, cách chứng minh hình vuông. Hôm nay, giayphutyeuthuong.vn sẽ trình làng đến những em các công thức tính cạnh hình vuông đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Tính độ dài cạnh hình vuông

I. LÝ THUYẾT VỀ HÌNH VUÔNG

1. Định nghĩa

Hình vuông là tứ giác tất cả bốn góc vuông và tất cả bốn cạnh bởi nhau.

*

Nhận xét:

- hình vuông vắn là hình chữ nhật tất cả bốn cạnh bởi nhau.

- hình vuông vắn là hình thoi bao gồm bốn góc vuông.

- hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Tính chất

Hình vuông có toàn bộ các tính chất của hình chữ nhật cùng hình thoi.

3. Tín hiệu nhận biết

a) Hình chữ nhật bao gồm hai cạnh kề đều nhau là hình vuông.

b) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông.

Xem thêm: Xác Định Khóa Của Một Bảng Để Làm Gì, Khóa Là Gì Tin Học 12 Bài 10

c) Hình chữ nhật tất cả một đường chéo cánh là con đường phân giác một góc là hình vuông.

d) Hình thoi bao gồm một góc vuông là hình vuông.

e) Hình thoi bao gồm hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

II. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CẠNH HÌNH VUÔNG

*

Đáp số:Cạnh hình vuông bằng 6

Bài tập 2: Một hình vuông vắn ABCD biết đường chéo cánh AC bởi 81cm. Hỏi cạnh AB bởi bao nhiêu?

Lời giải

Công thức đường chéo cánh hình vuông là:

*

=> Cạnh AB bằng 9√2 cm

Bài tập 3: Tính cạnh hình vuông, biết diện tích hình vuông là 400 cm2.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông vắn là

a =S = √400 = trăng tròn cm

Bài tập 4: Một hình vuông có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật gồm độ dài các cạnh là chiều lâu năm 130m, chiều rộng là 70m. Tính cạnh của hình vuông đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông vắn = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là a = P/4 = 400 : 4 = 100m

Bài tập 5: Một loại bàn hình vuông có chu vi là 82cm, hỏi độ dài của một cạnh loại bàn là bao nhiêu?

Giải:

Chu vi của loại bàn là 82cm

Độ lâu năm của một cạnh là 82 : 4 = 21cm

Bài tập 6: một cái sân bóng hình vuông vắn có chu vi bằng 24m, bạn ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng lớn thì những cạnh của sân bởi bao nhiêu, đưa ra vi mới bởi bao nhiêu.

Lời giải

Chu vi sân bóng hình vuông vắn là 24m đề xuất độ dài liền sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên trái 2m, bên bắt buộc 3m đề xuất chiều lâu năm sân là 6 + 2 + 3 = 11m, chiều rộng của sân ko đổi.

Xem thêm: Átlat, Tập Bản Đồ Thế Giới Và Các Châu Lục, Tập Bản Đồ Thế Giới Và Các Châu Lục

Chu vi sân new là 2 x (11 + 6) = 34m

Đáp số, cạnh của sân bắt đầu lần lượt là 11 cùng 6m, bỏ ra vi là 34m

Bài tập 7: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông vắn là 36cm.

Lời giải

Cạnh của hình vuông là:

a = P/4 = 36 : 4 = 9 cm

Bài tập 8: mỗi viên gạch ốp hoa hình vuông vắn có cạnh 20cm. Tính chu vi hình vuông ghép vày 4 viên gạch hoa như hình vẽ bên dưới đây:

*

Lời giải

Cạnh hình vuông vắn là trăng tròn + trăng tròn = 40cm

Chu vi của hình vuông là 40 x 4 = 160cm