TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

     

Bài 3: tổ chức Quân đội với Công an quần chúng Việt Nam

I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

1. Tổ chức triển khai và khối hệ thống tổ chức của Quân đội quần chúng Việt Nam

a. Tổ chức triển khai của Quân đội

Quân nhóm gồm: quân nhân chủ lực, bộ đội địa phương, lính biên phòng.

Bạn đang xem: Tổ chức quân đội và công an nhân dân việt nam

b. Hệ thống tổ chức

- bộ Quốc phòng.

- các cơ quan cỗ Quốc phòng.

- những đơn vị trực thuộc cỗ Quốc phòng.

- các bộ, ban chỉ đạo quân sự

2. Chức năng, trách nhiệm chính của một trong những cơ quan, đơn vị chức năng trong Quân đội quần chúng Việt Nam

a. Bộ Quốc phòng

- Là đơn vị thuộc chính phủ nước nhà do bộ trưởng Bộ quốc chống đứng đầu.

- Chức năng: quản lí lý, chỉ đạo, chỉ huy.

b. Cỗ Tổng tham vấn và phòng ban tham mưu những cấp

Là cơ quan chỉ đạo lực lượng vũ khí .

- Chức năng:

+ bảo vệ trình độ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

+ Điều hành các chuyển động quân sự.

- Nhiệm vụ:

+ tổ chức triển khai nắm cứng cáp tình hình.

+ Nghiên cứu, khuyến cáo những chủ trương chung. + tổ chức lực lượng, chỉ đạo quân đội với dân quân trường đoản cú vệ. + Điều hành các hoạt động quân sự.

c. Tổng cục bao gồm trị với cơ quan chính trị những cấp trong Quân đội quần chúng Việt Nam

 - Chức năng: Đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác chính trị .

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất những nhà trương, biện pháp về công tác làm việc Đảng, công tác làm việc chính trị.

+ Đề ra phần lớn nội dung, biện pháp, planer chỉ đạo,kiểm tra cấp cho dưới thực hiện.

d. Tổng cục phục vụ hầu cần và phòng ban hậu cần các cấp

- Chức năng: Đảm báu vật chất, quân y, vận tải.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn hậu cần.

e. Tổng cục Kỹ thuật và phòng ban kỹ thuật những cấp

- Chức năng:

+ bảo vệ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện.

- Nhiệm vụ:

+ nghiên cứu và phân tích đề xuất.

+ đảm bảo an toàn kỹ thuật.

g. Tổng viên Công nghiệp quốc phòng, cơ quan, đơn vị phân phối quốc phòng

- Chức năng:

+ quản lý các các đại lý sản xuất quốc phòng.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất.

+ chỉ huy các đơn vị sản xuất.

h. Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng

- Quân khu: tổ chức triển khai quân sự theo lãnh thổ một số tỉnh (thành phố) tiếp gần kề nhau co liên quan về quốc phòng.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ chỉ huy công tác quốc phòng;

+ thi công tiềm lực quân sự;

+ chỉ đạo lực lượng vũ trang.

- binh đoàn Đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch - chiến thuật. Là lực lượng thường trực của quân đội.

Xem thêm: Bón Phân Vi Sinh Vật Thường Xuyên Thì:, Bón Phân Vi Sinh Vật Liên Tục Nhiều Năm Thì

- Quân chủng.

Bộ phận quân đội chuyển động ở môi trường xung quanh địa lý nhất mực như: Hải quân, Phòng không - ko quân.

- Binh chủng:

Chức năng trực tiếp chiến đấu hoặc bảo đảm chiến đấu như: Pháo binh, Thông tin, Đặc công, ...

i. Quân nhân Biên phòng.

 - Chức năng: làm cho nòng cốt, chăm trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn diện lãnh thổ, an ninh, bơ vơ tự biên thuỳ quốc gia.

Quân hiệu, cung cấp hiệu cùng phù hiệu của Quân đội.

II. CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Tổ chức và khối hệ thống tổ chức của Công an quần chúng. # Việt Nam

a. Tổ chức triển khai của công an

Công an gồm: Lực lượng an ninh và Cảnh sát.

b. Hệ thống tổ chức

- cỗ Công an.

- những cơ quan bộ Công an.

- Công an tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực nằm trong tỉnh

- Công an xã, phường, thị trấn

2. Chức năng, trọng trách chính của một vài cơ quan, đơn vị trong Công an

a. Cỗ Công an

- Là ban ngành lãnh đạo, lãnh đạo cao nhất.

- Nhiệm vụ:

+ quản lý Nhà nước về bảo vệ bình yên quốc gia, chơ vơ tự, an toàn xã hội,

+ xây cất nền bình yên nhân dân và những lực lượng công an.

b. Tổng cục An ninh

- Là lực lượng nòng cột của Công an.

- Nhiệm vụ:

+ nuốm chắc tình hình.

+ Đấu tranh phòng, kháng tội phạm.

+ làm thất bại phần nhiều âm mưu, hành động xâm phạm bình yên quốc gia.

+ Bảo vệ an ninh quốc gia.

c. Tổng cục Cảnh sát

- Là lực lượng nòng cốt.

- Nhiệm vụ:

+ dữ thế chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Làm thua thảm mọi thủ đoạn hành động gây mất cô đơn tự, bình yên xã hội.

+ đảm bảo an toàn trật tự an ninh xã hội.

d. Tổng cục kiến thiết lực lượng

- Là cơ quan siêng trách phụ trách công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nhiệm vụ trong cỗ Công an.

e. Tổng cục Hậu cần

- Là phòng ban tham mưu, bảo đảm an toàn về khía cạnh hậu cần, đại lý vật chất và khai quật sử dụng đồ dùng tư, trang bị cho những lực lượng của bộ Công an.

g. Tổng viên Tình báo

Là lực lượng sệt biệt, hoạt động bí mật trong và ngoài nước, nhằm mục đích ngăn chặn và đập tan đầy đủ âm mưu, hành vi chống phá của những thế lực thù địch, giữ vững bình yên quốc gia.

h. Tổng viên Kỹ thuật

- Là cơ quan đảm bảo an toàn trang bị phương tiện đi lại kỹ thuật cho những hoạt động, áp dụng những thắng lợi khoa học công nghệ vào nghiệp vụ công an.

Xem thêm: Các Quốc Gia Có Ngành Dịch Vụ Phát Triển Là ? Các Quốc Gia Có Ngành Dịch Vụ Phát Triển Mạnh Là

i. Cỗ Tư lệnh cảnh vệ.

- Là lực lượng bảo đảm an toàn cán cỗ cao cấp, cơ quan đầu não của Đảng, bên nước và các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. * xung quanh ra, còn có các đơn vị chức năng như: