TOÁN LỚP 4 BÀI 82 LUYỆN TẬP

     
- Chọn bài -Toán 4 VNEN bài 59: Ki-lô-mét vuôngToán 4 VNEN bài bác 60: Hình bình hànhToán 4 VNEN bài bác 61: diện tích s hình bình hànhToán 4 VNEN bài 62: Phân sốToán 4 VNEN bài bác 63: Phân số cùng phép chia số từ nhiênToán 4 VNEN bài 64: Luyện tậpToán 4 VNEN bài 65: Phân số bởi nhauToán 4 VNEN bài xích 66: Rút gọn phân sốToán 4 VNEN bài xích 67: Quy đồng mẫu số các phân sốToán 4 VNEN bài bác 68: Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài 69: Luyện tậpToán 4 VNEN bài xích 70: so sánh hai phân số tất cả cùng chủng loại sốToán 4 VNEN bài xích 71: so sánh hai phân số không giống mẫuToán 4 VNEN bài xích 72: Em ôn lại gần như gì vẫn họcToán 4 VNEN bài 73: Phép cùng phân sốToán 4 VNEN bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài 75: Phép trừ phân sốToán 4 VNEN bài bác 76: Phép trừ phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài bác 77: Em ôn lại phần lớn gì đang họcToán 4 VNEN bài bác 78: Phép nhân phân sốToán 4 VNEN bài 79: Luyện tậpToán 4 VNEN bài xích 80: tra cứu phân số của một sốToán 4 VNEN bài bác 81: Phép phân chia phân sốToán 4 VNEN bài bác 82: Luyện tậpToán 4 VNEN bài xích 83: Em ôn lại mọi gì sẽ họcToán 4 VNEN bài xích 84: Em ôn lại phần đa gì vẫn họcToán 4 VNEN bài 85: Em đã học được đều gì?Toán 4 VNEN bài xích 86: Hình thoiToán 4 VNEN bài bác 87: diện tích hình thoiToán 4 VNEN bài 88: Em ôn lại mọi gì sẽ họcToán 4 VNEN bài 89: giới thiệu về tỉ sốToán 4 VNEN bài 90: Tìm nhì số biết tổng với tỉ số của hai số đóToán 4 VNEN bài 91: Em ôn lại đều gì đã họcToán 4 VNEN bài 92: Em ôn lại đầy đủ gì đã họcToán 4 VNEN bài bác 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đóToán 4 VNEN bài bác 94: Em ôn lại rất nhiều gì đã họcToán 4 VNEN bài xích 95: Em ôn lại phần đông gì vẫn họcToán 4 VNEN bài xích 96: Tỉ lệ bản đồToán 4 VNEN bài xích 97: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồToán 4 VNEN bài 98: Thực hànhToán 4 VNEN bài 99: Ôn tập về số từ nhiênToán 4 VNEN bài bác 100: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiênToán 4 VNEN bài 101: Ôn tập về biểu đồToán 4 VNEN bài bác 102: Ôn tập về phân sốToán 4 VNEN bài bác 103: Ôn tập những phép tính với phân sốToán 4 VNEN bài 104: Ôn tập những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài 105: Ôn tập về đại lượngToán 4 VNEN bài xích 106: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài xích 107: Ôn tập về hình họcToán 4 VNEN bài 108: Ôn tập về tìm số mức độ vừa phải cộngToán 4 VNEN bài xích 109: Ôn tập về tìm hai số biết tổng cùng hiệu của hai số đóToán 4 VNEN bài 110: Ôn tập về tìm nhì số biết tổng (hiệu) cùng tỉ số của nhị số đóToán 4 VNEN bài xích 111: Em ôn lại đông đảo gì vẫn họcToán 4 VNEN bài bác 112: Em đã học được phần đa gì?


Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài 82 luyện tập

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính rồi rút gọn:

*

Trả lời:

*

Câu 2. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính (theo mẫu):

*

Trả lời:
Xem thêm: Cách Chặn Chia Sẻ Trên Facebook, Access Denied

*

Câu 3. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính bởi hai cách:

*

Trả lời:

*

Câu 4. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). từng phân số :


Xem thêm: Số Có 2 Chữ Số Nhỏ Nhất Chia 2 Dư 1 Chia 3 Dư 2 Chia 5 Dư 3, Giúp Tôi Giải Toán

*
vội vàng mấy lần phân số
*

Trả lời:

*

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 61 Toán 4 VNEN Tập 2). Em hãy tính xem 2014 gấp từng nào lần

*