Tóm Tắt Lý Thuyết Hóa 12

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

bắt tắt triết lý hóa học lớp 12


tải xuống 49 512 13

giayphutyeuthuong.vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quá trình ôn tập tài liệu tóm tắt lý thuyết hóa học tập lớp 12, tài liệu bao gồm 49trang, giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn Hóa học chuẩn bị tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tác dụng và đạt được kết quả như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hóa 12

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm và thiết lập về cụ thể tài liệu dưới đây:

MỤC LỤC

ESTE LIPIT CACBOHIDRAT AMIN AMINOAXIT PROTEIN POLIME NHẬN BIẾT HỮU CƠ MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỮU CƠ ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM VÀ HỢP CHẤT SẮT VÀ HỢP CHẤT CROM VÀ HỢP CHẤT KIM LOẠI KHÁC NHẬN BIẾT VÔ CƠ MỘT SỐ KẾT TỦA CHẤT LƯỠNG TÍNH HIỆN TƯỢNG + NGUYÊN TỬ KHỐI

chủ thể 1:ESTE

Khái niệm:

Khi cố gắng nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.

Công thức:

CT este no, đối kháng chức: CnH2nO2 ( n≥2) tốt CnH2n+1COOCmH2m+1 (n≥0, m≥ 1)

Este solo chức : RCOOR’ ( R’ ≠ H, R có thể là H) xuất xắc R’OOCR; R’OCOR 3. Đồng phân:

Este no, đơn chức: 2n-2 ( n2H4O2 bao gồm 2 đồng phân đơn chức (1 este, 1 axit), 1 đp tạp chức

*C3H6O2 tất cả 3 đồng phân đơn chức (2 este, 1 axit), 2 đp tạp chức

*C4H8O2 có 6 đồng phân đối chọi chức (4 este, 2 axit), 5 đp tạp chức

* Đồng phân thơm của este C8H8O2:

HCOOCH2C6H5 HCOOC6H4CH3 ( 3 vị trí o,p,m)

CH3COOC6H5 C6H5COOCH3

Danh pháp:

Tên este = thương hiệu R’ (yl) + Tên cội axit RCOO + at

R’

Tên

RCOO

Tên

CH3-

metyl

HCOO

Fomat

C2H5-

Etyl

CH3COO

Axetat

CH3CH2CH2-

Propyl

C2H5COO

propionat

CH3CH(CH3)-

isopropyl

CH2 = CHCOO

Acrylat

CH2 = CH-

Vinyl

CH2=C(CH3)COO-

metacrylat

C6H5-

phenyl

C6H5COO-

Benzoat

C6H5CH2-

Benzyl

VD: CH3COOC6H5 thương hiệu là phenyl axetat.

Tính hóa học vật lý:to sôi: + este

+ M càng khủng → t0 càng lớn.

Một số mùi : hương thơm chuối chín ( isoamyl axetat), mùi hương dứa (etyl butirat), mùi hoa hồng (geranyl axetat), mùi hoa lài ( benzyl axetat)……

6. đặc thù hóa học:

a/ Thủy phân môi trường thiên nhiên axit → axit + ancol ( andehit, xeton…)

?+,?0

RCOOR’+ H2O ↔ RCOOH + R’OH Đặc điểm: thuận nghịch, H2SO4 đặc xúc tác.

Xem thêm: So Sánh Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Khác Với Sắt Là, So Sánh Tính Chất Của Nhôm Và Sắt

?+,?0

VD: CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OH

b/ Thủy phân môi trường thiên nhiên kiềm (xà chống hóa)

- Este no, 1-1 chức → muối + ancol

R-COO-R’ + NaOH → RCOONa + R’-OH

VD:

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Este của ancol ko no RCOOCH=CH-R’ lúc thuỷ phân → anđehit

R-COO-CH=CH-R’ + NaOH → R-COONa + R-CH2-CHO

CH3COOCH=CH2 + NaOH →CH3COONa + CH3CHO

Este của phenol lúc thủy phân tạo nên 2 muối: nNaOH = 2neste

R-COO-C6H5 + 2NaOH → R-COONa + C6H5-ONa + H2O

VD: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

c/ Cháy:

Este no đối chọi chức: ???2 =??2?

CnH2nO2 + 3 2n− O2 → nCO2 + n H2O

d/ bội nghịch ứng ở gốc hidrocacbon:

Este có gốc fomat ( HCOO- ) có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc, mất màu sắc Br2.Este chứa link C=C : mất color Br2, trùng hợp.Điều chế: bội nghịch ứng este hóa từ bỏ ancol với axit tương ứng

VD: CH3COOH + CH3OH ↔ CH3COOCH3 +H2O

DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN

LIPIT

Khái niệm :

Lipit bao gồm chủ yếu đuối là chất béo, sáp, steroid, photpholipit, …

Chất mập là trieste của glyxerol với axit béo (triglixerit xuất xắc triaxyl glixerol)

Axit to là đông đảo axit đối chọi chức tất cả mạch dài không phân nhánh

Axit no: (rắn)

C17H35COOH : axit stearic → (C17H35COO)3C3H5 tristearin. (M=890)

C15H31COOH :axit pamitic → (C15H31COO)3C3H5 tripamitin (M=806) Axit không no( lỏng):

C17H33COOH : axit oleic → (C17H33COO)3C3H5 triolein (M=884)

C17H31COOH : axit linoleic

CT chất béo : R1COO

R2COO C3H5

R3COO

* Tính số các loại trieste về tối đa: glixerol với 2 axit mập → 6 trieste

glixerol cùng 3 axit khủng → 18 trieste

đặc điểm vật lí: Ở đk thường:

+ Chứa chủ yếu gốc hidrocacbon no là chất lớn rắn, nơi bắt đầu hidrocacbon ko no là chất lớn lỏng.

Nhẹ rộng nước, ko tan trong nước, tung trong dung môi hữu cơ. tính chất hóa học: Thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit: → axit to + glyxerol

(RCOO)3C3H5 +3H2O⎯⎯H+→ 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Thủy phân trong môi trường kiềm (xà chống hóa) → muối bột axit mập + glyxerol.

Xem thêm: Luyện Tập Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh Lớp 9

(?̅COO)3C3H5 + 3 NaOH → 3?̅COONa +C3H5(OH)3 VD:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

H2, xúc tác Ni : chất phệ lỏng thành rắn

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 ⎯⎯→Ni t, (C17H35COO)3C3H5

Triolein (lỏng) Tristearin (rắn)

Dầu mỡ hễ thực vật để lâu thông thường có mùi cạnh tranh chịu, ta gọi đó là hiện tượng lạ ôi thiu mỡ. Nguyên nhân chủ yếu là sự việc oxi hóa link đôi vì chưng oxi không khí thành andehyt.

DẠNG CƠ BẢN: