TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 12 CƠ BẢN

     

Tuyển sinh số xin mang đến các thí sinh bắt tắt cục bộ lý thuyết hóa học lớp 12 một cách 1-1 giản, dễ dàng nắm bắt nhất nhằm tiện ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về Xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu trúc và tính chất của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học của Este với Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit với Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit với ProteinBài 12 Luyện tập cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một vài tính chất của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cưng cửng Về Kim Loại

Bài 17: địa chỉ của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 hòa hợp kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúngBài 27: Nhôm với hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập đặc điểm của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúng

Chương 7: sắt Và một vài Kim loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35: Đồng với hợp hóa học của ĐồngBài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc thù hóa học của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học tập của crom, đồng cùng hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhận biết một số ion vào dung dịchBài 41: nhận biết một vài chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một số trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề cải tiến và phát triển Kinh Tế, làng Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề cách tân và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: chất hóa học và sự việc môi trường

Tóm tắt lý thuyết Hóa học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*