TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 12 VIOLET

     

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ. Gồm định hướng Hóa Học thpt lớp 12 theo hệ thống dễ ghi nhớ trọn bộ lý thuyết và công thức hóa học tập lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo. Tự học tập Online xin trình làng Sổ Tay lý thuyết hóa học thpt lớp 12 Trọn bộ ôn thi tốt nghiệp hệ thống ngắn gọn khá đầy đủ nhất công phá kim chỉ nan hóa học tập trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống kim chỉ nan cần nạm từng dạng bàiPhân loại từng dạng toán thường gặp mặt trong các bài và phương pháp giảiBài tập vận dụng và hướng dẫn bỏ ra tiết


Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ 12 violet

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi sửa chữa thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’R: nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT thông thường của este no đối chọi chức:– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– CxH2xO2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên cội hiđrocacbon của ancol + tên nơi bắt đầu axit. Tên gốc axit: xuất phát điểm từ tên của axit tương ứng, nuốm đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetatHCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: CnH2nO2 có thể có các đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no solo chức+ Đồng phân axit no 1-1 chức+ Đồng phân rượu không no bao gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân ete ko no tất cả một nối đôi hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân các hợp chất tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xeton


*

Một rượu không no với một ete noMột ete không no và một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no gồm một nối song hai chức – Đồng phân ete khôngno có một nối song hai chức – Một rượu không no với một ete no – Một ete không no với một rượuno) Số đồng phân este no đối kháng chức =2n-2 (1 cách làm tính số triglixerit tạo vày glixerol cùng với n axit carboxylic to =2 ( 1)2 n n3) đặc điểm vật lý các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường các este phần nhiều không chảy trong nước. Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với những axit hoặc những ancol tất cả cùng cân nặng mol phân tử hoặccó thuộc số nguyên tử cacbon. Vì giữa các phân tử este không tạo ra được links hiđro cùng nhau vàliên kết hiđro giữa những phân tử este với nước hết sức kém. Thí dụCH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan các trong nướcCH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan ít trong nướcCH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông chảy trong nước các este thường sẽ có mùi sệt trưngIso amyl axetat có mùi chuối chínEtyl butirat cùng etyl propionat nặng mùi dứaGeranyl axetat bám mùi hoa hồng…4) đặc điểm hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà chống hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân vào môi trƣờng axitR-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu cách thức để làm phản ứng di chuyển theo chiều thuậnc) bội phản ứng khửR-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + NaOH ot 1Muối + 1 anđehit Este này lúc Phản ứng cùng với dd NaOH tạo nên rượu gồm nhóm -OH liên kết trên cacbon sở hữu nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo thành anđehit.Vd:Este + NaOH ot 1 muối bột + 1 xeton Este này khi Phản ứng chế tạo rượu bao gồm nhóm -OH links trên cacbon có nối song bậc 2 khôngbền đồng phân hóa sản xuất xeton.+ NaOH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH ot 2 muối hạt + H2
Xem thêm: Trình Bày Nội Dung Của Bản Vẽ Lắp, Bản Vẽ Lắp Gồm Những Nội Dung Nào

 Este này còn có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2NaOH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + AgNO3/ NH3  phản ứng tráng gƣơngHCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no đối kháng chức khi cháy thu đƣợcn n co H O 2 2 e) phản nghịch ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nnC H O O nC O nH O   5) Điều chếa) bội nghịch ứng của ancol cùng với axit cacboxylicRCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) bội nghịch ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: bội nghịch ứng xẩy ra nhanh hơn cùng một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế những este của phenol từ phản bội ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tác dụng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) phản nghịch ứng cùng vào hiđrocacbon ko no của axit cacboxylic AnkenCH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 AnkinCH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: phản ứng ch|yPhương ph|p giải: Đặt công thức của este đề xuất tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) phản bội ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O2)4 2(0     giả dụ đốt ch|y este A m{ thu được n H O2=n teo 2  Este A l{ este no, 1-1 chức, mạch hở ví như đốt ch|y axit cacboxylic nhiều chức hoặc este nhiều chức, sẽ sở hữu từ 2 liên kết  trở lênn H O2n co 2 bội nghịch ứng đốt ch|y muối CnH2n+1COONa:2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở phải 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Mang lại lượng este này chức năng vừa đủ với KOH thu được các thành phần hỗn hợp hai ancolkế tiếp và 3,92 gam muối hạt của một axit hữu cơ. Công thức kết cấu của X, Y lần lượt làA. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 cùng C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 cùng CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa tìm kiếm:Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại Học, định hướng Hóa 12 Hữu Cơ, định hướng Hóa 12 Chương 7, bắt Tắt triết lý Hóa 12 Violet, định hướng Hóa 12 buộc phải Nhớ, kim chỉ nan Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, lý thuyết Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa Thi Đại học 2020, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Pdf, định hướng Hóa 12 phòng Liệt, kim chỉ nan Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại Học,
Xem thêm: Skkn Vật Lý 9: Cách Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Lớp 9, Cách Vẽ Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Lớp 9

Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 chất hóa học Thi THPT quốc gia Lý Thuyết Hóa 12 bắt buộc Nhớ định hướng Hóa 12 phòng Liệt triết lý Hóa 12 Chương 6 kim chỉ nan Hóa 12 Chương 7 triết lý Hóa 12 Hữu Cơ lý thuyết Hóa 12 Thi Thpt quốc gia Tóm Tắt triết lý Hóa 12 Violet Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại học Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại học Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học tập 2020