Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6

     

giayphutyeuthuong.vn xin gửi tới quý thầy giáo viên và những em học viên bộ tài liệu tổng hòa hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm. Hi vọng đây đã là tài liệu có ích giúp những em học viên ôn tập với củng cố kiến thức ngữ pháp môn giờ Anh lớp 6 đồng thời cũng là tài liệu hay giành riêng cho các thầy cô xem thêm để giảng dạy giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 6 cả năm

1. Để giới thiệu lời gợi ý ai đó làm việc gì với mình chúng ta sử dụng các mẫu câu sau đây:

1.1 Let"s + bare infinitive

Ex:

- Let"s go to the cinema tonight.


- Let"s help her with her housework.

1.2 What about/How about + V_ing....?

Ex:

- What about going to lớn the cinema tonight?

- How about going khổng lồ the cinema tonight?

1.3 Why don"t we + bare infinitive...?

Ex:

Why don"t we go to lớn the cinema tonight?

2. Hỏi giá

2.1 Hỏi giá chỉ với "How much...?"

How much + be + noun?

Ex: How much is this pen? (chiếc cây viết này giá bán bao nhiêu?)

It is one thousand dong.

How much are books? (Những quyển sách này giá chỉ bao nhiêu?)

They are fifty thousand dong.

2.2 Hỏi giá với đụng từ "COST" (trị giá)

How much + auxiliary verb + noun/pron + cost?

Note: auxiliary verb: trợ động từ

Ex: How much does this pen cost? (chiếc cây bút này giá chỉ bao nhiêu?)

It is/It costs one thousand dong.

How much bởi vì these bananas cost? (những quả chuối này giá bán bao nhiêu?)

They are/ They cost twenty thousand dong.

2.3 Hỏi giá chỉ với "What"

What + be + the price(s) of + noun?

Ex: What is the price of this pen?

What is the price of these bananas?


3. Tự định lượng (Partitives)

Đối với những danh từ không đếm được, khi ra đời số các ta yêu cầu dùng những từ chỉ định và hướng dẫn lượng sau đây. Khi đó số lượng đếm là định lượng từ chứ chưa phải là danh từ.

Ví dụ: một lít nước (a little of water) thì sẽ là "một lít" chứ không hẳn là "một nước"

3.1 a bottle of : một chai

Ex: a bottle of cooking oil. (một chai dầu ăn)

a bottle of wine. (một chai rượu)

3.2 a packet of: một gói

Ex: a packet of tea. (một gói trà)

a packet of cigarettes. (một gói thuốc)

3.3 a box of: một hộp (hộp giấy, bìa)

Ex: a box of chocolates. (một hộp sô cô la)

a box of chalk. (một vỏ hộp phấn)

3.4 a kilo/gram/little of: một cân/gam/lít...

Ex: a kilo of beef. (một kilogam giết mổ bò)

a little of water. (một lít nước)

3.5 a dozen: một tá

Ex: a dozen eggs. (một tá trứng)

3.6 a can of: một lon, một vỏ hộp (hộp kim loại)

Ex: a can of peas. (một vỏ hộp đậu)

3.7 a bar of: một bánh, một thanh

Ex: a bar of soap. (một bánh xà phòng)

a bar of chocolates. (một thanh sô cô la)

3.8 a tube of: một túyp

Ex: a tube of toothpaste. (một túyp kem đánh răng).

4. Động từ bỏ khiếm khuyết: Can và Can"t

4.1 cách dùng (Uses)

"Can" có rất nhiều cách sử dụng, trong bài "Can" được dùng để làm chỉ ai đó có khả năng làm gì.


Ex: I can speak English.

He can swim.

4.2 hiệ tượng (forms)

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf...

Ex: He can drive a car.

They can vì chưng this work.

b/- Dạng lấp định, chúng ta thêm "Not" sau "Can". Viết đầy đủ là "Cannot", viết tắt là "Can"t"

S + cannot/can"t + bare inf..

Ex: He cannot/can"t drive a car.

They cannot/can"t do this work.

c/- bọn họ đưa "Can" lên trước công ty ngữ để ra đời câu hỏi

Can + S + bare inf...?

Ex: Can he drive a car? - Yes, he can/No, he can"t.Can they bởi vì this work? - Yes, they can/ No, they can"t.

5. Giới trường đoản cú chỉ địa chỉ (Prepositions of place)

5.1 HERE: Ở đây, tại chỗ này.

Ex: We live here.

5.2 THERE: đằng kia, địa điểm đó.

Ex: It"s there, right in front of you.

5.3 INSIDE: nghỉ ngơi trong, bên trong

Ex: The guest had to move inside when it started khổng lồ rain.

5.4 OUTSIDE: ở ngoài, bên ngoài

Ex: Please wait outside.

5.5 UPSTAIRS: trên tầng trên, ở trên lầu, trên gác

Ex: I heard someone talking upstairs last night.

5.6 DOWNSTAIRS: trên tầng dưới, dưới lầu

Ex: They"re waiting for us downstairs.

5.7 AT : tại, ở

Ex: We learn English at school.

5.8 AROUND: xung quanh

Ex: There is a garden around my house.

5.9 BEFORE: trước, làm việc phía trước

Ex: My school is before the park.

5.10 BEHIND: sinh hoạt phía sau

Ex: The dog is behind the table

5.11 BESIDE: bên cạnh

Ex: The bookstore is beside the drugstore

5.12 BETWEEN...AND: sinh sống giữa...và...

Ex: The police station is between the bookstore và the toystore


5.13 UNDER: ngơi nghỉ dưới

Ex: The cát is under the table

5.14 IN FRONT OF: phía trước

Ex: The post office is in front of the lake.

5.15 NEAR: gần

Ex: I live near a river.

5.16 NEXT TO: bên cạnh

Ex: The bank is next to lớn the post office

5.17 OPPOSITE: đối diện

Ex: The bakery is opposite the bookstore

5.18 to THE LEFT/RIGHT: bên trái/ phải

Ex: There is a well khổng lồ the left of my house.

Xem thêm: Câu Hỏi Phát Biểu Thức Định Luật Ôm Toàn Mạch Là, Biểu Thức Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Là

There is a flower garden khổng lồ the right of my house.

6. Giới tự chỉ thời hạn (Preposition of time)

6.1 In + tháng/năm/tháng, năm

Ex: In September in 1979 in September 1979

6.2 In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)

Ex: I usually get up at 6 in the morning.

We often watch TV in the evening.

6.3 On + thứ/ ngày tháng/ ngày tháng năm

Ex: on Monday On September 14th on September 14, 1979

6.4 At + một điểm thời hạn cụ thể

Ex: at 6 o"clock. She often goes to bed at 11 p.m

6.5 After/before + thời gian

Ex: After 5 o"clock Before 8 a.m

6.6 Between + thời gian + & + thời gian

Ex: I"ll wait for you there between 7 p.m và 11 p.m

7. Đại từ thiết lập (Possessive pronouns)

7.1 những đại trường đoản cú sở hữu

Personal pronouns(Đại từ nhân xưng)Possessive pronouns(Đại từ bỏ sở hữu)Meaning(Nghĩa)
IMinecủa tôi, của mình...
YouYourscủa bạn, của anh, của chị...
HeHiscủa anh ấy, của ông ấy...
SheHerscủa cô ấy, của chị ấy ấy...
ItItscủa nó
WeOutscủa bọn chúng tôi, của chúng ta...
YouYourscủa các bạn, của những anh, những chị...
TheyTheirscủa họ, của bọn chúng nó...

7.2 giải pháp dùng

Các đại từ chiếm lĩnh được dùng để sửa chữa cho tính từ thiết lập và danh từ khi bọn họ không ao ước nhắc lại danh tự đó.

Ex: This is my house and that"s hers. (hers = her house)

Your pen is blue. Mine is red. (Mine = my pen)

8. Thiết lập với danh từ bỏ (possessive case)

Ngoài bí quyết nói giayphutyeuthuong.vn dùng tính từ mua ra bọn họ còn gặp dạng giayphutyeuthuong.vn với danh từ. Ví dụ muốn nói: dòng cặp của Hoa, chiếc thước của Lan, chúng ta sẽ sử dụng cách cài đặt với danh từ.

8.1 Thêm ("s) vào sau danh từ thứ nhất không tận cùng là "S"


Ex: the teacher"s book. (quyển sách của một giáo viên)

Mr. Tuan"s house. (ngôi nhà của ông Tuấn)

The children"s school. (trường học tập của bọn trẻ)

8.2 trường hợp danh từ thứ nhất tận thuộc là "S" thì chỉ việc thêm dấu (").

Ex: the teachers" book. (quyển sách của những giáo viên)

My boss" car. (chiếc xe khá của ông công ty tôi)

The girls" schoolbags. (những cái cặp sách của rất nhiều cô gái)

8.3 Đối với danh từ bỏ chỉ vật chúng ta thường dùng bí quyết sở hữu với "OF"

Ex: the leg of the table. (chân bàn

The end of the story. (phần cuối của câu chuyện)

9. Tính từ cài (Possessive adjectives)

9.1 phương pháp dùng (uses): Tính từ sở hữu được dùng để chỉ sự giayphutyeuthuong.vn của một người hay một vật về một đồ gia dụng nào đó. Tính từ sở hữu luôn luôn có danh trường đoản cú theo sau.

Ex: my pen (bút của tôi), her house (nhà của cô ý ấy)

9.2 Bảng các tính từ sở hữu tương tự với những đại từ bỏ nhân xưng.

9.3 một vài ví dụ:

- This is my pen. (Đây là bút của tôi)

- His house is very nice. (Nhà của anh ấy khôn cùng đẹp)

- My name is Hoa. What is her name? (Tên tôi là Hoa. Tên của cô ý ấy là gì?)

- What is your father"s job? (Nghề nghiệp của cha bạn là gì?/ tía bạn làm cho nghề gì?)

10. There + be... (có)

Chúng ta sử dụng "there + be" để chỉ sự tồn tại của một người hay 1 vật như thế nào đó. Nếu danh trường đoản cú theo sau rượu cồn từ "tobe" ngơi nghỉ số ít hoặc danh từ ko đếm được thì đụng từ "tobe" sinh sống số ít. Nếu danh từ theo sau là danh từ đếm được số những thì hễ từ "tobe" sống số nhiều.

10.1 There + is/was/has been + singular noun/uncountable noun

Ex:

- There is a book on the table.

- There is some water in the glass.tables in the livingroom.

- There was a oto here yesterday.

10.2 There + are/were/have been + plural noun

Ex:

- There are some books on the table

- There are two tables, a television & a radio in the livingroom.

10.3 Ở dạng lấp định ta thêm "not" sau cồn từ "to be": There + be + not + noun

Ex:

- There isn"t a book on the table.

- There aren"t some books on the table

10.4 Ở dạng câu ngờ vực (câu hỏi) bọn họ đưa rượu cồn từ "tobe" lên trước "there". Câu trả lời là Yes, there + be / No, there + be not.

Ex:

- Is there a book on the table? – Yes, there is./ No, there isn"t

- Is there some water in the glass? – Yes, there is/ No, there isn"t

Are there some books on the table? – Yes, there are/ No, there aren"t.

11. "Be going to"

11.1 biện pháp dùng (Use): "Be going to" được sử dụng để miêu tả một hành vi xảy ra ở tương lai gồm sự sắp xếp hoặc lên chiến lược từ trước.

11.2 hiệ tượng (Forms):

a. Câu xác định (Affirmative):

S + be + going to lớn + V....

Ex: I am going to lớn Hue tomorrow.

She is going lớn Ha Noi this evening.

We are going to the theater tonight.


b. Câu bao phủ định (Negative): S + be not + going to lớn + V...

Ex: I am not going to Hue tomorrow.

She isn"t going to lớn Ha Noi this evening.

We aren"t going to lớn the theater tonight.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Màu Áo Xanh Tình Nguyện, Tôi Yêu Màu Áo Xanh Tình Nguyện

c. Câu nghi ngờ (Interrogative):

Be + S + going to + V...?

Yes, S + be/ No, S + be not

Ex: Are you going to lớn watch TV tonight?

Yes, I am/ No, I am not

Is he going khổng lồ play soccer tomorrow afternoon?

Yes, he is/ No, he isn"t

12. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

12.1 bí quyết dùng (Uses):

Thì hiện tại tại tiếp nối được sử dụng để miêu tả hành cồn đang xẩy ra tại thời gian nói.