TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (301.69 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

mẫu mã 12 - KĐNĐẢNG BỘ:.....................................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ: ........................................Hà Nội, ngày......tháng ......năm 20........TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức đoàn thể nơi thao tác làm việc và đưa ra uỷ vị trí cư trú đối với đảng viên dự bịCăn cứ chủ kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác làm việc và chi ủy địa điểm cư trú đốivới đảng viên dự bị...................................................................................................................Tên tổ chức triển khai đoàn thể địa điểm công tác:....................................................................................................................................................................... Tổng số...........................................

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6: Viết Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Của Bản Thân Ngữ Văn Lớp 6Xem thêm: Trong Dao Động Điều Hòa Gia Tốc Biến Đổi Như Thế Nào? Trong Dao Động Điều Hoà, Gia Tốc Biến Đổi

đồng chí.Tên đưa ra ủy địa điểm cư trú:......................................... , có................................................. đồng chí.Chi ủy bỏ ra bộ tổng hợp những ý kiến dấn xét kia như sau:Những ưu, lỗi chính:(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; tình dục quần chúng; thựchiện trách nhiệm đảng viên) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Số bè bạn đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và đưa ra uỷ vị trí cư trú tán thànhđề nghị bỏ ra bộ xét thừa nhận đảng viên dự bị........................trở thành đảng viên chủ yếu thứclà...................đồng chí, trong tổng số.................đồng chí được hỏi ý kiến (đạt...................%).Số ko tán thành.................đồng chí (chiếm..........%) với lý do:...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................T/M chi UỶBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ, tên)