Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Đường Lối Cách Mạng Đcsvn

     

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam CHƯƠNG 4 CÓ ĐÁP ÁN

 

Câu 1: Đường lối công nghiệp hóa giang sơn hình thành trường đoản cú Đại hội nào, năm bao nhiêu ?

a. Đại hội II, năm 1951

B. Đại hội III, năm 1960

c. Đại hội IV, năm 1982

d. Đại hội VI, năm 1986

Câu 2: Trước thời kỳ đổi mới, nước ta đã gồm bao nhiêu năm thực hiện công nghiệp hóa ?

a. 10 năm

b. 15 năm

c. đôi mươi năm

D. 25 năm

Câu 3: quy trình 1975 cho 1985, CNH được triển khai trên phạm vi nào ?

a. Miền Bắc

b. Miền Nam

C. Cả nước

d. Khu vực đô thị.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng đcsvn

Câu 4: Đại hội III (9/1960), Đảng khẳng định tính tất yếu của CNH so với công cuộc xây dựng CNXH ở vn căn cứ vào cơ sở trong thực tiễn nào ?

a. Phân tích điểm lưu ý kinh tế đất nước.

B. Phân tích điểm sáng kinh tế Miền Bắc.

c. Phân tích điểm lưu ý kinh tế, bao gồm trị, văn hóa truyền thống của khu đất nước.

d. Nhà nghĩa Mác - Lênin.

Câu 5: trong Đại hội V (1982) Đảng xác định: bài toán xây dựng và phát triển

CN nặng bắt buộc làm ?

a . Thiệt trọng tâm

b. Thật lớn

C. Tất cả mức độ, vừa sức

d. Thiệt nhỏ

Câu 6: quan điểm đúng mực về công nghiệp hóa được xác minh nhiều lần trong tất cả các Đại hội của Đảng là ?

A. CNH là trách nhiệm trung trung khu trong xuyên suốt thời kỳ quá nhiều lên CNXH.

b. Muốn cải phát triển thành tình trạng khiếp tế không tân tiến của nước ta, không còn con đường nào khác ngoài con phố công nghiệp hóa.

c. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng nề một biện pháp hợp lý.

d. Ra sức cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ, tuy vậy song với bài toán ưu tiên phạt triển công nghiệp nặng.

Câu 7: ngay lập tức từ đầu quy trình CNH, Đảng đã khẳng định ?

a. CNH là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xuyên suốt thời kỳ quá nhiều lên CNXH.

b. CNH là trọng trách cơ phiên bản trong xuyên suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.

c. CNH là nhiệm vụ rất cần thiết trong trong cả thời kỳ quá nhiều lên CNXH.

D. CNH là trọng trách trung chổ chính giữa trong suốt thời kỳ quá đáng lên CNXH.

Câu 8: Đại hội III xác định mục tiêu cơ bạn dạng của công nghiệp hóa XHCN là ?

A. Desgin một nền kinh tế xã hội nhà nghĩa bằng phẳng và hiện nay đại; bước đầu tiên xây dựng cửa hàng vật hóa học kỹ thuật của CNXH.

b. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

c. Xây dừng một nền tài chính xã hội nhà nghĩa bằng vận và hiện tại đại.

d. Xây dựng việt nam thành một nước công nghiệp hiện tại đại.

Câu 9: ý kiến về ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng một cách phù hợp được Đảng nêu ra lần đầu tiên tại ?

a. Đại hội III.

b. Đại hội IV.

C Hội nghị trung ương lần thứ bảy (khóa III)

d. Đại hội V.

Câu 10: Đường lối CNH Đại hội VI được xác định trên cơ sở trong thực tiễn nào ?

A. Thực trạng trong nước và cầm cố giới

b. Tình hình nước nhà sau giải phóng miền Nam

c. Tình hình xây dựng CXNH sinh hoạt miền Bắc

d. đông đảo thành tựu và tiêu giảm trong quá trình công nghiệp hóa ở miền Bắc

Câu 11: Công nghiệp hóa của vn trước thay đổi là CNH theo mô hình kinh tế ?

a. Khép kín, và thiên về cách tân và phát triển công nghiệp nặng.

B. Khép kín, hướng nội và thiên về cải cách và phát triển công nghiệp nặng.

c. Phía nội, với thiên về cách tân và phát triển công nghiệp nặng.

d. Phía ngoại, và thiên về cách tân và phát triển công nghiệp nặng.

Câu 12: Đặc trưng của CNH thời kỳ trước đổi mới là?

a. Chủ yếu phụ thuộc vào lợi núm lao động, tài nguyên khu đất đai, nguồn viện trợ

b. Nòng cốt CNH là công ty nước và những doanh nghiệp công ty nước

C. Phân bổ nguồn lực bằng cơ chế chiến lược hoá tập trung quan liêu bao cấp trong một nền kinh tế phi thị trường

d. Tất cả đáp án

Câu 13: Trong quy trình lãnh đạo tiến hành CNH trước thay đổi mới, bọn họ đã mắc sai lạc ?

a. Lạnh vội, muốn lập cập xây dựng thành công xuất sắc CNXH.

b. Giản đơn, nhà quan, duy ý chí.

c. Không xem xét hiệu quả kinh tế - xóm hội.

D. Tất cả đáp án

Câu 14: niềm tin “Nhìn trực tiếp vào sự thật, nhận xét đúng sự thật, phân tích sự thật” là của Đại hội mấy ?

a. Đại hội III

b. Đại hội V

C. Đại hội VI

d. Đại hội XII

Câu 15: trong thời kỳ quá nhiều lên CNXH nghỉ ngơi Việt Nam, CNH được Đảng khẳng định là?

a. Trọng trách quan trọng

b. Phương châm chiến lược

C. Nhiệm vụ trung tâm

d. Mục tiêu quan trọng

Câu 16: Đại hội lần sản phẩm công nghệ V (3/1982) của Đảng đã xác định mặt trận số 1 trong khoảng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH là ?

a. Công nghiệp

b. Nông nghiệp

c. Công nghiệp nhẹ

D. Toàn bộ đáp án

Câu 17: tại Đại hội VI (12/1986), Đảng xác minh các chương trình phương châm cần thực hiện một trong những năm còn lại của khoảng đường đầu tiên là ?

a. Lương thực; thực phẩm; mặt hàng xuất khẩu.

B. Hoa màu - thực phẩm; hàng tiêu dùng; sản phẩm xuất khẩu.

c. Thực phẩm - thực phẩm; sản phẩm tiêu dùng.

d. Lương thực; thực phẩm; sản phẩm tiêu dùng; hàng mây tre đan

Câu 18: hội nghị Trung ương mấy đã tất cả bước bứt phá mới trong thừa nhận thức về quan niệm công nghiệp hóa, tân tiến hóa?

A. Hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ bảy (khóa VII).

b. Hội nghị Trung ương lần đồ vật bảy (khóa VI).

c. Hội nghị Trung ương lần thiết bị sáu (khóa VII).

d. Hội nghị trung ương lần vật dụng bảy (khóa VIII).

Câu 19 : Đại hội làm sao Đảng đã gửi ra đánh giá và nhận định quan trọng: ‘Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng tài chính - xóm hội, nhiệm vụ đưa ra cho khoảng đường trước tiên của thời kỳ quá độ là sẵn sàng tiền đề cho công nghiệp hóa đang cơ bản hoàn thành được cho phép nước ta đưa sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước’’ ?

a. Đại hội VII

B. Đại hội VIII

c. Đại hội IX

d. Đại hội XII

Câu 20: Đại hội mấy của Đảng xác định mục tiêu: ‘Đẩy khỏe khoắn CNH, HĐH gắn với phân phát triển tài chính tri thức để sớm đưa việt nam khỏi chứng trạng kém phạt triển; tạo nền tảng để mang đến năm 2020 đưa vn cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đại’’ ?

a. Đại hội VI

b. Đại hội IX

C. Đại hội X

d. Đại hội XII

Câu 21: vào thời kỳ thay đổi mới, Đảng nêu mấy cách nhìn về CNH, HĐH (Giáo trình 2016) ?

a. 3

b. 4

C. 5

d. 6

Câu 22: Đảng xác định: Công nghiệp hóa, tiến bộ hóa thời kỳ đổi mới là ?

a. Các bước chủ yếu của phòng nước.

b. Các bước của các thành phần tài chính ngoài quốc doanh.

Xem thêm: Trường Đại Học Nguyễn Trãi, Thông Tin Tuyển Sinh Mới Nhất

c. Quá trình của thành phần kinh tế tài chính tư nhân.

D. Sự nghiệp của toàn dân, của gần như thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo.

Câu 23: Thời kỳ thay đổi mới, Đảng xác định: đề nghị gắn CNH, HĐH với phạt triển?

a. Kinh tế tài chính kế hoạch hóa tập trung

b. Tài chính tư nhân

c. Kinh tế tài chính thị trường

D. Kinh tế tài chính thị trường lý thuyết XHCN với hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 24: Công nghiệp hóa được tiến hành trong nền tài chính kế hoạch hóa, tập trung là CNH thời kỳ làm sao ở vn ?

A Thời kỳ trước đổi mới.

b. Thời kỳ miền bắc xây dựng CNXH.

c. Thời kỳ cả nước xây dựng CNXH.

d. Thời kỳ thay đổi mới.

Câu 25: trong thời kỳ trước đổi mới, phương thức phân chia nguồn lực để công nghiệp hóa được triển khai chủ yếu bởi ?

A. Kế hoạch ở trong phòng nước.

b. Hiệ tượng thị trường.

c. Kế hoạch của những doanh nghiệp bên nước.

d. Chiến lược của từng địa phương.

Câu 26: Thời kỳ đổi mới, Đảng xác định: kinh tế Nhà nước duy trì vai trò ra sao trong quá trình CNH, HĐH ?

a. Chỉ đạo

b. Công ty chốt

C. Công ty đạo

d. Chủ yếu.

Câu 27: quá trình CNH, HĐH, Đảng khẳng định: phát huy nguồn lực con tín đồ là nhân tố cơ bạn dạng cho sự phát triển…?

a. Cấp tốc và hiệu quả

B. Cấp tốc và bền vững

c. Bền vững và hiệu quả

d. Toàn bộ đáp án

Câu 28. tại Đại hội lần trang bị XI (2011) Đảng khẳng định: Công nghiệp hoá lắp với tiến bộ hoá với CNH, HĐH lắp với ….?

a. Phân phát triển kinh tế tri thức

b. Bảo đảm an toàn tài nguyên môi trường

C. Vạc triển tài chính tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường

d. Phát triển kinh tế tài chính thị trường kim chỉ nan XHCN

Câu 29. Đại hội lần vật dụng IX của Đảng khẳng định: Công nghiệp hoá lắp với phân phát triển kinh tế tài chính thị trường triết lý XHCN và…..?

a. Hội nhập kinh tế khu vực

b. Hội nhập kinh tế tài chính thế giới

C. Hội nhập tài chính quốc tế

d. Hội nhập quốc tế

Câu 30. xây cất CNXH ở việt nam thực hóa học là nhằm thực hiện tại mục tiêu:

a. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

c. Nước mạnh, dân giàu, công bằng, dân chủ, văn minh

d. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ

Câu 31: vào thời kỳ đổi mới, phương thức phân chia nguồn lực để CNH, HĐH được thực hiện chủ yếu đuối thông qua?

a. Các quy luật của thị trường.

B. Planer của cơ sở hành chủ yếu nhà nước.

c. Kế hoạch của các doanh nghiệp đơn vị nước.

d. Planer của từng địa phương.

Câu 32: CNH, HĐH lắp với vạc triển kinh tế thị trường triết lý XHCN giúp cho?

a. Sử dụng kết quả mọi nguồn lực cơ phiên bản trong nền khiếp tế.

b. Khai thác mọi tiềm năng sẵn tất cả của đất nước.

c. Khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Tất cả đáp án

Câu 33: Muốn kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại để phát triển tài chính nói chung, cần phải ?

a. Đặc biệt chú trọng cải cách và phát triển đối ngoại.

B. Thêm CNH, HĐH cùng với hội nhập kinh tế quốc tế.

c. Chú trọng cho xuất khẩu sản phẩm hóa.

d. Thêm công nghiệp hóa với tiến bộ hóa.

Câu 34: CNH thời kỳ đổi mới, để tăng trưởng gớm tế, đề xuất chú trọng mấy yếu

tố?

a. 4

B. 5

c. 6

d. 7

Câu 35: nguyên tố nào dưới đây giữ vai trò quyết định trong tăng trưởng kinh tế?

a. Vốn

b. Kỹ thuật công nghệ

C. Bé người

d. Tổ chức cơ cấu kinh tế

Câu 36: Để cải tiến và phát triển nguồn lực bé người, đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH nước nhà cần ?

a. Đặc biệt chú trọng đến điều kiện sống của con người.

b. Đặc biệt chăm chú đến đa số yêu mong về lòng tin con người.

c. Đặc biệt chú ý đào tạo công nghệ cao.

D. Đặc biệt chăm chú đến phát triển giáo dục, đào tạo.

Câu 37: CNH, HĐH thời kỳ thay đổi mới, Đảng xác định quan điểm: khoa học và công nghệ là ?

A. Nền tảng gốc rễ và đụng lực của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

b. Gốc rễ của công nghiệp hóa, văn minh hóa.

c. Động lực của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

d. Căn nguyên chủ yếu ớt của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

Câu 38: Để biến hóa một nước công nghiệp hiện nay đại, việt nam cần giảm tỷ lệ

lao động trong nông nghiệp & trồng trọt và tăng xác suất lao hễ trong ….?

a. Lâm nghiệp, thi công và dịch vụ

b. Lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ

C. Công nghiệp và dịch vụ

d. Tất cả các đáp án

Câu 39.

Xem thêm: Rừng Ôn Đới Núi Cao Phát Triển Ở Vùng Nào ? Rừng Ôn Đới Núi Cao Phát Triển Ở Vùng Nào

trong những định hướng đặc biệt quan trọng của Đảng trong phát triển

CNH, HĐH thời kỳ thay đổi là ?

a. Cải tiến và phát triển nông nghiệp

b. Trở nên tân tiến lâm nghiệp

C. Trở nên tân tiến công nghiệp

d. Trở nên tân tiến nông nghiệp và lâm nghiệp

Câu 40. Những triết lý của Đảng trong cải cách và phát triển CNH, HĐH là ?

a. Cải tiến và phát triển công nghiệp

b. Cách tân và phát triển ngư nghiệp

c. Phân phát triển khu vực dịch vụ

D. Cách tân và phát triển công nghiệp cùng dịch vụ

 

-- Xem khá đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc cài đặt về--

Trên đó là trích dẫn 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối phương pháp mạng của ĐCSVN gồm đáp án - Chương 4, để xem khá đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui mừng đăng nhập website cửa hàng chúng tôi chọn coi online hoặc download về sản phẩm công nghệ tính. Chúc những em học giỏi và thực hành thực tế hiệu quả!