Trắc nghiệm word 2013 có đáp án

     
... Câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là các loại viurs tin học hầu hết lây lan vào mẫu mã tin khởi đụng (Boot record ... Macro vi khuẩn ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu mã tin khởi đụng (Boot record b) Là các loại virus tin học đa số lây lan vào trữ điện c) Là nhiều loại virus tin học hầu hết lây lan vào tệp WinWord ... A2 có sẵn liệu hàng kí trường đoản cú "Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào bí quyết =LOWER(A2) nhấn kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm word 2013 có đáp án

Bạn đang xem: Trắc nghiệm word 2013 gồm đáp án

Bạn đã xem: Trắc nghiệm word 2013 bao gồm đáp án


*

*

... Phím: a)
Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai 27 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : ... Là: a) 1Angiang6 b) 5Angiang6 c) 5Angiang2 d) 1Angiang2 66) vào soạn thảo văn Word, ý muốn lưu hồ sơ với tên khác, ta thực a) tệp tin - Save b) tệp tin - Save As c) Window - Save d) Window - Save As ... File - Save As Câu : 067 Cả câu a b Câu : 068 tạo nên đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 Ctrl+Home 30 Câu : 070 Landscape Câu : 071 TIN Câu : 072 thể khai báo đánh số trang in không Câu... ... Effect c Slide Show- Custom Animation – địa chỉ Effect d View - Custom Animation – địa chỉ Effect 9./ ước ao tạo tiêu đề đầu trang footer ta thực a Insert – Header và Footer b File– Header và Footer ... Cuối trang ta thực a Insert – Header and Footer b File– Header và Footer c View– Header và Footer d Format – Header and Footer 10./ trong PowerPoit ước ao kết thức phiên biểu lộ ta kích chuột... ... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? TIN HOC VAN PHONG Tin hoc van phong tin hoc van phong Tin Hoc Van Phong - vào ... A2 gồm sẵn liệu dãy kí từ bỏ "Tin hoc van phong"; trên ô B2 gõ vào bí quyết =PROPER(A2) dìm kết quả? Tin hoc van phong Tin hoc Van phong TIN HOC VAN PHONG Tin Hoc Van Phong - vào ... A2 có mức giá trị chuỗi "Tinhoc"; trên ô C2 gõ vào công thức =A2 thừa nhận kết ô C2: #Value TINHOC TinHoc Tinhoc - vào bảng tính Excel, ô A2 bao gồm sẵn liệu hàng kí từ bỏ "Tin hoc van phong";...

Xem thêm: Unit 5 Lớp 9 Communication Unit 5: Wonders In Vietnam, Communication Unit 5 Trang 55 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

... Không đúng D Công thức vào bảng liệu bên MS Excel, công thức A B =VLOOKUP(A40:A43,”B”,2,0) trả kết : 40 A 32 A 32 41 B 54 B 54 42 C 75 C 75 43 D 86 ức không nên D Công th vào bảng liệu bên MS Excel, công ... D Công thức không đúng Trong bảng liệu mặt MS Excel, công thức A B =HLOOKUP(A40:A43,”B”,2,0) trả kết : 40 A 32 A 32 41 B 54 B 54 42 C 75 C 75 43 D 86 D Công thức không nên Trong bảng liệu mặt MS Excel, công ... 199 : vào bảng liệu mặt MS Excel, công thức 41 Cam 54 =SUMIF(A40:A43,”???”,B40:B43) trả kết : 42 bòng 75 A 43 Bòng 86 B 86 C 247 D Công thức sai Trong bảng liệu bên MS Excel, công thức A B =COUNTIF(A40:A43,”B*”)... ... Sai Câu 153 : Để tính tổng ô trường đoản cú A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... Tồn đĩa ,trong công tác Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn : A FileOpen B Ctrl O C Cả A,B ... công thức sau = MID(A1,6,4) mang đến chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : A .Công thức không nên B.Excel C.Microsoft D.soft Trong...

Xem thêm: Công Thức Tính Năng Lượng Ion Hóa ☢️ 2022, Công Thức Tính Năng Lượng Ion Hóa

... Tồn đĩa ,trong lịch trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn : A FileOpen B Ctrl O C Cả A,B ... Không đúng Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 cho A7, cách làm A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... COUNTA Câu 181 : trong ô A1 chứa chuỗi “Microsoft Excel” công thức sau = MID(A1,6,4) mang đến chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu... ... Câu d) Cả câu không đúng ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là một số loại viurs tin học tập đa số lây lan vào mẫu mã tin khởi hễ (Boot ... Dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào bí quyết =PROPER(A2) nhấn kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) hãy lựa chọn tên thi t trườn ... A2 gồm sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào phương pháp =LOWER(A2) nhấn kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong... ... Làm việc với WinWord (Excel), lưu lại tệp vào đóa, tệp ? a) luôn luôn thư mục OFFICE b) luôn thư mục My Documents c) phải thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu không nên 60) trong bảng tính Excel, ô A2 bao gồm ... Mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên mạng ta nháy đúp loài chuột chọn biểu tượng : a) My Computer b) My Document c) My Network Places d) internet Explorer 101) vào bảng tính Excel, muốn xếp danh sách... Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng chế tạo ra cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất xuất sắc tin học tập Documento Dokument tóm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau