TRONG ACCESS CỤM TỪ DATA TYPE CÓ Ý NGHĨA GÌ

     

Trong phần này đang tìm hiểu chi tiết hơn về những bảng tài liệu MS Access, các kiểu tài liệu và sự link giữa những bảng.

Bạn đang xem: Trong access cụm từ data type có ý nghĩa gì


Một số khái niệm liên quan đến bảng (table) trong Access

Bảng (Table) là nơi lưu trữ tin tức dữ liệu các đối tượng người tiêu dùng quản lý. Bảng có cấu tạo hai chiều gồm những dòng (Record - bản ghi - hàng) và các cột (Field - ngôi trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu giữ trữ tin tức về đối tượng người dùng học sinh gồm những trường dữ liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng người dùng học sinh được trình diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng rất có thể có nhiều, một hoặc không tồn tại record nào.

*

Trong một csdl thường có rất nhiều bảng, từng bảng tàng trữ dữ liệu của một đối tượng người tiêu dùng nào đó, những đối tường này rất có thể có quan hệ nam nữ với nhau.

*

Ví dụ, bảng LOP và bảng HOCSINH có tương tác một - nhiều. Mỗi lớp có khá nhiều học sinh, mỗi học viên thuộc về một lớp

Khóa chủ yếu - Primary Key

Khóa bao gồm (primary key) là trường dữ liệu (cột) có mức giá trị duy nhất giữa những hàng (record). Khóa thiết yếu để xác định chính xác Record nào kia trong bảng, nên lúc ứng dụng hãy chọn một loại dữ liệu chuyên biệt làm sao đó có tác dụng khóa chính, ví như bảng về sản phẩm thì lựa chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên cấp dưới thì là mã nhân viên (hoặc số CMT) ... Lấy ví dụ như bảng HOCSINH có một cột - trường dữ liệu là HOCSINHID làm cho khóa chính, nó xây đắp là một con số duy độc nhất - dành cho từng học sinh - biết khóa chính về sau sẽ nhanh chóng tìm đến Record chứa khóa thiết yếu đó. Trong sơ vật quan hệ làm việc trên, trường gồm ký hiệu chìa khóa là khóa chủ yếu của bảng. Cách thiết lập cấu hình khóa bao gồm cho bảng tại phần sau.

Khóa nước ngoài - Foreign key

Khóa ngoại là ngôi trường (cột) dữ liệu chứa các giá trị tham chiếu (trỏ đến) một khóa chủ yếu của bảng khác. Việc tạo nên các cột (trường) là khóa nước ngoài sẽ sinh ra nên mối quan hệ giữa những bảng.

Như sơ đồ dùng trên, bảng DIEM bao gồm trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu mang đến khóa bao gồm HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm xác minh được của học viên nào, tương tự như có trường MONHOCID là khóa ngoại tham chiếu mang đến bảng MONHOC

Tạo bảng trong Access

Khi đã kim chỉ nan được đề xuất tạo một bảng, bảng gồm những trường dữ liệu gì thì bước đầu tạo bảng bằng cách chọn mục Create trên thực đơn Ribbon.

Bạn rất có thể chọn Table - để chế tạo ra bảng cùng vào ngày cơ chế Datasheet View để kiến tạo bảng, ở chế độ này bạng đang quan gần kề bảng dạng như bảng tính - từ đó thêm các cột

Chọn thực đơn Table kiến thiết để sinh sản bảng mới và vào ngay chính sách Design View - Ta vẫn sử dụng cơ chế tổng quát tháo này khi tạo, thi công bảng


*

Thiết kế bảng ta yêu cầu định nghĩa những thành phần:

Field Name - Định nghĩa cột (trường tài liệu trong bảng)Data Type - lựa chọn kiểu tài liệu của trường (xem những kiểu tài liệu ở dưới)Description - tế bào tả tin tức thêm về trường, chứa các thông tin để đọc lại biết được mục tiêu dữ liệuFiel Properties - tùy chỉnh thiết lập các ở trong tính mang đến trường dữ liệu, nó gồm bao gồm hai nhómGeneral - tin tức chung, tùy nằm trong vào kiểu tài liệu của trường mà tin tức chung có những mục không giống nhau như định dạng hiện thị dữ liệu, kích cỡ dữ liệu, giá trị mặc định ...Lookup - khẳng định các nguồn dữ liệu và định dạng hiện thị nếu yêu cầu thiết
*

Các giao diện dữ liệu

Khi tạo các trường cho bảng, lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp rất quan tiền trọng, nó bảo đảm CSDL quản lý hiểu quả: Kiểu dữ liệu Mô tả form size Short Text Nó còn là một Text ở phiên bản 2007 - 2010, biểu diễn dữ liệu dạng chữ (tên người, thương hiệu sản phẩm, tiêu đề ...) về tối đa 255 ký tự. Long Text còn là một kiểu Memo (2007 - 2010). Để màn trình diễn cả câu văn, đoạn văn dài. Đến 1GB Number các dữ liệu dạng số 1, 2, 4, 8, or 16 byte Date/Time biểu diễn ngày cùng tháng 8 bytes. Currency tài liệu số, dạng chi phí tệ, màn trình diễn số chính xác 4 số sau dấu chấm. 8 bytes. AutoNumber Dạng số duy nhất, tự động sinh ra do Access 4 bytes. Yes/No Kiểu xúc tích và ngắn gọn Boolean (true/false); Access lưu nó dưới dạng số, 0 là false và -1 là true 1 byte. Attachment Lưu các loại dữ liệu file như các file hình ảnh, tài liệu, bảng tính ...

Xem thêm: Bệnh Tơcnơ Ở Người Có Biểu Hiện Bệnh Tơcnơ Là Do :, Ở Người, Hội Chứng Tơcnơ Là Dạng Đột Biến

Tới 2 GB.

Thực hành tạo những bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo nên các bảng cho một ứng dụng làm chủ học sinh đối kháng giản. đầu tiên nó gồm những bảng có quan hệ với sơ đồ ở trong phần trên.

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng tên cột (Field Name) Kiểu tài liệu (Data Type) chú giải KHOAID AutoNumber Khóa chính, số auto tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, chọn dòng có tên trường rồi bấm lựa chọn Primary Key hoặc đề xuất chuột vào thương hiệu trường và lựa chọn Primary Key

*

NamNH Date/Time Năm nhập học, kiểu dáng ngày - giờ. Định dạng ngôi trường này hiện thị năm học (không hiện thị lên ngày, thánh).

Định dạng hiện lên ngày tháng điền những dòng định dạng phù hợp vào mục Format, những ký hiệu hoàn toàn có thể kết thích hợp gồm:

Ở trường này chỉ ao ước hiện thị năm, buộc phải nhập vào Format là yyyy TenKhoa Short Text hình trạng Text, chọn form size 10 cam kết tự (Field Size), tất cả đánh chỉ mục, không được trùng giá trị, dòng chữ bao gồm chiều dài khác 0

Chọn kiểu tài liệu là Text (Short Text), sau đó ở mục trực thuộc tính, team General chọn: Field kích thước là 10 - để thiết lập cấu hình dài về tối đa 10 cam kết tự, mục Allow Zezo length lựa chọn là No nhằm không có thể chấp nhận được bỏ trống dữ liệu này. Tại mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho thấy dữ liệu này được chỉ mục, không cho phép trùng dữ liệu.

*

Sau khi tạo nên bảng, giữ gìn với thương hiệu NIENKHOA tiến hành nhập dữ liệu trực tiếp mẫu

*

Bảng NGANH


Bảng trình diễn về những ngành học: thương hiệu ngành học, mã ngành, số năm học. Cấu tạo tạo bảng như hình dưới

*

Đối với ngôi trường nào quan trọng lập giá trị mặc định thì điền quý hiếm mặc định sinh hoạt mục default Value của thuộc tính trường

Sau khi sinh sản bảng nhập tài liệu mẫu sau:

*

Bảng LOP

Bảng này thống trị danh sách những lớp học, mỗi lớp mang tên lớp, và tất cả khóa nước ngoài tham chiếu mang lại bảng NIENKHOA với NGANH, phần này vẫn chưa thiết lập cấu hình các link bảng nên sẽ tạo nên bảng này với cấu trúc như sau:

*

Thiết lập Lookup cho trường NGANHID

Một trường tài liệu có thể thiết lập thuộc tính Lookup mang đến nó, thuộc tính này giúp tham chiếu mang lại một nguồn tài liệu khác trong quy trình nhập liệu (có thể cấu hình thiết lập một ComboBox, ListBox nhằm nhập liệu). Lấy ví dụ như cột NGANHID vẫn tham chiếu mang đến bảng NGANH với trường NGANHID của bảng đó để hiện thị một danh sách các giá trị, chọn lựa được khi soạn thảo. Từng bước thiết lập cấu hình như sau:

Chọn Display Control là bộ combo Box : nhiều loại này hiện thị một hộp list đổ xuống để chọnChọn Row Source Type là Table/Query - tức là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc các QueryRow Source là các truy vấn lôi ra dữ liệu - phương pháp viết những truy vấn sẽ trình diễn sau. Ở đây mong tham chiếu cho bảng nào, hãy điền thương hiệu bảng kia vào. Điền là NGANH, nó sẽ tham khảo các dòng dữ liệu của bảng ngànhBound Column là thiết bị tự cột cần link dữ liệu, ở đây cột NGANHID của bảng NGANH là cực hiếm tham chiếu, cột này còn có vị trí hàng đầu - phải điền 1Column Count là số cột - tính từ cột 1 nên lấy dữ liệu đưa vào combo Box. đề nghị lấy cột 1 cùng 2 (tức cột NGANHID cùng TENGANH)

Làm giống như cho cột NIENKHOAID tham chiếu mang đến bảng NIENKHOA

Lúc này khi soạn thảo dữ liệu bảng, nó xuất hiện combo Box có thể chọn giá trị, gần như giá trị này tham chiếu từ tài liệu bảng khác.

Xem thêm: Phản Ứng Nào Sau Đây Không Xảy Ra Caco3 Nhiệt Độ, Caco3 Nhiệt Độ

*

Để ý, nếu như muốn ẩn đi cột trước tiên chỉ hiện lên cột lắp thêm hai (tên ngành) nhằm nhìn tài liệu trực quan tiền hơn. Thì bao gồm thể cấu hình thiết lập độ rộng lớn cột đề nghị ẩn là 0cm vào trực thuộc tính Colunm Widths. Ví dụ như 0cm;2cm có nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng lớn 2cm (nhớ là cột trong combo Box). Kết quả sẽ là:

*

Dữ liệu mẫu

*

Bảng HOCSINH


Bảng này quản lý danh sách học viên các lớp, nó có những trường tài liệu như sau:

*

LookUp mối cung cấp Value List

Trong trường nam nữ GT dấn giá trị lô ghích YES/NO, ấn định ví như là YES chính vậy NAM, và NO là Nữ. Khoác định thì tài liệu là checkbox (hộp kiểm nhằm lựa chọn). Nếu như muốn thay hộp kiểm này bằng combo Box để sở hữu một list đổ xuống chọn NAM/NỮ thì cần sử dụng Lookup với thiết lập như sau:

Display Control chọn bộ combo BoxRow Source Type chọn Value ListRow Source liệt kê những giá trị của bảng nguồn, mỗi giá trị bí quyết nhau vị dấu ;, chuỗi thì đặt trong vết "" như bảng -1 phái nam 0 NỮ thì điền vào -1;"Nam";0;"Nữ"Bound Column lựa chọn là 1, nghĩa là cột một là nguồn gán giá chỉ trịColunm Widths lựa chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 giữ hiện thị Nam, Nữ

Dữ liệu mẫu:

*

Bảng MONHOC

Bảng này để cai quản các môn học, kết cấu như sau

*

Dữ liệu mẫu:

*

Bảng DIEM

Bảng này tàng trữ điểm của những môn học, cấu tạo như sau:

*

Nạp tài liệu vào MS Access từ file Excel

Có thể nạp dữ liệu xuất phát từ một Worksheet vào một trong những bảng của MS Access. Ví dụ tệp tin Excel, tất cả worksheet thương hiệu HOCSINH như sau: gồm có dòng thứ nhất giống tên các cột của bảng HOCSINH vào Access.

*

Ví dụ, nhằm nạp tài liệu vào bảng HOCSINH, nhấn đề nghị chuột vào đối tượng người sử dụng bảng, chọn import từ excel như hình dưới:

*

Trong cửa số hiện nay ra, lựa chọn file excel đúng cấu trúc, và thiết lập cấu hình như hình để nạp:

*

File dữ liệu mẫu Excel mang lại bảng HOCSINH: Download

Trên đấy là tạo một vài bảng mẫu, bài tiếp theo sau sẽ tiếp tục tùy chỉnh các dục tình và một số thao tác nâng cấp trên các bảng này. Mục lục bài viết Một số quan niệm cơ bạn dạng về bảngTạo bảng trong AccessCác kiểu tài liệu AccessThiết lập là khóa chínhĐịnh dạng hiện lên ngày giờChỉ mục, ko được trùng dữ liệuThiết lập Lookup mang lại trường tài liệu nguồn TableThiết lập Lookup cho trường tài liệu nguồn Value ListNạp tài liệu từ Exel vào Access ĐĂNG KÝ KÊNH, xem CÁC video TRÊN XUANTHULAB

kimsa88
cf68