TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH BÌNH DƯƠNG

     

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)

I. Tin tức chung

1. Thời hạn tuyển sinh

Đăng ký dự thi trung học thêm tại địa điểm do những sở GD&ĐT quy định. Thời gian đăng ký tuyển sinh thực hiện theo quy định của bộ GD&ĐT.

Bạn đang xem: Trường sĩ quan công binh bình dương

2. Làm hồ sơ xét tuyển

Mỗi thí sinh đề nghị làm 2 nhiều loại hồ sơ riêng biệt biệt: 01 cỗ hồ sơ đk sơ tuyển do Ban TSQS bộ Quốc phòng phát hành, 01 cỗ hồ sơ đk dự Kỳ thi thpt do cỗ GD và ĐT phát hành.

Thí sinh là giới trẻ ngoài Quân đội đk sơ tuyển và thiết lập hồ sơ sơ tuyển trên Ban TSQS cấp cho huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tầm thường là Ban TSQS cấp huyện); thí sinh là quân nhân đã tại ngũ đăng ký sơ tuyển và download hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương tự (gọi chung là Ban TSQS cấp cho trung đoàn);Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đk xét tuyển ước vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường; những nguyện vọng sót lại thí sinh đăng ký vào những trường quanh đó Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của cục GD & ĐT; ngôi trường chỉ xét tuyển so với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

3. Đối tượng tuyển sinh

Hạ sĩ quan, chiến binh đang phục vụ tại ngũ theo phép tắc của pháp luật về nhiệm vụ quân sự, có thời gian ship hàng tại ngũ 12 mon trở lên (tính đến tháng tư năm tuyển chọn sinh); quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh) gồm nguyện vọng đăng ký xét tuyển chọn vào ngôi trường được Ban tuyển chọn sinh quân sự cấp trung đoàn và tương tự lập làm hồ sơ sơ tuyển so với các thí sinh đủ tiêu chuẩn, gởi hồ sơ sơ tuyển chọn về trường theo đúng quy định của Ban tuyển chọn sinh quân sự chiến lược Bộ Quốc phòng.Nam bạn trẻ ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đang xuất ngũ cùng công dân hoàn thành nghĩa vụ tham tối ưu an nhân dân), số lượng đăng ký kết dự tuyển không hạn chế.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Sau Đây Dẫn Được Điện ? Chất Nào Sau Đây Dẫn Được Điện

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh vào cả nước.

5. Cách tiến hành tuyển sinh

5.1. Cách tiến hành xét tuyển

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đk và dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo quy định của cục GD và ĐT.

5.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Xét tuyển thí sinh đã đk sơ tuyển cùng đủ đk dự tuyển chọn tại những Ban tuyển chọn sinh quân sự cấp huyện và tương đương.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: vẫn thông báo sau khoản thời gian có kết quả thi THPT.

Xem thêm: Văn Cúng Đất Đầu Năm, Cuối Năm, Văn Khấn Tạ Đất 2022

5.3. Chế độ ưu tiên va xét tuyển thẳng

6. Học phí

Sinh viên sẽ chưa hẳn đóng chi phí khóa học trong suốt quy trình học tập.

II. Những ngành tuyển sinh

Ngành

Mã ngành

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Chỉ huy chuyên môn Công binh

7860228

A00, A01

252

Thí sinh có hộ khẩu thường xuyên trú phía Bắc

166

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

88

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Ngô Quyền (Sĩ quan liêu Công binh) như sau: