VẼ HÌNH THOI CÓ CẠNH 4 CM

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Với giải bài xích 4.10 trang 89Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân giúp học sinh dễ dàng xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài xích 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

Bài 4.10 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:Vẽ hình thoi tất cả cạnh 4 cm.

Bạn đang xem: Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm

Lời giải:

Vẽ hình thoi ABCD bao gồm cạnh bằng 4 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn trực tiếp AB = 4cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng trải qua B. Mang điểm C trên đường thẳng đó sao cho

BC = 4 cm.

Bước 3. Vẽ con đường thẳng trải qua C và tuy nhiên song cùng với cạnh AB. Vẽ con đường thẳng đi qua A và tuy nhiên song với cạnh BC.

Bước 4. Hai tuyến phố thẳng này giảm nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

*

*

Hoạt rượu cồn 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Em hãy tìm một số trong những hình hình ảnh của hình chữ nhật...

Hoạt đụng 2 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Quan gần cạnh hình chữ nhật sinh sống Hình 4.8a...

Thực hành 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: 1. Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả một cạnh bằng 5 cm...

Hoạt cồn 3 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: 1. Trong số đồ vật bao gồm ở Hình 4.9, dụng cụ nào có làm ra thoi...

Hoạt rượu cồn 4 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Quan giáp hình thoi nghỉ ngơi Hình 4.10a...

Câu hỏi trang 85 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan tiếp giáp hình vẽ: Hãy search điểm E bên trên đoạn thẳng BC...

Thực hành 2 trang 85, 86 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: 1. Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm...

Vận dụng trang 86 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Em hãy vẽ con đường trang trí theo mẫu tiếp sau đây rồi tô màu sắc tùy ý...

Hoạt đụng 5 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: 1. Hình bình hành tất cả trong hình hình ảnh nào bên dưới đây...

Xem thêm: Giải Bài 154 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2 : Bài 154, Bài 154 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2

Hoạt hễ 6 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Quan giáp hình bình hành ở Hình 4.12a...

Thực hành 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Vẽ hình bình hành ABCD gồm AB = 5 cm...

Hoạt hễ 7 trang 88 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: mặt bàn sinh sống hình mặt là hình ảnh của một hình thang cân...

Hoạt rượu cồn 8 trang 88 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Quan liền kề hình thang cân nặng ở Hình 4.13a...

Luyện tập trang 88 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hình nào trong các hình đã cho rằng hình thang cân...

Thực hành 4 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Gấp, cắt hình thang cân nặng từ tờ giấy hình chữ nhật...

Bài 4.9 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Vẽ hình chữ nhật gồm một cạnh lâu năm 6 cm, một cạnh lâu năm 4 cm...

Bài 4.11 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ hình bình hành gồm độ nhiều năm một cạnh bằng 6 cm...

Bài 4.12 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy nói tên các hình thang cân, hình chữ nhật...

Bài 4.13 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: đến hình bình hành ABCD, nhì đường chéo AC với BD...

Bài 4.14 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý...

Xem thêm: Mục Lục Giải Vbt Văn 6 Tập 2 ), Vở Bài Tập Ngữ Văn 6, Giải Vbt Ngữ Văn 6: Ẩn Dụ

Bài 4.15 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: “Bàn làm việc đa năng”. Hãy cắt 6 hình thang cân...