Ví dụ câu điều kiện loại 2

     

“Nếu có không ít tiền thì tôi sẽ đi du lịch vòng quanh nuốm giới”. Ắt hẳn bọn họ từng nghĩ như vậy buộc phải không những bạn? khi ấy câu đk loại 2 sẽ giúp ta diễn tả được lời nói trên bằng Tiếng Anh. Bọn chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ năng về câu điều kiện này.

Bạn đang xem: Ví dụ câu điều kiện loại 2


Khái niệm

Câu điều kiện loại 2 là loại câu cần sử dụng khi biểu đạt sự việc không có thật hoặc trái với sự thật trong hiện tại tại.

Ví dụ: If Tom had more money, he would travel. (but he doesn’t have much money)

(Nếu Tom có khá nhiều tiên hơn, anh ấy đang đi du lịch) (nhưng anh ta không có nhiều tiền)

*

Công thức câu đk loại 2

Trong câu điều kiện loại 2: Mệnh đề If chia thì quá khứ đơn (simple past), mệnh đề đó là WOULD + V-bare

Cấu trúc: If + S + were/V-ed/V2, S + would + V-bare

Ví dụ: If I found $100 in the street, I would keep it. (Nếu tôi kiếm tìm thấy 100 đô la trên đường, tôi sẽ lưu lại nó)

Ví dụ: What would you vày if you won a million pounds? (Bạn sẽ làm cái gi nếu như chúng ta thắng được 1 triệu bảng?)

*

Lưu ý 

Ở mệnh đề If của câu đk loại 2, nếu rượu cồn từ sinh sống dạng khổng lồ be, ta dùng WERE cho toàn bộ các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy that coat. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn mua cái áo khoác đó)

Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể đảo vị trí mang đến nhau. Nghĩa là rất có thể mệnh đề bao gồm đứng trước mệnh đề If, nhưng mà thì trong mỗi mệnh đề là không thay đổi như cấu tạo đã nêu.Trong mệnh đề chủ yếu của câu đk loại 2, thông thường bọn họ sử dụng trợ đụng từ WOULD. Nhưng mà vẫn rất có thể có các trợ rượu cồn từ khác ví như could, might,…

Ví dụ: They might be be angry if I didn’t visit them. (Họ có thể tức giận nếu tôi chưa tới thăm)

Ví dụ: If it stopped raining, we could go out. (Nếu trời tạnh mưa, chúng ta cũng có thể ra ngoài)

*

Biến thể câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề If

Thường thì vào câu điều kiện loại 2 họ không sử dụng Would trong mệnh đề If, nhưng đôi lúc cũng rất có thể sử dụng khi bọn họ muốn nhờ ai thao tác nào đó 1 cách trịnh trọng. (If…would)

Ví dụ: I would be grateful if you would send me your brochure nd price các mục as soon as possible. (Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông gửi mang đến tôi quyển sách lí giải và báo giá trong thời hạn ngắn nhất)

Ví dụ: “Shall I close the door?”-“Yes, please, if you would” (“Tôi đóng cửa lại nhé? Vâng, xin cứ đóng góp nếu anh muốn”)

Sự bài toán đang xảy ra không tồn tại thật: If + thì quá khứ tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If you were talking on the phone, I wouldn’t disturb you. (Nếu ai đang nói chuyện điện thoại thì tôi sẽ không còn làm phiền chúng ta đâu)

Ví dụ: I would go out if it weren’t raining. (Tôi đã đi ra phía bên ngoài nếu trời không đã mưa)

*

Biến thể mệnh đề chính

Nhấn mạnh hành vi đang diễn ra: If + thì thừa khứ đơn, S + would be + V-ing

Ví dụ: If I were in the office, I would be replying customer’s email now. (Nếu tôi ở văn phòng công sở thì tiếng này tôi đang đánh giá thư của khách hàng)

Ví dụ: If I stayed at home, I would be cooking now. (Nếu tôi ở trong nhà thì giờ đồng hồ này tôi đã nấu ăn)

Đảo ngữ câu đk loại 2

Chúng ta có cấu tạo đảo ngữ câu điều kiện loại 2 như sau:

Cấu trúc: WERE + S + lớn V-bare, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I won lottery, I would buy a new more modern flat. (Nếu tôi trúng số, tôi vẫn mua 1 căn hộ mới tiến bộ hơn)

= Were I to win lottery, I would buy a new more modern flat.

Cấu trúc: WERE + S + N/Adj, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I were you, I could help her. (Nếu tôi là bạn, tôi có thể sẽ giúp cô ấy)

= Were I you, I could help her.

Ví dụ: If I were rich, I would buy a castle. (Nếu tôi giàu, tôi sẽ tải 1 tòa thọ đài)

= Were I rich, I would buy a castle.

*

Nội dung liên quan:

? Câu đk loại 0

? Câu điều kiện loại 1

? Câu điều kiện loại 3

? Câu đk hỗn hợp

Bài tập

Thực hành các bài tập về câu điều kiện loại 2.

Bài tập 1: chia thì đụng từ đã mang lại trong ngoặc

1) I (give)………you a cigarette if I had one.

2) This soup would taste better if it (have)………..more salt in it.

3) If you (not/go)…………to bed so late every night, you wouldn’t be so tired all the time.

4) I wouldn’t mind living in England if the weather (be)…………better.

5) I would help you if I (can)……….but I’m afraid I can’t.

6) If I were you, I (not/marry)………….him.

7) We would be happily buy that house if it (not/be)…………so small.

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Vai Trò Trồng Trọt ? Đâu Không Phải Là Vai Trò Của Trồng Trọt

8) If I (know)……….her number, I could telephone her.

Bài tập 2: từ các tình huống cho sẵn, viết câu đk loại 2

1) People don’t understand him because he doesn’t speak very clearly.

2) I’m not going lớn buy that book because it’s too expensive.

3) She doesn’t go out very often because she can’t walk without help.

4) He’s fat because he doesn’t take any exercise.

5) We can’t have lunch in the garden because it’s raining.

6) I can’t meet you tomorrow evening because I have khổng lồ work.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) would give 2) had 3) didn’t go 4) were

5) could 6) wouldn’t marry 7) weren’t 8) knew

Bài tập 2:

1) If he spoke clearly, people would understand him.

2) It that book weren’t so expensive, I would buy it.

3) If she could walk without help, she would go out more often.

4) If he took some exercise, he wouldn’t be so fat.

5) It it weren’t raining, we could have lunch in the garden.

6) If I didn’t have to work, I could meet you tomorrow evening.

Xem thêm: Trong Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Từ Khóa, Từ Khóa Và Cú Pháp Cơ Bản Trong Pascal

Trái với câu đk loại 1 diễn tả sự việc có tác dụng xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai, thì câu đk loại 2 lại nói đến sự việc không tồn tại thật ở hiện nay tại. Tùy thuộc theo từng ngữ cảnh không giống nhau để lựa chọn đúng cấu trúc câu điều kiện.