VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 BÀI 160

     
diện tích vườn được sử dụng để gia công đường đi.

a) diện tích phần còn sót lại được dùng để làm xây bồn tắm là từng nào phần của vườn hoa?

b) Tính diện tích s phần dùng để xây dựng bể nước, biết vườn hoa đó là hình chữ nhật có chiều rộng là 15m cùng chiều lâu năm là 20m.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

*

*

*

*Xem thêm: Công Thức Chu Kì Của Vật Dao Động Điều Hòa Là :A, Dao Động Điều Hòa Là Gì

*

diện tích vườn hoa

15m2 diện tích dùng phần xây bể nước

Bài 5 trang 95 VBT Toán 4 Tập 2: con sên đầu tiên trong 15 phút đã trườn được


m = 40 cm

Con sên đầu tiên trong 15 phút bò được 40cm.

Con sên trang bị hai vào 15 phút đã trườn được 45cm.

Vậy sên thứ hai bò nhanh hơn con sên trước tiên là: 45 – 40 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm

Bài trước: Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 161: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Thiên Nhiên, Vẽ Tranh Phong Cảnh Thiên Nhiên Đề Tài Đơn Giản

Giải Vở bài xích tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số từ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô cho 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có tương đối nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu với lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Rèn luyện (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Rèn luyện (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp sản phẩm tự những số tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang 20 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, nắm kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Rèn luyện (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Search số trung bình cộng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Rèn luyện (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu thiết bị (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu đồ gia dụng (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Rèn luyện (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự đánh giá (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức gồm chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. đặc điểm giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức gồm chứa ba chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Rèn luyện (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhì số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng tuy nhiên song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến phố thẳng song song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một vài với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. đặc điểm giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Phân tách cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân cùng với số gồm tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một vài với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số có hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Reviews nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân cùng với số với cha chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có tía chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Luyện tập (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân chia một tổng cho một số ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân tách cho số có một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số trong những cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân chia một tích cho một vài (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Chia hai số tận thuộc là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân tách cho số bao gồm hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương tất cả chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân tách cho số có bố chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân tách cho số có bố chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Rèn luyện chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự khám nghiệm ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - giới thiệu Hình bình hànhBài 84: dấu hiệu chia hết mang lại 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: dấu hiệu chia hết mang lại 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: tín hiệu chia hết đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: tín hiệu chia hết mang đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: rèn luyện chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích s hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: rèn luyện (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - những phép tính với phân số - ra mắt Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số với phép chia số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn phân số (trang 20 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu mã số những phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: rèn luyện chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác chủng loại số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cùng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: rèn luyện (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: search phân số của một số trong những (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: rèn luyện (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: rèn luyện (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: rèn luyện chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: rèn luyện chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: rèn luyện chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bạn dạng đồBài 137: ra mắt tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhị số kia (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhị số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: rèn luyện chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ phiên bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu thứ (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số kia ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số đó (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: rèn luyện chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự kiểm tra (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)